Автори, співробітники Університету

Цибульник Марія Олексіївна

Ідентифікатор автора: 42879
Кількість пошукових запитів автора: 660

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Обліку та аудиту
Посада: асистент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 43, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 18, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Attributive propaedeutics of accounting reporting as a means of communicating the system of indicators in descriptive models of economic analytics
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
Шарманська Валентина Миколаївна
2018
World Science
т.2 в.12 c.4-11
2
Тези
Становлення та функціонування недержавних пенсійних фондів: досвід США та Чілі
Цибульник Марія Олексіївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.2 c.69
3
Наукова стаття
Quantification valuation of cash flows based on accounting data
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
Шарманська Валентина Миколаївна
2018
East European Science Journal
т.39 c.67-71
4
Наукова стаття
Optimization adaptation and post-optimal analysis of financial factors of the borrower's enterprise according to the creditor's criteria requirements
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
Шарманська Валентина Миколаївна
2018
Science of Europe (Global science center LP)
т.33 c.24-27
5
Тези
Typology of the unitary approach to the system of forming analytical indicators of economic analysis of the financial state of the enterprise
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
Шарманська Валентина Миколаївна
2018
Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International Scientific Conference
т.2 c.81-83
6
Тези
Недержавні пенсійні фонди як частина соціально-економічного аспекту національної безпеки
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.98-101
7
Тези
Роль обліково-аналітичного забезпечення в управлінні недержавним пенсійним фондом
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Науковий диспут: питання економіки та фінансів: Міжнародна науково-практична конференція
c.39-40
8
Тези
Дослідження впливу інфляції на діяльність недержавних пенсійних фондів як одне з основних завдань інформаційного забезпечення економічного аналізу діяльності недержавних пенсійних фондів
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Теорія і практика розвитку наукових знань: Міжнародна науково-практична конфереція
в.2 c.48-49
9
Наукова стаття
Інформаційно-методичне забезпечення економічного аналізу діяльності недержавних пенсійних фондів
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Проблеми системного підходу в економіці
т.1 в.57 c.181-186
10
Наукова стаття
Нормативно-правове регулювання обліку діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
т.2 в.23 c.131-136
11
Наукова стаття
Conceptual Foundations of Costs Accounting of Private Pension Funds in Ukraine
Цибульник Марія Олексіївна
2017
European Scientific Journal
т.10 в.3 c.59-64
12
Наукова стаття
Financial Reporting of Private Pension Funds in Ukraine: Characteristics, Problems and Solutions
2017
Sciences of Europe
т.18 c.43-46
13
Наукова стаття
Концептуальні засади організації бухгалтерського обліку та звітності недержавних пенсійних фондів в Україні
2017
Інтернаука. Економічні науки
т.5 c.13-17
14
Наукова стаття
Ключові аспекти обліку розрахунків з учасниками недержавного пенсійного фонду
2017
Причорноморські економічні студії
в.20 c.107-111
15
Тези
Current Issues of Accounting Income Private Pension Funds in Ukraine
Цибульник Марія Олексіївна
2017
Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International Scientific Conference
c.114-115
16
Тези
Особливості обліку витрат недержавних пенсійних фондів в Україні
2017
Стабільність національної економіки: проблеми та шляхи забезпечення: Міжнародна науково-практична конференція
c.108-110
17
Наукова стаття
Особливості оцінки активів недержавних пенсійних фондів
Цибульник Марія Олексіївна
2016
Причорноморські економічні студії
в.9 c.127-131
18
Наукова стаття
Особливості обліку доходів та витрат недержавних пенсійних фондів
Цибульник Марія Олексіївна
2016
Причорноморські економічні студії
в.9 c.232-236
19
Праці конференції
Особенности организации бухгалтерского учета в негосударственных пенсионных фондах в Украине
Цибульник Марія Олексіївна
2016
Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: International Scientific Conference
в.2 c.231-239
20
Тези
Класичний університет як осередок формування національно-свідомої еліти
Цибульник Марія Олексіївна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.346-347
21
Наукова стаття
Актуальні питання удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів в Україні на основі гармонізації з МСФЗ
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Формування науково-освітньої політики: Міжнародна конференція
т.1 c.44-49
22
Наукова стаття
Методи та організація аудиту в недержавних пенсійних фондах в Україні
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.154-156
23
Наукова стаття
Особливості організації бухгалтерського обліку і звітності в недержавних пенсійних фондах в Україні
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Регіональна економіка та управління
т.1 c.157-161
24
Наукова стаття
Удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів в Україні на основі стандартизації та гармонізації з МСФЗ
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Economics and Management: Chalanges and Perspectives
т.1 c.180-186
25
Наукова стаття
Особливості бухгалтерського обліку діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Economics and Management: Chalanges and Perspectives
т.1 c.187-190
26
Тези
Особливості організації аудиту в недержавних пенсійних фондах в Україні
Цибульник Марія Олексіївна
2015
Бухгалтерський облік, контроль, аналіз в умовах інституційних змін та сталого розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.212-214
27
Наукова стаття
Концептуальні засади удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів
Гура Надія Олександрівна
Цибульник Марія Олексіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.6 c.33-38
28
Наукова стаття
Actual Problems of Analysis of Material Damage Caused the Mass Action in Ukraine
Цибульник Марія Олексіївна
2014
Сomplex systems security management: International Scientific Conference
c.85-91
29
Тези
Особливості класифікації активів та пасивів недержавних пенсійних фондів
Цибульник Марія Олексіївна
2013
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
в.11 c.452-454
30
Тези
Бухгалтерський облік фінансових інвестицій: відмінності методів оцінки у П(С)БО та МСФЗ
Цибульник Марія Олексіївна
2013
Економіка і підприємництво: теоретико–методологічні аспекти обліку, аналізу та контролю: Збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів
c.37-38
31
Наукова стаття
Екологічні витрати та зобов’язання в системі бухгалтерського обліку
Цибульник Марія Олексіївна
2012
Економічні науки. Серія "Облік і фінанси". Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет
в.9 c.93-98
32
Наукова стаття
Роль екологічного обліку в сучасних умовах управління підприємством
Цибульник Марія Олексіївна
2012
Збірник наукових праць студентів економічного факультету
c.248-251
33
Наукова стаття
Облік та звітність недержавних пенсійних фондів: переваги та проблеми переходу на МСФЗ
Цибульник Марія Олексіївна
2012
Студентський науковий вісник
в.8 c.517-522
34
Праці конференції
Актуальные аспекты оценки финансовых инвестиций на дату баланса
Цибульник Марія Олексіївна
2012
Accounting, Audit, Analysis: Science in the Context of Innovation and Globalization: International Scientific Conference
в.1 c.248-257
35
Тези
Значення обліку екологічних витрат і зобов’язань у системі еколого-економічного обліку
Цибульник Марія Олексіївна
2012
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.202-205
36
Тези
Еколого-орієнтований бухгалтерський облік в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Цибульник Марія Олексіївна
2012
Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Міжнародна науково-практична конференція
c.164-166
37
Тези
Особливості оцінки фінансових інвестицій на дату балансу згідно з П(С)БО та МСФЗ
Цибульник Марія Олексіївна
2012
Еколого-орієнтований бухгалтерський облік в Україні: проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.358-359
38
Наукова стаття
Actual Problems of Economics and Environment Development of Ukraine and Directions of Their Solution
Цибульник Марія Олексіївна
2011
Psychologické a sociologické aspekty podpory a pomoci personálu v nasadení: Internatiomal Scientific Conference
c.36-42
39
Наукова стаття
Бухгалтерський облік фінансових інвестицій при застосуванні інформаційних технологій
Цибульник Марія Олексіївна
2011
Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.534-541
40
Тези
Особливості аудиту при використанні інформаційних технологій
Цибульник Марія Олексіївна
2011
Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.281-283
41
Тези
Покращення інвестиційного клімату України – як одна з головних умов інтеграції України в світовий економічний простір
Цибульник Марія Олексіївна
2011
Науково-практичне та теоретико-методологічне обґрунтування фінансово-економічного та управлінського потенціалу в аспекті розвитку економіки України: Міжнародна науково-практична конференція
c.86-88
42
Тези
Проблеми регулювання валютного курсу в Україні та напрями вдосконалення регуляторної політики
Цибульник Марія Олексіївна
2011
Актуальні проблеми розвитку національної економіки України: Міжнародна науково-практична конференція
c.529-530
43
Тези
Економічні витрати від забруднення навколишнього середовища та напрями їх скорочення
Цибульник Марія Олексіївна
2011
Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі: Міжнародна науково-практична конференція
c.262-265

Повернення до списку

Вгору