Автори, співробітники Університету

Харіна Олена Олегівна
Kharina Olena

Ідентифікатор автора: 42631
Кількість пошукових запитів автора: 833

Підрозділ: Інститут високих технологій

Посада: науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Комерціалізація інтелектуальної власності, трансфер технологій

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Роль стейкхолдерів у підвищенні ефективності інноваційного розвитку України
Харіна Олена Олегівна
Харченко Тетяна Борисівна
2018
Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.35-37
2
Наукова стаття
Academic capitalism: development trends in Ukraine and European practice
Бедюх Олександр Радійович
Мартинюк Віктор Семенович
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
2018
Маркетинг і менеджмент інновацій
c.27-44
3
Наукова стаття
Проблеми інноваційного розвитку України: стратегічні аспекти та можливості вирішення очима стейкхолдерів
Харіна Олена Олегівна
Харченко Тетяна Борисівна
2018
Науковий погляд: економіка та управління
в.1 (59) c.64-71
4
Наукова стаття
Підвищення ефективності фінансування інноваційної діяльності в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харіна Олена Олегівна
Харченко Тетяна Борисівна
2018
Фінансові послуги
в.5 c.31-38
5
Звіти
Система електромагнітного екранування приміщень. Заявка на винахід України № а201702252 від 10.03.2017.
Бедюх Олександр Радійович
Харіна Олена Олегівна
2017
Патент
6
Монографія
Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності у дослідницьких університетах. Наукові парки
Бедюх Олександр Радійович
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
2017
Розвиток економіки України: трансформації та інновації
т.2 c.244-258
7
Наукова стаття
Розвиток підприємницького клімату в дослідницьких університетах
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
2017
Економіка та суспільство
в.12 c.47-59
8
Тези
Зростання комерційної віддачі від науково-технічної діяльності як фактор посилення національної безпеки
Новікова Ірина Едуардівна
Харіна Олена Олегівна
2017
Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.86-87
9
Тези
Розвиток малих інноваційних підприємств як запорука ефективних технологічних змін в Україні / Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень
Харіна Олена Олегівна
2017
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
c.95-98
10
Матеріали конференції
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК ТА БАР’ЄРИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ НА ЇЇ ШЛЯХУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Харіна Олена Олегівна
2016
Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : Матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 вересня 2016 р
c.137-138
11
Матеріали конференції
Економічна оцінка інформативності магнетизму грунтового покриву при екосистемному сервісі
Меньшов Олександр Ігоревич
Харіна Олена Олегівна
2016
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень
c.129-130
12
Матеріали конференції
До питання про екосистемний сервіс територій, що зазнали антропогенного та техногенного впливів
Меньшов Олександр Ігоревич
Харіна Олена Олегівна
2015
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.35-36
13
Наукова стаття
Необхідність здійснення екологічного оподаткування на вітчизняних молокопереробних підприємствах
Харіна Олена Олегівна
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.3 c.50.0000
14
Наукова стаття
Стан виробництва й переробки молока та молочних продуктів в сучасних умовах
Харіна Олена Олегівна
2013
Економіка АПК
c.119.0000
15
Наукова стаття
впровадження екологічного маркування вітчизняної молочної продукції
Харіна Олена Олегівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.147 c.97-104
16
Тези
The necessity of production ecologization of domestic milk processing enterprises
Харіна Олена Олегівна
2013
Прінт-сервіс
c.87- 89
17
Наукова стаття
Екологічне регулювання як складова екологічного підприємництва
Базилевич Віктор Дмитрович
Харіна Олена Олегівна
2011
К: Обрії
c.85-88
18
Наукова стаття
Напрями підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України
Харіна Олена Олегівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.373-380
19
Наукова стаття
Якість молочної продукції як об’єкт еколого-економічного регулювання
Харіна Олена Олегівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.143 c.131-134
20
Наукова стаття
Регулювання якості виробленої продукції на молокопереробних підприємствах
Харіна Олена Олегівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.253.0000
21
Наукова стаття
Роль та значення молокопереробних підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки держави
Харіна Олена Олегівна
2012
АгроСвіт
т.11 c.35-39
22
Наукова стаття
Сутнісно-теоретичні основи еколого-економічного регулювання: історичний аспект
Харіна Олена Олегівна
2012
Формування ринкових відносин в Україні
т.11 c.48.0000
23
Наукова стаття
Екологічна стандартизація як засіб підвищення конкурентоспроможності молочної продукції в умовах сталого розвитку
Харіна Олена Олегівна
2012
Хмельницький університет економіки і підприємства. Науковий журнал "Сталий розвиток економіки". - №3/2011. - Київ
т.7 c.197.0000
24
Наукова стаття
Экологические принципы регулирования деятельности молокоперерабатывающих предприятий в Украине
Харіна Олена Олегівна
2011
Журнал «Вестник Карагандинского экономического университета: экономика, философия, педагогика юриспруденция» Издательство: типография Карагандинского экономического университета, Караганда
т.3 c.82-86
25
Наукова стаття
Сутнісно-теоретичні основи еколого-економічного регулювання: ретроспективний аналіз
Харіна Олена Олегівна
2012
НДІ Мінекономрозвитку України
c.48-52
26
Тези
Соблюдение экологической политики молокоперерабатывающими предприятиями Украины
Харіна Олена Олегівна
2012
27
Тези
Еколого - економічні аспекти регулювання якості продукції на вітчизняних молокопереробних підприємствах
Харіна Олена Олегівна
2012
28
Тези
Функціонування вітчизняних молокопереробних підприємств в умовах фінансової нестабільності
Харіна Олена Олегівна
2012
Невідоме
c.103-104
29
Тези
Шляхи підвищення якості молочної продукції вітчизняних молоко-переробних підприємств в умовах сталого розвитку
Харіна Олена Олегівна
2012
Невідоме
c.87.0000
30
Тези
The environmental aspects of competitiveness milk-processing enterprises in Ukraine
Харіна Олена Олегівна
2012
Невідоме
c.47.0000
31
Тези
Экологические аспекты повышения конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий в Украине
Харіна Олена Олегівна
2012
Publishing House «Educating and Science»
c.47-48
32
Тези
Шляхи підвищення якості молочної продукції вітчизняних молокопереробних підприємств в умовах сталого розвитку
Харіна Олена Олегівна
2012
Громадська організація «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЄФ
т.12 c.87-89
33
Тези
Еколого-економічні аспекти регулювання якості продукції на вітчизняних молокопереробних підприємствах
Базилевич Віктор Дмитрович
Харіна Олена Олегівна
2012
К: Обрії
c.252-254
34
Тези
Еколого-економічні аспекти регулювання якості молочної продукції
Базилевич Віктор Дмитрович
Харіна Олена Олегівна
2012
К: Обрії
c.252-254
35
Наукова стаття
Экологические принципы регулирования деятельности молокопере-рабатывающих предприятий в Украине
Харіна Олена Олегівна
2011
Невідоме
т.22 c.82.0000
36
Тези
Зарубіжний досвід реалізації екологічної політики
Харіна Олена Олегівна
2011
Невідоме
c.31.0000
37
Тези
Підвищення якості продуктів харчування в Україні
Харіна Олена Олегівна
2011
Невідоме
c.108.0000
38
Наукова стаття
Сучасна податкова політика України в умовах становлення ринкових відносин
Харіна Олена Олегівна
2007
ВПЦ "Київський університет"
т.7 c.90.0000

Повернення до списку

Вгору