Автори, співробітники Університету

Чекмишев Олександр Вікторович

Ідентифікатор автора: 43003
Кількість пошукових запитів автора: 480

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Соціальних комунікацій
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 5, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Основи якісного блогерства
Чекмишев Олександр Вікторович
2014
ФОП А.М.Рудницька
c.1-48
2
Наукова стаття
Роль і місце медіамоніторингу в формуванні методології досліджень соціальних комунікацій на прикладі новітніх європейських студій
Чекмишев Олександр Вікторович
2013
Наукові записки Інституту журналістики
т.50 c.61-69
3
Моніторинг ЗМІ в системі соціальних комунікацій: історико-теоретичний та прагматичний аспект : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01
Чекмишев Олександр Вікторович
2012
Невідоме
c.0.0000
4
Моніторинг ЗМІ в системі соціальних комунікацій: історико-теоретичний та прагматичний аспект [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Чекмишев Олександр Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики.
Чекмишев Олександр Вікторович
2012
5
Моніторинг ЗМІ в системі соціальних комунікацій: історико-теоретичний та прагматичний аспек. - Ін-т журналістики.
Чекмишев Олександр Вікторович
2012
6
Моніторинг ЗМІ в системі соціальних комунікацій: історико-теоретичний та прагматичний аспект
Чекмишев Олександр Вікторович
2012
7
Монографія
Методи конвергованих досліджень соціальних комунікацій / О. В. Чекмишев. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
Чекмишев Олександр Вікторович
2011
8
Монографія
Методи конвергованих досліджень соціальних комунікацій: монографія / О. В. Чекмишев. – К. : ВПЦ «Київський університет»,
Чекмишев Олександр Вікторович
2011
9
Наукова стаття
Характеристики нових медіа в контексті впливу на методологію їх дослідження / О. В. Чекмишев. // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник. – К.,
Чекмишев Олександр Вікторович
2010
10
Наукова стаття
Новітні дослідження українського медіа-середовища: результати в Чернівецькій області / О. В. Чекмишев // Збірник праць науково-дослідного інституту пресознавства. – Львів
Чекмишев Олександр Вікторович
2011
11
Наукова стаття
Методики моніторингу ЗМІ в системі дослідницьких проектів The Pew Research Center / О. В. Чекмишев // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації / [засн. Універтитет «Україна», Всеукраїнська асоціація політичних наук].
Чекмишев Олександр Вікторович
2011
12
Наукова стаття
Моніторинг спільного інформаційного продукту неурядової організації та ЗМІ: проект «УНІАН-Здоров’я» / О. В. Чекмишев // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації
Чекмишев Олександр Вікторович
2011
13
Наукова стаття
Апробація конвергованого методу дослідження медіа-середовища Донеччини / О. В. Чекмишев // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації ; [науково-виробничий журнал]
Чекмишев Олександр Вікторович
2011
14
Наукова стаття
Соціальнокомунікативні дослідження ЗМІ Таврійського регіону (на прикладі Херсонських медіа) / О. В. Чекмишев // Діалог: Медіа – студії: [збірник наукових праць]. – Одеса : Астропринт,
Чекмишев Олександр Вікторович
2011
15
Наукова стаття
Принципи формування вибірки для моніторингу висвітлення виборчих кампаній в американських ЗМІ (на прикладі Проекту видатних досягнень у журналістиці) / О. В. Чекмишев // Інформаційне суспільство: науковий журнал. – К
Чекмишев Олександр Вікторович
2011
16
Наукова стаття
Моніторинг ЗМІ та медіакритика в контексті термінології та методології системи сучасних соціальних комунікацій / О. В. Чекмишев // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник. – К
Чекмишев Олександр Вікторович
2011
17
Наукова стаття
Новітні дослідження соціальних комунікацій в американській науці / О. В. Чекмишев // Актуальні питання масової комунікації. – К.,
Чекмишев Олександр Вікторович
2011
18
Наукова стаття
Контент-аналіз, анкетування та фокус-групові дослідження як апробація новітньої методології соціальних комунікацій в Сумському регіоні (2009-2010 рр.) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник. – К.,
Чекмишев Олександр Вікторович
2011
19
Наукова стаття
Вплив конвергованих соціально-комунікативних методів дослідження системи соціальних комунікацій на медіаконтент
Чекмишев Олександр Вікторович
2011
Українське журналістикознавство
в.12 c.21-26
20
Монографія
Російські ЗМІ в українському та європейському інформаційному просторі:Телебачення Росії, України та ЄС: моніторинговий зріз, експертні оцінки, професійні стандарти. – К.: СПД Павлик В.Ф
Петрів Тарас Іванович
Чекмишев Олександр Вікторович
2009
21
Монографія
Якість інформації та медійна грамотність аудиторії: Моніторинг прихованої політичної реклами, прозорості комунікації гілок влади, конституційного процесу та суперечностей між українськими регіонами. – К.: СПД Цимбаленко Є.С
Петрів Тарас Іванович
Чекмишев Олександр Вікторович
2009
22
Наукова стаття
Розвиток теорії моніторингових досліджень в Україні та світі
Чекмишев Олександр Вікторович
Ярошенко Леся Анатоліївна
2008
Актуальні питання масової комунікації
т.9 c.0.0000
23
Наукова стаття
Моніторинг висвітлення Саміту Великої Вісімки в новинах українського, російського та польського телебачення
Чекмишев Олександр Вікторович
Ярошенко Леся Анатоліївна
2009
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Журналістика
т.11 c.0.0000
24
Наукова стаття
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОФЕСІЙНІ ТА ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ НОВИННОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ // Євроінтеграція України: крок за кроком
Чекмишев Олександр Вікторович
2008
25
Монографія
Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації
Боярська Любов Василівна
Волобуєва Анастасія Михайлівна
Гоян Віта Володимирівна
Єлісовенко Юрій Петрович
Іванов Валерій Феліксович
Мелещенко Олександр Костянтинович
Нєвалов Андрій Георгійович
Петрів Тарас Іванович
Пономарів Олександр Данилович
Приступенко Тетяна Олегівна
Різун Володимир Володимирович
Сидоренко Наталія Миколаївна
Скотникова Тетяна Володимирівна
Чекмишев Олександр Вікторович
Школьна Олена Дмитрівна
Шумарова Наталія Петрівна
2007
26
Наукова стаття
Діяльність ЗМІ під час парламентських виборів на прикладі матеріалів моніторингу загальнонаціональних телеканалів (листопад 2005 – березень 2006)
Чекмишев Олександр Вікторович
2006
Наукові записки Інституту журналістики
т.24 c.129.0000
27
Наукова стаття
Методики викладання курсів соціології та політології в контексті новітніх технологій
Чекмишев Олександр Вікторович
2007
Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу
c.484.0000

Повернення до списку

Вгору