Автори, співробітники Університету

Хоменко Ілля Андрійович

Ідентифікатор автора: 42762
Кількість пошукових запитів автора: 946
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Телебачення та радіомовлення
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: теорія і практика соціальних комунікацій, філологія, психологія, філософія, теорія мистецтва, соціальна кібернетика

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 31, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 11

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
«Ефект Зейгарник», «принцип юген» та лінгвостилістична специфіка радіомовлення
Хоменко Ілля Андрійович
2017
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
т.23 c.96-100
2
Матеріали конференції
Аудіальний контент у медіа та освіті: спроба осмислення явища з позицій східної філософії та європейської психології
Хоменко Ілля Андрійович
2017
Мова. Культура. Комунікація: Міжнародна наукова конференція
т.8 c.5-10
3
Наукова стаття
Билингвизм в годы войны и мира: проблема сосуществования языков во времена геополитической конфронтации
Хоменко Ілля Андрійович
2017
Стылістыка: мова, маўленне і тэкст: зборнік навуковых прац : да 95-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэспублікі Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага
c.199-208
4
Наукова стаття
Між лінгвістикою та стратегією: методологічна специфіка виявлення мовних засобів інформаційної війни
Хоменко Ілля Андрійович
2017
Стиль і текст : науковий збірник
в.1 (17) c.17-32
5
Матеріали конференції
Медіа, корупція, економіка: модель висвітлення корупційних процесів в українській журналістиці
Хоменко Ілля Андрійович
2016
Economics, science, education: integration and synergy: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.76-77
6
Матеріали конференції
Коректність інтерпретації соціальних феноменів у медіа відкритого суспільства
Хоменко Ілля Андрійович
2016
Modern Scientific Researches and Developments: Theoretical Value and Practical Results: International scientific and practical conference
т.2 c.136-137
7
Матеріали конференції
Радиопьеса как инструмент международного информационного взаимодействия.
Хоменко Ілля Андрійович
2016
Международная журналистика-2016: турбулентность межгосударственных отношений и медиа
т.5 c.319-327
8
Матеріали конференції
Етика масової комунікації з погляду системного аналізу (до проблеми морально-етичних вимірів нових медіа)
Хоменко Ілля Андрійович
2016
Морально-етичний дискурс сучасних ЗМІ в координатах викликів доби
c.153-156
9
Матеріали конференції
Мовні засоби інформаційної війни: методологічна специфіка виявлення і загрози достовірності дослідження
Хоменко Ілля Андрійович
2016
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
c.120-126
10
Матеріали конференції
Драматичне радіомистецтво як інноваційний засіб викладання та популяризації літератури
Хоменко Ілля Андрійович
2016
Мова. Культура. Комунікація: Міжнародна наукова конференція
т.7 c.157-162
11
Наукова стаття
Порівняльний аналіз екстраполяційних можливостей документального радіомовлення і радіодрами (на матеріялі експериментальних серіялів Українського радіо)
Хоменко Ілля Андрійович
2016
Spheres of culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies
т.13 c.610-619
12
Наукова стаття
Границы возможного: о категориях объективности и достоверности журналистского расследования
Хоменко Ілля Андрійович
2016
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
т.82 в.4 (13) c.44-49
13
Наукова стаття
«Кулисы бесконечности»: акустическая драматургия и гибридные жанры радиожурналистики в международном коммуникационном пространстве
Хоменко Ілля Андрійович
2016
East European Science Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
т.3 в.1 (5) c.106-110
14
Наукова стаття
Трансформація радіодрами у сучасному комунікативному просторі
Хоменко Ілля Андрійович
2015
Наукові записки Інституту журналістики
в.60 c.105-113
15
Наукова стаття
Превентивна демонстрація ідеологічного концепту у контексті медійної гібридної війни
Хоменко Ілля Андрійович
2015
Стиль і текст : науковий збірник
в.16 c.8-17
16
Наукова стаття
Прагматичний підхід до художньої творчості з погляду теорій соціальних комунікацій
Хоменко Ілля Андрійович
2015
Наукові записки Інституту журналістики
т.61 c.13-22
17
Наукова стаття
Еволюція форм акустичного мистецтва у комунікаційному вимірі радіомовлення (на прикладах класичної радіодрами, сучасної музики та експериментальних серіалів Українського радіо)
Хоменко Ілля Андрійович
2015
Медіапростір
в.8 c.76-82
18
Наукова стаття
Масові афекти і масова комунікація: погляд радіо драматурга
Хоменко Ілля Андрійович
2015
Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри: збірник наукових праць
c.78-82
19
Матеріали конференції
Оптимізація досліджень соціального впливу ЗМК у кризовий період
Хоменко Ілля Андрійович
2015
Український соціум та медіа: динаміка взаємодії: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.11-12
20
Матеріали конференції
Інтерпретація радіодрами Орсона Уеллса і Говарда Коха "Війна світів" у сучасній аудіовізуальній культурі
Хоменко Ілля Андрійович
2015
Мова. Культура. Комунікація: Міжнародна наукова конференція
c.15-18
21
Матеріали конференції
Парадокс "забутого старого": соціальні комунікації часів "гібридної війни"
Хоменко Ілля Андрійович
2015
Сучасні тенднції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: І Міжнародна науково-практична конференція
c.180-182
22
Наукова стаття
Мистецтво в ефірі як соціальний феномен
Хоменко Ілля Андрійович
2014
Медіапростір
т.6 c.42-48
23
Наукова стаття
Українські події у дзеркалі художньої комунікації: передбачення чи пропаганда?
Хоменко Ілля Андрійович
2014
Наукові записки Інституту журналістики
т.55 c.255-261
24
Наукова стаття
Соціальнокомунікаційний і соціолінгвістичний аспекти прогностичного потенціалу радіодрами
Хоменко Ілля Андрійович
2014
Стиль і текст : науковий збірник
т.15 c.29-40
25
Наукова стаття
Методологія медійних досліджень у часи системної кризи суспільства
Хоменко Ілля Андрійович
2014
Українське журналістикознавство: термінологія, методологія і стандарти : збірник наукових праць
т.15 c.11-18
26
Наукова стаття
До проблеми достовірності журналістського розслідування, або чому метод Шерлока Холмса не міг бути виключно дедуктивним
Хоменко Ілля Андрійович
2015
Українське журналістикознавство: термінологія, методологія і стандарти : збірник наукових праць
т.16 c.16-20
27
Наукова стаття
Вплив бінарних стереотипів мислення на результати журналістських розслідувань
Хоменко Ілля Андрійович
2015
Наукові записки Інституту журналістики
т.58 c.14-17
28
Наукова стаття
Імовірнісні моделі реальності в радіомистецтві і кінематографі
Хоменко Ілля Андрійович
2015
Теле- та радіожурналістика : [збірник наукових праць Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка]
т.14 c.243-252
29
Наукова стаття
Оригінальна радіодрама (радіоп’єса): особливості жанру; радіоп’єса «Люстрація»
Хоменко Ілля Андрійович
2015
Теле- та радіожурналістика : [збірник наукових праць Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка]
т.14 c.347-373
30
Тези
Прогностичні можливості радіодрами: соціальнокомунікаційний і соціолінгвістичний аспекти
Хоменко Ілля Андрійович
2014
Мова. Суспільство. Журналістика: Міжнародна науково-практична конференція з питань мовної політики в Україні, функціонування і розвитку української мови
c.136 – 141
31
Наукова стаття
Термінологія радіомовлення
Хоменко Ілля Андрійович
2013
Українське журналістикознавство: термінологія, методологія і стандарти : збірник наукових праць
c.72-80
32
Наукова стаття
Дослідження епістолярної спадщини Ганни Барвінок у контексті теорії соціальних комунікацій
Хоменко Ілля Андрійович
2013
Наукові записки Інституту журналістики
т.51 c.179-183
33
Наукова стаття
Від драматичних мініатюр до аудіобуктрейлерів з елементами тизерної соціальної реклами: інноваційні концепти кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики
Хоменко Ілля Андрійович
2013
Наукові записки Інституту журналістики
т.52 c.63-67
34
Наукова стаття
Українські реалії з погляду прогностичних концептів художньої комунікації
Хоменко Ілля Андрійович
2014
Медіапростір
c.80-86
35
Наукова стаття
Функціональність журналістського розслідування в українському медійному просторі: погляд практика
Хоменко Ілля Андрійович
2013
Актуальні питання масової комунікації
т.14 c.106-111
36
Наукова стаття
Телевізійні та радіопаніки у пострадянському комунікаційному просторі // Modern problem of human society developmen,InPress
Хоменко Ілля Андрійович
2011
Невідоме
c.33.0000
37
Наукова стаття
“Fata Morgana” в ефірі: 1933 рік (Соціальний контекст першої радіоінсценізації повісті Михайла Коцюбинського) // ТЕЛЕ- ТА РАДIОЖУРНАЛIСТИКА
Хоменко Ілля Андрійович
2011
Невідоме
т.9 c.365.0000
38
Наукова стаття
Прогнозований вплив: структура і метод псевдоевристичного репортажу телекомпанії «Імеді» у світлі профільних досліджень Інституту журналістики // Актуальні питання масової комунікації
Хоменко Ілля Андрійович
2011
Невідоме
т.12 c.33.0000
39
Наукова стаття
Паралінгвістичні виразні засоби і соціальна функціональність акустичного мистецтва // Наукові записки Інституту журналістики
Хоменко Ілля Андрійович
2011
Невідоме
т.39 c.40.0000
40
Наукова стаття
Телевізійні та радіопаніки у пострадянському комунікаційному просторі // Наукові записки Інституту журналістики
Хоменко Ілля Андрійович
2011
Невідоме
т.40 c.60.0000
41
Наукова стаття
Популяризація класичної літературної спадщини як проблема соціальної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики
Хоменко Ілля Андрійович
2011
Невідоме
т.43 c.40.0000
42
Наукова стаття
Натурний експеримент як метод журналістикознавчого дослідження // Українське журналістикознавство
Хоменко Ілля Андрійович
2011
Невідоме
c.40.0000
43
Праці конференції
Телевізійні та радіопаніки у пострадянському комунікаційному просторі / І. А. Хоменко // Сучасні проблеми розвитку людського суспільства: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
Хоменко Ілля Андрійович
2011
44
Наукова стаття
Семантичний складник сублімінального впливу медіапродукції: міфи і реальність // Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіапросторі
Хоменко Ілля Андрійович
2008
45
Навчально-методичний комплекс
Класична логіка. Частина 2. Навчально-методичний комплекс для студентів філософсько-го факультету денної форми навчання КНУ імені Тараса Шевченка
Колотілова Наталія Андріївна
Хоменко Ілля Андрійович
2007
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-32

Повернення до списку

Вгору