Автори, співробітники Університету

Цвєткова Юліанна Володимирівна

Ідентифікатор автора: 42849
Кількість пошукових запитів автора: 717

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Історії права та держави
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 29, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Нормативно-правові акти, що регулювали релігійні правовідносини у Римі I – IV ст. та їх застосування на практиці для римських федератів
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2019
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.№ 2 c.33-39
2
Наукова стаття
Проблеми визначення особливостей адміністративно-територіального устрою римської держави
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2019
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.№ 58 c.53-55
3
Матеріали конференції
Соборність держави і єдність церкви: історико-правовий досвід.
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2019
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ
c.150-152
4
Наукова стаття
Врегулювання свободи протестантського віросповідання нормативно-правовими актами німецького імперського законодавства з 1555 до 1640 р.
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2019
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
в.59 c.99-107
5
Наукова стаття
Правове регулювання свободи віросповідання в Чехії XV – першій половини XVI ст.
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.№ 52 c.52-55
6
Наукова стаття
Томос для Української Православної церкви: правові перспективи та попередній канонічно-правовий аналіз становища сторін.
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2018
The Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права.
в.№ 55
7
Наукова стаття
Реалізація загальноімперського законодавства про свободу віросповідання в окремих суб’єктах Священної Римської імперії німецької нації в XV– XVI ст.
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2 (109) c.35-39
8
Наукова стаття
Свобода віросповідання як відцентровий чинник у державному будівництві: світовий досвід та перспективи
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2019
ХІІ Тодиківські читання «Парадигми конституційного права: історія та сучасність» 2019
9
Наукова стаття
Свобода віросповідання у союзницько-федератських договорах Риму періоду республіки
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2019
Vіsegrad Journal of Human Rights 2019 №5
10
Наукова стаття
Свобода віросповідання та правова релігійна толерантність: співвідношення понять в аспекті державного гарантування та практичної реалізації
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.3 (110) c.44-46
11
Наукова стаття
Правове регулювання релігійних правовідносин в едиктах римських імператорів IV - VI ст. н.е.
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2019
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського № 5. 2019
т.30
12
Наукова стаття
Свобода віросповідання: поняття та співвідношення з іншими правами людини у державах західної традиції права.
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2019
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
в.3
13
Довідник
Історія держави і права зарубіжних країн. Довідник.
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2018
Навчальний посібник Київ ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2018.
14
Наукова стаття
Особливості державно-правового устрою ВКЛ та політики Вітовта Кейстутовича, які сприяли проголошенню його королем гуситської Чехії
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2017
ХХХVІІ Міжнародна історико-правова конференція
c.27-32
15
Наукова стаття
До питання про свободу віросповідання у державно-правовій політиці князів ВКЛ у ХІІІ – XIV ст.
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2018
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
в.1 c.60-67
16
Наукова стаття
Jus resistendi та релігійний чинник як маркери належності ВКЛ до західної традиції права
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2018
ХХХVІІ Міжнародна історико-правова конференція
c.91-95
17
Наукова стаття
Деякі аспекти взаємин православних братств Великого Князівства Литовського, церковної ієрархії та корони: підгрунтя та правові засади.
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2018
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.1 c.39-44
18
Наукова стаття
Правове забезпечення свободи віросповідання як чинник утворення І Речі Посполитої.
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2018
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.2 c.67-71
19
Наукова стаття
Правове регулювання свободи православного віросповідання в контексті державно-правової політики Великого Князівства Литовського з 1385 по 1569 роки.
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2018
Журнал східноєвропейського права: електронне науково-практичне видання
в.54 c.47-53
20
Наукова стаття
Правові реалії свободи язичеського віросповідання у Великому Князівстві Литовському після Кревської унії
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.49-51
21
Наукова стаття
Законодавча техніка та юридична термінологія акту Аугсбурзького райхстагу 1555 року: досвід попередніх імперських актів та нові досягнення.
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2018
Південноукраїнський правничий часопис №3 - 2018.
c.143-146
22
Наукова стаття
Від Аугсбургу до Аугсбургу: загальноімперські нормативно-правові акти що регулювали свободу протестантського віросповідання в середині XVI ст.
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2018
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.№ 3 c.54-58
23
Наукова стаття
Правові загальноімперські акти, що врегульовували свободу віросповідання в Священній Римській імперії на першому етапі поширення лютеранства.
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2018
Eurasian Academic Research Journal
в.№ 6 (24) c.46-52
24
Матеріали конференції
Права і свободи людини та громадянина як запорука добробуту держави: витоки внутрішніх та парадокси зовнішніх чинників усвідомлення
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2016
Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку. збірник матеріалів Міжнародної історико-правова конференції
25
Матеріали конференції
До питання історичних кодифікацій Русі та їх співвідношення із західною традицією права
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2016
Нормотворення і систематизація в праві: до 1000-річчя Руської Правди і 450-річчя Другого (Волинського) Статуту Великого Князівства Литовського. Збірка ХХХV Міжнародна історико-правова конференція
26
Матеріали конференції
До питання про свободу віросповідання італійських федератів Риму IV ст. до н.е. – І ст. н.е.
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2016
матеріали ХХХІV Міжнародної історико-правової конференції. Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки
27
Матеріали конференції
Погляди Є. Спекторського на зміст, формування та поняття федеративного територіального устрою
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2015
Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених: Міжнародна науково-практична конференція
28
Матеріали конференції
До питання про добровільний характер утворення федерацій
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2015
Сучасні проблеми порівняльного правознавства: збірник праць
т.1 c.40-42
29
Навчальний посібник
Східна традиція права
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2015
Видавництво: юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-60
30
Наукова стаття
Від пацифізму до «священної війни» та у зворотному напрямку: зміни у церковній доктрині правового статусу війни та військових
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2015
Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми: Міжнародна конференція
т.1 c.9-13
31
Наукова стаття
Forms of Goverment in Ukraine: evolution, regional specifics, attitude
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2014
The Conference is organised on the occasion of the 70th anniversary of the commencement of the Slovak National Council legislative activity
т.1 c.30-35
32
Наукова стаття
Погляди на зміст поняття «східна традиція права» у порівняльному правознавстві
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2012
33
Наукова стаття
Множинність правових сімей: проблеми та перспективи
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2012
34
Наукова стаття
Місце правового звичаю у правовій системі України
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2010
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.125.0000
35
Наукова стаття
До питання про поділ романо-германської правової сім’ї на підсім’ї
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.86 c.60-63
36
Наукова стаття
Реституція фізичним особам у земельному праві
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2010
37
Наукова стаття
До проблеми розгляду права на свободу віросповідання у Європейському суді з прав людини
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2008
38
Деякі приклади візантійського впливу на формування української правової традиції/Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права / За ред. І. Безклубого. – Число ІІ – К
Цвєткова Юліанна Володимирівна
2007

Повернення до списку

Вгору