Автори, співробітники Університету

Хилько Максим Миколайович

Ідентифікатор автора: 42686
Кількість пошукових запитів автора: 760

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: НДЧ
Посада: старший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 36, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Escape and Entertainment as Key Motives for Viewing TV News in the Light of Ritualistic Use of Television
Гаврилець Юрій Дмитрович
Різун Володимир Володимирович
Тукаєв Сергій Вікторович
Хилько Максим Миколайович
2018
Актуальні питання масової комунікації
в.23 c.24-34
2
Наукова стаття
Shifts in the Autonomic Nervous System Defined by the Valence of TV News
Гаврилець Юрій Дмитрович
Зима Ігор Григорович
Макарчук Микола Юхимович
Різун Володимир Володимирович
Тукаєв Сергій Вікторович
Хилько Максим Миколайович
2018
Актуальні питання масової комунікації
в.24 c.8-21
3
Матеріали конференції
Вплив телевізійних новин на тривожність та настрій молодих глядачів, залежно від рівня емоційного вигорання
Гаврилець Юрій Дмитрович
Різун Володимир Володимирович
Тукаєв Сергій Вікторович
Хилько Максим Миколайович
2016
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.3 c.81-83
4
Наукова стаття
Memorial Culture in Ukraine in the context of media perception of historical problems (based on Holocaust documentary)
Гаврилець Юрій Дмитрович
Носова Богдана Миколаївна
Різун Володимир Володимирович
Тукаєв Сергій Вікторович
Хилько Максим Миколайович
2016
Актуальні питання масової комунікації
т.20 c.23–37
5
Наукова стаття
Objectification of subjectivity: International experience in selection of TV stimuli in mass media effect research
Гаврилець Юрій Дмитрович
Різун Володимир Володимирович
Тукаєв Сергій Вікторович
Хилько Максим Миколайович
2016
Актуальні питання масової комунікації
т.19 c.8–23
6
Матеріали конференції
Діагностика ефективності та значимості продукції книговидавництв у формуванні читацьких інтересів громадян України
Хилько Максим Миколайович
2015
Наукові дослідження українського медійного контенту: соціальний вимір
c.55-63
7
Наукова стаття
Ідеологічний та масово-комунікаційний аспекти зовнішньої політики Російської Федерації по відношенню до України
Хилько Максим Миколайович
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.77 c.340-347
8
Наукова стаття
Основні тенденції розвитку українського книговидання в 2012 році
Хилько Максим Миколайович
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
c.281-283
9
Наукова стаття
Російські впливи на українську політику: комунікаційний аспек
Хилько Максим Миколайович
2014
Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць
c.95-97
10
Наукова стаття
Influence of the Social Communication and Mass Communication Technologies of Foreign Countries on Shaping the Political Culture of the Ukrainian Society
Хилько Максим Миколайович
2014
Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific journal
т.2 c.105-115
11
Наукова стаття
Семантична класифікаційна модель у дослідженні контенту українського книговидання: соціально-комунікаційний аспект
Хилько Максим Миколайович
2014
Вісник Харківської державної академії культури
т.45 c.172-180
12
Наукова стаття
Формування вибірки найбільш популярних українських ЗМІ: обрання критеріїв оцінювання, співставлення рейтингів
Хилько Максим Миколайович
2014
Наукові записки Інституту журналістики
т.55 c.281-292
13
Наукова стаття
Масово- та соціальнокомунікаційні технології в реалізації цілей зовнішньої політики Російської Федерації в ХХІ ст.
Хилько Максим Миколайович
2014
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
c.84-93
14
Наукова стаття
Методологічні основи соціальнокомунікаційних досліджень в Україні
Хилько Максим Миколайович
2014
Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика
т.37 c.502–511
15
Наукова стаття
Сучасний стан вітчизняних досліджень у галузі соціальних комунікацій
Хилько Максим Миколайович
2013
Наукові записки Інституту журналістики
т.52 c.111-116
16
Наукова стаття
Дослідження контенту книговидання в контексті розвитку вітчизняної наукової школи соціальних комунікацій
Хилько Максим Миколайович
2013
Актуальні питання масової комунікації
т.14 c.81-86
17
Праці конференції
Сучасні соціально-комунікаційні технології: світовий досвід та українські перспективи
Хилько Максим Миколайович
2014
Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.89-91
18
Праці конференції
Соціальнокомунікаційні дослідження в Україні: сучасний стан
Хилько Максим Миколайович
2014
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.177-179
19
Тези
Соціально-комунікаційні дослідження в Україні: сучасний стан
Хилько Максим Миколайович
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.2 c.177-179
20
Наукова стаття
Електронне книговидання в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол.ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН
Хилько Максим Миколайович
2012
21
Наукова стаття
Особливості державної політики України у галузі книговидання // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В.П.Бех; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; творче об'єднання Нова парадигма"
Хилько Максим Миколайович
2012
22
Наукова стаття
Наукові дослідження з українського книговидання: актуальність проблематики і ступінь її розробленості; класифікація книговидавництв // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: "ІНТАС"
Хилько Максим Миколайович
2012
23
Праці конференції
Деякі особливості політичної комунікації в Україні // Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта: сьогодення та майбутнє". За заг. ред. Балабіна В.В. – К.: ВІКНУ
Хилько Максим Миколайович
2011
24
Праці конференції
Сучасний стан українського книговидання // Дні науки філософського факультету – 2012: Міжнародна наукова конференція (18-19 квітня 2012 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
Хилько Максим Миколайович
2012
25
Тези
Сучасний стан українського книговидання
Хилько Максим Миколайович
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.256.0000
26
Наукова стаття
Основні пріоритети реформування інституту місцевого самоврядування
Хилько Максим Миколайович
2010
Політологічний вісник
т.49 c.360.0000
27
Наукова стаття
Роль засобів масової інформації у формуванні політичної культури населення України
Хилько Максим Миколайович
2006
Політологічний вісник
c.241.0000
28
Наукова стаття
Політична культура як чинник національної безпеки // Проблеми національної безпеки в умовах сучасного розвитку України: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 15 вересня 2006 р
Хилько Максим Миколайович
2006
29
Наукова стаття
Політична культура населення України: аналіз ступеня консенсусу, інтегрованості, міжнаціональної злагоди
Хилько Максим Миколайович
2006
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.197.0000
30
Наукова стаття
Політична культура населення України: аналіз розвитку громадянських якостей
Хилько Максим Миколайович
2007
Політичний менеджмент
c.115.0000
31
Наукова стаття
Консенсус як складова політичної культури населення України // Дні науки філософського факультету-2007: Міжнародна наукова конференція (18-19 квітня 2007 року): Матеріали доповідей та виступів.
Хилько Максим Миколайович
2007
Політичний менеджмент
т.6 c.120.0000
32
Наукова стаття
Політична культура населення України та її роль у формуванні гуманітарно-технічної еліти // Роль гуманитарного образования в формировании профессионально-технической элиты: Материалы Всеукраинской научно-практической конференции (18-19 октября 2007 г.).
Хилько Максим Миколайович
2007
33
Наукова стаття
Роль журналістів у формуванні сучасної політичної культури населення України // Політичний вісник. Зб-к наук. праць
Хилько Максим Миколайович
2008
К.,”ІНТАС”.Політологічний вісник:збірник наукових праць
т.37 c.216.0000
34
Наукова стаття
Методологічні основи дослідження журналістикознавства
Хилько Максим Миколайович
2009
Філософські проблеми гуманітарних наук
c.172.0000
35
Наукова стаття
Філософські методи у дослідженні журналістикознавства
Хилько Максим Миколайович
2009
Мультиверсум. Філософський альманах
т.80 c.132.0000
36
Наукова стаття
Застосування філософських методів дослідження у журналістикознавстві // Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету). Дні науки філософського факультету – 2009: Міжнар. наук. конф. (21-22 квітня 2009 року): Матеріали доп. та виступів
Хилько Максим Миколайович
2009

Повернення до списку

Вгору