Автори, співробітники Університету

Хиля Володимир Петрович
Khilya V.P.

Ідентифікатор автора: 42684
Author Identifier Number Scopus: 7005995241 →
ResearcherID, Web of Science: H-9743-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 2111
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження / Органічної хімії /
Посада: Зав.кафедрою, професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 309, з них наукових статей (наукові публікації) - 184, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 83, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 23

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 242

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Розділ монографії
Природні та модифіковані флавоноїди
Горбуленко Наталія Василівна
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Стратегія синтезу і біоактивність органічних молекул: Інтерсервіс (монографія)
c.249-264
2
Розділ монографії
2-[6-Алкил-3-гетарил-4-оксо-9,10-дигидро-4Н,8Н-хромено[8,7-e][1,3]-оксазин-9-ил]уксусные кислоты
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Хромоны: химия и биологическая активность: МБФНП (монографія)
c.182-189
3
Розділ монографії
Модификации и трансформации 3-гетарилхроман-4-онов
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Хромоны: химия и биологическая активность: МБФНП (монографія)
c.190-215
4
Розділ монографії
Синтез и биологическая активность 3-азагетарилхроман-4-онов
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Хромоны: химия и биологическая активность: МБФНП (монографія)
c.216-238
5
Розділ монографії
Синтез и биологическая активность хромонов, аннелированных по связи С(7)–С(8) 5–7-членными гетероциклами
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Хромоны: химия и биологическая активность: МБФНП (монографія)
c.239-276
6
Розділ монографії
Синтез 2-диалкиламинометил-6-алкил-7-гидрокси-3-(4-метилтиазол-2-ил)-4Н-хромен-4-онов
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Хромоны: химия и биологическая активность: МБФНП (монографія)
c.360-367
7
Розділ монографії
Синтез 9-азолил-3-(4-фенил-4H-1,2,4-триазол-3-ил)-4H,8H-пирано[2,3-f]хромен-4,8-дионов
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Хромоны: химия и биологическая активность: МБФНП (монографія)
c.368-375
8
Розділ монографії
2-R-7-Гидрокси-8-метил-3-(2-хинолил)хромоны
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Хромоны: химия и биологическая активность: МБФНП (монографія)
c.376-386
9
Матеріали конференції
Амінокислотні похідні 3-гетарилхромонів
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи: Всеукраїнська наукова конференція
т.3 c.334-336
10
Матеріали конференції
Функціоналізовані 2’-карбоксамідодезоксибензоїни в реакції з гідразином
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кукушкіна Катерина Вячеславівна
Лотоцька Марія Олександрівна
2019
Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи: Всеукраїнська наукова конференція
т.3 c.362-364
11
Матеріали конференції
New pyrazole derivatives with antibacterial activity
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кукушкіна Катерина Вячеславівна
2019
Biomed Talks - 2019: міжнародна науково-практична конференція-школа студентів та молодих вчених
т.1 c.22-24
12
Наукова стаття
Синтез 7-гідрокси-2,8-диметил-4-оксо-3-фенокси-4Н-6-хроменкарбальдегіду
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.55 в.1 c.54-57
13
Наукова стаття
Синтез 6-изоксазолилпроизводных 4-метилумбеллиферона
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.593-599
14
Наукова стаття
3-[2(4)-Пиримидил]кумарины и их конденсированные аналоги
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.600-611
15
Наукова стаття
7-Гидрокси-4-метил-6-(5-изоксазолил)-2Н-2-хроменоны
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.873-875
16
Наукова стаття
7-Гидрокси-4-метил-6-[4-(4-метоксифенил)-1Н-3-пиразолил]-2Н-хромен-2-он
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.876-877
17
Наукова стаття
3-(4-Хлорфенокси)-9-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)-2-метил-2,3-дигидропирано[2,3-f]хромен-4,8-дион
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.878-879
18
Наукова стаття
о-Гидроксиацетил- и о-гидроксиформилкумарины: синтез и синтетические трансформации
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.332-355
19
Наукова стаття
Современные достижения в синтезе неофлавоноидов
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.356-395
20
Наукова стаття
Восстановление нитрогруппы в 3-фенил- и 3-(4-фенилтиазол-2-ил)кумаринах
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.544-550
21
Наукова стаття
Превращения 3-арилизокумаринов под действием нуклеофилов
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.551-585
22
Наукова стаття
3-(2-Хинолил)- и 3-(5-карбэтоксифурил-2)кумарины
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Хиля Ольга Володимирівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.586-592
23
Наукова стаття
Синтез спиротиадиазолов пиранонеофлавоноидов
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.824-826
24
Наукова стаття
4,10-Диметил-3,6-дифенилпирано[3,2-g]хромен-2,8-дион
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.827
25
Наукова стаття
9-(4-Метилтиазол-2-ил)-4-фенилпирано[2,3-f]хромен-2,8-дионы
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.828-829
26
Наукова стаття
2-[2-(Морфолин-4-илкарбонил)фенил]-1-(2,4-диметоксифенил)этанон, (E)-1-(2,4-диметоксифенил)-3-диметиламино-2-[2-(морфолин-4-карбонил)фенил]пропенон и 3-(2,4-диметоксифенил)-1-оксо-1H-изохромен-4-карбальдегид
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.830-832
27
Наукова стаття
3-(4-Аминофенил)-хромен-2-оны
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.869-871
28
Наукова стаття
7-Гидрокси-3-(5-карбэтоксифурил-2)кумарин
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Хиля Ольга Володимирівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.872
29
Наукова стаття
An efficient synthesis of the novel heterocyclic system 11H-chromeno[3’,2’:3,4]pyrrolo[2,1-b][1,3]thiazol-11-one
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.55 в.4/5 c.469-472
30
Наукова стаття
Aryl alkynoates in the radical synthesis of coumarins
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2019
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.55 в.4/5 c.300-306
31
Наукова стаття
8-(Methyl-(phenyl)sulfonyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]-pyrimidin-5(3Н)-ones and 9-(methyl-(phenyl)sulfonyl)-2,3,4,7-dihydro-6H-pyrimido[1,6-a]-pyrimidin-6-ones: synthesis and antiviral activity
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.55 в.4/5 c.401–407
32
Наукова стаття
Neoflavonoid Angelicin Derivatives
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.55 в.4 c.716-718
33
Наукова стаття
Recent progress in the synthesis of 4-arylcoumarins
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2019
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.55 в.3 c.401-427
34
Наукова стаття
8-(Метилсульфоніл)-2,6-дигідроімідазо[1,2-c]піримідин- 5(3Н)-они — нові гетероциклічні похідні сульфонів з противірусною активністю
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Доповіді Національної академії наук України
в.5 c.75-81
35
Наукова стаття
Синтез нових оксоімідазолідинових сульфонамідів з протипухлинною активністю
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Доповіді Національної академії наук України
в.1 c.79-85
36
Наукова стаття
Synthesis of chromones, annulated with oxygen-containing heterocycles with two hetero atoms at C(7)-C(8) bond
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.7 в.1 c.121-139
37
Наукова стаття
Conjugation of the Alkaloid Anabasine to Coumarins
Хиля Володимир Петрович
2019
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.55 в.4 c.628–631
38
Наукова стаття
Взаємодія 3-піридил- та 3-(імідазо[1,2-а]піридин-2-іл)- ізокумаринів з гідразином
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Коноваленко Артем Сергійович
Крехова Олександра Федорівна
2018
Доповіді Національної академії наук України
в.12 c.71-78
39
Наукова стаття
Synthesis of Isoflavone-Anabasine Conjugates
Хиля Володимир Петрович
2018
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.54 в.6 c.1068-1071
40
Наукова стаття
The evaluation of 2.3-diazepine influence on tissue respiration of the liver and its exocrine function in rats with a rotenone model of Parkinson’s disease
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Цимбалюк Ольга Володимирівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2019
Biopolymers and Cell
т.35 в.5 c.356-370
41
Наукова стаття
Синтез 2-ароїл- та (2-оксо-2н-4-хроменіл)-фуро[3,2-g]-неофлавонів
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Доповіді НАН України
в.11 c.66-72
42
Наукова стаття
Окремі випадки утворення о-алкоксикоричних кислот на основі кумаринів в умовах O-алкілування
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
Нагорна З. В.
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.56 в.1 c.25-30
43
Праці конференції
Antibacterial activity studies of pyrazole derivatives – products of isoflavones recyclization
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кукушкіна Катерина Вячеславівна
2019
Litteris et Artibus: International youth science forum
т.9
44
Праці конференції
Anticancer activity studies of isoquinoline derivatives – products of 3 (2-(thien-2-yl)thiazol-4-yl)isocoumarin recyclization
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Коноваленко Артем Сергійович
2019
Litteris et Artibus: International youth science forum
т.9
45
Розділ монографії
Аминокислотные и пептидные производные на основе кумаринов
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.312-331
46
Розділ монографії
Синтез фурокумаринов, модифицированных остатками аминокислот
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.731-733
47
Розділ монографії
Синтез аминокислотных производных 3-гидрокси-7,8,9,10-тетрагидродибензо-альфа-пирона
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.762-763
48
Тези
Флуоресцентні властивості похідної 6-тiазолiл-7-гiдроксикумарину
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.20
49
Тези
Флуоресцентні зонди на основі похідних 6-пiразолiл-7-гiдроксикумарину
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.16
50
Тези
Природні та модифіковані флавоноїди в синтезі нових N-,O-вмісних гетероциклічних систем
Горбуленко Наталія Василівна
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії
т.25 c.32
51
Тези
Features of 2’-carboxamidodeoxybenzoins in heterocyclizations involving hydrazine
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії
т.25 c.38
52
Тези
Синтез та амінометилювання хроменопіролоазагетероциклів
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії
т.25 c.137
53
Тези
Coumarin Mannich bases as framework for the synthesis of substituted benzopyrans
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії
т.25 c.171
54
Тези
Експериментальна оцінка нейрофармакологічної активності 7-[2-(4-етилпіперазин-1-іл)етокси]-2-метил-3-(4-хлорофеніл)-4H-хромен-4-ону
Хиля Володимир Петрович
2019
Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії
т.25 c.226
55
Тези
Enaminoketones of 2'-carboxamido-deoxybenzoins – advanced building blocks for drug design
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Prague-Weizmann School on Drug Discovery
т.6 c.P27
56
Матеріали конференції
Flavonoids: from plants to drugs
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2018
Наука та сучасне фармацевтичне виробництво: Науково-практична конференція Школи молодих науковців ПАТ «Фармак»
т.6 c.23
57
Матеріали конференції
Synthesis of analogues of graveolone with amino-acid residues
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
Красилов Ігор Віталійович
2018
Наука та сучасне фармацевтичне виробництво: Науково-практична конференція Школи молодих науковців ПАТ «Фармак»
т.6 c.34-35
58
Матеріали конференції
Похідні дезоксибензоїн-2'-карбонових кислот в синтезі фармакофорних гетероциклічних ансамблів
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2018
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.93-95
59
Матеріали конференції
Синтез та модифікація синтетичних аналогів гравеолону
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Красилов Ігор Віталійович
2018
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.91-93
60
Наукова стаття
The synthesis of angular hetarenochromones based on 7-hydroxy-8-carbonylchromones
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2017
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.5 в.2 c.68-94
61
Наукова стаття
An alternative approach to the synthesis of 5H-chromeno[4,3-b]pyridin-5-one system using the cleavage of 5H,9H-pyrano[2’,3’:5,6]chromeno[4,3-b]pyridin-5,9-diones with binucleophiles
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2018
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.54 в.1 c.96-99
62
Наукова стаття
Використання 3-арилізокумаринів у синтезі 3-арилізохінолонів
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Савченко Вікторія Віталіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 в.2 c.18-30
63
Наукова стаття
Метиловий естер {1-[2-(4-нітрофеніл)-2-ціановініл]фенокси}оцтової кислоти в реакціях відновлення
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кузів Степан Петрович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 в.2 c.71-73
64
Наукова стаття
Вплив Eu(fod)3 на спектри 1H ЯМР 3-арилізокумаринів та 3-арил-3,4-дигідроізокумаринів з алкоксильними, естерними та амідними групами
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
Заболотна Юліана Миколаївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 в.2 c.74-80
65
Наукова стаття
Synthesis and Modification of 6-thiazolyl-4-methylumbelliferone
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
Абдуллаєв Емір Наріманович
2018
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.54 в.3 c.439–442
66
Наукова стаття
Основи Маніха в ряду кумаринів у реакціях ацилювання
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2018
Украинский химический журнал
т.84 в.2 c.93-101
67
Наукова стаття
Reactions of 3-arylisocoumarins with N-nucleophiles – a route to novel azaheterocycles
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2017
Current Topics in Medicinal Chemistry
т.17 в.29 c.3199-3212
68
Наукова стаття
Препаративний метод синтезу функціоналізованих 4,5-диарилзаміщених ізоксазолів
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2018
Доповіді Національної академії наук України
в.8 c.83-90
69
Наукова стаття
Синтез оксимів пірано-неофлавонів та спіро-піранонеофлавонів
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Красилов Ігор Віталійович
2018
Доповіді Національної академії наук України
в.11 c.79-87
70
Наукова стаття
Furo[2,3-h]chromones and pyrano[2’,3’:5,6]chromeno[4,3-b]pyridines based on natural isoflavones
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2018
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.54 в.6 c.1064-1067
71
Наукова стаття
6-Oxyindan-1-ones with amino acid fragments
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
Ленко Ілля Миколайович
2018
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.6 в.2 c.18-26
72
Тези
Синтез амінокислотних похідних піранонеофлавонів
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
Красилов Ігор Віталійович
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.79
73
Довідник
Федір Семенович Бабичев
Бійцева Ангеліна Володимирівна
Іщенко Валентина Василівна
Ковтуненко Володимир Олексійович
Хиля Володимир Петрович
2017
Книга до 100-річчя від дня народження Ф.С.Бабичева
т.1 в.1 c.1-80
74
Звіти
Дизайн, синтез та дослідження нових гетероциклічних сполук для створення перспективних лікарських засобів з широким спектром дії: Вичерпний літературний пошук, розробка цільових методик синтезу конденсованих гетеросистем. Попередні фізико-хімічні дослід
Добриднєв Олексій Володимирович
Потіха Людмила Михайлівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-103
75
Звіти
Дизайн, синтез та дослідження нових гетероциклічних сполук для створення перспективних лікарських засобів з широким спектром дії:Синтез O-,N-,S-вмісних функціоналізованих гетероциклічних систем, дослідження реакційної здатності їх похідних
Потіха Людмила Михайлівна
Тарасюк Тарас Миколайович
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-147
76
Матеріали конференції
Синтез та модифікація синтетичних аналогів гравеолону
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Красилов Ігор Віталійович
2017
Наука та сучасне фармацевтичне виробництво: Науково-практична конференція Школи молодих науковців ПАТ «Фармак»
т.5 c.26-27
77
Наукова стаття
Isocoumarin-3-yl)phenoxyacetic acids in the amino acid derivatives synthesis. Structure and activity
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2017
Доповіді Національної академії наук України
т.1 в.1 c.82-87
78
Наукова стаття
Derivatives of 6-(isocoumarin-3-yl)-4-methylumbelliferone
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2017
Доповіді Національної академії наук України
т.2 в.1 c.67-71
79
Наукова стаття
Efficient synthesis of 1-oxo-3-aryl-1H-isochromene-4-carbaldehydes from enaminoketones of 2′-carboxamidodeoxybenzoins
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2017
Tetrahedron Letters
т.58 в.3 c.245–247
80
Наукова стаття
Синтез 6-изоксазолилпроизводных 4-метилумбеллиферона
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2017
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.4 в.4 c.547-549
81
Наукова стаття
Синтез и превращения в ряду пиридиновых аналогов изофлавонов
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
2017
Український хімічний журнал
т.1 c.43-55
82
Наукова стаття
Ефективний метод синтезу тіосемікарбазонів піранонеофлавонів
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2017
Український хімічний журнал
т.1 c.56-60
83
Наукова стаття
Модифікація N-амінокислотними фрагментами через 2-оксикислотний лінкер положення 7 6-етил-3-(4-метилтіазол-2-іл)-4H-хромен-4-ону
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2017
Український хімічний журнал
т.1 c.61-67
84
Наукова стаття
Взаємодія 3-арилізокумаринів та їх похідних з гідроксиламіном
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Савченко Вікторія Віталіївна
2017
Український хімічний журнал
т.2 c.109-114
85
Наукова стаття
Особливості амінометилювання 7,4'-дигідроксиізофлавоноїдів
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2017
Український хімічний журнал
т.2 c.115-120
86
Наукова стаття
Синтетичні трансформації 6-ізоксазолілнеофлавона
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шевцов Максим Ігорович
2017
Український хімічний журнал
в.3 c.3-7
87
Наукова стаття
Нові 3-гетарилзаміщені ізокумарини
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Коноваленко Артем Сергійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 в.1 c.6-8
88
Наукова стаття
2-(Гет)арил-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрили та їх похідні
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кузів Степан Петрович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 в.1 c.9-12
89
Наукова стаття
Синтез нової гетероциклічної системи 12H-хромено[3’,2’:3,4]піроло[1,2-a]піримідин-12-ону
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 в.1 c.13-15
90
Наукова стаття
Реалії бромування 2,4-дигідроксиацетофенону та його похідних
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Похила Б. І.
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 в.1 c.19-21
91
Наукова стаття
Федір Семенович Бабичев – людина, вчений, педагог
Хиля Володимир Петрович
2017
Вісник НАН України
т.4 в.4 c.73-82
92
Тези
Модифіковані спіропіранонеофлавони
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2017
Хімічні проблеми сьогодення: Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю
т.10 c.127
93
Тези
Синтез та властивості 7-гідрокси -4-метил-6-гетарил-2H-хромен-2-онів
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Агарков Владислав Григорович
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.85
94
Тези
Оксими спіропіранонеофлавонів: синтез та властивості
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Красилов Ігор Віталійович
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.97
95
Тези
6-Гетарил-7-гідроксикумарини у флуоресцентному аналізі: властивості та перспективи застосування
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Юшкевич О.С.
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.36
96
Тези
Prenyl-containing coumarins as selective estrogen receptor modulators
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2017
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.9 c.86
97
Тези
Functionalized 2'-carboxydeoxybenzoins in organic synthesis
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Савченко Вікторія Віталіївна
2017
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.9 c.152
98
Тези
Synthesis of angular hetarenochromones based on 7-hydroxy-8-carbonylchromones
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2017
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.9 c.175
99
Тези
2-(4-Нітрофеніл)-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрили в реакціях відновлення
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кузів Степан Петрович
2017
Домбровські хімічні читання: Всеукраїнська наукова конференція
т.7 c.С-75
100
Тези
Transformation of nature isoflavones and their analogues into 6-azolylumbelliferone derivatives
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2017
International symposium on the chemistry of natural compounds
т.12 c.360
101
Тези
3-Arylisocoumarins amino acid derivatives with sulfonamide group
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
Рябченко Анастасія Анатоліївна
2017
International symposium on the chemistry of natural compounds
т.12 c.377
102
Матеріали конференції
Гетероциклізації на основі O-гідроксиформілнеофлавону
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2016
Українська конференція з органічної хімії
т.24 c.141
103
Матеріали конференції
Анелювання альфа- і гама-піронових циклів до ядра хромону по зв’язку C(7)-C(8)
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2016
Українська конференція з органічної хімії
т.24 c.268
104
Наукова стаття
Functionalized 2' - carboxamidodeoxybenzoins by ring opening of 3 - aryl - 1 H - isochromen - 1 - ones with secondary amines
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2016
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.52 в.5 c.275 - 278 .
105
Наукова стаття
Препаративний метод синтезу піразолілфеніл(фенокси)оцтових кислот
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2016
Доповіді Національної академії наук України
в.10 c.73-77
106
Наукова стаття
Antineoplastic isoflavonoids derived from intermediate ortho-quinone methides generated from Mannich Bases
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2016
ChemMedChem
т.11 в.6 c.600-611
107
Наукова стаття
New aloperine–isoflavone conjugates
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2016
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.52 в.4 c.615-619
108
Наукова стаття
3-aryl-3,4-dihydroisocoumarins with amino-acid fragments
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2016
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.52 в.4 c.595-601
109
Наукова стаття
Synthesis of 4-aryl-5-[2-hydroxy-4-(2-cytisin-12-ylethoxy)phenyl]isoxazoles
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2016
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.52 в.3 c.463-467
110
Наукова стаття
Chemical modifications and transformations of 3-azahetarylchroman-4-ones
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2016
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.4 в.4 c.1-27
111
Наукова стаття
Модифікації 7-гідрокси-3-(5-феніл-1,3,4-тіадіазол-2-іл)-6-етилхромону
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
в.1 (52) c.68-70
112
Тези
Синтез та властивості ізохромено[3,4-c]хроменонів
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.50
113
Тези
Синтези на основі 3-піридилізокумаринів
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.52
114
Тези
Взаємодія 3-арилізокумаринів та їх похідних з гідроксиламіном
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.57
115
Матеріали конференції
New phenylpyrazole-based derivatives of aminoacids
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.8 c.70
116
Матеріали конференції
The use of methyl 3-[(dimethylamino)-methylene]-6-fluoro-4-oxo-3,4-dihydro-chromane-2-carboxy¬late for the synthesis of benzopyrano[4,3-d]¬pyrimidines
Войтенко Зоя Всеволодівна
Кисіль Андрій Іванович
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.8 c.142-142
117
Матеріали конференції
The cyclization of enamino ketones of neoflavones with N,O- and N,N-binucleophiles - and effective approach to neoflavones with N,O- and N,N-heterocycles
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2015
International Conference of Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles, CNCH
т.1 c.68-68
118
Матеріали конференції
Synthetic approaches to the obtainment of chromans and 2H-chromenes – activators of tyrosine kinase receptors
Кисіль Андрій Іванович
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2015
International Scientific Congress “Modern directions in chemistry, biology, pharmacy and biotechnology”
т.1 c.66-67
119
Наукова стаття
The redeeming features of reaction of the 8-formyl-7-hydroxychromones with malononitrile
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2014
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.2 c.10-15
120
Наукова стаття
Synthesis and biological activity of 3-azahetarylchroman-4-ones.
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2015
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.3 c.4-20
121
Наукова стаття
Амінометилювання ізофлавонів за участю циклічних аміноспиртів
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2014
Ukrainica Bioorganica Acta
т.12 c.10-14
122
Наукова стаття
Synthesis and tautomerization of hydroxylated isoflavones bearing heterocyclic hemi-aminals
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2015
Organic & Biomolecular Chemistry
т.13 c.1053-1067
123
Наукова стаття
Синтез 4-арил-3-[2-гидрокси-4-(2-цитизин-12-илэтокси)фенил]-пиразолов
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2014
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.5 c.768-770
124
Наукова стаття
6-(3-Пиразолил)-4-метилумбеллиферона, замещенных по пиразольному циклу
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2015
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.4 c.545-547
125
Наукова стаття
9,10-Дигидро-3-(4-фторфенил)-4H,8H-хромено[8,7-e][1,3]оксазин-4-оны
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.2 c.43 – 44
126
Наукова стаття
Темплатний ефект катіона металу при алкілуванні трет-бутилтетрагідроксикалікс[4]арену в ДМСО
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2013
Український хімічний журнал
т.79 c.45-49
127
Наукова стаття
Stereoselective synthesis of six stereoisomers of inherently chiral methoxy-propoxy-butoxy-methoxycarbonylmethoxy-tert-butylcalix[4]arene
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2015
Tetrahedron Letters
т.56 c.4788-4791
128
Наукова стаття
Взаємодія метил-3-[(диметиламіно)метиліден]-4-оксо-6-фтор-3б4-дигідро-2Н-хроман-2-карбоксилата з ароматичними амінами
Войтенко Зоя Всеволодівна
Кисіль Андрій Іванович
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2015
Доповіді НАН України
c.106-113
129
Наукова стаття
Ефективний препаративний метод синтезу ізофлавонів
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2015
Доповіді НАН України
т.9 c.79-83
130
Наукова стаття
Новий метод синтезу системи 4Н,10Н-пірано[2,3-f]хромен-4,10-діону
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.51 c.61-63
131
Наукова стаття
Features of the α-azahetaryl-2-hydroxyacetophenones reaction with chloroacetyl chloride
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.51 c.63-65
132
Наукова стаття
N-methylphenlanyl-dehydrobutyrine diketopiperazine, an Afactor mimic that restores antibiotic biosynthesis and morphogenesis in Streptomyces globisporus 1912-B2 and Streptomyces griseus 1439
Хиля Володимир Петрович
2015
Journal of Antibiotics
т.68 c.9-14
133
Наукова стаття
Condensation of 2-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dihydroxyphenyl)-ethanone with N,N-dimethylformamide dimethyl acetal: an effective approach to 3-(4-chlorophe -nyl)-7-methoxy-4H-chro- men-4-one, N,O- and N,N-heterocycles
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2015
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.9 c.799-803
134
Тези
Chemical modifications and transformations of 3- azahetarylchroman-4-ones
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.8 c.185
135
Тези
3-Арил-3,4-дигідроізокумарини з амінокислотними фрагментами
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.45
136
Тези
Темплатний контроль у синтезі конформерів тетрапропоксикалікс[4]арену
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2011
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.12 c.103
137
Тези
Synthesis and Optical Resolution of All Possible Isomers of Inherently Chiral Tetraalkoxycalix[4]arene
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2013
Humboldt-Conference ”Chemistry and life”
т.1 c.54
138
Тези
Indanone derivatives of N-acetyl amino acids
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.8 c.111
139
Тези
2-(Гет)арил-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрили. Синтез та властивості
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.52
140
Тези
Похідні 7-гідроксикумарину: флуоресцентні властивості та застосування для визначення вмісту води в апротонному розчиннику
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.142
141
Тези
Похідні 7-гідроксикумарину для визначення рH флуоресцентним методом
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.144
142
Матеріали конференції
Нові похідні хінолізидинових алкалоїдів
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2014
Актуальні проблеми хімії та хімічної технології: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.70-71
143
Матеріали конференції
Синтез ацетальних та напівацетальних похідних ізофлавонів
Хиля Володимир Петрович
2014
Актуальні проблеми хімії та хімічної технології: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.78-79
144
Матеріали конференції
3-Тіазолілхромони – потенційні бісфармакофорні лікарські засоби
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2014
Актуальні проблеми хімії та хімічної технології: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.74-75
145
Наукова стаття
Синтез изофлавонового гликозида мурамоилдипептида
Хиля Володимир Петрович
2013
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.6 c.871-873
146
Наукова стаття
Template effect of metal cation in the alkylation of tert-butyltetrahydroxycalix[4]arene in DMSO
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2013
Український хімічний журнал
т.1 c.45--50
147
Наукова стаття
Cyclic Carboxylic Anhydrides as New Reagents for Formation of Chromone Ring
Бондаренко Світлана Петрівна
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
2014
Journal of Heterocyclic Chemistry
т.51 c.768-774
148
Наукова стаття
3-арилизокумарины с аминокислотными фрагментами.
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2014
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.4 c.554-558
149
Наукова стаття
Реакции аминометилирования в ряду 3-азолилхромонов
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.1 c.169-173
150
Наукова стаття
Получение 5-амино-5-(2`-пиридил)пентановой кислоты
Горічко Мар'ян Віталійович
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.1 c.336-337
151
Наукова стаття
3-Гетарилизокумарины в синтезе 3-гетарилизохинолонов
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.1 c.211-216.
152
Наукова стаття
Пиранонеофлавоноиды: синтез, структура, превращения
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.1 c.314-317
153
Наукова стаття
Синтез спиротиадиазолов пиранонеофлавоноидов
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.2 c.350-352
154
Наукова стаття
7-имино-6-гетарил-1,7-дигидро-2H-пирано[2,3-d]пиримидин-2,4(3H)-дионов
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.1 c.518-520
155
Наукова стаття
7-Имино-6-(4-метил-1,3-тиазол-2-ил)-1,3,4,7-тетрагидро-2H-пирано-[2,3-d]пиримидин-2,4-дион
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.1 c.554
156
Наукова стаття
Реакція Маніха в ряду 3-(гідроксифеніл) ізокумаринів
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
в.1 (50) c.77-80
157
Наукова стаття
6-[2-Амино-5-(4-метил-1,3-тиазол-2-ил)пиримидин-4-ил]-2,3-дигидро-1,4-бензодиоксин-5-ол
Хиля Володимир Петрович
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.2 c.484-485
158
Наукова стаття
Synthesis of 4-aryl-3-[2-hydroxy-4-(2-cytisin-12-ylethoxy)phenyl]pyrazoles
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2014
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.50 c.889-891.
159
Наукова стаття
Піранонеофлавоноїди: синтез та структура.
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2014
Доповіді НАН України
т.12 c.122-127
160
Наукова стаття
Cинтез производных цитизина в ряду флавоноидов. 4. Синтез 3-арил-7-[2-(цитизин-12-ил)этокси]кумаринов
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2014
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.3 c.364-366
161
Наукова стаття
Модифікований флавоноїд як активна субстанція для створення лікарського препарату антидепресивної дії
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2013
Інформаційний бюлетень. Додаток до “Журнал національної академії медичних наук України ”
т.35 c.24-25
162
Тези
Реакції 6-(ізокумарин-3-іл)-4-метилумбеліферону та 6-(ізокумарин-3-іл)-4-хлорметилумбеліферону
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2014
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.1 c.36
163
Матеріали конференції
Reaction of alfa-azahetaryl-2-hydroxyacetophenones with chloroacetyl chloride
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.5-10
164
Матеріали конференції
Синтез 2,2-диметил(циклогексил)-7-метокси-4-хлоро-2Н-хромен-6-карбальдегида и его производных – потенциальных биологически активных соединений
Войтенко Зоя Всеволодівна
Кисіль Андрій Іванович
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2013
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.79
165
Матеріали конференції
Reaction of α-azahetaryl-2-hydroxyacetophenones with chloroacetyl chloride
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.5-10
166
Наукова стаття
Синтез производных цитизина в ряду флавоноидов.3. Синтез 7-[2-(цитизин-12-ил)этокси ]изофлавонов
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2012
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.6 c.859-861
167
Наукова стаття
Синтез 3-гетарил-1Н-изохромен-1-онов на основе 3-(2-бромацетил)-1Н-изохромен-1-она
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2012
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.11 c.1736-1741
168
Наукова стаття
Темплатний ефект катіона металу при алкілувнні трет-бутилтетрагідроксикалікс[4]арену в ДМСО
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2013
Український хімічний журнал
т.79 c.45-49
169
Наукова стаття
Синтез 6-алкил-4-[5-диалкиламинометил-4-(4-метил-1,3-тиазол-2-ил)-1H-3-пиразолил]-1,3-бензендиолов
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2013
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.547 c.351-356
170
Наукова стаття
Взаємодія 7-гідрокси-8-формілхромонів і 8-іміно(оксо)-4Н-пірано[2,3-f]хромен-4-онів з нуклеофілами
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2013
Доповіді НАН України
т.9 c.151-156
171
Наукова стаття
Cинтез и аминометилирование 7-гидрокси-5-метоксиизофлавонов
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2013
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.70 c.203-208
172
Наукова стаття
Синтез 4-арил-5-[2-гидрокси-4-β-(N,N-диалкиламино)-этокси] фенилизоксазолов
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2013
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.70 c.712-714
173
Наукова стаття
Антидепресивна і нейролептична дія нових нітрогенвмісних похідних ізофлавонів
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2013
Проблемы старения и долголетия
т.22 c.145-155
174
Наукова стаття
Синтез 3-арилізокумаринів із сульфамідними групами
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.56-58
175
Наукова стаття
Модифікація амінокислотних похідних кумаринів 10-гідроксидекагідроізохіноліном
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.62-64
176
Наукова стаття
Внутрішньомолекулярна циклізація 3-(2-карбоксифеніл)- та 3-(2-карбоксибензил) ізокумарину
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.64-66
177
Наукова стаття
Вивчення протипухлинної активності основ Манніха флавоноїдів
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2013
Ukr. Bioorg. Acta
т.11 в.№ 2 c.3-7
178
Тези
Reaction of 8-Formyl-7-Hydroxychromones with Malonodinitrile
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.132
179
Тези
Chemical Behaviour of 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1H-Isochromen-1-one
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.142
180
Тези
Reaction of α-Azahetaryl-2-Hydroxy-Acetophenones with Chloroacetyl Chloride
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.145
181
Тези
Синтетичні піридинвмісні амінокислоти та їх похідні
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.109
182
Тези
Stereoselective Synthesis, Structure and Absolute Configuration of all Possible Isomers of Inherently Chiral Cone-Shaped Tetraalkoxy-P-tert-Butylcalix[4]arenes
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.134
183
Тези
Синтез потенциально биологически активных 3-арил-4-тиазолил-5-диалкиламинометилпиразолов
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2013
Международная междисциплинарная научная конференция биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
т.1 c.115
184
Тези
Регіоізомерні 3-арил-4-арил/арилокси/гетарил-5-R- та 5- арил-4-арил/арилокси/гетарил-3-R-ізоксазоли. Синтез та біологічна активність
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2013
Українська конференція з органічної хімії
т.23 c.40
185
Тези
Реакція 8-[3-(диметиламіно)проп-2-еноїл]-6-етил-7-гідрокси-4-феніл-2Н-хромен-2-ону з 2-гетарилацетонітрилами
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2013
Українська конференція з органічної хімії
т.23 c.109
186
Тези
4-(2-(Диметиламіно)вініл)-7-метокси-2Н-хромен-2-он в реакціях з нуклеофілами
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.103
187
Тези
Синтез інгібіторів протеїнтирозинфосфатаз на основі карбамоїлдифторометилфосфонатів
Хиля Володимир Петрович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.105
188
Тези
Фармакологічна активність оригінальних флавоноїдів, модифікованих піперазиновим циклом
Хиля Володимир Петрович
2013
Людина та ліки – Україна: Національний конгрес
т.6 c.5
189
Матеріали конференції
3-Арил-4-арил/арилокси/гетарилпіразоли. Синтез та біологічна активність
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2012
Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.308-309
190
Наукова стаття
Efficient synthesis of methyl 4-chloro-6-fluoro-3-formyl-2H-chromene-2-carboxylate and its derivatives
Горічко Мар'ян Віталійович
Кисіль Андрій Іванович
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2012
Monatshefte fur Chemie
т.143 c.165-170
191
Наукова стаття
M. S. Frasinyuk, S. P. Bondarenko and V. P. Khilya. Chemistry of 3-hetarylcoumarins 3*. Synthesis and aminomethylation of 7′-hydroxy-3,4′- bicoumarins //Chemistry of Heterocyclic Compounds Volume 48, Number 3.P. 422-426.
Хиля Володимир Петрович
2012
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.48 c.422.0000
192
Наукова стаття
Mосквина В.С., Хиля В.П., Ищенко А.А. Строение и спе¬ктраль¬но-люминес¬центные свойства 6-изоксазолил-7-гидрокс謬кумаринов.// Опт. и Спектр. – 2012. – Т.112, № 4. – С. 554-561.
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2012
Оптика и спектроскопия
т.112 c.554.0000
193
Наукова стаття
Mосквина В.С., Хиля В.П., Ищенко А.А. Строение и спе¬ктраль¬но-флуо¬рес¬центные свойства 6-пиразо¬лил-4-метил¬умбел¬лиферона.// Хим. Выс. Энерг. – 2012. – Т. 46, № 3. – С. 222-227.
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2012
Химия высоких энергий
т.46 c.222.0000
194
Наукова стаття
Синтез О-амінокарбонілоксимів,N-семикарбазонів та N-тіосемикарбазонів спіродигідропиранохромен-2-онів
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2012
Журнал органической и фармацевтической химии
т.10 c.57-60
195
Наукова стаття
Синтез 2 диалкиламино-метил-6-алкил-7-гидрокси-3-(4-метилтиазол-2-ил)-4Н-хромен-4-онов
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2012
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
в.№ 8 c.1266-1271
196
Наукова стаття
4H,8H-Pyrano[2,3-f]chromene-4,8-diones as versatile precursors for the 6-(1,2-oxazole-5-yl)-2H-chromene-2-ones synthesis
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2012
Monatshefte fur Chemie
т.144 c.217-222
197
Наукова стаття
С.П.Бондаренко, М.С.Фрасинюк, В.П.Хиля. Синтез аминометильных производныx софорикозида. Химия природных соединений.2012, №1. С.29-31.
Хиля Володимир Петрович
2012
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.47 c.29.0000
198
Наукова стаття
М.В.Веселовская, С.В.Шилин, В.П.Хиля. Синтез аминокислотных производных: Amino-acid 2-(4-oxo-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[c]chromen-7-yloxy)acetic acid. Химия природных соединений.2012,48, №5. С.679-681.
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2012
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.48 c.679.0000
199
Наукова стаття
Convenient synthetic method for 6-substituted derivatives of 4-methylumbelliferone
Іщенко Олександр Олександрович
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2012
Russian Chemical Reviews
т.81 c.258.0000
200
Наукова стаття
Дослідження продуктів взаємодії 2'-карбоксидезоксибензоїнів та їх амідів з диметилацеталем диметилформаміду
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2012
Доповіді Національної академії наук України
т.11 c.144-149
201
Наукова стаття
Structure and Spectral–Fluorescent Properties of 6-Pyrazolyl-4-Methylumbelliferone
Іщенко Олександр Олександрович
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2012
Химия высоких энергий
т.46 c.177-182
202
Наукова стаття
Structure and Spectral–Luminescent Properties of 6-Isoxazolyl-7-hydroxycoumarins
Іщенко Олександр Олександрович
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2012
Оптика и спектроскопия
т.112 c.506-513
203
Наукова стаття
Удобный метод синтеза 6-замещенных производных 4-метилумбеллиферона
Іщенко Олександр Олександрович
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2012
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.5 c.674-678
204
Праці конференції
Mосквина В.С., Хиля В.П., Ищенко А.А. Фотоника 6-гетарил-7-гидрокси¬кумаринов. Всероссийская конференция по фотонике и инфор¬мационной оптике. Сборник научных трудов. – г. Москва (Россия), 2012. – С. 110-111.
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2012
205
Тези
Москвіна В.С., Глібов Є.К.,Хиля В.П.7-Гідрокси-6(8)-[(диетиламіно)метил]-кумарини в реакціях О- та N-алкілювання. Тези доповідей. Тринадцята все¬україн¬¬ська конфе¬ренція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії». – Київ, 2012. – С. 48
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2012
206
Тези
Viktoria S. Moskvina, Khilya V.P., Ishchenko A.A Photonics of 6-pyrazolyl(isoxazolyl)-7-hydroxycoumarins. Symposium “Molecular Photonics”. Book of abstracts. – St. Peterburg (Russia), 2012. – P. 176
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2012
207
Тези
Лозинский О.А., Шокол Т.В., Москвина В.С., Хиля В.П. Синтез неофлавонов, содержащих пиридиновый цикл. V Всеукраїнська наукова конференція “Домбровські хімічні читання – 2012”, 26-28 вересня 2012 р., Ніжин.- С. 92
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2012
208
Тези
Нагорна З.В.(студ.), Шабликіна О.В., Іщенко В.В., Хиля В.П. «Синтез та перетворення 7-гідрокси-6-(ізокумарин-3-іл)-4-метилкумарину» // Тези V Всеукраїнської наукової конференції "Домбровські хімічні читання-2012", Ніжин, 26-30 вересня 2012, С. 47.
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2012
209
Матеріали конференції
Амінокислотні похідні 2-(4-оксо-1,2,3,4-тетрагідроциклопента[c]хромен-7-ілокси)оцтової кислоти
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2011
Теорія і практика сучасного природознавства: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.5 c.15-19
210
Матеріали конференції
Модифікація амінокислотних похідних кумаринів 10-гідроксидекагідроізохіноліном
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2011
Теорія і практика сучасного природознавства: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.5 c.19-22
211
Наукова стаття
Нарушение углеводного и липидного обмена при сахарином диабете 2 типа и его коррекция
Хиля Володимир Петрович
2010
Запорожский медицинский журнал
т.12 в.№ 2 c.35-37
212
Наукова стаття
Синтез и биологическая активность хромонов, аннелированных по связи С(7)-С(8) гетероциклами
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.9 c.1283-1312
213
Наукова стаття
Взаємодія 3-арил(гетарил)імінокумаринів з алкілюючими агентами
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2011
Доповіді Національної академії наук України
т.8 c.130-135
214
Наукова стаття
Формилирование производных 5-гидроксибензофурана и синтез фуро[3,2-f]¬кумаринов на их основе
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.9 c.1402-1410
215
Наукова стаття
Восстановление 3-(карбоксиарил)-изокумаринов боргидридом натрия
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.10 c.1471-1484
216
Наукова стаття
Особенности реакции альфа-азолил-2-гидроксиацетофенонов с хлорацетилхлоридом
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.10 c.1568-1570
217
Наукова стаття
Синтез производных цитизина в ряду флавоноидов. 2. Аминометилирование 7-гидроксиизофлавонов
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.4 c.536-538
218
Наукова стаття
Homogeneous hydrogenation of electron-deficient alkenes by iridium complexes
Хиля Володимир Петрович
2011
Applied Organometallic Chemistry
т.25 c.804-809
219
Наукова стаття
Взаимодействие метил-3-[(диметил-амино)метилиден]-4-оксо-6-фтор-3,4-дигидрохроман-2-карбоксилата с первичными и вторичными аминами
Войтенко Зоя Всеволодівна
Кисіль Андрій Іванович
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.8 c.1154-1161
220
Наукова стаття
Синтез производных N-(фосфонометил)глицина и исследование их иммунотропной активности
Хиля Володимир Петрович
2011
Известия РАН. Серия: Химия
т.4 c.698-703
221
Тези
Exploration des proprietes des alfa-pyrono[2,3-f]chromones dans la reaction avec l’hydroxylamine
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2011
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.6 c.57
222
Тези
Mannich bases of 3-azahetarylchromones
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2011
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.6 c.74
223
Тези
6-R-8-[(diethylamino)methyl] -7-hydroxy-4-phenyl-2H-chromene-2-one in O-and N-alkylation reactions
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2011
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.6 c.109
224
Тези
La formation de dihydrophtalide pendant reduction de la 3-(2-carboxyphenyl)isocoumarine
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2011
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.6 c.72
225
Тези
Reaction of methyl 3-[(dimethylamino)-methylene]-3,4-dihydro-6-fluoro-4-oxo-2H-chroman-2-carboxylate with primary and secondary amines
Войтенко Зоя Всеволодівна
Кисіль Андрій Іванович
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2011
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.6 c.110
226
Тези
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТИЛ 3-[(ДИМЕТИЛАМИНО)МЕТИЛЕН]-3,4-ДИГИДРО-4-ОКСО-6-ФТОР-2Н-ХРОМАН-2-КАРБОКСИЛАТА С ПЕРВИЧНЫМИ И ВТОРИЧНЫМИ АМИНАМИ
Войтенко Зоя Всеволодівна
Кисіль Андрій Іванович
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2011
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.79
227
Тези
6-R-7-ГИДРОКСИ-8-[(ДИЭТИЛАМИНО)МЕТИЛ]-4-ФЕНИЛ-2Н-ХРОМЕН-2-ОН В РЕАКЦИЯХ О- И N-АЛКИЛИРОВАНИЯ
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
2011
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.123
228
Тези
АМІНОКИСЛОТНІ ПОХІДНІ ЗАМІЩЕНИХ 3-(6-МЕТОКСИ-1-БЕНЗОФУРАН-5-ІЛ)-2-БУТЕНОВИХ КИСЛОТ
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2011
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.133
229
Тези
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 3-АРИЛ(ГЕТАРИЛ)-2-ИМИНОКУМАРИНОВ С АЛКИЛИРУЮЩИМИ АГЕНТАМИ
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2011
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.71
230
Монографія
Синтез производных гидразонов 5-фенилфуро[3,2-g]хромен-7-онов. - Химия гетероциклических соединений - 2010
Хиля Володимир Петрович
2010
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.1630.0000
231
Наукова стаття
Фурильные аналоги -пироно[2,3-f]изофлавонов с азольным заместителем в -пироновом ядре // Химия гетероциклических соединений.- 2010.
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2010
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.843.0000
232
Наукова стаття
Cинтез производных цитизина в ряду флавоноидов. 1. Аминометилирование 7-гидрокси-3-арилкумаринов, Химия природн. соед.
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2010
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.649.0000
233
Наукова стаття
Utilization of aminophosphonates in the Petasis boronic acid Mannich reaction// Synlett.-2010
Хиля Володимир Петрович
2010
Synlett
c.73.0000
234
Наукова стаття
-[2(4)-Пиримидил]кумарины и их конденсированные аналоги // ХГС.- 2010.-№ 7.- С. 1027-1038.
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2010
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.1027.0000
235
Наукова стаття
Аминометилирование 3-арил-7-гидроксикумаринов
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2010
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
в.№ 5 c.672-679
236
Наукова стаття
Особенности аминометилирования 7-гидрокси-4'-фторизофлавонов с участием первичных аминов
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2010
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
в.№ 2 c.180-187
237
Наукова стаття
Синтез амінокислотних похідних на основі гідразонів спіро[(4-арил-7,8-дигідро-6Н-пірано[3,2-g]хроман-2-он)-8,1’-циклогексану]
Хиля Володимир Петрович
2010
Журнал органической и фармацевтической химии
т.8 в.Вип. 2 (30) c.64-68
238
Наукова стаття
9-Азагетарил-3-(ізоксазол-3-іл)пірано[2,3-f]хромен-4,8діони // Допов. НАН України- 2010.-№ 7.- С. 142-145.
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2010
Доповіді Національної академії наук України
c.142.0000
239
Тези
Алкилпроизводные 3-гетарилкумаринов. С.412-413. Труды Четвертой Международной конференции «Современные аспекты химии гетероциклов» (под ред. Карцева В.Г.), г. Санкт-Петербург, 2010.
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2010
240
Тези
о-Гидроксиацетилкумарины в синтезе новых пиранонеофлавонов и гетероциклических аналогов неофлавонов. С.355-360. Труды Четвертой Международной конференции «Современные аспекты химии гетероциклов» (под ред. Карцева В.Г.), г. Санкт-Петербург, 2010.
Хиля Володимир Петрович
2010
241
Наукова стаття
Nucleophilic Homogeneous Hydrogenation by Iridium Complexes
Хиля Володимир Петрович
2009
Synlett
c.271.0000
242
Наукова стаття
Синтез и свойства 6-гидрокси-4-хлорметилкумаринов и 6-гидрокси-4-(2-бензофурил)кумаринов
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2009
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.361.0000
243
Наукова стаття
Гидрокси-3-фенокси-8-формилхромоны – аналоги природных флавоноидов
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2009
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.298.0000
244
Наукова стаття
Удобный метод синтеза 3-(Гет)арил-7-гидрокси-8-формилхромонов
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2009
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.455.0000
245
Наукова стаття
Синтез 9-азолил-3-(4-фенил-4H-1,2,4-триазол-3-ил)-4H,8H-пирано-[2,3-f]хромен-4,8-дионов
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2009
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.1361.0000
246
Наукова стаття
Модифицированные кумарины. 28. Синтез спирозамещенных пиранокумаринов
Хиля Володимир Петрович
2009
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.135.0000
247
Наукова стаття
Модифицированные кумарины. 29. Синтез структурных аналогов природных 6-арилфуро[3,2-д]хромен-7-онов
Хиля Володимир Петрович
2009
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.140.0000
248
Наукова стаття
Модифицированные кумарины. 30.Синтез 6-гетероарилкумаринов
Хиля Володимир Петрович
2009
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.145.0000
249
Наукова стаття
Синтез и свойства 4-(3-аминобензофуран-2-ил)кумаринов
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2009
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.1568.0000
250
Наукова стаття
Highly Efficient Synthesis
Хиля Володимир Петрович
2009
Zeifschift fur Naturforschung, sec B
т.64 c.1147.0000
251
Наукова стаття
Synthesis of Chroman-2-ones by Reduction of Coumarins (review)
Хиля Володимир Петрович
2009
Synthesis
c.3533.0000
252
Наукова стаття
Аминометилирование формононетина и кладрина с участием первичных аминов
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2009
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.418.0000
253
Наукова стаття
Highly efficient glucosylation of flavonoids
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2009
Monatshefte fur Chemie
т.140 c.1503.0000
254
Тези
SYNTHESIS OF NOVEL FUSED CHROMENO[3,4-C]PYRIDIN-6-ONE DERIVATIVES /Vth Scientific intermational conference in chemistry “Kiev – Toulouse”, Kiev, 2009
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2009
255
Тези
SYNTHESIS OF 3,9-DIHETARYLPYRANO[2,3-f]CHROMENE-4,8-DIONS ON THE BASE OF TRIAZOLYL IZOFLAVONE ANALOGUES /V-th Scientific Internat.Conf. In Chemistry “Kiev-Toulouse”, 31 May-4 June 2009, Kiev
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2009
256
Тези
Синтез и биологическая активность аналогов природных 3-арилкумаринов // Тезисы Научно-практической конференции «Биологически активные вещества: фундаметальные и прикладне вопросы получения и применения
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2009
257
Тези
ПИРИМИДИНЫ НА ОСНОВЕ 3-АЗАГЕТАРИЛХРОМОНОВ/Тезисы Научно-практической конференции «Биологически активные вещества: фундаметальные и прикладне вопросы получения и применения
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
2009
258
Тези
6-ЗАМЕЩЕННЫЕ ПИРАНОПИРИМИДИНДИОНЫ//Тезисы Научно-практической конференции «Биологически активные вещества: фундаметальные и прикладне вопросы получения и применения
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2009
259
Тези
РЕАКЦІЇ 2-ГЕТАРИЛ-2-(ТЕТРАГІДРО-2-ФУРАНІЛІДЕН)АЦЕТОНІТРИЛІВ З АМІНОКИСЛОТАМИ//Тезисы Научно-практической конференции «Биологически активные вещества: фундаметальные и прикладне вопросы получения и применения
Воловенко Юліан Михайлович
Хиля Володимир Петрович
2009
260
Тези
СИНТЕЗ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ АНАЛОГІВ НЕОФЛАВОНІВ – ПОТЕНЦІЙНИХ БІОРЕГУЛЯТОРІВ РІЗНОЇ ДІЇ//Тезисы Научно-практической конференции «Биологически активные вещества: фундаметальные и прикладне вопросы получения и применения
Хиля Володимир Петрович
2009
261
Тези
7-ГИДРОКСИ-3-ФЕНОКСИ-8-ФОРМИЛХРОМОНЫ – АНАЛОГИ ПРИРОДНЫХ ФЛАВОНОИДОВ Международная конференция “Актуальные проблемы химии природных соединений” 18-19 марта 2009 г., Ташкент, Узбекистан
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2009
262
Тези
АНАБАЗИН В РЕАКЦИИ АМИНОМЕТИЛИРОВАНИЯ АНАЛОГОВ ПРИРОДНЫХ ИЗОФЛАВОНОИДОВ Международная конференция “Актуальные проблемы химии природных соединений”18-19 марта 2009 г., Ташкент, Узбекистан
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2009
263
Тези
A Desorption Mass Spectrometry Study of the Interaction of coumarines and their heterocyclic derivatives with a Silica Surface” //18thInternationalMass-Spectrometry Conference, Bremen,30.08.09-04.09.09
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2009
264
Тези
Фотохимические свойства умбеллиферона и герниарина // Тезисы докл. Конференции «Актуальные проблемы химии природных соединений».- Ташкент, Узбекистан, 18-19 марта 2009 г
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2009
265
Наукова стаття
Синтез дипептидних похідних 2-(6-R-4-оксо-1,2,3,4-тетрагідроциклопента(С)хромен-7-ілокси)- та 2-(4-R-6-оксо-7,8,9,10-тетрагідро-6Н-бензо(С)хромен-3-ілокси)оцтових кислот
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2008
Журнал органической и фармацевтической химии
т.6 c.13.0000
266
Наукова стаття
Synthesis and NMR spectroscopy investigations of functionalize
Хиля Володимир Петрович
2008
Monatshefte fur Chemie
т.139 c.1391.0000
267
Наукова стаття
Синтез реагентів на основі 7-заміщених 3-тіазолілкумаринів для ковалентного мічення олігонуклеотидів
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2008
Ukrainica Bioorganica Acta
т.6 c.3.0000
268
Тези
СИНТЕЗ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ АНАЛОГІВ НЕОФЛАВОНІВ/IX Всеукр. Конф. студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”
Хиля Володимир Петрович
2008
269
Тези
НОВІ ПОТЕНЦІЙНО БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ 4Н,8Н-ПІРАНО[2,3-f]ХРОМЕН-4,8-ДІОНИ НА ОСНОВІ ІЗОКСАЗОЛЬНИХ АНАЛОГІВ ІЗОФЛАВОНІВ//науково-технічна конференція “Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів”
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2008
270
SYNTHESIS OF SOME 3-ARYL/HETARYLCHROMAN-4-ONES.
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
2007
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.50.0000
271
Наукова стаття
Модифицированные кумарины
Хиля Володимир Петрович
2006
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.531.0000
272
Наукова стаття
Азагетероциклические производные пироноизофлавонов
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2006
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.544.0000
273
Наукова стаття
Взаимодействие аналогов природных изофлавоноидов с амидинами
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2006
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.548.0000
274
Наукова стаття
Модифицированные кумарины.N-ацилтитизинпроизводніе
Хиля Володимир Петрович
2007
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.43 c.0.0000
275
Наукова стаття
Модифицированные кумарины.26. Синтезы ангулярных...
Хиля Володимир Петрович
2007
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.43 c.15.0000
276
Наукова стаття
Синтез и строение производных 4-арилспиродигидропиранохромен-2-онов
Хиля Володимир Петрович
2007
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.518.0000
277
Наукова стаття
4,4-Спиродихроман-2-оны как неожиданные продукты конденсации резорцинов и диметилацетондикарбоксилата
Хиля Володимир Петрович
2007
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.352.0000
278
Наукова стаття
2-[6-алкил-3-гетарил-4-оксо-9,10-дигидро-4Н,8Н-хромено[8,7-е]-[1,3]-оксазин-9-ил]уксусные кислоты
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2007
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.683.0000
279
Наукова стаття
4,4- Спиродихроман-2-оны как неожиданные продукты конденсации резорцинов и диметилацетондикарбоксилата
Хиля Володимир Петрович
2007
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.352.0000
280
Наукова стаття
Модифицированные кумарины.25. N-Ацильные производные цитизина, содержащие кумариновый фрагмент
Хиля Володимир Петрович
2007
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.43 c.0.0000
281
Наукова стаття
Алкалоид цитизин в реакции аминометилирования 3-гетарил-7-гидроксикумаринов
Хиля Володимир Петрович
2007
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.43 c.145.0000
282
Наукова стаття
Алкалоид цитизин в реакции аминометилирования 3-гетарил-7-гидроксихромонов
Хиля Володимир Петрович
2007
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.43 c.237.0000
283
Наукова стаття
Электронное строение и спектрально-флуоресцентные свойства умбеллиферона и герниарина
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
2007
Журнал прикладной спектроскопии (Journal of Applied Spectroscopy)
т.75 c.569.0000
284
Наукова стаття
Взаимодействие природных изофлавоноидов и их аналогов с гидроксиламином
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2007
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.332.0000
285
Наукова стаття
Синтез производных цитизина в ряду кумарина
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2007
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.485.0000
286
Тези
CALIX[4]ARENE N-CHALCONEAMIDES AND THEIR INFLUENCE ON Mg2+, ATP-DEPENDED Ca2+ACCUMULATION IN THE SMOOTH MUSCLES SUBCELLULAR STRUCTURES
Хиля Володимир Петрович
2007
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.54.0000
287
Тези
SYNTHESIS OF 2H,8H-PYRANO[2,3-f]CHROMENE-2,8-DIONES FROM o-HYDROXYFORMYLNEOFLAVONOIDS.
Хиля Володимир Петрович
2007
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.65.0000
288
Тези
AMINOACID AND DIPEPTIDE DERIVATIVES OF TRIAZOLYL ANALOGS OF IZOFLAVONES.
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
Шокол Тетяна Віталіївна
2007
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.77.0000
289
Тези
THE NEW PYRIMIDINES HAVING GENISTEIN AS A CORE STRUCTURE.
Хиля Володимир Петрович
2007
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.80.0000
290
Тези
Синтетичні модифікації геністеїну
Хиля Володимир Петрович
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
c.330.0000
291
Тези
Синтез фуранових аналогів а-піроно[2,3-f]ізофлавонів
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
c.375.0000
292
Тези
УСПІХИ В ХІМІЇ ПРИРОДНИХ ТА МОДИФІКОВАНИХ ФЛАВАНОЇДІВ
Хиля Володимир Петрович
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
293
Тези
Реакції хроманонів з нуклеофільними реагентами
Горбуленко Наталія Василівна
Хиля Володимир Петрович
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
294
Тези
N-ХАЛКОНАМІДОКАЛІКС[4]АРЕНИ: СИНТЕЗ ТА ВПЛИВ НА MG2+, АТФ-ЗАЛЕЖНУ АКУМУЛЯЦІЮ СА2+ В МІОЦИТАХ
Хиля Володимир Петрович
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
295
Тези
СИНТЕЗ 3-ЗАМІЩЕНИХ ІЗОКУМАРИНІВ НА ОСНОВІ АЛЬДЕГІДОФТАЛЕВОЇ КИСЛОТИ
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
296
Тези
ВЗАЄМОДІЯ 8,8,10-ТРИМЕТИЛ-4-ФЕНІЛ-7,8-ДИГІДРО-ПІРАНО[3,2-G]ХРОМЕН-2,6-ДІОНУ З БІФУНКЦІОНАЛЬНИМИ НУКЛЕОФІЛАМИ
Хиля Володимир Петрович
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
297
Тези
3-(2-БРОМОМЕТИЛ)- ТА 3-(2,2-ДИБРОМО- МЕТИЛ)ІЗОКУМАРИН В СИНТЕЗІ 3-ГЕТАРИЛІЗОКУМАРИНІВ
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
298
Тези
АМІНОКИСЛОТНІ ПОХІДНІ 7-ГІДРОКСИ-4, 8-ЗАМІЩЕНИХ КУМАРИНІВ, МОДИФІКОВАНІ ПЕРГІДРО-4А-ІЗОХІНОЛІНОЛОМ
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
299
Наукова стаття
Модифицированные кумарины. 19. Синтез D-гликопиранозидов неофлавонов.
Хиля Володимир Петрович
2005
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.546.0000
300
Наукова стаття
Аминокислотные и дипептидные производные 2-(6-этил-4-оксо-3-(4-фенил-4Н-1,2,4-триазол-3-ил) –4Н-хромен-7-илокси)уксусной кислоты
Хиля Володимир Петрович
Шилін Сергій Володимирович
Шокол Тетяна Віталіївна
2005
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.435.0000
301
Наукова стаття
3-(4-Фенил-1,2,4-триазол-3-ил)хромоны
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2005
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.1676.0000
302
Наукова стаття
Изучение особенностей взаимодействия солей хромон-3-ил-тиазолия с ЛСР
Хиля Володимир Петрович
2005
Журнал органической и фармацевтической химии
т.3 c.50.0000
303
Наукова стаття
3-Гетарилізокумарини: синтез та хімічні властивості
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2006
Доповіді Національної академії наук України
c.133.0000
304
Наукова стаття
Модифицированные кумарины. 21. Синтез неофлавонов, продуцируемых Marila Pluricostata, и их производных
Хиля Володимир Петрович
2006
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.107.0000
305
Наукова стаття
Синтез N-кумаринилоксиацетильных производных цитизина
Хиля Володимир Петрович
2006
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.110.0000
306
Наукова стаття
. Синтез аналогов природных 2'-метоксиизофлавонов.
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
2006
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.117.0000
307
Наукова стаття
3-Феноксихромоны: распространение в природе, методы синтеза и модификации, биологические свойства
Хиля Володимир Петрович
2006
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.201.0000
308
Наукова стаття
Модифицированные кумарины. 20. Фурокумариновые производные цитизина.
Хиля Володимир Петрович
2006
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
c.230.0000
309
Наукова стаття
Рециклизации 3-(4-фенил-1,2,4-триазол-3-ил)-7-гидроксихромонов под действием бинуклеофилов
Хиля Володимир Петрович
Шокол Тетяна Віталіївна
2006
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
c.571.0000

Повернення до списку

Вгору