Автори, співробітники Університету

Чекалюк Вероніка Василівна

Ідентифікатор автора: 43000
Кількість пошукових запитів автора: 1837

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Реклами та зв’язків з громадськістю

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: теорія та історія соціальних комунікацій, PR, іміджелогія, державотворення

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 129, з них наукових статей (наукові публікації) - 57, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 55

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Алгоритм формування аттрактивного іміджу держави
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Всеукраїнська наукова конференція: Правове регулювання медіадіяльності: соціальнокомунікаційний аспект
c.49-51
2
Матеріали конференції
Інформаційні реалії початку ХХІ століття. Інноваційні тенденції іміджетворення
Чекалюк Вероніка Василівна
2017
Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі. Всеукраїнська науково-практична конференція
c.110-115
3
Наукова стаття
Удосконалення IR практики із залученням медіа інструментів
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації
в.9 c.50-56
4
Наукова стаття
Ілюстративні матеріали в ЗМІ для формування позитивного іміджу
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Інформаційне суспільство
т.23 c.60-66
5
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Фундатор журналістської освіти
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Уроки Дмитра Прилюка. Спогади, літературні твори
c.240-243
6
Матеріали конференції
Принципи і закони творення державного іміджу
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців
т.6 c.33-36
7
Матеріали конференції
Формування іміджу держави у ЗМІ
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Журналіст як мішень у сучасному світлі
т.3 c.1-12
8
Матеріали конференції
Морально-етичні орієнтири і завдання журналістики. Пам’яті засновника української сучасної журналістики А. З. Москаленка
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень в соціальних комунікаціях
c.18-24
9
Матеріали конференції
Вплив новітніх медіа на журналістику в Україні
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Міжнародна економіка: стратегії глобальних акторів : Наукова конференція
c.28-31
10
Матеріали конференції
Вплив релігії на формування державного іміджу
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Сучасні виклики для соціально значущої медіа діяльності : Всеукраїнська наукова конференція
c.28-32
11
Матеріали конференції
Медіа механізми популяризації позитивного сприйняття інформації аудиторією вітчизняних ЗМІ
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Український соціум та медіа: динаміка взаємодії: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.33-36
12
Матеріали конференції
Принципи і закони державного бренду
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Віртуалізація світової економіки: нові підходи до конкурентної боротьби: круглий стіл
c.28-32
13
Матеріали конференції
Принципи і закони державного брендингу у ЗМІ. Україна як бренд
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Дні інновацій у медіа : Практична конференція
c.4-8
14
Матеріали конференції
Формування державного бренду
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Strategic Communication Short Course
c.4-6
15
Матеріали конференції
Формування іміджу першої леді у ЗМІ
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Перспективні напрямки світової науки : збірник статей учасників Двадцять сьомої міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя”
т.33 c.20-22
16
Матеріали конференції
Вплив релігії, мистецьких інформаційних приводів, подій та соціальних проектів на формування державного іміджу. Роль неполітичних платформ у формуванні іміджу у ЗМІ
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Media in time of turbulent changes : Міжнародний Медіафорум
c.12-14
17
Матеріали конференції
Позиціонування держави у контексті її віддзеркалення у ЗМІ
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.41-43
18
Матеріали конференції
Світові тенденції творення державного іміджу (на прикладі України)
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин. Світове співтовариство: глобальні та регіональні виклики : Міжнародна науково-практична конференція
c.28-30
19
Матеріали конференції
Творення репутації держави: Україна, як бренд
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Мін-во закордонних справ України, Дипломатична академія України
c.49-53
20
Матеріали конференції
Формування позитивного іміджу України у світі
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати: Міжнародна науково-практична конференція
c.141-143
21
Матеріали конференції
Пеший іміджмейкер української журналістики
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Крос-культурні та економічні аспекти розвитку євро інтеграційних процесів : Міжнародний науково-практичний семінар
c.117-121
22
Матеріали конференції
Формування іміджу держави у світових медіа
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Актуальні питання реформування комунікацій органів влади України з громадськістю: Міжнародна науково-практична конференція
c.74-87
23
Матеріали конференції
Алгоритм формування атрактивного іміджу держави
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Правове регулювання медіа діяльності: соціально комунікаційний аспект : Всеукраїнська науково-практична конференція
c.33-37
24
Матеріали конференції
Соціальні медіа у формуванні державного іміджу
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Наукова комунікація в цифрову епоху : Міжнародна науково-практична-конференція
c.1-4
25
Матеріали конференції
Створення медіа агенцій для позитивного позиціонування держави на світовому ринку
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції
c.22-28
26
Матеріали конференції
Формування іміджу держави через призму сприйняття публічних кроків лідера у ЗМІ
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Шевченківська весна. Соціальні комунікації
т.14 c.51-55
27
Матеріали конференції
Використання ілюстративних матеріалів фахівцями соціальних комунікацій як інструменту формування позитивного іміджу в ЗМІ
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.44-49
28
Матеріали конференції
Формування конкурентного ринку IR із залученням ЗМІ: теорія, методологія, практика. Дослідження рівня життя населення, система освіти, ринок праці, людський капітал
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Соціологічні проблеми права: Польська соціологія права ХІХ-ХХ ст. : Міжнародна науково-практична конференція
c.28-31
29
Матеріали конференції
Ера нових можливостей та креативних ідей. Формування позитивного іміджу з використанням ілюстративних матеріалів
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Актуальні проблеми сучасного мас-медійного простору : Всеукраїнська науково-практична конференція
c.28-32
30
Наукова стаття
Створення аттрактивного іміджу держави на світовому медіа ринку
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.1 c.156-164
31
Наукова стаття
Принципи і закони творення державного іміджу на прикладі України
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
c.43-53
32
Наукова стаття
Позитивне позиціонування держави на світовому ринку як метод залучення інвестицій й розвитку економіки
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Науковий Вісник. Серія: Політичні науки
c.45-57
33
Наукова стаття
Особливості формування позитивного іміджу України у ЗМІ
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.2-3 c.88-95
34
Наукова стаття
Іміджмейкер у позиціонуванні держави на світовому ринку
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Соціальні комунікації: теорія і практика : Міжнародний симпозіум
т.3 c.98-103
35
Наукова стаття
Формування іміджу політика з допомогою релігійних важелів впливу та паломницько-церковних заходів
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика
т.22 c.45-50
36
Наукова стаття
Позитивний державний імідж молодої країни - інноваційний місток у стабільне економічно-політичне майбутнє
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччя: Всеукраїнська науково-практична конференція.
т.34 c.60-64
37
Наукова стаття
Перша – це знак вищої проби
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Актуальні проблеми державного управління
в.1 (65) c.36-40
38
Наукова стаття
Служити суспільству правдою: морально-етичні орієнтири і завдання журналістики. До 80-річчя від дня народження А.З.Москаленка
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Наукові записки Інституту журналістики
т.58 c.207-214
39
Наукова стаття
Роль першої леді у формуванні іміджу держави за допомогою ЗМІ
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Наукові записки Інституту журналістики
т.59 c.110-117
40
Наукова стаття
Створення медіа агенцій для позитивного позиціонування держави на світовому ринку
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Наукові записки Інституту журналістики
т.61 c.109-116
41
Наукова стаття
Механізми формування позитивного іміджу України у світі
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Інформаційне суспільство
т.21 c.44-49
42
Наукова стаття
Вплив президента на формування іміджу держави
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Інформаційне суспільство
в.22 c.28-34
43
Наукова стаття
Пам'яті Дмитра Михайловича Прилюка. До 100 річчя від дня народження
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Українське журналістикознавство
в.16 c.30-36
44
Наукова стаття
Формирование государственного имиджа на внутреннем и внешнем медиа рынках
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Вестник Бакинского Университета. Гуманитарные науки
c.89-92
45
Наукова стаття
Психологические условия формирования имиджа предприятий и страны с использованием медиаресурсов
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
т.3 в.67 c.85-90
46
Наукова стаття
Формування іміджу держави та її лідера
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
т.4 в.82 c.32-36
47
Наукова стаття
Формування іміджу України у світі
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
в.4 c.58-61
48
Наукова стаття
Имидж имиджмейкера – формула профессиональной внешности
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Право и политология : Международный научный журнал
в.32 c.35-41
49
Наукова стаття
Особенности работы имиджмейкера по созданию имиджа предприятий и лидера с использованием медиаресурсов
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
London Review of Education and Science
в.1 (19) c.405-419
50
Наукова стаття
The impact of media education on the image of the state in the global information market
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
British Journal of Educational and Scientific Studies
в.1 (23) c.394-405
51
Наукова стаття
The algoritm for generating the image of a leader in media
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
International Academic Congress «History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization»
т.17 в.2 c.592-603
52
Наукова стаття
Особливості вітчизняної IR практики із залученням ЗМІ
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Україна дипломатична: науковий щорічник
в.17 c.22-30
53
Наукова стаття
Формування конкурентного ринку IR із залученням ЗМІ: теорія, методологія, практика. Дослідження рівня життя населення, система освіти, ринок праці, людський капітал
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Соціологія права: науково-практичний журнал
c.40-46
54
Наукова стаття
Ера нових безмежних можливостей. Імідж держави - результат роботи креативних ЗМІ
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи: Міжнародна науково-методична конференція
т.3 c.28-32
55
Наукова стаття
Анатолій Захарович Москаленко – людина епоха
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців
т.7 c.128-130
56
Розділ монографії
Імідж держави як результат інформаційного середовища, сформованого ЗМІ (формування державного іміджу з урахуванням публічних кроків лідерів)
Чекалюк Вероніка Василівна
2016
Медіатрансформації: рік другий: колективна монографія
c.337-353
57
Розділ монографії
Медіамеханізми формування позитивного іміджу України у світі
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : монографія
c.246-258
58
Тези
Соціальні мережі, як медіа інформатори і маніпулятори (дезінформатори)
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Глобалізаційні виклики і багатостороння дипломатія
т.3 c.14-16
59
Тези
Публічна медіа дипломатія. Залучення інвестицій – подолання рецесії
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
США у сучасних міжнародних трансформаціях: концептуальний і прикладний виміри: Міжвідомча наукова конференція
c.10-14
60
Тези
Імідж перших осіб, вплив на формування державного іміджу
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Сучасні виклики для соціально значущої медіа діяльності : Всеукраїнська наукова конференція
c.24-26
61
Тези
Вплив новітніх медіа на сприйняття України у світі
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Політичні комунікації за умов міждержавних конфліктів: досвід України для Європи
c.45-48
62
Матеріали конференції
Роль першої леді у формуванні позитивного іміджу України у світі
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Збірник міжнародної науково-практичної конференції: Стандарти журналістської етики та професійної освіти в період суспільних трансформацій»
c.50-58
63
Матеріали конференції
Влияние инструментов СМИ на нравственное воспитание общества
Чекалюк Вероніка Василівна
2015
Ученый совет азербайджанцев Украины. Конференция
т.1 c.48-52
64
Наукова стаття
Взаємозалежність формування іміджу держави та її лідера
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Інформаційне суспільство
в.20 c.57-64
65
Матеріали конференції
Позитивний імідж держави і суспільства – результат ефективних комунікацій
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.8-10
66
Матеріали конференції
Вплив іміджу першої леді на формування іміджу України через призму медіа
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Міжнародна конференція “Українські медіа в європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія стан перспективи
c.28-31
67
Матеріали конференції
Медіамеханізми формування позитивного іміджу України у світі
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Збірник міжнародної науково-практичної конференції: Стандарти журналістської етики та професійної освіти в період суспільних трансформацій»
c.48-51
68
Матеріали конференції
Позиционирование государственного имиджа страны на внутреннем и внешнем медиа рынке
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Материалы международной научно-практической конференции: Реклама и связи с общественностью: традиции и инновации
c.30-34
69
Матеріали конференції
Позитивний імідж медіапрацівників – запорука успішності на ринку ЗМІ
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Прикладні соціально-комунікаційні технології: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.48-50
70
Матеріали конференції
Політичні ігри зброєю медіа
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Візуальний символізм етнічних ідентичностей в соціальних комунікаціях та смислоутворенні: Науково-практична конференція
c.21-27
71
Навчальний посібник
Горизонти українотворення в публіцистиці М.І. Костомарова. Микола Костомаров в контексті сучасності
Чекалюк Вероніка Василівна
2013
К. : НАУ (навчальний посібник)
c.1-334
72
Наукова стаття
Позитивний імідж держави і суспільства – результат ефективних комунікацій
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Наукові записки Інституту журналістики
т.57 c.247-254
73
Наукова стаття
Імідж держави – результат ефективних комунікацій
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Наукові записки Інституту журналістики
т.56 c.118–123
74
Наукова стаття
Особливості підготовки журналістських кадрів у ВНЗ, - Міжнародні відносини
Чекалюк Вероніка Василівна
2013
Наука і молодь. Національний авіаційний університет МОН України
c.131-135
75
Наукова стаття
Заголовки у ЗМІ - ключова складова загального іміджу медіаоргану
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Комунікаційні технології
т.5 c.244-250
76
Наукова стаття
Positioning nation’s image by means of managing first lady perception in mass media
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Australian science review
т.1 c.11-18
77
Наукова стаття
Позитивний імідж медіа працівників – запорука успішності на ринку ЗМІ
Чекалюк Вероніка Василівна
2013
Комунікаційні технології
т.6 c.245-252
78
Наукова стаття
Вплив матеріалів спортивної тематики у ЗМІ на формування іміджу держави
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Наукові записки Інституту журналістики
т.55 c.49-53
79
Наукова стаття
Вплив іміджу президента на формування іміджу держави
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Інформаційне суспільство
т.20 c.30-33
80
Наукова стаття
Туризм як чинник формування державного іміджу
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Інформаційне суспільство
т.19 c.13-20
81
Наукова стаття
Іміджотворюючі медіа інструменти у формуванні державного іміджу для українців і для світової спільноти
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Актуальні питання масової комунікації
т.22 c.21-24
82
Наукова стаття
Сучасний публіцист, особливості комунікацій у регіональній пресі
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Комунікаційні технології
т.3 c.253-257
83
Наукова стаття
Влияние СМИ на духовно-нравственное воспитание нации
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Сборник международной научно-практической конференции: Актуальные проблемы российского образования в контексте задач духовно-нравственного воспитания молодежи
c.181-184
84
Наукова стаття
Формирование государственного имиджа страны на внутреннем и внешнем информационных рынках
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Международное право и проблемы интеграции
в.3 (39) c.328-336
85
Наукова стаття
Влияние инструментов СМИ на духовно-нравственное воспитание гражданского общества
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Public administration: theory and practice
c.161-166
86
Наукова стаття
Іміджотворюючі медіа інструменти у формуванні державного іміджу для українців і для світової спільноти
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Наукові записки Інституту журналістики
т.52 c.21-24
87
Наукова стаття
Новина у соціальних мережах, вплив на формування іміджу її автора
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Комунікаційні технології
т.7 c.114-122
88
Наукова стаття
Роль средств массовой информации в нравственном воспитании граждан
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
RELGA: Научно-культурологический журнал
т.12 c.1-5
89
Наукова стаття
Имидж как бизнес ресурс
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
RELGA: Научно-культурологический журнал
т.13 c.1-5
90
Наукова стаття
Вплив іміджу першої леді на формування державного іміджу через призму медіа
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Наукові записки Інституту журналістики
т.57 c.35-41
91
Праці конференції
Цілісність і непоєднуваність сприйняття державного іміджу для українців і для світової спільноти
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Матеріали міжнародного симпозіуму «Світ соціальних комунікацій»
т.4 c.14-22
92
Тези
Роль ЗМІ у формуванні державного іміджу
Чекалюк Вероніка Василівна
2014
Прикладні соціально-комунікаційні технології: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.1-5
93
Матеріали конференції
Вдала PR кампанія країн пострадянського простору, як запорука інвестиційної привабливості
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
Інвестиційна привабливість Аджарії: Міжнародний семінар
c.6-8
94
Матеріали конференції
The peculiarity of project producing in Ukrainian mass media sphere
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
World Congress «Aviation in the XXI-st century» («Safety in Aviation and Space Technologies»)
т.5 в.3 c.51-57
95
Матеріали конференції
Застосування на практиці прийомів творення державного іміджу у ЗМІ
Чекалюк Вероніка Василівна
2013
Матеріали міжнародного симпозіуму «Світ соціальних комунікацій»
т.5 c.8-10
96
Матеріали конференції
Портрет публіциста ХХІ століття
Чекалюк Вероніка Василівна
2013
Публіцистика в просторі соціальних комунікацій: проблеми теорії та історії: Всеукраїнська наукова конференція
т.1 c.23-27
97
Тези
Герменевтика – важлива складова комунікаційних процесів у журналістиці
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.30-34
98
Тези
Роль та місце соціальних комунікацій у системі підготовки журналістських кадрів
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
Політ. Сучасні проблеми науки: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів
т.12 c.8-14
99
Тези
Позиціонування авіаційної сфери України в сучасних медіа (методи використання PR технологій у ЗМІ)
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
АВІА: Міжнародна науково-технічна конференція
т.3 c.29-33
100
Матеріали конференції
Професійна спеціалізація працівників медіа, як запорука ефективності донесення вузькоспеціалізовану інформації до широкої аудиторії
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
Кризова комунікація – порятунок життів: Міжнародна конференція
c.28-32
101
Матеріали конференції
Сучасні підходи до професійної журналістики: ключові зміни та фундаментальні речі
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
Честь професії: Конференція з актуальних питань професійної журналістики
c.8-10
102
Матеріали конференції
Дотримання етики у професійній діяльності журналіста – шлях до здорової конкуренції в медіа
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
Професійні стандарти та етика в журналістському середовищі України: проблеми і перспективи. Конференція
c.12-14
103
Матеріали конференції
Методи підвищення конкурентоспроможності працівників ЗМІ на медіа ринку
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
Кризова комунікація – порятунок життів: Міжнародна конференція
c.4-8
104
Матеріали конференції
Конкурентоспроможність України міжнародному рейтингу IMD World Competitiveness Yearbook
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
Глобальна конкурентноспроможність в умовах інтелектуалізації капіталу: Міжнародний круглий стіл
c.2-5
105
Матеріали конференції
Конкурентна спроможність підготовки кадрів (працівників медіа сфери України)
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
Глобальна конкурентноспроможність в умовах інтелектуалізації капіталу: Міжнародний круглий стіл
c.20-24
106
Наукова стаття
Замітка, як приклад лаконічності в сучасних медіа
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
Інформаційне суспільство
в.15 c.10-15
107
Наукова стаття
Герменевтика – важлива складова комунікаційних процесів у журналістиці
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
Літературний процес: методологія, імена, тенденції
в.4 c.167-172
108
Наукова стаття
Ефективне продюсування: вивчення теорії та її застосування на практиці як запорука успішності проекту у медіа-середовищі
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
Інформаційне суспільство
в.17 c.18-24
109
Наукова стаття
Спортивна тематика у медіа та її роль у системі соціальних комунікацій
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
Соціальні комунікації. Збірник наукових статей
c.20-24
110
Наукова стаття
Конкуренція в сучасних медіа як стимул розвитку журналістів і фахівців PR в Україні
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
Інформаційне суспільство
в.16 c.10-13
111
Наукова стаття
Авторське «Я» та позиція автора у публіцистиці
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
Соціальні комунікації. Збірник наукових статей
c.47-51
112
Наукова стаття
Працевлаштування вихованців притулків, соціалізація малозабезпечених верств населення у суспільстві
Чекалюк Вероніка Василівна
2012
Форум Федерації роботодавців України
c.6-8
113
Тези
Толерантність – основа комунікацій публічних професій
Чекалюк Вероніка Василівна
2011
АВІА: Міжнародна науково-технічна конференція
т.10 c.22-30
114
Матеріали конференції
Застосування механізмів саморегулювання в медіаспільноті
Чекалюк Вероніка Василівна
2011
Сприяння підвищенню професійних етичних стандартів і саморегулюванню в журналістській спільноті в Україні: Міжнародний семінар
c.8-10
115
Матеріали конференції
Формирование государственного имиджа на внутреннем и внешнем медиа рынках
Чекалюк Вероніка Василівна
2011
Современные теоретические концепции журналистики и опыт прессы
c.28-34
116
Наукова стаття
Національна ідея ЗМІ у контексті ідентифікації, як складова іміджу українців в Україні й світі
Чекалюк Вероніка Василівна
2011
Наукові записки кафедри журналістики (журналістика, лінгвістика: проблеми взаємовпливів) ІМВ НАУ
в.1 c.41-47
117
Наукова стаття
В умовах глобалізації журналістика – основна складова соціальних комунікацій і PR
Чекалюк Вероніка Василівна
2011
Гуманітарна освіта в вищих технічних навчальних закладах
в.22 c.314-326
118
Наукова стаття
Світ очима молоді (аналітичне інтерв’ю з директором ІМВ НАУ)
Чекалюк Вероніка Василівна
2011
"Освіта України"
в.17-18 c.12
119
Наукова стаття
Студенти НАУ – презентують (результати роботи В.Чекалюк зі студентами-журналістами ІМВ НАУ)
Чекалюк Вероніка Василівна
2011
"Освіта України"
в.17-18 c.13
120
Матеріали конференції
Національна ідея у ЗМІ в контексті ідентифікації як складова іміджу українців
Чекалюк Вероніка Василівна
2010
Журналістика: методологія досліджень у галузі соціальних комунікацій: Міжнародна наукова конференція
c.21-23
121
Автореферат
Преса діаспори США як комунікативний чинник формування ідентичності українців (1939-2005 рр.)
Чекалюк Вероніка Василівна
2008
Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-20
122
Матеріали конференції
Мастер власти рождается действием слова
Чекалюк Вероніка Василівна
2008
Гейдар Алиев и Азербайджан: Международная студенческая конференция по проблемам гуманитарных наук
т.3 c.38-40
123
Матеріали конференції
Спортивна тематика у медіа та її роль у системі соціальних комунікацій
Чекалюк Вероніка Василівна
2006
Сучасний інформаційний простір: журналістика та медіаосвіта: Міжнародна наукова конференція
т.2 c.28-30
124
Матеріали конференції
Народність педагогічних ідей Софії Русової
Чекалюк Вероніка Василівна
2004
Мовний портрет сучасної молоді (за матеріалами ЗМК): Міжнародна науково-практична конференція
т.10 c.36-41
125
Матеріали конференції
Вплив преси діаспори на творення української державності
Чекалюк Вероніка Василівна
2003
Українська держава: історія та етапи розвитку. Міжнародна наукова конференція
c.44-50
126
Матеріали конференції
Фактори формування та корекції політичного іміджу
Чекалюк Вероніка Василівна
2003
Політичний лідер та політичний імідж як суспільно-політичні феномени: Міжвузівська конференція молодих учених
т.1 c.35-41
127
Матеріали конференції
Звернення Русових до української творчої молоді
Чекалюк Вероніка Василівна
2003
Семінар творчої молоді
c.18-23
128
Матеріали конференції
Україномовна преса США, її вплив на українські часописи (творення української державності)
Чекалюк Вероніка Василівна
2002
Українська держава: історія та етапи розвитку. Міжнародна наукова конференція
c.22-28
129
Матеріали конференції
Народність ідей Софії Русової
Чекалюк Вероніка Василівна
2002
Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків. Міжнародні науково-практичні читання
т.3 c.44-50

Повернення до списку

Вгору