Автори, співробітники Університету

Харченко Тетяна Борисівна
Kharchenko Tetyana Borysivna

Ідентифікатор автора: 42657
Кількість пошукових запитів автора: 539

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Екологічного менеджменту та підприємництва
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Якість продукції, конкурентоспроможність, управління розвитком підприємств, екологічне підприємництво

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 59, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 8, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Особливості проведення маркетингових досліджень у роздрібній торгівлі
Мурована Тетяна Олександрівна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
Економічний дискурс
в.4 c.114-122
2
Матеріали конференції
Сучасний стан та перспективи розвитку органічного виробництва в Україні
Харченко Тетяна Борисівна
2019
! Міжнародний економічний форум К., ФОП Ямчинський О.В.
в.1; 1 c.94-95
3
Монографія
Проблеми інноваційного розвитку України: стратегічні аспекти та можливості вирішення та можливості вирішення
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
К: ДУІТ
c.222-236
4
Навчальний посібник
Екологічний маркетинг
Гацька Людмила Павлівна
Карлащук Сергій Васильович
Харченко Тетяна Борисівна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-164
5
Навчальний посібник
Основи "зеленої" економіки
Гацька Людмила Павлівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-271
6
Матеріали конференції
Роль стейкхолдерів у підвищенні ефективності інноваційного розвитку України
Харіна Олена Олегівна
Харченко Тетяна Борисівна
2018
Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція
c.35-37
7
Навчальний посібник
Екологічний маркетинг: навчальний посібник
Гацька Людмила Павлівна
Карлащук Сергій Васильович
Харченко Тетяна Борисівна
2018
Поліграфічний центр "Геопринт"
c.1-226
8
Наукова стаття
Проблеми інноваційного розвитку України: стратегічні аспекти та можливості вирішення очима стейкхолдерів
Харіна Олена Олегівна
Харченко Тетяна Борисівна
2018
Науковий погляд: економіка та управління
в.1 (59) c.64-71
9
Наукова стаття
Problems and prospects of international trade development in Ukraine
Гацька Людмила Павлівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Харченко Тетяна Борисівна
2018
Бізнес Інформ
в.10 c.28-33
10
Наукова стаття
Підвищення ефективності фінансування інноваційної діяльності в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харіна Олена Олегівна
Харченко Тетяна Борисівна
2018
Фінансові послуги
в.5 c.31-38
11
Навчальний посібник
Екологічне управління підприємством
Гацька Людмила Павлівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2017
К.: Видавничо-інформаційний центр Університету державної фіскальної служби України
c.50-100
12
Навчальний посібник
Екологічна економіка
Гацька Людмила Павлівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Харченко Тетяна Борисівна
2017
Освіта України: офіційне видання Мін. Освіти і науки, молоді та спорту України.
c.1-273
13
Наукова стаття
Підвищення інвестиційної привабливості регіонів України: стратегічні аспекти та можливості вирішення
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2017
Молодий вчений
в.6(46) c.523-526
14
Матеріали конференції
Екологічний фактор в оцінці вартості нерухомості в Україні
Харченко Тетяна Борисівна
2015
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.107-110
15
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність 8.03050401 – «Економіка підприємства», магістерська програма «Екологічне підприємництво»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2016
К.: «ЦП «Компринт»
16
Наукова стаття
Особливості становлення та розвитку ринку банківських послуг в сучасних умовах
Харченко Тетяна Борисівна
2016
Регіональна економіка та управління
в.№ 3(10) c.120–123
17
Наукова стаття
Впровадження бенчмаркінгу як інструменту управління якістю
Харченко Тетяна Борисівна
2016
18
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможності банківського сектору на основі впровадження бенчмаркінгу
Харченко Тетяна Борисівна
2016
Глобальні та національні проблеми економіки
в.№11
19
Тези
До питання врахування екологічного фактору в оцінці вартості нерухомості в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конференції (Київ, 12-13 квітня 2016 р) - К.: ДП «Прінт Сервіс»
c.56-60
20
Тези
Впровадження систем екологічного управління на українських підприємствах / Т.Б. Харченко
Харченко Тетяна Борисівна
2016
Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: International Scientific-Practical Conference
c.143-147
21
Буклет
Науквово-дослідні розробки кафедри екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-91
22
Буклет
Результати міжнародної співпраці економічного факультету з питань екологічного підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-71
23
Довідник
Концепція освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-24
24
Навчально-методичний комплекс
Методичні матеріали щодо проходження практики студентами спеціальності «Економіка підприємства»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-46
25
Наукова стаття
Environmental Responsibility of Business Under Condition of Ukraine’s European Integration
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2015
The Advanced Science Journal
c.118-122
26
Наукова стаття
Удосконалення системи переробки твердих побутових відходів в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.165 c.41-46
27
Монографія
Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сніжко Сергій Іванович
Харченко Тетяна Борисівна
2014
Starter Publ
c.1-216
28
Навчальний посібник
Посібник для депутатів місцевих рад з питань попередження та адаптації до зміни клімату
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Мельник Тетяна Григорівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сніжко Сергій Іванович
Харченко Тетяна Борисівна
Шевченко Ольга Григорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.1-33
29
Наукова стаття
Внедрение новых методов оценки экологической эффективности зданий в Украине
Харченко Тетяна Борисівна
Чубук Леся Петрівна
2014
Мировая наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права: материалы IV междунар. науч. - практ. конф. в 2-х частях
т.2 c.106-116
30
Наукова стаття
Specific Features of Development of Organic Products Market in Ukraine
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.9 c.38-43
31
Наукова стаття
Внедрение новых методов оценки экологической эффективности зданий в Украине
Харченко Тетяна Борисівна
Чубук Леся Петрівна
2014
ЦПМ Академия бизнеса
т.2 c.106-116
32
Наукова стаття
Державна політика України у сфері зеленого будівництва
Харченко Тетяна Борисівна
2014
Технодрук
c.383-386
33
Монографія
Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку
Микитюк Оксана Петрівна
Харченко Тетяна Борисівна
2012
ТОВ «Лерадрук» (для монографій)
т.2 c.1-656
34
Навчально-методичний комплекс
Екологічне підприємництво
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-43
35
Тези
Сучасний стан сфери поводження з побутовими відходами у місті Києві
Харченко Тетяна Борисівна
2013
ПП «Пдприємство Фенікс»
c.67-68
36
Наукова стаття
Проблемы и перспективы развития экологического рынка в Украине
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.142 c.32-36
37
Наукова стаття
Проблеми та перспективи розвитку екологічного ринку в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.254-257
38
Наукова стаття
Розвиток органічного виробництва як засіб забезпечення конкурентоспроможності українських виробників
Харченко Тетяна Борисівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.2 в.27 c.293-299
39
Тези
Особливості впровадження органічного виробництва в Україні
Харченко Тетяна Борисівна
2012
К: Обрії
c.254-256
40
Матеріали конференції
Деякі аспекти екологічної безпеки підприємств України
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Проблеми економіки підпри-ємств в сучасних умовах: Матеріали VII Міжн. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 травня 2011 р. – К.: НУХТ
c.280-281
41
Наукова стаття
Формування та розвиток ринку екологічних товарів і послуг в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Наукові праці НУХТ –К.: НУХТ.
в.39 c.111-114
42
Наукова стаття
Проблеми та перспективи впровадження екологічного аудиту в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Зб. наук. праць: Випуск 30. – Київ: НАУ
в.30 c.39-43
43
Словник
Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-казахський
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-614
44
Навчальний посібник
Економіка підприємства: збірник тестів і задач
Пашнюк Леся Олегівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
Шегда Анатолій Васильович
2010
К.: «Центр учбової літератури»
c.1-240
45
Навчальний посібник
Економіка інноваційного підприємства: практикум
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2010
К.: Інститут інтелектуальної власності ОНЮА в м.Києві
c.1-304
46
Навчально-методичний комплекс
Economical and ecological policy of pricing. Educational and methodical complex for teaching educational discipline for students in the training direction of “Economics and entrepreneurship”
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2010
K.: Publishing and polygraphic center “Kyiv University”
c.1-46
47
Наукова стаття
Формування та впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах України
Харченко Тетяна Борисівна
2010
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.22 c.164.0000
48
Словник
Глосарій зеленого бізнесу: україно-німецько-російсько-англійський
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Петровський Микола Васильович
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2010
Знання
c.518
49
Наукова стаття
Ринок молока в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Харченко Тетяна Борисівна
2009
Формування ринкових відносин в Україні
т.1 c.122-126
50
Наукова стаття
Проблеми та перспективи розвитку лізингу нерухомості в Україні
Харченко Тетяна Борисівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.18 c.333-338
51
Тези
Розвиток лізингу нерухомості в Україні
Харченко Тетяна Борисівна
2009
52
Тези
Инновационная активность как фактор повышения конкурентоспособности предприятия
Харченко Тетяна Борисівна
2009
Управление в социальных и экономических системах. Минский институт управления. Изд-во МИУ.
т.17 c.44
53
Наукова стаття
Застосування системного підходу в управлінні якістю продукції
Харченко Тетяна Борисівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 c.210.0000
54
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на основі формування стратегії конкуренції
Андреюк Наталія Вікторівна
Харченко Тетяна Борисівна
2008
Науковий вісник Академії муніципального управління. Економіка
т.4 c.50-56
55
Наукова стаття
Створення вертикально інтегрованих об’єднань
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2007
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
в.7 (74) c.67-71
56
Тези
Вертикально-інтегровані об’єднання: необхідність створення та перспективи розвитку
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2008
57
Наукова стаття
Забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах вступу до Світової організації торгівлі
Харченко Тетяна Борисівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.182.0000
58
Наукова стаття
Управління інноваційним потенціалом як метод забезпечення конкурентоспроможності підприємства
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2007
ВПЦ "Київський університет"
c.12-19
59
Наукова стаття
Створення вертикально інтегрованих обєднань як чинник забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних піджприємств
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2007
Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць.– К.
в.7 (74) c.67-71

Повернення до списку

Вгору