Автори, співробітники Університету

Цюра Вадим Васильович

Ідентифікатор автора: 42955
Кількість пошукових запитів автора: 1363

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 42, з них наукових статей (наукові публікації) - 32, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 11. Представництво
Цюра Вадим Васильович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.111-124
2
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 24. Інші речові права
Цюра Вадим Васильович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.233-240
3
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 47. Договір доручення
Цюра Вадим Васильович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.446-458
4
Наукова стаття
The civil legal category of property rights in Ukraine in the context of ECtHR decisions: problems of theory and practice
Сабодаш Роман Богданович
Харченко Георгій Георгійович
Цюра Вадим Васильович
2020
AMAZONIA INVESTIGA
т.26 в.9 c.197-204.
5
Наукова стаття
Constitutional Principles of Contractual Representation in Ukraine: Problems of Theory and Practice
Цюра Вадим Васильович
2019
Journal of Advanced Research in Law and Economics
т.3 в.10 c.948-953
6
Наукова стаття
Joint study programmes in the educational policy and law of eastern partnership countries | Jungtinės studijų programos rytų partnerystės švietimo politikoje ir teisėje
Ващенко Юлія В'ячеславівна
Отраднова Олеся Олександрівна
Цюра Вадим Васильович
2020
Public Policy and Administration.
т.1 в.10 c.64-77
7
Наукова стаття
Правові проблеми визначення поняття "повноваження у недоговірному представництві
Цюра Вадим Васильович
2019
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.24-28
8
Наукова стаття
Реалізація загально правових та галузевих принципів права в інституті представництва
Цюра Вадим Васильович
2018
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.4 c.38-42
9
Наукова стаття
Неналежне здійснення договірного представництва та його правові наслідки
Цюра Вадим Васильович
2018
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
в.3-4 c.51-57
10
Наукова стаття
Особливості визначення представництва як інституту цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2018
Право.ua
в.1 c.126-131
11
Наукова стаття
Особливості здійснення договірного представництва
Цюра Вадим Васильович
2018
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.7
12
Наукова стаття
Законне представництво як підстава виникнення цивільних правовідносин
Цюра Вадим Васильович
2018
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.2 (29) c.113–118
13
Наукова стаття
Суб’єкти представницьких правовідносин
Цюра Вадим Васильович
2018
Eurasian Academic Research Journal
в.1 (19)
14
Наукова стаття
Особенности определения объекта представительских правоотношений
Цюра Вадим Васильович
2018
Legea si Viata
в.2 c.110-114
15
Наукова стаття
Здійснення представництва в процедурі відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
Цюра Вадим Васильович
2018
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
в.2 c.147-152
16
Наукова стаття
Неналежне здійснення договірного представництва та його правові наслідки
Цюра Вадим Васильович
2018
Науковий вісник публічного та приватного права
в.2 c.83-87
17
Наукова стаття
Вчинення правочинів поза межами повноважень представника та їх правові наслідки
Цюра Вадим Васильович
2018
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.8 c.37-43
18
Наукова стаття
Проблеми цивільного права та процесу
Цюра Вадим Васильович
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.117-120
19
Тези
Особливості застосування представництва як універсальної форми забезпечпення реалізації права на захист
Цюра Вадим Васильович
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.259-265
20
Тези
Проблемні питання визначення патронатного вихователя як законного представника дитини
Цюра Вадим Васильович
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.120-123
21
Матеріали конференції
Деякі питання визначення представництва як форми реалізації права на захист
Цюра Вадим Васильович
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики"
т.15 c.252-254
22
Наукова стаття
Объект представительских отношений
Цюра Вадим Васильович
2017
Legea si Viata
т.9 c.129-132
23
Наукова стаття
Суб’єкти представницьких правовідносин
Цюра Вадим Васильович
2017
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.4 c.87-90
24
Наукова стаття
Закон як підстава виникнення відносин представництва
Цюра Вадим Васильович
2017
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.2 c.40-45
25
Матеріали конференції
Деякі питання універсальності застосування інституту представництва у різних галузях права
Цюра Вадим Васильович
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.139-141
26
Матеріали конференції
Особливості регулювання відносин представництва відповідно до німецького права
Цюра Вадим Васильович
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.256-259
27
Наукова стаття
Осуществление представительских полномочий при опекунстве в соответствии с законодательством Украины
Цюра Вадим Васильович
2016
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
28
Наукова стаття
Ґенеза дослідження інституту представництва у зарубіжній правовій доктрині
Цюра Вадим Васильович
2016
Национальный юридический журнал: теория и практика
29
Наукова стаття
До питання форми окремих представницьких договорів
Цюра Вадим Васильович
2015
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
30
Наукова стаття
Актуальні питання здійснення законного представництва батьками (усиновлювачами)
Цюра Вадим Васильович
2016
Право.ua: науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та ін. галузей права
31
Наукова стаття
Внесок професора А.Й. Гордона у розвиток вчення про представництво
Цюра Вадим Васильович
2015
Право України
т.1 c.116-122
32
Наукова стаття
Учення про представництво у працях науковців дореволюційного періоду
Цюра Вадим Васильович
2015
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.1 c.10-15
33
Наукова стаття
Деякі питання визначення представництва як самостійного інституту цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв"язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.282-284
34
Наукова стаття
Особливості субсидіарного застосування норм про представництво
Цюра Вадим Васильович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.169.0000
35
Наукова стаття
Концепція представництва в світлі положень сучасного цивільного та цивільно-процесуального законодавства України
Цюра Вадим Васильович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.90 c.45-48
36
Наукова стаття
Субсидиарное применение норм о представительстве: введение в проблематику, основания, механизм и границы реализации
Цюра Вадим Васильович
2012
Невідоме
т.1 c.153.0000
37
Наукова стаття
Деякі питання співвідношення понять «воля» та «волевиявлення» у відносинах представництва
Цюра Вадим Васильович
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.929 c.246.0000
38
Наукова стаття
Особливості правової природи представництва
Цюра Вадим Васильович
2011
39
Тези
Юридичні ознаки представництва в світлі загальної теорії цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2010
40
Наукова стаття
Представництво, довіреність: правова природа, юридичні ознаки
Цюра Вадим Васильович
2009
41
Наукова стаття
Проблеми визначення ознак представництва в теорії цивільного права
Цюра Вадим Васильович
2010
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
т.1 c.397.0000
42
Наукова стаття
Теоретические взгляды относительно полномочий представителя и признаков представительства в гражданском праве
Цюра Вадим Васильович
2010

Повернення до списку

Вгору