Автори, співробітники Університету

Філіпенко Антон Сергійович
Filipenko Anton S

Ідентифікатор автора: 42501
Кількість пошукових запитів автора: 1701
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Інтернаціоналізація господарського життя, формування міжнародних економічних спільнот, теорія та практика світового економічного розвитку, економічна глобалізація

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 108, з них наукових статей (наукові публікації) - 47, монографій - 23, підручників - 8, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Міждисциплінарність у економічній методології: філософія, логіка, математика
Філіпенко Антон Сергійович
2019
Теоретико-методологічні трансформації ХХІ ст.: перспективи нової парадигми. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Київ, 28-29 травня 2019 року)
2
Матеріали конференції
Концептуальний устрій світової економіки
Філіпенко Антон Сергійович
2019
Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 21 листопада 2019 р.
3
Монографія
Економічні санкції у сучасному світовому господарстві
Батрименко Валерій Васильович
Грисенко Марина Віталіївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
Мазуренко Валерій Іванович
Негода Анна Вікторівна
Поліщук Ліна Сергіївна
Резнікова Наталія Володимирівна
Рогач Олександр Ігорович
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
Хватов Юрій Юрійович
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
Шпакович Ольга Миколаївна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-240
4
Монографія
Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка
Дзюба Павло Валерійович
Заблоцька Ріта Олександрівна
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
Циганов Сергій Андрійович
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
5
Наукова стаття
Цифрова економіка: теоретико-прикладний аспект
Філіпенко Антон Сергійович
2020
Економічна теорія
в.2
6
Наукова стаття
ECONOMIC SANCTIONS: THEORY, POLICY, MECHANISMS
Баженова Олена Володимирівна
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
2020
Baltic Journal of Economic Studies
т.6 в.2 c.69-80
7
Розділ монографії
Логіка розвитку БНП.
Філіпенко Антон Сергійович
2019
К.: «Видавництво «Центр учбової літератури»
c.65-80
8
Матеріали конференції
Міждисциплінарність у економічній методології: філософія, логіка, математика.
Філіпенко Антон Сергійович
2019
МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, (Київ, 28-29 травня 2019 року)
c.104-109
9
Матеріали конференції
Природа і наслідки політики економічних санкцій.
Філіпенко Антон Сергійович
2019
Матеріали міжнародної наукової конференції: “Pushing Regions beyond their borders "
10
Наукова стаття
International Disintegration as a Component of the Geoeconomic Space: Theoretical and Methodological Research
Русак Денис Миколайович
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2019
Journal of Global Economy Review
в.8 c.4-19
11
Наукова стаття
Міждисциплінарна методологія: базові принципи.
Філіпенко Антон Сергійович
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.13
12
Наукова стаття
Методологія міждисциплінарності в аналізі міжнародних дезінтеграційних процесів.
Філіпенко Антон Сергійович
2018
К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” (навчальний посібник)
13
Наукова стаття
Принципи та інструменти міжнародної екологічної політики
Філіпенко Антон Сергійович
2018
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
в.135 c.62-69
14
Наукова стаття
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ У СУЧАСНОМУ НАУКОВО- ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ.
Філіпенко Антон Сергійович
2018
Міжнародні відносини, Серія Економічні науки. Спеціальний випуск . Том 1. Номер 15 ( 2018). Матеріали міжнародного наукового симпозіуму « Міждисциплінарність у міжнародних відносинах: теорія, методологія, практика» 17 травня 2018 року, с.4-7.
т.1 в.15 c.4-7
15
Наукова стаття
ДИНАМІКА І СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ.
Філіпенко Антон Сергійович
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.16 c.7-12
16
Наукова стаття
ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ: ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ
Філіпенко Антон Сергійович
2019
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.138 c.166-179
17
Наукова стаття
Економічний світ: методологія
Філіпенко Антон Сергійович
2017
Економічна теорія
в.3
18
Наукова стаття
Міжнародна економічна політика: структурно-функціональні зв’язки
Філіпенко Антон Сергійович
2017
Стратегія розвитку України. Національний авіаційний університет МОН України
в.2
19
Наукова стаття
Теорії і моделі світового економічного розвитку
Філіпенко Антон Сергійович
2018
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.45-66
20
Підручник
Механізм світової економіки
Заблоцька Ріта Олександрівна
Філіпенко Антон Сергійович
2018
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.256-269
21
Підручник
Світове господарство - цілісна система
Філіпенко Антон Сергійович
2018
К.:ВПЦ "Київський університет"
c.12-25
22
Підручник
Формування світової економіки
Філіпенко Антон Сергійович
2018
К.: ВПЦ «Київський університет»
c.29-41
23
Підручник
Економічне зростання та розвиток як закономірність
Філіпенко Антон Сергійович
2018
К.:ВПЦ "Київський університет"
c.70-89
24
Монографія
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
Відякіна Марія Миколаївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
Луцишин Зоряна Орестівна
Мазуренко Валерій Іванович
Нанавов Антон Семенович
Поліщук Ліна Сергіївна
Резнікова Наталія Володимирівна
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2016
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-414
25
Монографія
Alternative Economic Systems: A National, Solidarity Economy for Ukraine
Філіпенко Антон Сергійович
2017
A Social and Solidarity Economy: The Ukrainian Choice
c.1-18
26
Монографія
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
Відякіна Марія Миколаївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
Копистира Арсеній Миколайович
Луцишин Зоряна Орестівна
Мазуренко Валентина Петрівна
Нанавов Антон Семенович
Резнікова Наталія Володимирівна
Русак Денис Миколайович
Філіпенко Антон Сергійович
Хмара Марина Петрівна
2016
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
27
Наукова стаття
Ідея народності та солідарності в концепції народної, солідарної економіки для України
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Академія наук вищої школи України. Наукові записки
т.9
28
Наукова стаття
Стабілізаційна політика: макроекономічні виміри
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.128
29
Наукова стаття
Міжнародна економічна інтеграція: сучасний теоретичний дискурс
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К.
в.23 випуск, частина ІІІ
30
Наукова стаття
Новітні теорії міжнародної економічної інтеграції
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
31
Наукова стаття
Філософія економіки у світлі аристотелівського підходу (рецензія на монографію Рікардо Креспо «Філософія економіки: аристотелівський підхід»)
Гайдай Тетяна Вікторівна
Філіпенко Антон Сергійович
2017
Економічна теорія
в.2 c.112-117
32
Наукова стаття
Методологічний дискурс в економічній науці
Філіпенко Антон Сергійович
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.132 c.97-108
33
Розділ монографії
Детермінанти міжнародної інтеграційної співпраці
Заблоцька Ріта Олександрівна
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
c.26-41
34
Розділ монографії
Діалектика сучасних стратегій міжнародної економічної інтеграції
Заблоцька Ріта Олександрівна
Резнікова Наталія Володимирівна
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.41-55
35
Розділ монографії
Перспективи становлення банківського союзу ЄС
Заблоцька Ріта Олександрівна
Резнікова Наталія Володимирівна
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.161-176
36
Розділ монографії
Економічний потенціал Всеохоплюючого стратегічного партнерства ЄС і КНР
Заблоцька Ріта Олександрівна
Резнікова Наталія Володимирівна
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.234-246
37
Розділ монографії
Роль ЄС у реалізації інтеграційних ініціатив Близького Сходу та Північної Африки
Заблоцька Ріта Олександрівна
Резнікова Наталія Володимирівна
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.273-287
38
Розділ монографії
Активізація інтеграційних процесів у Тихоокеанському регіоні в межах Угоди про тісніші економічні відносини
Батрименко Валерій Васильович
Заблоцька Ріта Олександрівна
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
c.358 – 368.
39
Розділ монографії
Переваги та ризики реалізації Трансатлантичного торговельного й інвестиційного партнерства ЄС - США
Заблоцька Ріта Олександрівна
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
c.213-228
40
Розділ монографії
Перспективи економічної інтеграції між КНР, Японією та Південною Кореєю в контурах нового регіоналізму
Заблоцька Ріта Олександрівна
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2016
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI століття
c.320-335
41
Тези
Продуктивність аграрного сектора України і Республіки Корея: компаративний (порівняльний) аналіз.
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Міжнародний науково-практичний форум «Україна і Корея у конфліктогенному світі», 29-30 листопада, 2016 р., м. Київ
42
Тези
Стабілізаційна політика: основні концепції
Філіпенко Антон Сергійович
2017
Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», 13 квітня 2017 року, м. Київ
43
Тези
Основні методологічні погляди на економічну теорію
Філіпенко Антон Сергійович
2017
Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2017 р. - Київ: КНЕУ, 2017
44
Тези
Продуктивна спроможність націй: теорія і методологія
Філіпенко Антон Сергійович
2017
Міжнародна науково-практична конференція «Продуктивна спроможність націй: приклад України» ( Київ, 29 червня 2017 р.)
45
Тези
Принципи народної, солідарної економіки
Філіпенко Антон Сергійович
2017
Матеріали наукової конференції «Фрагментовані регіональні світи: нерівність і популізм у глобалізованому світі»
46
Матеріали конференції
Глобальні інноваційні мережі: генезис і структура
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем: Науково-практична конференція
47
Матеріали конференції
Економічна модель: проблема вибору
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Міжнародний науково-практичний семінар Економіка і знання
48
Матеріали конференції
Основні детермінанти трансформації економічної моделі України
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Матеріали міжнародної конференції «Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України» (30 червня 2016 року, м. Київ)
49
Матеріали конференції
Передумови формування солідарної економіки в Україні
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Метеріали міжнародного симпозіуму «Соціальна та економічна солідарність – Український вибір»», 28 січня 2016 р.
50
Матеріали конференції
Ціннісний дискурс сучасного класичного університету
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.45-46
51
Наукова стаття
Ідея народності та солідарності в концепції народної, солідарної економіки для України
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Наукові записки Академії наук вищої школи України
52
Наукова стаття
Економічний світ: епістемологія
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Економічна теорія
в.1
53
Наукова стаття
Народна, солідарна економіка: концептуальний ескіз
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Економіка України
в.6 c.19-28
54
Наукова стаття
Особливості міжнародного регулювання торгівлі послугами
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право)
в.1
55
Праці конференції
Імперативи стабільності та економічного зростання в Україні
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Трансформація зовнішньої політики України в умовах нестабільності: науково-практична конференція
56
Праці конференції
Принципи солідарності в концепції народної, солідарної економіки
Філіпенко Антон Сергійович
2016
Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики: Міжнародна науково-практична конференція
57
Монографія
Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development
Дзюба Павло Валерійович
Копійка Валерій Володимирович
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
Фаренюк Наталія Вікторівна
Філіпенко Антон Сергійович
Циганов Сергій Андрійович
Шнирков Олександр Іванович
2014
Technological Educational Institute (TEI) of Western Macedonia
т.1 c.1-304
58
Наукова стаття
Економічний світ: предметна онтологія та епістемологічний устрій
Філіпенко Антон Сергійович
2014
Междисциплинарные исследования экономики и общества
c.1
59
Наукова стаття
Інституційна основа світового господарства
Філіпенко Антон Сергійович
2014
Економіка і управління
т.2 c.х
60
Наукова стаття
Генеза міжнародної економічної політики
Філіпенко Антон Сергійович
2015
Стратегія соціально-економічного розвитку України. Наукове видання
т.1 c.х
61
Наукова стаття
Передумови і фактори формування в Україні народної, солідарної економіки
Філіпенко Антон Сергійович
2015
Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.х
62
Наукова стаття
Цінності в контексті національного та регіонального розвитку України
Філіпенко Антон Сергійович
2015
Матеріали щорічної наукової конференції: «Глобальне зростання: регіони, інституції та сталість»
c.х
63
Наукова стаття
Соціальна, солідарна економіка як продукт постмодерну
Філіпенко Антон Сергійович
2015
Матеріали І міжнародної наукової конференції: «Альтернативна економічна система: солідарна економіка для України»
c.х
64
Монографія
Post-crisis Global Economy. Restoration of Equilibrium
Вергун Володимир Антонович
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-311
65
Монографія
Зони вільної торгівлі на початку XXI ст.
Заблоцька Ріта Олександрівна
Філіпенко Антон Сергійович
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-256
66
Монографія
Ідея Університету: сучасний дискурс
Губерський Леонід Васильович
Жилінська Оксана Іванівна
Філіпенко Антон Сергійович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.153-197
67
Наукова стаття
Міжнародна політекономія: концептуальні засади
Філіпенко Антон Сергійович
2014
Політична економія: минуле, сучасне, майбутнє.
c.2-4
68
Наукова стаття
Філософія економічного світу: онтологічні та епістемологічні виміри
Філіпенко Антон Сергійович
2014
Economics World
т.2 c.х
69
Монографія
Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium
Дзюба Павло Валерійович
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-311
70
Монографія
Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття
Дзюба Павло Валерійович
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.193-207
71
Наукова стаття
Наукова стаття "Цивілізаційні аспекти економічного розвитку". Електроний журнал "Теоретична економіка", Ярославль, Росія.
Філіпенко Антон Сергійович
2013
Экономическая теория. Научный журнал
т.5 c.34.0000
72
Наукова стаття
Економічний розвиток як глобальна проблема сучасності.
Філіпенко Антон Сергійович
2013
Економіка і управління
т.1 c.0.0000
73
Наукова стаття
Методологічний дискурс міжнародної економічної політики. "Міжнародна економічна політика".
Філіпенко Антон Сергійович
2013
74
Наукова стаття
Стандартні підходи та глобальні виміри політики платіжного балансу. Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції "Валютно-фінансові механізми сучасної світової економіки".
Філіпенко Антон Сергійович
2013
75
Філіпенко А.С. Політекономія світового господарства. – 0,5 д.а. Журнал європейської економіки, том 11 ()№1), березень, 2012.
Філіпенко Антон Сергійович
2012
76
Монографія
Економічна глобалізація: Витоки та результати.
Філіпенко Антон Сергійович
2010
77
Монографія
Геоекономічні сценарії розвитку і Україна. Вступ
Філіпенко Антон Сергійович
2010
78
Монографія
Геоекономічні сценарії розвитку і Україна. Методологічний дискурс геоекономічного розвитку
Філіпенко Антон Сергійович
2010
79
Монографія
Геоекономічні сценарії розвитку і Україна. Геоекономічні виміри світової фінансової кризи
Філіпенко Антон Сергійович
2010
80
Наукова стаття
Модель народної економіки для України: основні риси// Економічний часопис
Філіпенко Антон Сергійович
2010
81
Наукова стаття
Методологічні засади міжнародної економічної політики
Філіпенко Антон Сергійович
2010
Економіка і управління
82
Наукова стаття
Головні причини світової фінансової кризи
Філіпенко Антон Сергійович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.2
83
Наукова стаття
Європейський дослідницький простір//В "Європейськомк Союзі: економіка, політика, право"
Негода Анна Вікторівна
Філіпенко Антон Сергійович
Шнирков Олександр Іванович
2011
84
Підручник
Генетичні витоки української економіки// Людиноцентризм як домінанта соціокультурних вимірів людського буття
Філіпенко Антон Сергійович
2010
85
Підручник
Причини і наслідки світової фінансової кризи 2008-2009 рр.//"Єкономическая теория в ХХІ веке"
Філіпенко Антон Сергійович
2011
86
Праці конференції
Теоретико-методологічні виміри університету
Філіпенко Антон Сергійович
2011
Матеріали конференції "Ідея університету сучасний дискус" ІМВ КНЕУ Київ
т.1 c.56.0000
87
Праці конференції
Методологія аналізу фінансової нестабільності Г. Мінскі// Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції
Філіпенко Антон Сергійович
2011
Ключевые аспекты научной деятельности: международная научно-практическая конференция
88
Праці конференції
Предметна онтологія міжнародної економічної політики// "Стратегія розвитку України"
Філіпенко Антон Сергійович
2011
89
Наукова стаття
Геоекономічні сценарії розвитку і Україна
Філіпенко Антон Сергійович
2010
90
Наукова стаття
Методологічний дискурс геоекономічного розвитку
Філіпенко Антон Сергійович
2010
91
Наукова стаття
Геоекономічні виміри світової фінансової кризи
Філіпенко Антон Сергійович
2010
92
Наукова стаття
Модель народної економіки для України: основні риси
Філіпенко Антон Сергійович
2010
93
Підручник
Економічна глобалізація: підручник (Розділ: Демографічна глобалізація)
Відякіна Марія Миколаївна
Філіпенко Антон Сергійович
2009
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.353-374
94
Наукова стаття
Сучасний стан і перспективи розвитку міграційно-візових відносин між Україною та ЄС
Відякіна Марія Миколаївна
Резнікова Наталія Володимирівна
Філіпенко Антон Сергійович
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
c.76-85
95
Монографія
Інтеграція України в європейські правові, політичні та економічні системи.
Манжола Володимир Андрійович
Муравйов Віктор Іванович
Філіпенко Антон Сергійович
2007
96
Монографія
Бігравітаційна модель економічного співробітництва України з Росією та ЄС
Філіпенко Антон Сергійович
2007
97
Монографія
Світогосподарські функції грошей
Філіпенко Антон Сергійович
2007
98
Наукова стаття
Міжнародна кооперація праці та інтернаціоналізація виробництва
Філіпенко Антон Сергійович
2008
Економіка і управління
99
Наукова стаття
Методологічна основа геоекономічного розвитку
Філіпенко Антон Сергійович
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.2
100
Інтеграція України в Єврпейські правові, політичні та економічні системи
Манжола Володимир Андрійович
Філіпенко Антон Сергійович
2007
101
Монографія
Україна в системі міжнародної торгівлі товарами
Філіпенко Антон Сергійович
2007
102
Монографія
Глобальні форми економічного розвитку (історія і сучасність)
Філіпенко Антон Сергійович
2007
103
Монографія
Економічні проблеми ХХI cт. Міжнародний та український виміри.
Філіпенко Антон Сергійович
2007
104
Монографія
Международные стратегии экономического развития
Філіпенко Антон Сергійович
2007
105
Наукова стаття
Метедологія геоекономічного розвитку
Філіпенко Антон Сергійович
2007
Економіка і управління
c.16.0000
106
Наукова стаття
Міжнародна торгівля Київської Русі
Філіпенко Антон Сергійович
2007
Українознавство
c.6.0000
107
Монографія
Зовнішньоторговельні аспекти розвитку економіки в кн. „Економічний розвиток: інституціональне та ресурсне забезпечення”
Філіпенко Антон Сергійович
2005
108
Підручник
Міжнародні фінанси
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
Філіпенко Антон Сергійович
2003
К.: Либідь
т.1 c.1-784

Повернення до списку

Вгору