Автори, співробітники Університету

Циганов Сергій Андрійович

Ідентифікатор автора: 42889
Кількість пошукових запитів автора: 722
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародних фінансів
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 50, з них наукових статей (наукові публікації) - 39, монографій - 7, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка
Дзюба Павло Валерійович
Заблоцька Ріта Олександрівна
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
Циганов Сергій Андрійович
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
2
Навчально-методичні праці
Європейський бізнес: збірник робочих навчальних програм курсів для спеціалізованого блоку магістерської програми
Батрименко Валерій Васильович
Влялько Ілля Володимирович
Стаканов Роман Дмитрович
Хватов Юрій Юрійович
Циганов Сергій Андрійович
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2020
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-96
3
Монографія
Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу
Дзюба Павло Валерійович
Матей Василь Васильович
Підчоса Олександр Васильович
Пузанов Ігор Іванович
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
Фаренюк Наталія Вікторівна
Циганов Сергій Андрійович
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-268
4
Монографія
Трансформація конкурентного середовища та його вплив на міжнародні економічні відносини
Циганов Сергій Андрійович
2017
Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД»
c.94-110
5
Монографія
Транскордонний рух банківського капіталу
Циганов Сергій Андрійович
2017
Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД»
c.180-193
6
Наукова стаття
Фінансова підтримка ЄС для країн Східного партнерства
Циганов Сергій Андрійович
Пашаєв Техрун Гормаз огли
2016
Східна Європа: економіка, бізнес та управління
т.3
7
Наукова стаття
Политика сплочения в развитии Европейского Союза: основные этапы и результаты
Циганов Сергій Андрійович
Пашаєв Техрун Гормаз огли
2017
Причорноморські економічні студії
в.13 c.11-14
8
Наукова стаття
Емпіричний аналіз структури капіталу сучасних транснаціональних корпорацій
Циганов Сергій Андрійович
Заліско Ольга Ігорівна
2016
Фінанси України
в.12 c.105-123
9
Наукова стаття
Digital Economy: a New Paradigm of Global Information Society
Циганов Сергій Андрійович
2016
Economic Review scientific journal of the University of Economics in Bratislava
т.45 c.295-311
10
Тези
Финансовая поддержка малых и средних предприятий в рамках пилотных программ регионального развития ЕС
Циганов Сергій Андрійович
Пашаєв Техрун Гормаз огли
2016
Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії]: зб. матеріалів І міжнародної інтернет-конференції (м. Київ, 7 грудня 2016 р.). – К.: КНЕУ
c.7-10
11
Наукова стаття
Trade-offs between bank competition and banking system soundness
Циганов Сергій Андрійович
2014
Journal of Global Economy Review
т.1 в.1 c.5-12
12
Наукова стаття
Evaluation of the Ukrainian banking system soundness based on the aggregated indicators
Циганов Сергій Андрійович
2014
European Applied Sciences
т.7 c.108-111
13
Наукова стаття
Generating deformations of innovatively-oriented economies in international financial capital attraction
Циганов Сергій Андрійович
2014
Przemysl: Nauka I Studia
т.20 в.130 c.108-113
14
Наукова стаття
Budget expenditures and economic development of Ukraine: dialectical relationship
Циганов Сергій Андрійович
2014
International scientific journal “Progress”
т.5 c.59-64
15
Наукова стаття
Global challenges of sustainable urban development
Циганов Сергій Андрійович
2014
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 10-12 (6) 2015
т.9 c.336-339
16
Наукова стаття
Вплив глобалізації світової економіки на розвиток фінансового ринку України
Циганов Сергій Андрійович
2014
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право
т.3 c.105-115
17
Наукова стаття
Інновації як об’єкт впливу міжнародного фінансового капіталу в умовах циклічних змін економіки
Циганов Сергій Андрійович
2014
Фінанси України
т.10 c.73–87
18
Наукова стаття
Фіскальна і монетарна політика – складові забезпечення макрофінансової стабільності національної економіки
Циганов Сергій Андрійович
2014
Вісник Національного банку України
т.5 c.34–39
19
Наукова стаття
Сучасні тенденції структурних трансформацій світового фінансового ринку в умовах глобалізації
Циганов Сергій Андрійович
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.118 в.2 c.47-53
20
Монографія
Global Economy: Issues and Challenges of Post-Crisis Development
Дзюба Павло Валерійович
Копійка Валерій Володимирович
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Сніжко Оксана Володимирівна
Фаренюк Наталія Вікторівна
Філіпенко Антон Сергійович
Циганов Сергій Андрійович
Шнирков Олександр Іванович
2014
Technological Educational Institute (TEI) of Western Macedonia
т.1 c.1-304
21
Наукова стаття
Теоретичні основи політики економічного розвитку та механізми її реалізації в контексті глобалізаційних викликів
Сизоненко Віктор Онісимович
Циганов Сергій Андрійович
2014
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
т.76 c.131-141
22
Наукова стаття
Інноваційна модернізація економіки як основа реалізації національних економічних інтересів
Сизоненко Віктор Онісимович
Циганов Сергій Андрійович
2015
Вісник Дніпропетровського університету. Менеджмент інновацій
т.23 c.101-108
23
Підручник
Основи міжнародних фінансів
Підчоса Олександр Васильович
Пузанов Ігор Іванович
Рогач Олександр Ігорович
Циганов Сергій Андрійович
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-299
24
Наукова стаття
Заходи державної підтримки банківських систем у розвинених країн під час фінансової кризи
Циганов Сергій Андрійович
2014
Вісник Національного банку України
т.215 c.12-19
25
Наукова стаття
Проблеми сталого розвитку у контексті неоліберальної моделі глобалізації
Циганов Сергій Андрійович
2013
Економіка України
т.1 c.0.0000
26
Залучення іноземних інвестицій як важливий фактор розвитку бізнес-середовища в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр.
Циганов Сергій Андрійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.2 c.167.0000
27
Наукова стаття
Залучення іноземних інвестицій як важливий фактор розвитку бізнес-середовища в Україні
Циганов Сергій Андрійович
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
т.2 c.167.0000
28
Наукова стаття
Закономірності інноваційного розвитку банківського сектору економіки
Циганов Сергій Андрійович
2012
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
c.91.0000
29
Наукова стаття
Закономірності інноваційного розвитку банківського сектору економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Зб. наук. пр.
Циганов Сергій Андрійович
2012
30
Наукова стаття
Пріоритети фінансового забезпечення інноваційного розвитку: вплив на формування конкурентних переваг
Сизоненко Віктор Онісимович
Циганов Сергій Андрійович
2009
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
c.78.0000
31
Наукова стаття
Особливості сучасного розвитку ринку банківських послуг
Сизоненко Віктор Онісимович
Циганов Сергій Андрійович
2009
32
Наукова стаття
Циклічні характеристики основних макроекономічних показників
Сизоненко Віктор Онісимович
Циганов Сергій Андрійович
2009
Економіка і управління
c.92.0000
33
Наукова стаття
Вплив іноземних банків на конкурентне середовище в країнах із трансформаційною економікою
Циганов Сергій Андрійович
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
c.116.0000
34
Наукова стаття
Актуальні проблеми синдикування позик за участі міжнародних фінансових організацій
Циганов Сергій Андрійович
2009
Вісник Національного банку України
c.28.0000
35
Наукова стаття
Синдиковане кредитування та єврооблігаційні позики - боргові інструменти довгострокового фінансування
Циганов Сергій Андрійович
2009
Банківська справа
c.31.0000
36
Наукова стаття
Сучасна банківська діяльність: вплив на перспективи формування інноваційної моделі економічного розвитку
Сизоненко Віктор Онісимович
Циганов Сергій Андрійович
2007
Зовнішня торгівля: право та економіка
т.2 c.121.0000
37
Наукова стаття
Фінансове забезпечення інноваційних конкурентних переваг у контексті інтеграційних процесів
Сизоненко Віктор Онісимович
Циганов Сергій Андрійович
2007
Зовнішня торгівля: право та економіка
т.5 c.114.0000
38
Наукова стаття
Шляхи підвищення ефективності функціонування системи міжнародних банківських розрахунків
Циганов Сергій Андрійович
2007
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
c.239.0000
39
Наукова стаття
Структурні зміни в банківських системах в умовах інтернаціоналізації світового господарства
Циганов Сергій Андрійович
2008
Зовнішня торгівля: право та економіка
т.4 c.98.0000
40
Наукова стаття
Вплив міжнародного руху капіталу на розвиток країн із трансформаційною економікою
Циганов Сергій Андрійович
2008
Зовнішня торгівля: право та економіка
т.3 c.48.0000
41
Наукова стаття
Інтернаціоналізація банківської діяльності: закономірності і сучасні тенденції
Циганов Сергій Андрійович
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
c.155.0000
42
Наукова стаття
Капіталізація як провідна компонента підвищення конкурентоспроможності банківської системи
Сизоненко Віктор Онісимович
Циганов Сергій Андрійович
2008
Банківська справа
т.6 c.27.0000
43
Наукова стаття
Міжнародний досвід удосконалення механізму управління кредитним портфелем банку
Циганов Сергій Андрійович
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
c.40.0000
44
Наукова стаття
Ризик-менеджмент кредитної діялності банків в умовах інтернаціоналізації фінансових ринків
Циганов Сергій Андрійович
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
c.78.0000
45
Наукова стаття
Особливості формування ринку синдикованого кредитування в країнах із трансформаційною економікою
Циганов Сергій Андрійович
2008
Фінанси України
т.8 c.0.0000
46
Монографія
Генезис банківських систем у трансформаційних економіках: структурно-функціональний аналіз
Циганов Сергій Андрійович
2006
Академпрес
c.1-412
47
Монографія
Банківська система в транзитивних економіках (структурно-функціональний аналіз)
Циганов Сергій Андрійович
2006
48
Наукова стаття
Банківське кредитування інноваційного розвитку: проблеми і перспективи
Сизоненко Віктор Онісимович
Циганов Сергій Андрійович
2006
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
49
Наукова стаття
Шляхи підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки
Циганов Сергій Андрійович
2000
Фінанси України
т.1 c.0.0000
50
Наукова стаття
Шляхи стимулювання економічної активності комерційних банків в Україні
Циганов Сергій Андрійович
2000
Вісник Української Академії державного управління при Президентові України
т.1 c.94.0000

Повернення до списку

Вгору