Автори, співробітники Університету

Фокін Сергій Борисович
Fokin Sergiy Borysovych

Ідентифікатор автора: 42545
Кількість пошукових запитів автора: 1061
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: контрастивний та перекладознавчий аналіз, функціонування граматичних та семантичних категорій у перекладі,методика викладання усного перекладу

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 40, з них наукових статей (наукові публікації) - 34, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Двомовні перекладні словники: причини недосконалості та перспективи оптимізації
Фокін Сергій Борисович
2017
Мовні і концептуальні картини світу
в.59 c.214-220
2
Наукова стаття
Якісні відмінності між електронним та паперовим словником з погляду штучного інтелекту
Фокін Сергій Борисович
2018
Мовні і концептуальні картини світу
в.59 c.260-265
3
Наукова стаття
Глибина кругових визначнь у словнику як віддзеркалення властивості лексичної системи
Фокін Сергій Борисович
2018
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць
c.370-376
4
Матеріали конференції
Optimisation de l'extraction automatique des équivalents des bases de données bilingues par un filtrage lié à la longueur des mots
Фокін Сергій Борисович
2017
Actes du 1er Colloque international francophone en Ukraine 19-20 octobre 2017 «Langues, Sciences et Pratiques»
c.44
5
Навчальний посібник
Комп’ютерна лексикографія і переклад: іспанська та українська мови
Фокін Сергій Борисович
2017
Київ: КАПРІ
c.1-152
6
Наукова стаття
Макрохарактеристики мовлення персонажу в оригіналі і перекладі (на матеріалі діалогів Дон Кіхота і Санчо Панси)
Фокін Сергій Борисович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
в.49 c.30-34
7
Наукова стаття
Критерії оцінки письмового перекладу неспеціалізованого тексту в контексті н-бальної системи
Фокін Сергій Борисович
2016
Мовні і концептуальні картини світу. – Київ
в.56 (2) c.311-320
8
Наукова стаття
Автоматизована вибірка міжмовних еквівалентів з паралельних текстів: алгоритм та перспективи застосування
Фокін Сергій Борисович
2017
Збірник наукових праць «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»
c.399-405
9
Наукова стаття
Construcciones causativas "hacer(se)+Inf.", "dejar(se)+Inf." como recurso del texto de traducción: micro- y macroparámetros
Фокін Сергій Борисович
2016
Relecturas y nuevos horizontes de los estudios hispánicos. –Vol. 4º: Lingüística y Didáctica de la Lengua Española. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
в.4 c.51-60
10
Наукова стаття
Автоматизація вибірки анафоричних повторів для перекладознавчих і констрастивних досліджень
Фокін Сергій Борисович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
в.1 (48) c.24-28
11
Наукова стаття
Контрастивне дослідження категорії повторюваності: нові завдання для корпусної лінгвістики
Фокін Сергій Борисович
2015
12
Наукова стаття
Статистичні ознаки імітації стилю перекладача (на матеріалі використання префіксального словотвору в перекладі "Дон Кіхота" М. Лукаша і А. Перепаді
Фокін Сергій Борисович
2016
Збірник наукових праць «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»
c.391-398
13
Довідник
"Хибні друзі" перекладача: іспанська, українська мови: словник-довідник
Фокін Сергій Борисович
2015
Київ: КАПРІ
c.1-112
14
Матеріали конференції
Вибір дискрипторів для ономасіологічних словника: питання методології
Фокін Сергій Борисович
2015
Матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конференції романістів Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства 17-18 вересня 2015 р. Одеса
т.5 c.71-72
15
Наукова стаття
"Улюблене" слово перекладача: статистичний та макростилістичний аспекти
Фокін Сергій Борисович
2014
Мова і культура
т.17 c.292-298
16
Наукова стаття
Переваги корпусів малого обсягу для досліджень макроявищ у перекладі
Фокін Сергій Борисович
2015
Мовні і концептуальні картини світу
т.51 c.590-597
17
Наукова стаття
Паралелізм та розбіжності суфіксів -ин(-ін)/-іnа, -ит(-іт)/-ita в українському та іспанському термінотворенні
Фокін Сергій Борисович
2015
Збірник наукових праць «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»
c.316-322
18
Наукова стаття
Palabras prefijadas en ucraniano como recurso de la lengua de traducción: aspecto macroestilístico
Фокін Сергій Борисович
2014
Mundo Eslavo
т.13 c.193-204
19
Навчально-методичний комплекс
Італійська лінгвістика і перекладознавство в Україні: алфавітно-предметний бібліографічний покажчик
Фокін Сергій Борисович
Чернишова Юлія Олександрівна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-80
20
Наукова стаття
Хибні друзі перекладача як наслідок словотвірної інтерференції
Фокін Сергій Борисович
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.46 c.192-200
21
Наукова стаття
Методологічний потенціал індикаторів позамовної дійсності для теорії перекладу
Фокін Сергій Борисович
2013
Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: науковий журнал. –– Донецьк
т.10 c.126-137
22
Наукова стаття
Дисфемізми в художньому перекладі: еквівалентність у мікро- та макроконтексті
Фокін Сергій Борисович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.47 c.473-484
23
Наукова стаття
Маркери дисфемізмів у художньому тексті (на матеріалі іспанської та української мов)
Фокін Сергій Борисович
2014
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
т.25 c.462-472
24
Наукова стаття
Optimizar la memorización del léxico: resultados preliminares de un experimento
Фокін Сергій Борисович
2013
Actas del Congreso de hispanistas de Ucrania
c.310-319
25
Наукова стаття
Роль кількісних параметрів при вишколі усних перекладачів
Фокін Сергій Борисович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.45 c.15.0000
26
Наукова стаття
Частотні параметри перекладної мови в загальній та часткових теоріях перекладу (на матеріалі іспанських герундіальних перифраз) // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: матіеріали доповідей VI Міжнародної наукової конференції
Фокін Сергій Борисович
2013
27
Наукова стаття
Критерій достатності корпусу при розрахуванні фактору частотності в перекладі
Фокін Сергій Борисович
2011
28
Наукова стаття
Частотні характеристики іспанських герундіальних перифраз як специфічна риса перекладних текстів
Фокін Сергій Борисович
2012
29
Наукова стаття
Дистрибутивний аналіз при укладанні двомовних перекладних словників (на прикладі українсько-іспанських відповідників поля “освіта”
Фокін Сергій Борисович
2012
30
Наукова стаття
Іхтіоніми для іспансько-українських перекладних словників
Фокін Сергій Борисович
2011
Записки з українського мовознавства. Одеса
т.26 c.265.0000
31
Наукова стаття
Герундіальні перифрази як стилістичний ресурс іспанських перекладів української художньої прози
Фокін Сергій Борисович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.44 c.51.0000
32
Наукова стаття
Деонтологічні аспекти усного перекладу
Максименко Олена Всеволодівна
Фокін Сергій Борисович
2010
33
Наукова стаття
«Community interpreting»: новий виклик для перекладача
Максименко Олена Всеволодівна
Фокін Сергій Борисович
2010
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.40 c.333.0000
34
Наукова стаття
З досвіду використання ТЗН у викладанні перекладу у вищій школі
Зубцова Світлана Володимирівна
Фокін Сергій Борисович
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.29
35
Наукова стаття
Терміни з іхтіології: перекладознавчий та лексикографічний аспекти
Фокін Сергій Борисович
2010
36
Наукова стаття
“Іспанські відповідники прислівника “довго”: перекладознавчий та лексикографічний аспекти”
Фокін Сергій Борисович
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.31 c.172.0000
37
Довідник
Методичні рекомендації для проведення тестування професійної придатності студентів до усного перекладу
Максименко Олена Всеволодівна
Фокін Сергій Борисович
2007
38
Наукова стаття
Не мечем а словом... Творча спадщина Григорія Кочура
Фокін Сергій Борисович
2007
Зарубіжна література. Київ
39
Наукова стаття
Відтворення семантики атрибутивності в українсько-іспанському перекладі (на прикладі підрядних означальних речень)
Фокін Сергій Борисович
2005
40
Наукова стаття
Творити аби жити. Творча спадщина Миколи Олексійовича Лукаша на сторінках бібліографічного покажчика „Микола Лукаш”
Фокін Сергій Борисович
2005

Повернення до списку

Вгору