Автори, співробітники Університету

Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна

Ідентифікатор автора: 42714
Кількість пошукових запитів автора: 565

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр
Посада: науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 31, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Methodology and algorithm for generalization of spatial database content in digital map data employing GIS technologies to produce 1:100 000 scale maps
Жиров Геннадій Борисович
Пампуха Ігор Володимирович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2018
2018 IEEE 5th International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC)
c.247-249
2
Наукова стаття
Генералізація картографічної інформації методами ГІС
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
Литвиненко Наталія Ігорівна
Писаренко Роман Вікторович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.61 c.152-157
3
Наукова стаття
Автоматизовані системи інтенсивної підготовки військових фахівців
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
Литвиненко Наталія Ігорівна
Писаренко Роман Вікторович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.61 c.152-157
4
Наукова стаття
Генералізація картографічної інформації за допомогою геоінформаційних систем
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
Литвиненко Наталія Ігорівна
Писаренко Роман Вікторович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.61 c.152–157
5
Наукова стаття
Методика створення навігаційних карт на основі цифрової бази даних
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
Литвиненко Наталія Ігорівна
Писаренко Роман Вікторович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.57 c.186-192
6
Наукова стаття
Радиолокационный фазовый измеритель углов места воздушных целей
Бахвалов Валентин Борисович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.59 c.7-12
7
Тези
Підвищення ефективності роботи підрозділів інформаційно-аналітичого забезпечення за рахунок автоматизованого моніторингу та візуалізації інформації при використанні систем відображення геопросторових даних
Кубявка Микола Богданович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.330-331
8
Тези
Аспекти автоматизації картографічної генералізації для створення електронних карт відповідних масштабів топографічною службою Збройних Сил України.
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2018
ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції»
c.269-270
9
Тези
Особливості формалізації задачі генералізації цифрової бази картографічних даних
Жиров Геннадій Борисович
Литвиненко Наталія Ігорівна
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2018
Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.196-197
10
Наукова стаття
Розрахунок коефіціентів змін стану місцевості для автоматизації планування робіт по оновленню цифрових топографічних карт
Молочко Анатолій Миколайович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
в.В.1(36) c.23-30
11
Тези
Доповнення до керівних документів для створення навігаційних карт
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.357-358
12
Тези
Методика створення навігаційних карт на основі цифрової бази даних
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
Литвиненко Наталія Ігорівна
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.343
13
Тези
Основні аспекти автоматизованої генералізації просторової бази цифрових картографічних даних
Жиров Геннадій Борисович
Литвиненко Наталія Ігорівна
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.352
14
Наукова стаття
Радиолокатор с импульсным фазоманипулированным зондирующим сигналом
Бахвалов Валентин Борисович
Савчинська Наталія Юріївна
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.53 c.7-14
15
Наукова стаття
Спосіб аналізу тактичних властивостей місцевості для ГІС військового призначення
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
в.В.2(35) c.37-43
16
Наукова стаття
Аспекти автоматизації картографічної генералізації для створення електронних карт відповідних масштабів топографічною службою Збройних Сил України
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.54 c.157-166
17
Наукова стаття
Способи удосконалення методики оновлення цифрових карт місцевості
Бахвалов Валентин Борисович
Жиров Геннадій Борисович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2015
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Зб.наукових праць
т.50 c.160-164
18
Наукова стаття
Радиолокационная доплеровская система сопровождения воздушной цели
Бахвалов Валентин Борисович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2015
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Зб.наукових праць
т.49 c.105-111
19
Тези
Способи удосконалення методики оновлення цифрових карт місцевості.
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.357
20
Тези
Оновлення топографічних карт на основі електронних карт
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.329
21
Наукова стаття
Імітаційні системи моделювання бойових дій
Бахвалов Валентин Борисович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.45 c.274-278
22
Наукова стаття
Геоінформаційний аналіз тактичних властивостей місцевості
Міхно Олексій Григорович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2012
Вісник геодезії та картографії
т.5 c.38.0000
23
Наукова стаття
Геоинформационный анализ тактических свойств местности с использованием аппарата нечетких множеств
Міхно Олексій Григорович
Писаренко Роман Вікторович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2012
Scientific Magazine
т.15 c.27.0000
24
Наукова стаття
Спосіб алгоритмізації задачі прийняття рішення на розміщення військових підрозділів в межах зони відповідальності з використанням положень теорії графів та методу аналізу ієрархій
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2012
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.12 c.198.0000
25
Наукова стаття
Developmebt of the structure and operation algorithm of decision support system in case of marching of the army
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2013
The Advanced Science Journal
т.1 c.19.0000
26
Наукова стаття
Метод аналізу ієрархій для оцінки пріоритетності показників стану місцевості в районі відповідальності для прийняття рішення на розміщення підрозділу
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.353.0000
27
Наукова стаття
Вплив фізико-географічних властивостей місцевості на ефективність розташування підрозділів сухопутних військ
Бахвалов Валентин Борисович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2012
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.317.0000
28
Тези
Геоінформаційне забезпечення просторово-планувальних рішень розміщення підрозділів на місцевості// м. Київ, VIII Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє"
Гахович Сергій Вікторович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2012
Праці конференції
c.370.0000
29
Наукова стаття
Застосування геоінформаційних технологій для створення бойових графічних документів
Міхно Олексій Григорович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2009
30
Наукова стаття
Створення оцінної (прогнозної) карти можливості розміщення підрозділів в районі відповідальності
Міхно Олексій Григорович
Писаренко Роман Вікторович
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2009
31
Наукова стаття
Архітектура розподілених геоінформаційних систем
Хірх-Ялан Вікторія Ігорівна
2008
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.234.0000

Повернення до списку

Вгору