Автори, співробітники Університету

Хвесик Юлія Михайлівна

Ідентифікатор автора: 42672
Author Identifier Number Scopus: 57204840974 →
Кількість пошукових запитів автора: 589

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної та соціальної географії
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 41, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Капіталізація водних ресурсів: регіональний аспект
Хвесик Юлія Михайлівна
2019
Міжнародна науково-практична конференція “Вода для всіх”
c.63-64
2
Наукова стаття
Conceptual basis of transformation of ecological and economic relations in the forest sector of Ukraine in the context of European integration
Хвесик Юлія Михайлівна
2019
Folia Forestalia Polonica
т.61 в.2 c.97-111
3
Наукова стаття
Суспільно-географічний механізм управління розвитком міста: пропозиція, обгрунтування та інституційне забезпечення (на прикладі міста Запоріжжя)
Хвесик Юлія Михайлівна
2019
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географія
т.808 c.74-86
4
Матеріали конференції
Стале природокористування як один із чинників забезпечення розвитку сільських територій
Хвесик Юлія Михайлівна
2017
Збірник матеріалів Шістнадцятого Конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції, ННЦ «Інститут аграрної економіки», червень 2017
c.269-272
5
Матеріали конференції
Роль територіальних громад в управлінні розвитком регіону
Хвесик Юлія Михайлівна
2017
Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами», Луцький НТУ, грудень 2017
c.222-223
6
Матеріали конференції
Методологічні засади моделювання та дослідження регіональних кластерів в аграрній сфері
Хвесик Юлія Михайлівна
2018
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.)
c.130-133
7
Навчально-методичний комплекс
Управління розвитком регіону
Глибовець Вікторія Леонідівна
Нич Тетяна Василівна
Хвесик Юлія Михайлівна
2018
К.: Прінт-Сервіс, 2018
c.1-50
8
Наукова стаття
Сонячна та вітрова енергетика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Хвесик Юлія Михайлівна
2018
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.25 в.5 c.57-66
9
Наукова стаття
Стратегія управління природно-техногенною безпекою в аграрному секторі Карпатського регіону
Хвесик Юлія Михайлівна
2018
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.24 в.4 c.82-91
10
Наукова стаття
Assessment of the safety of environment in terms of sustainable development
Хвесик Юлія Михайлівна
2018
Economic Annals-ХХI
в.170(3-4) c.22-26
11
Матеріали конференції
Трансформация эколого-экономических отношений в лесном секторе Украины в контексте проевропейских реформ
Хвесик Юлія Михайлівна
2015
Materials of the II International scientific-practical conference "INNOVATION MANAGEMENT AND TECHNOLOGY IN THE ERA OF GLOBALIZATION", Sri Lanka, 2015
c.39-41
12
Монографія
Екологічна безпека транскордонних регіонів України в контексті євроінтеграції
Ілляшенко Інна Олегівна
Хвесик Юлія Михайлівна
2015
К. : Задруга
т.1 c.1-512
13
Навчальний посібник
Міжнародна інвестиційна діяльність
Хвесик Юлія Михайлівна
2015
НУК
т.1 c.1-120
14
Наукова стаття
Інституціональні передумови орендного водокористування в умовах децентралізації управління природними ресурсами
Хвесик Юлія Михайлівна
2015
Економіст
т.4 c.36-39
15
Наукова стаття
Децентралізація системи управління в забезпеченні сталого розвитку сільських територій
Хвесик Юлія Михайлівна
2015
Економіка АПК
в.4 c.64-70
16
Наукова стаття
Регулювання орендних відносин у сфері водокористування: інституціональні та фіскальні аспекти
Хвесик Юлія Михайлівна
2015
Економіка природокористування і охорони здоров'я, 2015
c.125-133
17
Розділ монографії
Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі
Хвесик Юлія Михайлівна
2015
Днеіпропетровськ: Герда, 2015
c.391-404
18
Тези
Удосконалення регулювання орендних відносин у сфері водокористування як важливий чинник соціально-економічного піднесення сільських територій
Хвесик Юлія Михайлівна
2015
Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблемі та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України»
т.1 c.8
19
Наукова стаття
Розбудова інфраструктури земельного ринку як фактор активізації інвестеційної діяльності депресивних територій
Хвесик Юлія Михайлівна
2014
Економіст
т.4 c.22-24
20
Наукова стаття
Фінансове забезпечення відтворення та охорони природних ресурсів : проблеми диверсифікації джерел, форм та інструментів
Хвесик Юлія Михайлівна
2014
Економіст
т.12 c.62-64
21
Навчальний посібник
Методичні рекомендації з вивчення теоретичного курсу з дисципліни «Економіка підприємств» для підготовки бакалаврів напряму 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030503 «Міжнародна економіка».
Хвесик Юлія Михайлівна
2013
22
Наукова стаття
Теорія і методологія управління регіональним розвитком в контексті моделі «РІО»
Хвесик Юлія Михайлівна
2013
Вісник Національного університету водного господарства та природокористування
т.3 c.275.0000
23
Наукова стаття
Сталий розвиток територій як основа стратегії розвитку аграрного сектору.
Хвесик Юлія Михайлівна
2013
Економіка АПК
т.1 c.66.0000
24
Наукова стаття
Екологічно безпечний розвиток депресивних територій та критерії їх ідентифікації.
Хвесик Юлія Михайлівна
2013
Зб. наук. праць. Екологія і природокористування. Дніпропетровськ
т.1 c.74.0000
25
Наукова стаття
Управління розвитком регіону в контексті моделі «РІО»
Хвесик Юлія Михайлівна
2013
Економічна та соціальна географія : науковий журнал
т.3 c.61.0000
26
Наукова стаття
Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрної сфери депресивного регіону.
Хвесик Юлія Михайлівна
2013
27
Тези
Концепт сталого розвитку України.
Хвесик Юлія Михайлівна
2012
28
Тези
Управління розвитком регіону: проблеми та шляхи удосконалення.
Хвесик Юлія Михайлівна
2013
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
т.1 c.54.0000
29
Тези
Управління розвитком регіонального АПК: теорія і практика.
Хвесик Юлія Михайлівна
2013
Економічна безпека країни: проблеми теорії і практики в умовах демократичної трансформації форми влади: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.317.0000
30
Тези
Государственно-частное партнерство в системе аграрного сектора: проблемы и перспективы имплементации.
Хвесик Юлія Михайлівна
2013
Мінск: Адукацыя і выхаванне
т.2 c.136.0000
31
Тези
Эффективное управление региональным развитием как основа повышения конкурентоспособности страны.
Хвесик Юлія Михайлівна
2013
Університетські наукові записки
т.1 c.308.0000
32
Тези
Державно-приватне партнерство як ефективна форма інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора.
Хвесик Юлія Михайлівна
2013
33
Наукова стаття
Формування системи раціонального землекористування на депресивних територіях: інвестеційно-інституційний аспект.
Хвесик Юлія Михайлівна
2012
34
Наукова стаття
Механізми фінансово-кредитного забезпечення реалізації інвестеційних проектів піприємствами аграрної сфери. Materialy naukowe pamieci Bogdana Osadczuka(Польща)
Хвесик Юлія Михайлівна
2012
Nauka: teona I praktyka – Пшемисль
c.24.0000
35
Праці конференції
Управління розвитком регіону: проблеми та шляхи розвитку.// Мат ІІІ наук- прак. конф " Сталий розвиток Карпат; сучасний стан та стратегія дій".
Хвесик Юлія Михайлівна
2012
36
Праці конференції
Управління розвитком регіонального АПК: теорія і практика.// Мат Міжнародної наук-практ. конф.: " Стратегія економічного розвитку харч пром та забезпечення прод безпеки країни".
Хвесик Юлія Михайлівна
2012
37
Праці конференції
Государственно-частное партнерство в системе аграрного сектора: проблемы и перспективы имплеметации. Мат. ІІ Міжн. наук.- практ. конф. "Госрегулирование экономтки и повышение эфективности деятельности субъектов хозяйствования". Республіка Беларусь.
Хвесик Юлія Михайлівна
2012
38
Праці конференції
Эфективное управление региональным развитием как основа повышения конкурентноспособности страны. Мат. Міжн. конгресу " Наука, образование, технологии". Республика Болгария
Хвесик Юлія Михайлівна
2012
39
Монографія
Інвестиційне забезпечення аграрної сфери сільських депресивних територій: інституціональні передумови та напрями удосконалення
Хвесик Юлія Михайлівна
2011
40
Наукова стаття
Методологічні засади утворення інститутів державно-приватного партнерства як ефективної форми розвитку сільських територій
Хвесик Юлія Михайлівна
2011
41
Наукова стаття
Стратегічні альтернативи інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу України
Хвесик Юлія Михайлівна
2011
Економіка АПК
c.18.0000

Повернення до списку

Вгору