Автори, співробітники Університету

Цапко Магдаліна Дмитрівна
Tsapko M. D.

Ідентифікатор автора: 42836
Author Identifier Number Scopus: 35616541000 →
Кількість пошукових запитів автора: 606

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження / Органічної хімії /
Посада: провідний інженер


Наукові інтереси: Дослідження структури органічних сполук методом ЯМР

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 16

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Hyperconjugation effect on diene reactivity in 1-methyltetrazolo[5,1-a]isoindole-derived amides and thioamides
Войтенко Зоя Всеволодівна
Єгорова Тетяна Володимирівна
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2019
Tetrahedron
т.75 в.13 c.2018-2026
2
Наукова стаття
Effects of pre-adsorbed water on methane adsorption onto blends with hydrophobic and hydrophilic nanosilicas
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2019
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
т.570 в.5 c.471-480
3
Тези
Hyperconjugation effect on diene reactivity in 1- methyltetrazolo[5,1-a]isoindole-derived amides and thioamides
Войтенко Зоя Всеволодівна
Єгорова Тетяна Володимирівна
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2019
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.10 c.P 1
4
Наукова стаття
Вплив Eu(fod)3 на спектри 1H ЯМР 3-арилізокумаринів та 3-арил-3,4-дигідроізокумаринів з алкоксильними, естерними та амідними групами
Москвіна Вiкторiя Сергiiвна
Хиля Володимир Петрович
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
Заболотна Юліана Миколаївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 в.2 c.74-80
5
Наукова стаття
Influence of hydrophobic nanosilica and hydrophobic medium on water bound in hydrophilic components of complex systems
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2018
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
т.552 c.39–47
6
Наукова стаття
Interactions of human serum albumin with doxorubicin in different media
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2017
Chemical Physics
т.483 c.26-34
7
Наукова стаття
Реакция окислительного бромирования бромидов 1,3-тиазолия
Воловенко Юліан Михайлович
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2017
Український хімічний журнал
в.3 c.8-13
8
Наукова стаття
Влияние кремнезёма на гидратированность измельчённых цветов Hibiscus sabdariffa в нейтральной и кислой средах
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2016
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології
т.14 в.4 c.643-660
9
Наукова стаття
Influence of silica on hydratability of the grinded flowers of a hibiscus sabdariffa in neutral and acidic mediums
Калмикова Олеся Олександрівна
Островська Галина Віталіївна
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2016
Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии
т.14 в.4 c.643-660
10
Наукова стаття
Продукты взаимодействия в системе SO2–2,2'-дипиридил–H2O. Ван-дер-ваальсовы клатраты
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2016
Russian Journal of General Chemistry
т.86 в.9 c.1471- 1476
11
Наукова стаття
Effects of strongly aggregated silica nanoparticles on interfacial behaviour of water bound to lactic acid bacteria
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2015
RSC Advances
т.5 c.7734-7739
12
Наукова стаття
Mechanisms of the hydration of A-300 aerosol with adsorbed chlorides of alkali metals in an organic medium.
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2015
Журнал физической химии (Russian Journal of Physical Chemistry A)
т.89 c.786-792
13
Наукова стаття
PMR characterization of the water structure in tibetan milk mushroom zooglea: Influence of medium hydration and hydrophobicity
Прилуцький Юрій Іванович
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2015
Журнал прикладной спектроскопии (Journal of Applied Spectroscopy)
т.82 c.353-359
14
Наукова стаття
Тemperature behavior of water and n-decane bound to nanosilica or poly(methylsiloxane)
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2015
Химия, физика и технология поверхности
т.2 c.244 – 255
15
Наукова стаття
The isotope effect in formation of surface water clusters in heterogeneous systems
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2015
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.37 c.211-218
16
Тези
Synthesis of New Olefins by Reaction of Kneovenagel
Войтенко Зоя Всеволодівна
Єгорова Тетяна Володимирівна
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.137
17
Тези
Synthesis of New Olefins by Reaction of Kneovenagel
Войтенко Зоя Всеволодівна
Єгорова Тетяна Володимирівна
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.63
18
Тези
Синтез билогически активных 1,3-тиазолов реакцией окислительного бромирования
Воловенко Юліан Михайлович
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Международная междисциплинарная научная конференция биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
т.1 c.67
19
Матеріали конференції
Синтез та біологічна активність 3-оксо-3,4-дигідро-2Н-[1,3]тіазино[3,2-а]бензімідазол-2-карбонової кислоти
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шишкіна Олена Олегівна
2012
Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.319
20
Матеріали конференції
Новые трансформации изотиохроман-4(3Н)-ОН диоксида.
Воловенко Юліан Михайлович
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шишкіна Олена Олегівна
2012
Успехи синтеза и комплексообразования: всероссийская научная конференция
т.1 c.297
21
Тези
Новые трансформации изотиохроман-4(3Н)-он 2,2-диоксида
Воловенко Юліан Михайлович
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шишкіна Олена Олегівна
2012
Успехи синтеза и комплексообразования: всероссийская научная конференция
т.10 c.35
22
Тези
СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 1,3-ТИАЗОЛА - ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАВ
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шишкіна Олена Олегівна
2011
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.83
23
Тези
Синтез дигидротиенопиридиниламинов по реакции Циглера-Торпа
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шишкіна Олена Олегівна
2011
Успехи синтеза и комплексообразования: всероссийская научная конференция
т.1 c.200
24
Наукова стаття
Синтез, спектральные характеристики и некоторые свойства моногидрата сульфамата метиламмония. Новый путь к производным сульфаминовой кислоты.
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2010
Журнал неорганической химии
т.55 в.12 c.1939–1941
25
Тези
HETEROCYCLIC HYDROXYLAMINES AND N-CONTAINING HETEROCYCLIC QUARTERNARY SALTS: NMR STRUCTURAL STUDIES /V-th Scientific Internat.Conf. In Chemistry “Kiev-Toulouse”, 31 May-4 June 2009, Kiev
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2009
26
Тези
ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ ПРОДУКТІВ АЛКІЛУВАННЯ МЕТИЛ 5-БРОМЛЕВУЛІНАТОМ МЕТОДАМИ ГЕТЕРОЯДЕРНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ HMQC ТА HMBC/ДЕCЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ "Сучасні проблеми хімії" 19-22 травня 2009 року , КИЇВ ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2009
27
Наукова стаття
Процессы самоорганизации водно –органических систем в наноразмерном пространстве твердых тел и биологических объектов. ФИЗИКО-ХИМИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ И СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СТРУКТУР
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2007
Физико-химия наноматериалов и супрамолекулярных структур
т.1 c.91-156
28
Тези
INFLUENCE OF POLAR SOLVENT ON WATER AT SURFACES OF PARTIALLY SILYLATED FUMED SILICA STUDIED BY NMR. //4th International Conference. Physics of Liquid Matter: Modern Problem.
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2008
29
Тези
INFLUENCE OF ORGANIC SOLVENTS ON INTERFACIAL WATER IN PARTIALLY SILYLATED FUMED SILICA.
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2007
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.81.0000
30
Тези
THE STRUCTURE OF 1-METHYLTETRAZOLO[5,1-a]ISOINDOLE-DERIVED AMIDES AND THIOAMIDES.
Войтенко Зоя Всеволодівна
Єгорова Тетяна Володимирівна
Цапко Магдаліна Дмитрівна
2007
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.84.0000

Повернення до списку

Вгору