Автори, співробітники Університету

Харченко Олена Ігорівна
Kharchenko Olena Igorivna

Ідентифікатор автора: 42653
Author Identifier Number Scopus: 57109121400 →
Кількість пошукових запитів автора: 374

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Методології та методів соціологічних досліджень
Посада: асистент


Наукові інтереси: Методи соціологічних досліджень / економіка, маркетинг / організація роботи соціологічних компаній / соціологія гендеру /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 18, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Changes in optical properties of azopolymers in an electric field.
Давиденко Микола Олександрович
Крупка Оксана Михайлівна
Смокал Віталій Олегович
Студзинський Сергій Леонідович
Харченко Олена Ігорівна
2020
Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал)
т.65 в.8 c.686-690
2
Наукова стаття
Проблеми ветеранів антитерористичної операції на сході України
Гершман Олена Михайлівна
Харченко Олена Ігорівна
2016
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
в.В.37 c.115-125
3
Наукова стаття
Механизмы интеграции гендерно-чувствительного подхода в социологические исследования
Харченко Олена Ігорівна
2016
Соціологічні студії, науково-практичний журнал
в.В.1 c.41-47
4
Наукова стаття
Использование международных индексов гендерного неравенства для сравнительной оценки ситуации в странах европейского партнерства
Харченко Олена Ігорівна
2016
Вісник Російського університету дружби народів, Серія Соціологія
в.В.2 c.323-336
5
Наукова стаття
Employment Problems of Veterans of Anti-Terrorist Operation (ATO) in Eastern Ukraine
Гершман Олена Михайлівна
Харченко Олена Ігорівна
2017
Bulletin of Pawel Wlodkowic University College in Płock. “Humanizacja Pracy”
в.1 (278) c.107-125
6
Наукова стаття
На шляху до гендерної рівності: досвід проведення гендерного аудиту на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Бабенко Світлана Сергіївна
Малес Людмила Володимирівна
Харченко Олена Ігорівна
Червінська Тетяна Григорівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1(7) c.59-64
7
Наукова стаття
Механізми інтеграції гендерно-чутливого підходу у соціологічні дослідження
Харченко Олена Ігорівна
2016
Соціологічні дослідження : зб.наук. пр. / Східноукраїн. нац. ун-т ім. В. Даля
в.1(8) c.41-47
8
Наукова стаття
Gender inequality indices for the European partnership countries comparison
Харченко Олена Ігорівна
2016
Вісник Російського університету дружби народів, Серія Соціологія
в.2(16) c.323 -336
9
Наукова стаття
Ставлення та стереотипи студентства щодо людей з гомосексуальною орієнтацією
Харченко Олена Ігорівна
2017
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.2(33) c.105-118
10
Наукова стаття
На пути к гендерному равенству в образовании (опыт проведения гендерного аудита на факультете социологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко)
Бабенко Світлана Сергіївна
Малес Людмила Володимирівна
Харченко Олена Ігорівна
Червінська Тетяна Григорівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
c.59-64
11
Наукова стаття
Порівняльна характеристика методологічних підходів у соціологічних дослідженнях
Харченко Олена Ігорівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.13 c.103-110
12
Наукова стаття
Порівняльна характеристика методологічних підходів у соціологічних дослідженнях
Харченко Олена Ігорівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.В.13 c.103-110
13
Наукова стаття
Гендерні дослідження в соціології: спроба диференціації
Харченко Олена Ігорівна
2011
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.
в.В.5 c.205-2012
14
Матеріали конференції
До питання про ідентифікацію та фіксацію гендерних стереотипів
Харченко Олена Ігорівна
2010
Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій: Матеріали V Всеукраїнської н..-пр. конференції: Під заг. ред. Куценко О.Д., Судакова В.І., Вид. ц-р "Київський університет"
c.171-173
15
Тези
Методологические подходы гендерных исследований в социологии // Методология, теория практика социологического анализа современного общества
Харченко Олена Ігорівна
2009
16
Наукова стаття
Характеристика соціологічних методів у дослідженні гендерних стереотипів як об’єкта соціальних трансформацій
Харченко Олена Ігорівна
2009
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.132.0000
17
Монографія
Гендерні стереотипи економічного життя: українська реальність
Харченко Олена Ігорівна
2007
Пошуки гендерної паритетності: український контекст
c.1-204
18
Монографія
Гендерні аспекти економічного життя та сфери соціально-трудових відносин
Харченко Олена Ігорівна
2007
Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві
c.1-144

Повернення до списку

Вгору