Автори, співробітники Університету

Фурса Світлана Ярославівна

Ідентифікатор автора: 42586
Кількість пошукових запитів автора: 853

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 103, з них наукових статей (наукові публікації) - 75, монографій - 5, підручників - 3, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Замітка
Передмова
Фурса Світлана Ярославівна
2018
Нікітюк О.М. Охорона та захист спільної сумісної власності подружжя: нотаріат, суд, виконавче провадження. – К.: Алерта, 2018.- 208 с.
c.5-6
2
Наукова стаття
Аналіз проекту Закону України «Про медіацію» та можливостей наділення нотаріусів повноваженнями з надання медіативних послуг
Фурса Світлана Ярославівна
2017
Цивілістична процесуальна думка
т.4 c.75-79
3
Наукова стаття
Міжнародні стандарти та стандарти ЄС і поточні реформи нотаріату, органів примусового виконання рішень судів та адвокатури в Україні (на прикладі України та Литовської Республіки)
Фурса Світлана Ярославівна
2018
Цивілістична процесуальна думка
т.1 c.68-74
4
Наукова стаття
Перспективні напрями розвитку нотаріату: теоретичні та практичні аспекти (щодо можливості наділення нотаріусів повноваженнями з реєстрації шлюбів)
Фурса Світлана Ярославівна
2017
Цивілістична процесуальна думка
т.4 c.7-11
5
Наукова стаття
Правова оцінка реформи цивільного судочинства в Україні та законодавства, яке його регламентує на виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом
Фурса Світлана Ярославівна
2018
Угода про Асоціацію і комерційне право України та Німеччини: імплементація, реальність та очікування : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м.Кельн, ФРН, 5 жовтня 2018 р.)
c.31-42
6
Праці конференції
Вступне слово до учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові напрями охорони і захисту прав нотаріусами» (14.12.2017 р.)
Фурса Світлана Ярославівна
2017
Цивілістична процесуальна думка
т.4
7
Тези
Рішення Європейського суду з прав людини: актуальні питання їх виконання
Фурса Світлана Ярославівна
2018
Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, 30 березня 2018 року) / ред. кол. : Шкляр С.В., Фурса С.Я., Снідевич О.С. – К.: Видавництво «Юстон», 2018.
c.125-131
8
Тези
Спрощене позовне провадження в цивільному судочинстві: проблемні питання законодавчої регламентації і практики
Фурса Світлана Ярославівна
2018
Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м.Чернівці)
c.185-192
9
Замітка
Передмова
Фурса Світлана Ярославівна
2017
Окремі питання спадкування з іноземним елементом: консул, нотаріус, суд / Монографія. – К., Алерта, 2017.
c.5-10
10
Наукова стаття
Врегулювання спору за участі судді – новий зміст медіації
Фурса Світлана Ярославівна
2017
Часопис Київського університету права
т.2 c.97-101
11
Наукова стаття
Новітня концепція спрощеного провадження в цивільному процесі (аналіз проекту Цивільного процесуального кодексу України )
Фурса Світлана Ярославівна
2017
Цивілістична процесуальна думка
т.1 c.46-50
12
Розділ монографії
Организация нотариата и нотариальный процесс Украины
Фурса Світлана Ярославівна
2017
Правовые основы нотариальной деятельности: зарубежный опыт / Под ред. Е.А. Борисовой. – М.: Издательский Дом «Городец», 2017.
c.236-276
13
Тези
Концепції реформування Цивільного процесуального кодексу
Фурса Світлана Ярославівна
2017
Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до Європейського права» (5-6 травня 2017р.). – Івано-Франківськ, 2017.
c.260-263
14
Тези
Юрисдикція, підвідомчість і підсудність в проекті нового ЦПК України
Фурса Світлана Ярославівна
2017
Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства: Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. – 242 с.
c.56-63
15
Тези
Реформування цивільного судочинства
Фурса Світлана Ярославівна
2017
Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : Матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці, 26-27 жовтня 2017 р.).
c.164-169
16
Матеріали конференції
Розыск должника и его активов: сравнительные аспекты законодательного регулирования Украины и Российской Федерации
Фурса Світлана Ярославівна
2015
Розыск должников и их активов: национальное регулирование и международное сотрудничество : сборник материалов Международной научно-практической конференции
c.133-145
17
Наукова стаття
Temporary restriction for the debt or who avoids enforcement of decision concerning the right to pass the Ukraine boarders problematic issues.
Фурса Світлана Ярославівна
2016
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
c.49-59
18
Наукова стаття
Категория «злоупотребления правом» в гражданском праве и цивилистическом процессе: объективные и субъективные факторы его квалификации
Фурса Світлана Ярославівна
2016
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 5 (2) Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс
19
Наукова стаття
Об’єкти судового захисту у цивільному процесі
Фурса Світлана Ярославівна
2016
Цивілістична процесуальна думка
в.2 c.45-51
20
Наукова стаття
Кафедра нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, перспективы ее развития и роль в реформирования правовой системы Украины
Фурса Світлана Ярославівна
2016
Цивілістична процесуальна думка
в.2 c.69-74
21
Наукова стаття
Опікун над інтересами безвісно відсутньої особи в цивільному та виконавчому процесах
Фурса Світлана Ярославівна
2015
Цивілістична процесуальна думка
в.1 c.86-91
22
Підручник
Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. д.ю.н., проф. заслуженого юриста України С.Я. Фурси та к.ю.н, доцента Бакаянової Н.М. – 2-ге вид. доповн. і перероб.
Бондар Ірина Вадимівна
Дерій Олена Олександрівна
Кухнюк Дмитро Володимирович
Кучер Тетяна Миколаївна
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
Фурса Світлана Ярославівна
2016
Алерта
c.1-864
23
Розділ монографії
Нотариат Украины: организация и процессуальная деятельность
Фурса Світлана Ярославівна
2016
Издательский дом «Городец»
c.144-160
24
Тези
Роль кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры в процессах реформирования правовой системы Украины и перспективы ее развития
Фурса Світлана Ярославівна
2016
SCIENCIA VINCEMUS! Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
c.74-75
25
Наукова стаття
Constitutional principles of justice and their realization in civil process of Ukraine: problem questions
Фурса Світлана Ярославівна
2014
Aequitas sequitur legem. Księga jubileuszowa z okazji 75 urodzin Profesora Andrzeja Zielińskiego
т.1 c.69-75
26
Наукова стаття
Консультативная работа адвоката по делам о разделе имущества супругов: перспектива семейной медиации
Фурса Світлана Ярославівна
2015
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 4 «Адвокатура»
т.1 c.419 – 428
27
Наукова стаття
Актуальные вопросы участия адвоката как представителя сторон в гражданском процессе
Фурса Світлана Ярославівна
2015
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 4 «Адвокатура»
т.1 c.235 – 244
28
Наукова стаття
Analogy in substantive and procedural law: problems of theory, legislation and legal practice (on an example of activities judges, notaries and state executers)
Фурса Світлана Ярославівна
2015
Współczesne problemy postępowania cywilnego Zbiór studiów
т.1 c.41-51
29
Наукова стаття
Перспективы реформирования гражданского процесса в Украине
Фурса Світлана Ярославівна
2015
Перспективы реформирования гражданского процесуального права: сборник статтей
т.1 c.337-340
30
Наукова стаття
Актуальні питання законодавчого регулювання розшуку боржника або його активів у виконавчому провадженні: Україна і Російська Федерація
Фурса Світлана Ярославівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.100 c.26-29
31
Наукова стаття
Тенденции реформирования органов принудительного исполнения и исполнительного производства в Украине: актуальные вопросы
Фурса Світлана Ярославівна
2015
Вестник исполнительного производства
т.1 c.139-149
32
Наукова стаття
Mediation in Ukraine: Urgent Issues of Theory and Practice and Necessity of Legislative Regulation
Фурса Світлана Ярославівна
2015
New Developmen ts in Civil and Commercial Mediation
т.1 c.737-754
33
Підручник
Нотаріат України: Книга 1. Організація нотаріату з практикумом.
Нікітюк Олена Миколаївна
Фурса Світлана Ярославівна
2015
Алерта
т.1 c.1-484
34
Наукова стаття
Существовать ли Государственной исполнительной службе при демократизации общественных отношений
Фурса Світлана Ярославівна
2014
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс»
т.1 c.41.0000
35
Наукова стаття
Приведение судебных решений по гражданским делам к принудительному исполнению: от научных концепций к законодательному регулированию
Фурса Світлана Ярославівна
2014
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс»
т.1 c.79.0000
36
Наукова стаття
Особое производство в гражданском процессе Украины: эволюция доктрины, законодательства и научные прогнозы
Фурса Світлана Ярославівна
2014
Добровольная (бесспорная) юрисдикция в России и за рубежом (Восточная и Западная Европа, Латинская Америка, Китай)
т.1 c.135-179
37
Наукова стаття
Конституционные принципы правосудия и их реализация в гражданском судопроизводстве Украины: проблемные вопросы
Фурса Світлана Ярославівна
2014
Научные труды Российской академии юридических наук. М., Юрист
т.1 c.784-790
38
Наукова стаття
Судебная практика по гражданским делам и ее правовое значение в Украине
Фурса Світлана Ярославівна
2014
Современное право
т.1 c.148-154
39
Наукова стаття
Проблемы гражданского процесса в современных условиях.
Фурса Світлана Ярославівна
2014
Современное право
т.5 c.153-156
40
Наукова стаття
Медіація в Україні: актуальні питання теорії і практики та необхідність законодавчої регламентації
Фурса Світлана Ярославівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.99 c.5-8
41
Наукова стаття
Актуальні питання тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України боржника, який ухиляється від виконання рішення: теорія і практика
Фурса Світлана Ярославівна
2014
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.10 c.103-112
42
Наукова стаття
Формування теоретичних основ виконавчих процесуальних правовідносин: сутність, система, ознаки та класифікація
Фурса Світлана Ярославівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.0.0000
43
Наукова стаття
О методике преподавания международного права в современный период
Фурса Світлана Ярославівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.54.0000
44
Наукова стаття
Концепція розвитку кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури.
Фурса Світлана Ярославівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.56.0000
45
Наукова стаття
Поновлення пропущеного строку для пред’явлення наказу до виконання: деякі проблемні аспекти Sciencia Vincemus: історія та сучасність кафедри нотаріального та виконавчого процесі і адвокатури
Фурса Світлана Ярославівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.17.0000
46
Наукова стаття
Поновлення пропущеного строку для пред’явлення наказу до виконання: деякі проблемні аспекти
Фурса Світлана Ярославівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.206.0000
47
Наукова стаття
Міжгалузеві зв’язки виконавчого провадження із господарським судочинством: проблеми науки, виконавчої та судової практики (у контексті необхідності виокремлення нової галузі правової науки – виконавчого процесу)
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.2 в.96 c.19-23
48
Наукова стаття
Комплексные подходы к решению проблем защиты прав граждан судом
Фурса Світлана Ярославівна
2011
49
Наукова стаття
Питання теорії і практики взаємодії державного виконавця та нотаріуса (на прикладі вчинення нотаріального провадження з видачі свідоцтва про придбання стягувачем майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися)
Фурса Світлана Ярославівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.0.0000
50
Наукова стаття
Нотаріальне процесуальне представництво: підстави виникнення та особливості здійснення представництва за законом.
Фурса Світлана Ярославівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.4.0000
51
Наукова стаття
Новий погляд на традиційне сприйняття правової процесуальної науки та підготовку фахівців
Фурса Світлана Ярославівна
2012
52
Наукова стаття
Виконавчий напис нотаріуса та господарське судочинство: старі та нові проблеми.
Фурса Світлана Ярославівна
2012
53
Наукова стаття
Цивилистический процесс в Украине: основные проблемы становления и тенденции развития.
Фурса Світлана Ярославівна
2012
54
Наукова стаття
Становление и развитие в Украине новых процессуальных отраслей правовой науки.
Фурса Світлана Ярославівна
2012
55
Підручник
Теорія нотаріального процесу.
Бондар Ірина Вадимівна
Бондарєва Марія Володимирівна
Горбань Наталія Сергіївна
Кухнюк Дмитро Володимирович
Кучер Тетяна Миколаївна
Мельник Ірина Степанівна
Рабовська Світлана Янівна
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2012
Теорія нотаріального процесу. – К.: Правова єдність, 2012.
56
Наукова стаття
Новым процессам нужна кодификация. О становлении и развитии новых процессуальных отраслей правовой науки
Фурса Світлана Ярославівна
2011
Юридична практика
c.8.0000
57
Наукова стаття
Законність та обґрунтованість нотаріальних актів
Фурса Світлана Ярославівна
2011
Вісник Вищої школи України
c.2.0000
58
Наукова стаття
Щодо можливості об’єднання у цивільному судочинстві в одне провадження вимог, що виникають із
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2011
Юриспруденція: Теорія і практика
c.3.0000
59
Наукова стаття
Посвідчення нотаріусами України довіреностей для вчинення правочинів за кордоном
Фурса Світлана Ярославівна
2011
Юриспруденція: Теорія і практика
c.49.0000
60
Наукова стаття
Проблеми виконання рішень господарських судів: нові механізми та відповідальність.
Фурса Світлана Ярославівна
2011
Право України
c.67.0000
61
Наукова стаття
Експерт і спеціаліст у нотаріальному процесі: теорія, практика та необхідність законодавчої регламентації.
Фурса Світлана Ярославівна
2011
62
Наукова стаття
Проблемні питання щодо об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства: господарський та цивільний процес (на прикладі справ, що виникають з кредитних відносин).
Фурса Світлана Ярославівна
2011
63
Наукова стаття
Доцільність та виправданість нової редакції Закону України „Про виконавче провадження”.
Фурса Світлана Ярославівна
2011
64
Наукова стаття
Правовий статус експерта і спеціаліста у нотаріальному процесі: новий погляд та його нормативне закріплення.
Фурса Світлана Ярославівна
2011
65
Наукова стаття
Законність і обґрунтованість нотаріальних актів.
Фурса Світлана Ярославівна
2011
66
Наукова стаття
Актуальні питання теорії і практики нотаріальних правовідносин.
Фурса Світлана Ярославівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.7.0000
67
Наукова стаття
Законність і обґрунтованість нотаріальних актів
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
Фурса Світлана Ярославівна
2011
Вісник Вищої Ради юстиції
т.1 c.174-185
68
Участь вчених в обговоренні нової редакції законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» (щодо підвищення кваліфікаційних вимог)
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.9.0000
69
Як ефективно засвоїти набуті теоретичні знання з нотаріальної науки: рольові ігри студентів
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.1.0000
70
Довідник
Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар.
Фурса Світлана Ярославівна
2010
71
Наукова стаття
Сучасні проблеми нотаріату
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.1.0000
72
Наукова стаття
Наукові концепції спадкового права. Загальні положення
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.3.0000
73
Наукова стаття
Тлумачення заповіту: теоретичні концепції та практика
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.8.0000
74
Наукова стаття
Сучасні проблеми цивільного процесу та цивільного судочинства
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.10.0000
75
Наукова стаття
Відмова від обов’язкової частки у спадщині
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Правовий тиждень
c.11.0000
76
Наукова стаття
Яким має бути Закон України «Про статус суддів»? Обговорюємо законопроект
Сиза Наталія Петрівна
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.1.0000
77
Наукова стаття
Окрема думка щодо законопроекту « Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України»
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.3.0000
78
Наукова стаття
Чи потрібні зміни до ЦПК України щодо вжиття заходів забезпечення позову при визнанні та виконанні рішення іноземного суду?
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.6.1100
79
Наукова стаття
Забезпечення права на третейський розгляд
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.8.0000
80
Наукова стаття
Історія та життєдіяльність наукової школи нотаріату юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.2.0000
81
Наукова стаття
Чи конституційні положення Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами» від 18.02.2010р. № 1691-УІ.
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.2.0000
82
Наукова стаття
Про необхідність доповнення ЦПК України нормами, які регламентують розгляд судом справ про повернення дитини, яка не досягла шістнадцяти років (відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей)
Грабовська Оксана Олександрівна
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.3.0000
83
Наукова стаття
Виконавче провадження в Україні
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.4.0000
84
Наукова стаття
Чи доцільно захищати права споживачів у третейському суді?
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.5.0000
85
Наукова стаття
Системність у сприйнятті договорів
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.6.0000
86
Наукова стаття
Чи можна звертати стягнення на державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам згідно законом України «Про виконавче провадження»?
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
87
Наукова стаття
Відповіді на запитання нотаріусів Київського міського нотаріального округу
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.9.0000
88
Наукова стаття
Тенденції розвитку нотаріату в Україні
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.36 c.14.0000
89
Наукова стаття
Відповіді на запитання газети « Правовий тиждень»
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.9.0000
90
Наукова стаття
Висновок вченого щодо спадкування будинку та землі за заповітом чи законом
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.4.0000
91
Наукова стаття
Загальнотеоретичні передумови доведення та доказування у сучасному цивільному процесі України: матеріальний та процесуальний аспект
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.8.0000
92
Наукова стаття
Сучасні проблеми правової науки
Фурса Світлана Ярославівна
2010
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.1.0000
93
Тези
Становлення та розвиток нових процесуальних галузей правової науки в Україні
Фурса Світлана Ярославівна
2010
94
Довідник
Закони України: "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження", "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"
Фурса Світлана Ярославівна
2008
95
Довідник
Спадкування за заповітом
Фурса Світлана Ярославівна
2008
96
Довідник
Сімейний кодекс Украини
Фурса Світлана Ярославівна
2008
97
Довідник
Житловий кодекс Української РСР
Фурса Світлана Ярославівна
2008
98
Наукова стаття
Загальні аспекти права власності юридичної особи: посвідчення договорів та створення підприємств
Фурса Світлана Ярославівна
2008
Нотариат – Адвокатура - Суд
c.2.0000
99
Монографія
Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу
Фурса Світлана Ярославівна
2007
100
Монографія
Процесуальні документи в цивільних справах
Фурса Світлана Ярославівна
2007
101
Монографія
Земля: договори, суд, законодавство
Фурса Світлана Ярославівна
2007
102
Монографія
Науково-практичний коментар до Закону України "Про виконання рішень Європейського суду з прав людини" та практика його застосування
Фурса Світлана Ярославівна
2007
103
Монографія
Як звернутися до Європейського суду з прав людини
Фурса Світлана Ярославівна
2007

Повернення до списку

Вгору