Автори, співробітники Університету

Фірсова Світлана Германівна
Firsova Svitlana

Ідентифікатор автора: 42531
Author Identifier Number Scopus: 57200146012 →
Кількість пошукових запитів автора: 1393
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: маркетингова діяльність підприємств в умовах розвитку ринкових відносин в Україні

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 106, з них наукових статей (наукові публікації) - 62, монографій - 6, підручників - 0, навчальних посібників - 7, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 12

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Складові формування зовнішнього іміджу компанії в ІТ-сфері
Фірсова Світлана Германівна
Давиденко Інна Сергіївна
2019
Напрями розвитку ринкової економіки: нові реалії та можливості в умовах інтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
в.2 c.129-132
2
Матеріали конференції
Метрика оцінювання афективної лояльності споживачів
Фірсова Світлана Германівна
2020
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.2 в.6 c.381-386
3
Монографія
The attribution model of the employer brand as a strategic factor of increasing competitiveness
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2019
Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension
в.3 c.174-182
4
Монографія
Маркетингові методики оцінювання лояльності споживачів
Фірсова Світлана Германівна
2020
Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів.
c.103-108
5
Навчально-методичні праці
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій»
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Фірсова Світлана Германівна
2020
Наукова столиця
c.1-44
6
Наукова стаття
Inbound marketing: practical aspects of promoting goods and services in e-commerce
Жилінська Оксана Іванівна
Фірсова Світлана Германівна
Дацькова Дарина Віталіївна
2019
Маркетинг і менеджмент інновацій
в.4 c.308-320
7
Наукова стаття
Методичний інструментарій прийняття управлінських рішень під час виведення нового товару на ринок
Фірсова Світлана Германівна
Долгова Дарина Денисівна
2019
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.24 в.6 (79) c.84-91
8
Наукова стаття
Методичний інструментарій оцінювання рівня задоволеності працівників внутрішнім hr-брендом компанії
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2020
Проблеми системного підходу в економіці
в.2 (76) c.54-61
9
Наукова стаття
Методичний інструментарій оцінювання рівня розвитку бренду компанії роботодавця
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2019
Економічний журнал Одеського політехнічного університету
в.4 (10) c.30-39
10
Тези
Управління корпоративним іміджем підприємства IT-сфери
Фірсова Світлана Германівна
Білокриницька Крістіна Василівна
2019
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: Міжнародна науково-практична конференція
в.7 c.12-14
11
Матеріали конференції
Оцінювання ефективності управління hr-брендом за системою збалансованих показників (balanced scorecard)
Фірсова Світлана Германівна
Білокриницька Крістіна Василівна
2019
Механізми та стратегії розвитку господарюючих суб’єктів в умовах інтеграційних процесів: Науково-практична INTERNETконференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю
c.89-91
12
Матеріали конференції
Типологія лояльності споживачів до бренду компанії
Фірсова Світлана Германівна
Безушко Назар Вікторович
2019
Механізми та стратегії розвитку господарюючих суб’єктів в умовах інтеграційних процесів: Науково-практична INTERNETконференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю
c.86-89
13
Матеріали конференції
Формування бренда компанії роботодавця: методичні аспекти організаційного забезпечення
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.128-129
14
Матеріали конференції
Сутнісна характеристика категорії «бренд роботодавця»
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2019
Теорія та практика управління розвитком економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.316-319
15
Матеріали конференції
Методичне забезпечення виведення інноваційного продукту компанії на ринок В2В
Фірсова Світлана Германівна
Андрієвська Анастасія Олександрівна
2019
Ефективне управління економікою: теорія і практика :матеріали науково-практичної конференції, 15-16 берез. 2019 р.
c.69-73
16
Матеріали конференції
Корпоративні компетенції компанії як фактор успіху в процесі комерціалізації інновацій
Фірсова Світлана Германівна
Іванціва Ганна Валентинівна
2019
Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.4 c.229-232
17
Наукова стаття
Методичні аспекти розвитку бренду компанії-роботодавця на прикладі ДП "Мелексіс-Україна"
Фірсова Світлана Германівна
Білокриницька Крістіна Василівна
2018
Ефективна економіка
в.10 c.25-29
18
Матеріали конференції
Інструменти формування внутрішнього бренду роботодавця у сфері рітейлу
Фірсова Світлана Германівна
Юрченко Каріна Юріївна
2018
Актуальні питання фінансів, економіки, обліку та менеджменту: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.93-95
19
Матеріали конференції
Проблеми формування лояльності споживачів фармацевтичної продукції
Фірсова Світлана Германівна
Тєтєріна Ганна Анатоліївна
2017
International Scientific Conference Corporate Covernance: Strategies, Processes, Technology: Conference Proceedings
т.1 в.1 c.140-143
20
Монографія
Implementing global ideas in transitional economy: methodological tools for studying higher education reforms
Жилінська Оксана Іванівна
Фірсова Світлана Германівна
2018
Theory and practice of social, economic and technological changes. Monograph
т.1 в.1 c.126-136
21
Монографія
Discourse analysis of management ideas' dissemination in new settings
Жилінська Оксана Іванівна
Фірсова Світлана Германівна
2018
Management of the 21st century: globalization challenges: monograph / in edition I. Markina
т.1 в.1 c.60-71
22
Наукова стаття
Methodological support for intellectual capital strategic management of the research organization
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2018
Problems and Perspectives in Management
т.1 в.16 c.292-308
23
Наукова стаття
Оцінювання стратегічних позицій бренда компанії роботодавця у сфері ритейлу
Фірсова Світлана Германівна
Юрченко Каріна Юріївна
2018
Бізнес Інформ
т.1 в.3 c.418-424
24
Наукова стаття
Examining institutional content of the balanced scorecard: logics and translations in Ukrainian business environment
Фірсова Світлана Германівна
2017
Organizations and markets in emerging economies
т.8 в.2 (16) c.142-164
25
Наукова стаття
Організаційне забезпечення формування та розвитку бренда компанії роботодавця
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2018
Бізнес Інформ
т.1 в.7 c.314-326
26
Матеріали конференції
Світові тенденції формування бренду роботодавця
Фірсова Світлана Германівна
2017
Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 в.9 c.88-90
27
Навчальний посібник
Маркетинг нововведень: практикум
Фірсова Світлана Германівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-150
28
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної форми навчання спеціальності 073 “Менеджмент” спеціалізації “Менеджмент інноваційної діяльності”
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-48
29
Наукова стаття
Організація маркетингових досліджень із використанням методів багатокритеріального аналізу
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Економіка та суспільство
т.1 в.7 c.206-216
30
Наукова стаття
Методичні підходи до оцінювання позиції бренду на вітчизняному ринку побутової хімії
Фірсова Світлана Германівна
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
т.1 в.22 c.86-91
31
Наукова стаття
Формування бренду роботодавця: світовий досвід
Фірсова Світлана Германівна
2017
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.3 в.1 c.294-300
32
Наукова стаття
Світові практики формування бренду роботодавця
Фірсова Світлана Германівна
2017
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць.
т.2 в.37 c.233-240
33
Наукова стаття
Види стратегій розвитку інтелектуального капіталу підприємства: підходи до систематизації
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Схід : аналітично-інформаційний журнал
т.1 в.6 c.34-42
34
Наукова стаття
Брендинг работодателя на рынке труда Украины: особенности формирования и тенденции развития
Фірсова Світлана Германівна
2017
Инновационное развитие экономики : предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол. : Т.В. Борздова (отв. ред.) [и др.].
т.1 в.2 c.153-156
35
Тези
Корпоративна культура компанії як фактор утримання талановитих співробітників
Фірсова Світлана Германівна
2017
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.4 c.562-563
36
Навчальний посібник
Менеджер-ерудит: навчальний посібник. – Випуск 2.: Маркетинг
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.2 c.1-50
37
Наукова стаття
Assessing Employee's Professional Activity Using Multi Criteria Method
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Economics, management, law: socoi-economic aspects of development: Collection of scientific articles
т.2 в.1 c.159-165
38
Наукова стаття
Методичне забезпечення оцінювання і вибору цільового ринку нового продукту
Фірсова Світлана Германівна
2016
Молодий вчений
т.1 в.2 c.102-107
39
Наукова стаття
Маркетингові методики сегментування ринку нового продукту
Фірсова Світлана Германівна
2016
Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: International Scientific-Practical Conference
т.1 в.1 c.160-164
40
Наукова стаття
Designing the System of Intangible Incentives Using Multicruteria Analysis Methods
Білорус Тетяна Валеріївна
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2016
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.15 c.36-42
41
Монографія
Периодизация эволюции маркетинговой теории в контексте холистической концепции
Жилінська Оксана Іванівна
Фірсова Світлана Германівна
2014
Wspolczesny marketing i logistyka – globalne wyzwania
т.154 c.109-151
42
Навчально-методичний комплекс
Маркетинг у сфері культури
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-80
43
Наукова стаття
Хайтек-маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства
Фірсова Світлана Германівна
2015
Ефективна економіка
т.2 c.26-28
44
Наукова стаття
Методичні підходи до сегментування споживачів продукції дитячого харчування компанії NESTLE
Фірсова Світлана Германівна
Дацькова Дарина Віталіївна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.9 c.132-138
45
Наукова стаття
Нефінансова звітність соціально відповідальних компаній: сутність, процес формування, вигоди
Фірсова Світлана Германівна
2015
Наукові дослідження розвитку світової економіки: пропозиції, теорії: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук
т.2 c.83-90
46
Наукова стаття
Управління брендом як елементом системи нематеріальних активів: практичний аспект
Фірсова Світлана Германівна
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
т.3 c.455-460
47
Наукова стаття
Challenges, Barriers and Opportunities for Change in Management Accounting and Control Practices Diffusion
Жилінська Оксана Іванівна
Фірсова Світлана Германівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.12 c.9-13
48
Наукова стаття
Витрати комерціалізації наукоємної продукції у контексті маркетингових моделей дифузії інновацій
Жилінська Оксана Іванівна
Фірсова Світлана Германівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.172 c.6-14
49
Наукова стаття
Diffusion of innovations theory revisited-towards new perspectives
Фірсова Світлана Германівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки
т.11 c.9-12
50
Наукова стаття
Стратегія позиціонування інноваційної продукції у хайтек-маркетингу
Фірсова Світлана Германівна
2015
Розвиток національної економіки: теорія і практика. Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.197-200
51
Наукова стаття
Технології інноваційного маркетингу: створення цінності хай-тек продукції
Фірсова Світлана Германівна
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.53-55
52
Навчальний посібник
Маркетинг
Фірсова Світлана Германівна
2013
Житомир. Видавництво Житомирського державного університету імені І. Франка (підручник)
т.1 c.1-324
53
Наукова стаття
Еволюція маркетингової теорії: український вимір
Фірсова Світлана Германівна
2013
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.18 в.4/2 c.163-167
54
Наукова стаття
THE PRACTICE OF INNOVATIVE PRODUCT COMMERCIALIZATION IN THE COMPANY L’OREAL UKRAINE
Фірсова Світлана Германівна
2014
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.199-203
55
Наукова стаття
Ґенеза концепції бренду роботодавця на ринку праці України
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2014
Формування ринкової економіки в Україні.
т.31 c.54-64
56
Наукова стаття
Marketing performance of innovation activity on the enterprise (on the example of jsc "Agro-Soyuz")
Фірсова Світлана Германівна
2014
Кримський економічний вісник
т.1 c.133-136
57
Наукова стаття
Особливості бренд-менеджменту видавничої галузі України
Фірсова Світлана Германівна
2014
Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: «Проблеми інноваційного розвитку економіки України»
т.2 c.257-266
58
Наукова стаття
Кадровий аудит: проблеми і перспективи використання
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2014
ВПЦ "Київський університет"
т.28 c.335-345
59
Тези
Проблеми використання кадрового аудиту вітчизняними підприємствами
Білорус Тетяна Валеріївна
Фірсова Світлана Германівна
2014
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.114-119
60
Наукова стаття
Українська практика формування неймінгу провідних брендів
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2012
International workshop “Problems of Bisiness and Education Development in West and East European Countries ”
т.1 c.98-111
61
Наукова стаття
Маркетингове забезпечення виведення власних торгових марок у ритейлі
Фірсова Світлана Германівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.54.0000
62
Наукова стаття
Методичні підходи до оцінювання привабливості цільових сегментів ринку підприємства
Фірсова Світлана Германівна
2013
Проблеми сталого розвитку національних економік: Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук
т.1 c.385-390
63
Наукова стаття
Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах маркетингової орієнтації
Фірсова Світлана Германівна
2013
Маркетинг в Україні
т.1 c.39.0000
64
Наукова стаття
Innovative development of the economy of Ukraine
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2013
Economics
т.2 c.78-85
65
Наукова стаття
Комерціалізація інноваційної продукції у реальному секторі економіки
Фірсова Світлана Германівна
2013
Бізнес Інформ
т.1 c.100.0000
66
Тези
Вибір цільових сегментів ринку методом аналізу ієрархій
Фірсова Світлана Германівна
2012
Економічні підсумки 2012 року: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.18-21
67
Тези
Стратегічні напрями формування та розвитку бренду роботодавця
Фірсова Світлана Германівна
2012
Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.21 c.18-20
68
Тези
Особенности брендинга работодателя на рынке труда Украины
Фірсова Світлана Германівна
2012
Проблемы и перспективы развития экономики в современном обществе: Сборник научных работ участников международной научно-практической конференции
т.1 c.36-40
69
Тези
Організація процесу тестування концепції нового продукту
Фірсова Світлана Германівна
2013
Модернизация и общественное развитие экономики страны: Международная научно-практическая конференция
т.1 в.6 c.161-163
70
Тези
Инновационная восприимчивость потребителей хайтек-продукции
Фірсова Світлана Германівна
2013
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: сборник научных статей ІІІ Международной научной конференции, Брест, 26 -28 мая
т.1 c.183-185
71
Матеріали конференції
Практика комерціалізації інноваційної продукції в Корпорації “ТСМ Груп”
Фірсова Світлана Германівна
Спіріна Інна Геннадіївна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
c.115-119
72
Наукова стаття
Ukrainian practice of business social responsibility formation
Жилінська Оксана Іванівна
Фірсова Світлана Германівна
2011
International workshop “Problems of Bisiness and Education Development in West and East European Countries ”
т.1 c.45-51
73
Наукова стаття
Українські реалії впровадження та розвитку концепції соціальної відповідальності бізнесу
Фірсова Світлана Германівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.137 c.34-39
74
Наукова стаття
Світові тенденції трансформації споживчого попиту в умовах глобалізації
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2012
Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації»
т.1 c.273-280
75
Наукова стаття
Outsourcing as the instrument of enterprise’s innovation development
Корнілова Ірина Миколаївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2012
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
т.2 c.112-117
76
Наукова стаття
Особенности аутсорсинговой фирмы как малого инновационного предприятия
Фірсова Світлана Германівна
2012
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь: сборник научных статей ІІІ Международной научной конференции, Брест, 26 -28 мая
т.1 c.194-195
77
Наукова стаття
Практичні аспекти комерціалізації інноваційної продукції в Корпорації «ТСМ Груп»
Фірсова Світлана Германівна
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.111-115
78
Наукова стаття
Ліцензування як основна форма міжнародної комерціалізації відносин інтелектуальної власності
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2012
Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації»
т.1 c.135-141
79
Монографія
Управління у сфері малого і середнього бізнесу в умовах економічної кризи
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київ: «Компьютерпрес»
т.1 c.1-311
80
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Герасименко Оксана Олександрівна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Оліх (Шаповалова) Леся Анатоліївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
81
Навчальний посібник
Маркетинг: практикум
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-283
82
Наукова стаття
Маркетингове забезпечення соціально відповідальних ініціатив бізнесу в Україні
Фірсова Світлана Германівна
2010
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності"
т.3 c.152-158
83
Наукова стаття
New marketing paradigm: values-driven marketing
Фірсова Світлана Германівна
2011
Ukraine-EU-CZECH Republic: Current Status and Future Trends : International scientific-practical seminar
c.41-46
84
Наукова стаття
Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: маркетинговий аспект
Фірсова Світлана Германівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.121 c.73.0000
85
Тези
Міжнародні транспортні коридори – шлях до інтеграції Україні у систему світового господарства
Фірсова Світлана Германівна
2010
Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования: Міжнародна науково-практична конференція
в.6 c.126-127
86
Тези
Українська практика формування соціальної відповідальності бізнесу
Фірсова Світлана Германівна
2011
Ідеологія в сучасному світі: Науково-практична конференція
т.1 c.113-115
87
Навчальний посібник
Маркетинг нововведень: дослідження, сегментування, прогнозування
Фірсова Світлана Германівна
2010
К.: Атіка
т.1 c.1-240
88
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для студентів спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій»
Балан Валерій Григорович
Євтушевський Володимир Андрійович
Ковальська Кристина Валентинівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Фірсова Світлана Германівна
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-28
89
Навчально-методичний комплекс
Збірник тестових завдань та аналітично-розрахункових задач для проведення підсумкового комплексного кваліфікаційного державного екзамену напрямку підготовки 0501 «Маркетинг» зі спеціальності 050104 «Маркетинг» ОКР «бакалавр»
Фірсова Світлана Германівна
2010
К.: Екомен
т.1 c.1-296
90
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до випускної кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту для спеціальності 6.050200
Балан Валерій Григорович
Євтушевський Володимир Андрійович
Ковальська Кристина Валентинівна
Фірсова Світлана Германівна
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-28
91
Наукова стаття
Маркетингові методи тестування концепції нового продукту
Фірсова Світлана Германівна
2010
Україна-Чехія-ЄС: сучасний стан та перспективи: Міжнародна конференція
c.237-247
92
Тези
Метод експертних оцінок в прогнозуванні попиту на новий продукт
Фірсова Світлана Германівна
2010
Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Всеукраїнська міжвузівська конференція
в.3 c.345-346
93
Навчальний посібник
Інфраструктура товарного ринку
Фірсова Світлана Германівна
2009
К.: Екомен
т.2 c.1-204
94
Наукова стаття
Свобода в економіці України.
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.29.0000
95
Наукова стаття
Формування стратегії розвитку регіону: інноваційно-інвестиційний аспект
Фірсова Світлана Германівна
2009
Регіональна бізнес-економіка та управління
c.31-37
96
Наукова стаття
Стратегія охорони прав інтелектуальної власності
Корнілова Ірина Миколаївна
Фірсова Світлана Германівна
2009
Формування ринкових відносин в Україні
c.71.0000
97
Наукова стаття
Проблеми розвитку конкурентоспроможної економіки країни
Фірсова Світлана Германівна
2007
98
Наукова стаття
Управління інноваційним підприємством в сучасних умовах
Фірсова Світлана Германівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.99 c.111.0000
99
Наукова стаття
Ринкові механізми управління цінами
Фірсова Світлана Германівна
2008
100
Наукова стаття
Становлення середнього класу в Україні: фактор доходу
Фірсова Світлана Германівна
2006
Збірник наукових праць КНУХТ
c.114-117
101
Наукова стаття
Маркетинг в інноваційній діяльності підприємства
Фірсова Світлана Германівна
2006
102
Наукова стаття
Підприємництво в створенні середнього класу
Фірсова Світлана Германівна
2006
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.128.0000
103
Наукова стаття
Управління зайнятістю: системний підхід
Фірсова Світлана Германівна
2006
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
c.162.0000
104
Наукова стаття
Проблеми становлення середнього класу в Україні
Фірсова Світлана Германівна
2006
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.127.0000
105
Наукова стаття
Стратегії розвитку економіки у контексті приєднання України до СОТ
Фірсова Світлана Германівна
2007
106
Наукова стаття
Інвестиційно-інноваційна діяльність: фактор попиту
Фірсова Світлана Германівна
2007

Повернення до списку

Вгору