Автори, співробітники Університету

Цапенко Петро Костянтинович
Tsapenko Petro Kostiantynovych

Ідентифікатор автора: 42834
Кількість пошукових запитів автора: 376

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Відділ загальної фізіології НДІ фізіології
Посада: молодший науковий співробітник відділу загальної фізіології НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ "Інститут біології"

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: Нейрогуморальна регуляція функцій шлунковокишкового тракту

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 13, з них наукових статей (наукові публікації) - 8, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Методи дослідження функціонального стану печінки та біліарної системи
Весельський Станіслав Павлович
Макарчук Микола Юхимович
Решетнік Євдокія Миколаївна
Синельник Тетяна Борисівна
Цапенко Петро Костянтинович
Янчук Петро Іванович
2015
НУБіП України
c.1-415
2
Наукова стаття
Жовчосекреторна функція печінки щурів за умов гідрокортизонового навантаження
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
Цапенко Петро Костянтинович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.66 c.51-55
3
Наукова стаття
Участь простагландинів у реалізації впливу бомбезину на мембранний потенціал гепатоцитів
Лященко Тарас Петрович
Оглобля Олександр Володимирович
Цапенко Петро Костянтинович
2014
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”
т.27 c.207-214
4
Тези
Особливості жовчоутворення щурів під впливом гідрокортизону
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
Цапенко Петро Костянтинович
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.42
5
Навчальний посібник
Лекції з нервово-м’язової фізіології
Макарчук Микола Юхимович
Пасічніченко Олег Михайлович
Цапенко Петро Костянтинович
2013
Фітосоціоцентр, Київ
c.1-109
6
Тези
Внешнесекреторная функция печени и поджелудочной железы у крыс при экспериментальном некротическом панкреатите
Горенко Зоя Анатоліївна
Грінченко Ольга Анатоліївна
Цапенко Петро Костянтинович
2012
14-й Славяно-Балтийский научный форум. – Санкт-Петербург, Россия – Гастро-2012
т.14 c.20
7
Наукова стаття
Зміни мембранного потенціалу гепатоцитів щурів під впливом вазопресину
Лященко Тарас Петрович
Цапенко Петро Костянтинович
2011
Фізіологічний журнал
т.57 c.77-82
8
Наукова стаття
Вплив бомбезину на електричну активність гепатоцитів щурів
Лященко Тарас Петрович
Оглобля Олександр Володимирович
Цапенко Петро Костянтинович
2009
Фізика живого
т.2 c.68-73
9
Тези
Invesyigation of bile secretion and hepatocytes electrophysiological properties affected by aspirin and dexamethasone in rat liver // International students’Conference.-2009- 19-23 of August, Kiev.Ukraine
Нурищенко Наталія Євгенівна
Цапенко Петро Костянтинович
2009
10
Наукова стаття
Зміни жовчосекреторної функції печінки щурів під час дії простагландину F2a
Весельський Станіслав Павлович
Лященко Тарас Петрович
Макарчук Микола Юхимович
Цапенко Петро Костянтинович
2006
Науковий вісник Вінницького державного університету
т.2006 c.33.0000
11
Наукова стаття
Вплив тахікінінів на жовчоутворення у щурів за умов пригніченої активності парасимпатичної нервової системи
Весельський Станіслав Павлович
Цапенко Петро Костянтинович
2006
Науковий вісник Вінницького державного університету
c.46.0000
12
Наукова стаття
Вплив речовини Р на мембранний потенціал гепатоцитів
Лященко Тарас Петрович
Цапенко Петро Костянтинович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.49 c.32-34
13
Наукова стаття
Вплив стимуляторів та інгібіторів секреції жовчі на електричні властивості печінки
Лященко Тарас Петрович
Цапенко Петро Костянтинович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.10 c.10-12

Повернення до списку

Вгору