Автори, співробітники Університету

Чеберяко Оксана Вікторівна

Ідентифікатор автора: 42988
Author Identifier Number Scopus: 56074920300 →
ResearcherID, Web of Science: S-2078-2019 →
Кількість пошукових запитів автора: 1341
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Фінансів
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 166, з них наукових статей (наукові публікації) - 81, монографій - 4, підручників - 7, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 48

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Протиріччя фінансової децентралізації в Україні
Чеберяко Оксана Вікторівна
Бикова Вікторія Олександрівна
2019
Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (December 16-18, 2019). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House
c.69-73
2
Матеріали конференції
Діджиталізація у сфері державних фінансів та управління
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Цифрова економіка: зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф., 17-18 жовтня 2019 р., м. Київ.— К.: КНЕУ, 2019
c.350 -356
3
Матеріали конференції
"Зелені" облігації як інструмент фінансування екологічних проектів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Гнатюк Оксана Юріївна
2019
Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами
c.94-97
4
Матеріали конференції
Недержавне пенсійне забезпечення у контексті здійснення пенсійної реформи
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Розвиток фінансового ринку України: загрози, проблеми та перспективи: мат. Міжн.науков.-практ.конф. (Полтава, 15 жовтня 2019 р.)
c.23-26
5
Матеріали конференції
Революційна технологія блокчейн в модернізації публічного управління
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах [Електронний ресурс]: збірник матеріалів VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19 березня 2020 р.)
c.433-437
6
Матеріали конференції
Регулювання міжбюджетних відносин: Україна та світовий досвід
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 25-26 вересня 2020 р.)
c.98-100
7
Матеріали конференції
Фінансування вищої освіти у зарубіжних країнах
Чеберяко Оксана Вікторівна
2020
І Всеукраїнська конференція «БОГОЛІБСЬКІ ЧИТАННЯ» 18 вересня 2020 року, ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДПУ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»
c.98-100
8
Монографія
Модернізація державних фінансів України у контексті європейського вектору
Варналій Захарій Степанович
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Денис Оксана Борисівна
Кнір Марія Олександрівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Плєшакова Олена Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Сизонов Дмитро Юрійович
Солодка Ольга Олегівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
Бикова Вікторія Олександрівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-312
9
Навчально-методичний комплекс
Финансовый рынок: учебно-методический комплекс для студентов отрасль знаний 07 Управление и администрирование Специальность: 072 Финансы, банковское дело и страхование Образовательная программа: Финансы и кредит и Военного института по направлению Финансы
Рак Роман Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2020
ТОВ ЦП КОМПРИНТ
10
Навчально-методичний комплекс
Казначейська система виконання бюджетів: навч.-метод. компл. для студентів спец. "Фінанси, банківська справа, страхування
Демиденко Людмила Миколаївна
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Київ: ЦП "КОМПРІНТ"
11
Навчально-методичний комплекс
Місцеві фінанси: навч.-метод. компл. для студентів спец. "Фінанси, банківська справа, страхування"
Демиденко Людмила Миколаївна
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Київ: ЦП "КОМПРІНТ"
c.57
12
Наукова стаття
Становлення та інституційно-правовий статус державного бюджету УСРР в умовах договірних відносин з РСФРР та конституційного оформлення СРСР
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2020
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.152(1) c.24-30
13
Наукова стаття
Державний борг України як визначальний фактор боргової безпеки держави
Чеберяко Оксана Вікторівна
Гнатюк Оксана Юріївна
2019
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
в.43 c.205-212
14
Наукова стаття
Фінансова спроможність солідарної системи пенсійного забезпечення в Україні
Чеберяко Оксана Вікторівна
Бикова Вікторія Олександрівна
2019
Формування ринкової економіки
в.41
15
Наукова стаття
Blockchain Technology as a Security Tool a nd a Factor of Trust t o Information in the Digital Economy
Варналій Захарій Степанович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
International Journal of Recent Technology and Engineering(TM)
т.8 в.3C c.207-212
16
Наукова стаття
Методологічні засади оцінювання економічної безпеки підприємства
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Збірник наукових праць "Вчені записки"
в.43 c.156 – 164
17
Наукова стаття
Лізингові послуги у зарубіжних країнах: досвід для України
Чеберяко Оксана Вікторівна
Гнатюк Оксана Юріївна
2020
Світ фінансів
в.1(62) c.118-127
18
Наукова стаття
Бюджетна політика України у сфері видатків як базис перспективного економічного розвитку
Чеберяко Оксана Вікторівна
Клекота Олена Тарасівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.206
19
Наукова стаття
Defense financing features within the context of the new challenges
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2020
Globalization and buisnes
в.10
20
Практикум
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2020
Київ: Видавництво Ліра - К
21
Матеріали конференції
Гібридна агресія Росії як каталізатор фінансування оборони в Україні
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: науково-практична конференція
c.526-528
22
Матеріали конференції
Вплив інформаційних технологій на розвиток публічних фінансів та фінансового ринку
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.2 c.115-116
23
Матеріали конференції
Система забезпечення інформаційної безпеки як інструмент протидії гібридній війні
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Економічна безпека: держава, регіон, підприємство. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
c.11-16
24
Матеріали конференції
Медична реформа в Україні як основа забезпечення добробуту суспільства
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
International Security in the Frame of Modern Global Challenges 2019: Collection of research papers
c.211-216
25
Матеріали конференції
Недержавне пенсійне забезпечення в контексті здійснення пенсійної реформи
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи
c.23-26
26
Матеріали конференції
Перспективи фінансування аграрного сектору економіки України за умови впровадження ринку прав на оренду землі сільськогосподарського призначення
Чеберяко Оксана Вікторівна
Вінтоняк Ярослав Дмитрович
2018
Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації:матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції
c.167-171
27
Наукова стаття
Бюджет і бюджетна система УСРР та СРСР у працях фінансистів та радянських вчених 1920-х рр.
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2019
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.141 в. (№2) 1 c.69-74
28
Матеріали конференції
Застосування блокчейн-технологій у діяльності територіальних громад
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.228-234
29
Матеріали конференції
Інституційне забезпечення бюджетного процесу в Україні
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Модернізація публічних фінансів: стан та виклики сьогодення: збірник наукових матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції
c.106-109
30
Матеріали конференції
Оподаткування операцій з криптовалютами
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджіталізації: Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу, Ірпінь
c.86-90
31
Матеріали конференції
Міжбюджетні відносини в умовах реформування бюджетної системи України
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.209-213
32
Матеріали конференції
Еволюція концепції управління знаннями в наукомісткій організації
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р.
33
Матеріали конференції
Соціальний капітал як основа для розвитку соціального підприємництва
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід: Міжнародна науково-практична конференція
c.136-139
34
Матеріали конференції
Індексні оцінки соціальної ефективності публічних фінансів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Мельник Андрій Анатолійович
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.105-111
35
Матеріали конференції
Формування конкурентного середовища у глобальному економічному просторі
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: Міжнародна Шумпетерівська конференція
c.32-37
36
Матеріали конференції
Децентралізація місцевих фінансів України в умовах глобалізації
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: Міжнародна науково-практична конференція
c.269-274
37
Наукова стаття
Необхідність та результативність проведення фінансової децентралізації
Чеберяко Оксана Вікторівна
Куліш Марина Олексіївна
2018
Світ фінансів
в.1 (54) c.35-45
38
Наукова стаття
Становлення та функціонування бюджетної системи УСРР: за матеріалами журналів радянських фінансово–господарських органів влади 1920–х рр.
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.131 c.43-50
39
Наукова стаття
Криптовалюта: ера і сфера фінансових інновацій
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.1 (196) c.40-46
40
Наукова стаття
Комерціалізація інтелектуальної власності в наукоємних організаціях
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2(35) c.94-108
41
Наукова стаття
Онтологія гібридних війн в умовах глобалізації
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2018
International Security In The Frame of Modern Challenges: Collection of scientific works. – Mukolas Romeris University, Vilnius.
c.430-439
42
Підручник
Фінанси
Боринець Станіслав Якович
Варналій Захарій Степанович
Грищенко Тетяна Василівна
Делас Віталіна Анатоліївна
Демиденко Людмила Миколаївна
Івахненко Ірина Сергіївна
Кнір Марія Олександрівна
Любкіна Олена Вікторівна
Лютий Ігор Олексійович
Мєдвєдкова Наталія Сергіївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Носова Євгенія Анатоліївна
Петленко Юлія Володимирівна
Пікус Руслана Володимирівна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Погрібна Наталія Володимирівна
Рак Роман Володимирович
Рожко Олександр Дмитрович
Романюк Микола Васильович
Солодка Ольга Олегівна
Третяк Діана Дмитрівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2017
43
Підручник
Фінансово-економічна грамотність : підручник : у 2 частинах : Ч.2 : Банківська систему України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки
Варналій Захарій Степанович
Делас Віталіна Анатоліївна
Лютий Ігор Олексійович
Носова Євгенія Анатоліївна
Плєшакова Наталія Анатоліївна
Романюк Микола Васильович
Филюк Галина Михайлівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2018
ТОВ "Кондор-Видавництво"
44
Матеріали конференції
Цифрові гроші: нові можливості, перспективи та ризики
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.55-59
45
Матеріали конференції
Регіональна політика у сфері створення «зелених кластерів»
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи публічно-приватного партнерства: Міжнародний науково-практичний форум
т.1 в.3 c.128-137
46
Матеріали конференції
Роль Міжнародного валютного фонду (МВФ) у формуванні державного боргу України
Чеберяко Оксана Вікторівна
2016
Модернізація управління національною економікою: Міжнародна науково-практична конференція
c.194–200
47
Матеріали конференції
Проблеми збалансування місцевих бюджетів в сучасних умовах
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 27-28 жовтня 2016 р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 284 с.
c.115-119
48
Матеріали конференції
Оценка состояния децентрализации финансовой системы в Украине
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea
c.315-318
49
Матеріали конференції
Страхування по-українські або особливості страхового ринку України
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
«Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
c.118-120
50
Матеріали конференції
Псевдотериторіальні громади: прояв політичного і економічного сеператизму
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.121-122
51
Матеріали конференції
Видатки на національну оборону
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті: збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2017 р. - Київ: КНЕУ, 2017
c.186–188
52
Матеріали конференції
Институциональные инвесторы как субъекты инфраструктуры инвестиционного рынка в Украине
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Collecting of articles and theses of the communications presented within the International Scientific Conference dedicated to the 25th anniversary since the founding of AESM
c.186-190
53
Матеріали конференції
Фінансові передумови та особливості російсько-української гібридної війни
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: міжнародна науково-практична конференція
c.181-187
54
Матеріали конференції
Russian­Ukrainian Hybrid War as a Modern Challenge to the National Security of Ukraine and the Latest Type of Global Confrontation
Борисенко Олександра Анатоліївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Сухумський державний університет
т.1 в.1 c.50
55
Матеріали конференції
Еволюція концепції управління знаннями в наукомісткій організації
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
в.17 c.440-445
56
Матеріали конференції
Міжбюджетні відносини в умовах реформування бюджетної системи
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.209-213
57
Матеріали конференції
Євробонди України: інструмент залучення інвестицій чи метод відтермінування погашення боргу?
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: Міжнародна науково-практична конференція
58
Монографія
Корпоративна модель управління у забезпеченні конкурентноспроможності підприємства
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи
c.426-438
59
Навчально-методичний комплекс
Фінансовий ринок: навчально-методичний комплекс для студентів галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Івахненко Ірина Сергіївна
Рак Роман Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
60
Наукова стаття
Державний борг як індикатор боргової безпеки
Чеберяко Оксана Вікторівна
Пасічна Наталія Миколаївна
2016
Економічний вісник університету
в.Вип.31/1 c.283-291
61
Наукова стаття
Modernization of Local Budgets inTerms of Fiscal Decentralization in Ukraine
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2016
Economik and law paradigm of modern society
в.№11 c.179-184
62
Наукова стаття
Фінансове забезпечення оборони України як основа національної безпеки в умовах збройної агресії РФ
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
т.2 в.5 c.49-58
63
Наукова стаття
Финансирование оборонных потребностей Украины в условиях роста внешней угрозы
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Вестник Евразийский национальный университет
в.1 c.105-115
64
Наукова стаття
Вплив фінансової децентралізації на формування доходів місцевих бюджетів
Чеберяко Оксана Вікторівна
Рябоконь Оксана Олександрівна
2017
Економічний вісник університету
в.34/1 c.316-326
65
Наукова стаття
Russian-Ukrainian Hybrid War as a Modern Challenge to the National Security of Ukraine and the Latest Type of Global Confrontation
Борисенко Олександра Анатоліївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Development Economics and Innovation: Challenges, Solutions / Proсcedings of materials of 4th International Scientific and Practical Conference (29-30 September 2017). - Tbilisi
c.45-50
66
Наукова стаття
Фінансові передумови та оцінка фінансування оборони в умовах російсько-української гібридної війни
Варналій Захарій Степанович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Науковий вісник Полісся
в.4 (12) c.143-149
67
Наукова стаття
The Budget System and Inter-budget Transfers in Ukraine
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
Globalization and buisnes
в.3 c.58-63
68
Розділ монографії
Моделі Пенсійного забезпечення та реформування системи пенсійного забезпечення в Україні
Лозова Ганна Матвіївна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2017
National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine
т.1 c.253-272
69
Матеріали конференції
Формування податкових надходжень місцевих бюджетів в Україні
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: Збірник матеріалів науково-практичної конференції
c.382-387
70
Матеріали конференції
Особливості динаміки доходів та видатків місцевих бюджетів України
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2015»
c.147-150
71
Матеріали конференції
Загрози та показники бюджетної безпеки України
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.155-158
72
Матеріали конференції
Вплив бюджетної децентралізації на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць
Чеберяко Оксана Вікторівна
2016
Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності
c.444-447
73
Матеріали конференції
Оценка состояния децентрализации финансовой системы в Украине
Чеберяко Оксана Вікторівна
2016
От Балтики до Причерноморья: национальные модели экономических систем
т.1 c.315-318
74
Матеріали конференції
Фінансові аспекти транскордонного співробітництва "Україна-НАТО"
Чеберяко Оксана Вікторівна
2016
Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
c.85-87
75
Матеріали конференції
Проблеми та перспективи фіскальної децентралізації в Україні
Чеберяко Оксана Вікторівна
2016
Міжнародна науково - практична конференція: Розвиток нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях
т.2 c.96-99
76
Матеріали конференції
Децентралізація фінансових ресурсів в умовах бюджетної реформи
Чеберяко Оксана Вікторівна
2016
Economy without Borders: Integration, Innovation, Cross-border Cooperation: International Scientific Conference
c.218-220
77
Матеріали конференції
Проблеми збалансування місцевих бюджетів в сучасних умовах
Чеберяко Оксана Вікторівна
2016
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
в.ХІІІ c.115-119
78
Навчально-методичний комплекс
Финансы: учебно-методический комплекс для студентов экономического факультета отрасли знаний 0305 «Экономика и предпринимательство», направления подготовки 6.030508 «Финансы и кредит»
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Рак Роман Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2016
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-60
79
Наукова стаття
Децентралізація податкових повноважень: досвід Німеччини та Україна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2016
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.21 в.2 c.190-194
80
Наукова стаття
Modernization of local budgets in terms of fiscal decentralization in Ukraine
Чеберяко Оксана Вікторівна
2016
Economic and law paradigm of modern society
т.1 c.179-183
81
Наукова стаття
Місцеві бюджети в умовах сучасної децентралізації: Україна і зарубіжний досвід
Чеберяко Оксана Вікторівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.4(181) c.24-29
82
Наукова стаття
Концептуальні засади проведення фіскальної децентралізації в Україні
Чеберяко Оксана Вікторівна
2016
«Економічний вісник університету» ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди"
т.29 c.311-316
83
Наукова стаття
Foundations of the fiscal decentralization in Ukraine
Чеберяко Оксана Вікторівна
2016
The Seventh International Congress on Social Sciences and Humanities
c.226-231
84
Наукова стаття
Економіко-теоретична сутність системи забезпечення фінансової безпеки підприємства
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Економіка і держава
c.94-98
85
Наукова стаття
Структурні елементи системи забезпечення фінансової безпеки підприємства
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Ефективна економіка
c.1-6
86
Наукова стаття
Ключові підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства
Чеберяко Оксана Вікторівна
2016
Бізнес Інформ
т.5 c.128-133
87
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2016
Знання
т.2 c.1-686
88
Навчальний посібник
Історія в термінах і поняттях: довідник
Колесник Віктор Федорович
Орлова Тетяна Володимирівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
ПП Сергійчук М.І.
т.1 c.1-723
89
Навчально-методичний комплекс
Методические указания по организации и проведению педагогической (ассистентской) практики магистров для студентов специальности 8.03050801 «Финансы и кредит» дневной и заочной форм обучения
Грищенко Тетяна Василівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
ЦП "КОМПРИНТ"
т.1 c.1-17
90
Навчально-методичний комплекс
Методические указания по организации и проведению научно-исследовательской практики магистров для студентов специальности 8.03050801 «Финансы и кредит» дневной и заочной форм обучения
Грищенко Тетяна Василівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
ЦП "КОМПРИНТ"
т.1 c.1-21
91
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інвестування» для студентів за спеціальностями 7.03050801 “Фінанси і кредит”, 7.03050901 “Облік і аудит”
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
К.: «ЦП «Компринт»
т.1 c.1-42
92
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "ІНВЕСТУВАННЯ" для студентів економічних спеціальностей 7.050104 "Фінанси" 7.050106 "Облік і аудит"
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
93
Наукова стаття
Вплив грошової реформи 1920-х років на бюджетні відносини в Українській СРР
Чеберяко Оксана Вікторівна
2014
Вісник Полтавської державної аграрної академії
т.72 c.75-82
94
Наукова стаття
Інвестиційні фонди на фондовому ринку
Чеберяко Оксана Вікторівна
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право
т.25 c.70-87
95
Наукова стаття
Бюджетное финансирование социально-культурной сферы УССР в 1920-е гг.
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Вестник Белорусского Государственного Университета. История. Экономика. Право.
т.2 c.26-31
96
Наукова стаття
Вплив державного кредитування на рівень боргової безпеки України
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.167 c.29-36
97
Наукова стаття
Боргові парадокси та орієнтири державного кредитування
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Економічний вісник університету
т.24 c.158-165
98
Наукова стаття
Проблеми формування та ефективного використання коштів державного бюджету України
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
т.7 c.80-83
99
Наукова стаття
Алкогольная политика Украины
Латиш Юрій Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Основы собриологии, профилактики, социальной педагогики и алкологии. Международная конференция
т.24 c.237-244
100
Наукова стаття
Алкогольная политика Украины
Латиш Юрій Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Собриология
в.3 c.28-31
101
Підручник
Фондовий ринок
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
Любкіна Олена Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2015
К.: Знання України
т.1 c.1-621
102
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2015
Знання
т.1 c.1-621
103
Праці конференції
Соціально-економічний розвиток регіону: сутність та пріоритети
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.128-130
104
Праці конференції
Місцеві бюджети: проблеми і шляхи вирішення
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин
т.9 c.148-151
105
Праці конференції
Місцеві бюджети в контексті сучасної децентралізації
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.91-94
106
Праці конференції
Бюджетна безпека держави: індикатори та загрози
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
т.1 c.226-227
107
Праці конференції
Воєнна організація держави як основа національної безпеки
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.11 c.282-284
108
Праці конференції
Вплив співпраці з МВФ на фінансову безпеку в України
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.12 c.76-81
109
Монографія
Бюджетна система в УРСР 1920-х рр.: організаційно-правові та соціально-економічні основи функціонування
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
ТОВ "Нілан-ЛТД"
c.1-438
110
Навчальний посібник
Цінні папери: практикум
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Ковтун Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2013
К.: Знання України
т.1 c.1-791
111
Навчальний посібник
Історія в термінах і поняттях: довідник
Чеберяко Оксана Вікторівна
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.723
112
Наукова стаття
Подоходно-имущественный налог как источник доходов государственного бюджета УССР в 1920-е гг.
Чеберяко Оксана Вікторівна
2013
Веснік БДУ. Науковы часопіс Беларускага дзяржаунага універсітэта
т.1 c.27-31
113
Наукова стаття
Бюджэтнае і крэдытнае фінансаванне сельскай гаспадаркі Украінскай ССР у 1920-я гады
Чеберяко Оксана Вікторівна
2013
Беларускі гістарычны часопіс.
т.2 c.31-36
114
Наукова стаття
Бюджетне фінансування українських республіканських народних комісаріатів у 1920-ті рр.
Колесник Віктор Федорович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.71 c.145-151
115
Наукова стаття
Особливості державного регулювання діяльності фінансових посередників в Україні
Лобода Анна Борисівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.33-39
116
Наукова стаття
Економічна сутність та призначення фінансових посередників в Україні
Лобода Анна Борисівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2014
Бізнес Інформ
т.3 c.334-340
117
Наукова стаття
Сутність офшорної фінансової діяльності та її вплив на економіку України
Чеберяко Оксана Вікторівна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.
т.118 c.46-60
118
Наукова стаття
Формування нових фондових бірж країн близького сходу
Чеберяко Оксана Вікторівна
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених.
т.119 c.107-118
119
Праці конференції
Законодавчі обмеження діяльності НПФ як інституційних інвесторів на ринку цінних паперів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2014
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.11 c.58-64
120
Наукова стаття
Моделі фінансових посередників та їх класифікація в Україні
Лобода Анна Борисівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2013
Економічний часопис – ХХІ
т.8 c.72-75
121
Наукова стаття
Актуальні проблеми в сфері формування та виконання місцевих бюджетів
Чеберяко Оксана Вікторівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.149 c.58-63
122
Практикум
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2013
Знання
c.1-791
123
Праці конференції
Бюджетна система в УРСР (1919-1923 рр.): від «воєнного комунізму» до непу
Чеберяко Оксана Вікторівна
2013
Матеріали Міжнародої наукової конференції 25 квітня 2012 р.-– К.: Український інститут національної пам’яті
т.1 c.250-260
124
Матеріали конференції
Сутність та значення місцевих бюджетів у фінансовій системі України
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.9 c.162-165
125
Матеріали конференції
Роль місцевих бюджетів в соціально-економічних процесах регіону
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Перспективи розвитку фінансової системи України: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.101-102
126
Монографія
Роль місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Умань: Видавець «Сочінський»
c.1-324
127
Навчально-методичний комплекс
Фінанси:навчально-методичний комплекс для студентів віх спеціальностей економічного факультету
Демиденко Людмила Миколаївна
Наконечна Юлія Леонідівна
Рак Роман Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
Яфінович Олена Богданівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-138
128
Наукова стаття
Становлення бюджетних прав союзних та республіканських органів влади в УСРР 1920-х рр.: історичний аспект
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.22 c.40-49
129
Наукова стаття
Доходи бюджету УСРР 1925-1929 рр. (До питання про «колоніальний стан України в Союзі»)
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.23 c.32-38
130
Наукова стаття
Становлення сільських бюджетів в УСРР 1920-х рр.
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Український селянин = Ukrainian peasant : збірник наукових праць
т.13 c.224-226
131
Наукова стаття
Особливості формування прибуткової частини державного бюджету УСРР першої половини 1920-х рр.
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Наукові записки з української історії: збірник наукових статей
т.28 c.99-108
132
Наукова стаття
Журнали 1920-х рр. – джерело вивчення історії формування місцевих бюджетів УСРР
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.61 c.158-166
133
Наукова стаття
Соціально-економічна структура міського бюджету УСРР 1920-х рр.
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.24 c.48-54
134
Наукова стаття
Формування районних бюджетів в УСРР 1920-х рр. в контексті адміністративно-територіального реформування
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Регіональна історія України. Збірник наукових статей.
т.6 c.171-182
135
Наукова стаття
Функціонування державного бюджету УСРР в умовах реформування системи управління промисловістю першої половини 1920-х рр.
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.56 c.68-80
136
Наукова стаття
Формування бюджетної системи УСРР (1919-1923 рр.)
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія, політологія, міжнародні відносини
т.590 c.182-190
137
Наукова стаття
Регламентування діяльності страхових компаній на фондовому ринку
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Міжнародна науково-практична конференція
т.9 c.165-170
138
Наукова стаття
Джерела фінансування державної промисловості в УРСР другої половини 1920-х рр.: пріоритети бюджетної політики
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки.
т.9 c.88-98
139
Наукова стаття
Вплив макроекономічних показників на фінансування потреб оборони держави
Чеберяко Оксана Вікторівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.138 c.45-49
140
Підручник
Цінні папери
Базилевич Віктор Дмитрович
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2011
К.: Знання України
c.1-1094
141
Матеріали конференції
Правове регламентування міжбюджетних відносин в Україні
Чеберяко Оксана Вікторівна
2011
Фінансове право в ХХІ сторіччі: здобутки і перспективи: Міжнародна науково-практична конференція.
т.2 c.324-331
142
Навчально-методичний комплекс
Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси та кредит" для студентів коледжу
Чеберяко Оксана Вікторівна
2011
Університет економіки та права «КРОК»
т.1 c.63-86
143
Навчально-методичний комплекс
Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси та кредит" для студентів коледжу
Чеберяко Оксана Вікторівна
2011
Університет економіки та права «КРОК»
т.2 c.42-58
144
Наукова стаття
Формування нормативно-правової бази місцевого бюджету в УСРР 1920-х рр.
Чеберяко Оксана Вікторівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.107 c.53-57
145
Наукова стаття
Сутність і класифікація міжнародних облігацій
Чеберяко Оксана Вікторівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.127 c.25-31
146
Наукова стаття
Статистичні джерела вивчення історії становлення та функціонування державного бюджету в УСРР 1920-х років
Чеберяко Оксана Вікторівна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.49 c.214-221
147
Наукова стаття
Особливості формування державного бюджету УСРР 1922-1923 рр
Чеберяко Оксана Вікторівна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.50 c.127-134
148
Наукова стаття
Створення політично-правових основ формування союзного і республіканського бюджетів у 1920-х роках
Чеберяко Оксана Вікторівна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.51 c.64-74
149
Наукова стаття
Шляхи подолання проблем капіталізації
Чеберяко Оксана Вікторівна
2010
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
т.2 c.163-167
150
Підручник
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2011
Знання
c.1-1090
151
Наукова стаття
Особливості розвитку вітчизняної банківської системи в в умовах фінансової глобалізаціїї
Чеберяко Оксана Вікторівна
2010
«Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів»: Міжнародна науково-практична конференція.
т.3 c.464-469
152
Наукова стаття
Запровадження накопичувальної системи загальнообовязкового державного страхування
Чеберяко Оксана Вікторівна
2010
Економічний вісник Донбасу.
т.2 c.135-139
153
Наукова стаття
Особливості пенсійного забезпечення в Україні
Чеберяко Оксана Вікторівна
2010
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
т.3 c.156-161
154
Наукова стаття
Структура капіталу банків, його характеристика
Чеберяко Оксана Вікторівна
2010
Економічний вісник Донбасу.
т.21 c.77-83
155
Наукова стаття
Особливості формування та оподаткування доходів страховика:реалії та перспективи розвитку
Чеберяко Оксана Вікторівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.102 c.25-30
156
Наукова стаття
Роль маркетингу в підвищенні ефективності страхування та його особливості
Чеберяко Оксана Вікторівна
2008
Вчені записки Університету економіки і права „КРОК”. Серія: Економіка
т.18 c.251-258
157
Наукова стаття
Економіка злочинності в Україні: інституційні підходи до аналізу.
Чеберяко Оксана Вікторівна
2008
Тенденції та перспективи розвитку податкової системи України: Науково-практична конференція.
c.506-511
158
Наукова стаття
Фінансування соціальних програм у сфері зайнятості
Чеберяко Оксана Вікторівна
2009
Проблеми управління у сфері підприємництва: Всеукраїнська міжвузівська науково-практична конференція.
т.1 c.115-129
159
Наукова стаття
Роль домогосподарств у формуванні інвестиційних ресурсів корпорацій
Чеберяко Оксана Вікторівна
2009
Фінансова сфера та її роль у зростанні конкурентних переваг національних економік: Науково-практична конференція.
т.1 c.120-124
160
Наукова стаття
Специфіка і перспективи розвитку страхового ринку України
Чеберяко Оксана Вікторівна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.369 c.120-126
161
Наукова стаття
Розмежування доходів і видатків в умовах бюджетного унітаризму: сутнісно-теоретичні аспекти
Чеберяко Оксана Вікторівна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.89 c.38-41
162
Наукова стаття
Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад
Чеберяко Оксана Вікторівна
2006
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.133-139
163
Наукова стаття
Роль асоціацій в регулюванні діяльності фінансових посередників
Версаль Наталія Іванівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2007
Формування ринкових відносин в Україні
в.1 (68) c.34-39
164
Наукова стаття
Сутність бюджетної системи України та міжбюджетних відносин в умовах державного унітаризму
Версаль Наталія Іванівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.6 c.124-130
165
Наукова стаття
Державне регулювання міжбюджетних відносин
Чеберяко Оксана Вікторівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.92 c.17-20
166
Наукова стаття
Сегментація страхового ринку
Чеберяко Оксана Вікторівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.95 c.80-84

Повернення до списку

Вгору