Автори, співробітники Університету

Харченко Тетяна Борисівна
Kharchenko Tetyana Borysivna

Ідентифікатор автора: 42657
Кількість пошукових запитів автора: 557

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Екологічного менеджменту та підприємництва
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Якість продукції, конкурентоспроможність, управління розвитком підприємств, екологічне підприємництво

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 70, з них наукових статей (наукові публікації) - 34, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 9, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Імперативи розвитку підприємництва в контексті інноваційної економіки
Харченко Тетяна Борисівна
2019
К: ДУІТ
c.1-272
2
Навчальний посібник
Основи «зеленої економіки»: навчальний посібник
Гацька Людмила Павлівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
К.: Освіта України (посібник)
c.1-271
3
Навчально-методичний комплекс
Економіка природокористування
Нікітченко Юлія Станіславівна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-54
4
Навчально-методичний комплекс
Environmental and Economic Pricing Policy
Петровський Микола Васильович
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2020
K.: Publishing and polygraphic center “Kyiv University”
c.1-50
5
Наукова стаття
Особливості проведення маркетингових досліджень у роздрібній торгівлі
Мурована Тетяна Олександрівна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
Економічний дискурс
в.4 c.114-122
6
Наукова стаття
Тенденції розвитку торговельно-економічних відносин в сучасних умовах
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
Бізнес-навігатор
в.6.1-1(56) c.29-33
7
Наукова стаття
Перспективи розвитку зеленої логістики в Украї
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2020
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
в.3(114) c.62-67
8
Наукова стаття
Удосконалення комерційної діяльності фермерських господарств у контексті забезпечення їх конкурентоспроможності
Харченко Тетяна Борисівна
2019
Бізнес-навігатор
в.3 (52) c.11-15
9
Наукова стаття
Функціонування фермерських господарств в Україні:стан та перспективи розвитку
Харченко Тетяна Борисівна
2019
Інноваційна економіка
в.1-2 c.125-130
10
Наукова стаття
Перспективи розвитку зеленої логістики в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2020
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
т.3 в.2 c.62-67
11
Наукова стаття
Application of the program-target method in budget management
Харченко Тетяна Борисівна
2020
International Journal of Management,
т.11 c.1027-1033
12
Тези
Ефективність функціонування банків в сучасних умовах
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Податкового конгресу (м. Ірпінь, 12 грудня 2019 р.).
c.6136-615
13
Матеріали конференції
Сучасний стан та перспективи розвитку органічного виробництва в Україні
Харченко Тетяна Борисівна
2019
! Міжнародний економічний форум К., ФОП Ямчинський О.В.
в.1; 1 c.94-95
14
Монографія
Проблеми інноваційного розвитку України: стратегічні аспекти та можливості вирішення та можливості вирішення
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
К: ДУІТ
c.222-236
15
Навчальний посібник
Екологічний маркетинг
Гацька Людмила Павлівна
Карлащук Сергій Васильович
Харченко Тетяна Борисівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-164
16
Навчальний посібник
Основи "зеленої" економіки
Гацька Людмила Павлівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-271
17
Матеріали конференції
Роль стейкхолдерів у підвищенні ефективності інноваційного розвитку України
Харіна Олена Олегівна
Харченко Тетяна Борисівна
2018
Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.35-37
18
Навчальний посібник
Екологічний маркетинг: навчальний посібник
Гацька Людмила Павлівна
Карлащук Сергій Васильович
Харченко Тетяна Борисівна
2018
Поліграфічний центр "Геопринт"
c.1-226
19
Наукова стаття
Проблеми інноваційного розвитку України: стратегічні аспекти та можливості вирішення очима стейкхолдерів
Харіна Олена Олегівна
Харченко Тетяна Борисівна
2018
Науковий погляд: економіка та управління
в.1 (59) c.64-71
20
Наукова стаття
Problems and prospects of international trade development in Ukraine
Гацька Людмила Павлівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Харченко Тетяна Борисівна
2018
Бізнес Інформ
в.10 c.28-33
21
Наукова стаття
Підвищення ефективності фінансування інноваційної діяльності в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харіна Олена Олегівна
Харченко Тетяна Борисівна
2018
Фінансові послуги
в.5 c.31-38
22
Навчальний посібник
Екологічне управління підприємством
Гацька Людмила Павлівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2017
К.: Видавничо-інформаційний центр Університету державної фіскальної служби України
c.50-100
23
Навчальний посібник
Екологічна економіка
Гацька Людмила Павлівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Харченко Тетяна Борисівна
2017
Освіта України: офіційне видання Мін. Освіти і науки, молоді та спорту України.
c.1-273
24
Наукова стаття
Підвищення інвестиційної привабливості регіонів України: стратегічні аспекти та можливості вирішення
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2017
Молодий вчений
в.6(46) c.523-526
25
Матеріали конференції
Екологічний фактор в оцінці вартості нерухомості в Україні
Харченко Тетяна Борисівна
2015
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.107-110
26
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність 8.03050401 – «Економіка підприємства», магістерська програма «Екологічне підприємництво»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2016
К.: «ЦП «Компринт»
27
Наукова стаття
Особливості становлення та розвитку ринку банківських послуг в сучасних умовах
Харченко Тетяна Борисівна
2016
Регіональна економіка та управління
в.№ 3(10) c.120–123
28
Наукова стаття
Впровадження бенчмаркінгу як інструменту управління якістю
Харченко Тетяна Борисівна
2016
29
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможності банківського сектору на основі впровадження бенчмаркінгу
Харченко Тетяна Борисівна
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
в.№11
30
Тези
До питання врахування екологічного фактору в оцінці вартості нерухомості в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конференції (Київ, 12-13 квітня 2016 р) - К.: ДП «Прінт Сервіс»
c.56-60
31
Тези
Впровадження систем екологічного управління на українських підприємствах / Т.Б. Харченко
Харченко Тетяна Борисівна
2016
Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: International Scientific-Practical Conference
c.143-147
32
Буклет
Науквово-дослідні розробки кафедри екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-91
33
Буклет
Результати міжнародної співпраці економічного факультету з питань екологічного підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-71
34
Довідник
Концепція освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-24
35
Навчально-методичний комплекс
Методичні матеріали щодо проходження практики студентами спеціальності «Економіка підприємства»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-46
36
Наукова стаття
Environmental Responsibility of Business Under Condition of Ukraine’s European Integration
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2015
The Advanced Science Journal
c.118-122
37
Наукова стаття
Удосконалення системи переробки твердих побутових відходів в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.165 c.41-46
38
Монографія
Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сніжко Сергій Іванович
Харченко Тетяна Борисівна
2014
Starter Publ
c.1-216
39
Навчальний посібник
Посібник для депутатів місцевих рад з питань попередження та адаптації до зміни клімату
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Мельник Тетяна Григорівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сніжко Сергій Іванович
Харченко Тетяна Борисівна
Шевченко Ольга Григорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.1-33
40
Наукова стаття
Внедрение новых методов оценки экологической эффективности зданий в Украине
Харченко Тетяна Борисівна
Чубук Леся Петрівна
2014
Мировая наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права: материалы IV междунар. науч. - практ. конф. в 2-х частях
т.2 c.106-116
41
Наукова стаття
Specific Features of Development of Organic Products Market in Ukraine
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.9 c.38-43
42
Наукова стаття
Внедрение новых методов оценки экологической эффективности зданий в Украине
Харченко Тетяна Борисівна
Чубук Леся Петрівна
2014
ЦПМ Академия бизнеса
т.2 c.106-116
43
Наукова стаття
Державна політика України у сфері зеленого будівництва
Харченко Тетяна Борисівна
2014
Технодрук
c.383-386
44
Монографія
Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку
Микитюк Оксана Петрівна
Харченко Тетяна Борисівна
2012
ТОВ «Лерадрук» (для монографій)
т.2 c.1-656
45
Навчально-методичний комплекс
Екологічне підприємництво
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-43
46
Тези
Сучасний стан сфери поводження з побутовими відходами у місті Києві
Харченко Тетяна Борисівна
2013
ПП «Пдприємство Фенікс»
c.67-68
47
Наукова стаття
Проблемы и перспективы развития экологического рынка в Украине
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.142 c.32-36
48
Наукова стаття
Проблеми та перспективи розвитку екологічного ринку в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.254-257
49
Наукова стаття
Розвиток органічного виробництва як засіб забезпечення конкурентоспроможності українських виробників
Харченко Тетяна Борисівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 в.27 c.293-299
50
Тези
Особливості впровадження органічного виробництва в Україні
Харченко Тетяна Борисівна
2012
К: Обрії
c.254-256
51
Матеріали конференції
Деякі аспекти екологічної безпеки підприємств України
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Проблеми економіки підпри-ємств в сучасних умовах: Матеріали VII Міжн. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 травня 2011 р. – К.: НУХТ
c.280-281
52
Наукова стаття
Формування та розвиток ринку екологічних товарів і послуг в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Наукові праці НУХТ –К.: НУХТ.
в.39 c.111-114
53
Наукова стаття
Проблеми та перспективи впровадження екологічного аудиту в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Зб. наук. праць: Випуск 30. – Київ: НАУ
в.30 c.39-43
54
Словник
Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-казахський
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-614
55
Навчальний посібник
Економіка підприємства: збірник тестів і задач
Пашнюк Леся Олегівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
Шегда Анатолій Васильович
2010
К.: «Центр учбової літератури»
c.1-240
56
Навчальний посібник
Економіка інноваційного підприємства: практикум
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2010
К.: Інститут інтелектуальної власності ОНЮА в м.Києві
c.1-304
57
Навчально-методичний комплекс
Economical and ecological policy of pricing. Educational and methodical complex for teaching educational discipline for students in the training direction of “Economics and entrepreneurship”
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2010
K.: Publishing and polygraphic center “Kyiv University”
c.1-46
58
Наукова стаття
Формування та впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах України
Харченко Тетяна Борисівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.22 c.164.0000
59
Словник
Глосарій зеленого бізнесу: україно-німецько-російсько-англійський
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Петровський Микола Васильович
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2010
Знання
c.518
60
Наукова стаття
Ринок молока в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Харченко Тетяна Борисівна
2009
Формування ринкових відносин в Україні
т.1 c.122-126
61
Наукова стаття
Проблеми та перспективи розвитку лізингу нерухомості в Україні
Харченко Тетяна Борисівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.18 c.333-338
62
Тези
Розвиток лізингу нерухомості в Україні
Харченко Тетяна Борисівна
2009
63
Тези
Инновационная активность как фактор повышения конкурентоспособности предприятия
Харченко Тетяна Борисівна
2009
Управление в социальных и экономических системах. Минский институт управления. Изд-во МИУ.
т.17 c.44
64
Наукова стаття
Застосування системного підходу в управлінні якістю продукції
Харченко Тетяна Борисівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 c.210.0000
65
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на основі формування стратегії конкуренції
Андреюк Наталія Вікторівна
Харченко Тетяна Борисівна
2008
Науковий вісник Академії муніципального управління. Економіка
т.4 c.50-56
66
Наукова стаття
Створення вертикально інтегрованих об’єднань
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2007
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
в.7 (74) c.67-71
67
Тези
Вертикально-інтегровані об’єднання: необхідність створення та перспективи розвитку
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2008
68
Наукова стаття
Забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах вступу до Світової організації торгівлі
Харченко Тетяна Борисівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.182.0000
69
Наукова стаття
Управління інноваційним потенціалом як метод забезпечення конкурентоспроможності підприємства
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2007
ВПЦ "Київський університет"
c.12-19
70
Наукова стаття
Створення вертикально інтегрованих обєднань як чинник забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних піджприємств
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2007
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць.– К.
в.7 (74) c.67-71

Повернення до списку

Вгору