Автори, співробітники Університету

Чепак Валентина Василівна
Chepak Valentyna Vasylivna

Ідентифікатор автора: 43013
Кількість пошукових запитів автора: 732
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Галузевої соціології
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: соціологія освіти, / соціологія організацій / соціологія управління /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 62, з них наукових статей (наукові публікації) - 36, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Енциклопедія
Тематичний реєстр гасел з напряму "соціологічні науки"
Вілкова Олена Юріївна
Горбачик Андрій Петрович
Мазурик Олег Володимирович
Петренко-Лисак Алла Олександрівна
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2018
Велика Українська енциклопедія. – Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
2
Монографія
Техніка репертуарних решіток в дослідженні етнічних стереотипів: поєднати непоєднуване? Ідентичності народів центрально-східної Європи
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Чепак Валентина Василівна
Москотіна Р.Ю.
2018
Колективна монографія за ред. Коваліско Н., Єкатеринчука А, Радзіка Р. Лівів
c.43-56
3
Матеріали конференції
Техніка репертуарних решіток в дослідженні етнічних стереотипів: поєднати непоєднуване
Сидоров Микола Володимир-Станіславович
Чепак Валентина Василівна
Москотіна Р.Ю.
2018
Четверта міжнародна українсько-польська конференція «Ідентичності народів центрально-східної Європи», Львів, 22-23 червня 2018 року
c.4
4
Матеріали конференції
Університет у просторі міста: пошуки шляхів взаємодії
Петренко-Лисак Алла Олександрівна
Чепак Валентина Василівна
2018
Місто як простір формування і реалізації соціального капіталу: українські та польські візії: матеріали Міжн. наук.-практ. відео-конф. 20-21 квітня 2018 р.
c.257-262
5
Підручник
Управління сталим розвитком: підручник для магістрів з управління та адміністрування
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2018
Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Центр наукових досліджень проблем управління сталим розвитком
т.1
6
Словник
Тематичний реєстр гасел з напряму "соціологічні науки"
Вілкова Олена Юріївна
Петренко-Лисак Алла Олександрівна
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2018
Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
7
Матеріали конференції
Університет як стейкхолдер-компанія: потреба чи необхідність?
Чепак Валентина Василівна
2017
Материалы ХV Международной научно-практической конференции «Взаимодействие образовательных учреждений со стейкхолдерами: веление времени»
c.11-17
8
Наукова стаття
Організації в оптиці неоінституціоналізму
Чепак Валентина Василівна
2016
Нова парадигма: Журнал наукових праць. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України
в.В.130 c.23-33
9
Наукова стаття
Цінності організації, самоорганізації та управління в оптиці соціологічної аналітики
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2016
Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету
в.В.1 c.148-159
10
Наукова стаття
Організаційні взаємодії у вимірі мережевого підходу
Чепак Валентина Василівна
2017
Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій: Збірник наукових статей до 25-річчя кафедри галузевої соціології КНУ імені Тараса Шевченка
c.240-248
11
Наукова стаття
Institutional problems of cross-border cooperation in Ukraine
Чепак Валентина Василівна
2017
Publication of the Scientific Papers of the International Research and Practical Conference Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation
c.115-133
12
Наукова стаття
Управління реформами освіти чи реформування управління освітою чи…
Чепак Валентина Василівна
2017
Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць/ Ред. С.Щудло, П.Длугош.
в.В.8 c.128-136
13
Тези
Institutional problems of cross-border cooperation in Ukraine
Чепак Валентина Василівна
2017
Collection of Abstracts of the International Research and Practical Conference Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation
c.16-17
14
Тези
Освітні дисонанси:flexibility vs stability
Чепак Валентина Василівна
2017
Нові нерівності - нові конфлікти: шляхи подолання. ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України: тези доповідей
c.486-487
15
Наукова стаття
Вивчення освіти: наукові візії та розрізнення
Чепак Валентина Василівна
2015
Соціологічні студії, науково-практичний журнал
в.2(7) c.52-57
16
Наукова стаття
Мовна та комунікативна компетентності в соціологічному вимірі: пошуки взаємодії
Чепак Валентина Василівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.4(29) c.72-79
17
Праці конференції
Управлінський дизайн університету у глобальному інтер'єрі освіти
Григорук Валерій Іванович
Чепак Валентина Василівна
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
c.369-370
18
Розділ монографії
Управління в інституційній структурі сучасної системи освіти
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2016
Державно-громадське управління освітою (за матеріалами звіту про науково-дослідну роботу "Державно-громадське управління освітою: соціально-філософський аналіз")
в.2.1. c.87-95
19
Розділ монографії
Управління в інституційній структурі освіти
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2015
Модус державно-громадянського управління освітою
в.1.1 c.16-35
20
Наукова стаття
University management design in global education interior
Чепак Валентина Василівна
2015
Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies
c.17-26
21
Наукова стаття
Моделі взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг
Чепак Валентина Василівна
2015
VI міжнародна науково-практична конференція «Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: збірник наукових праць
c.С.42-49
22
Наукова стаття
Мовна ідентичність як передумова солідарності: соціологічні розвідки
Чепак Валентина Василівна
2015
Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна
т.7 c.103-109
23
Розділ монографії
Управління в інституті освіти: соціологічні моделі
Чепак Валентина Василівна
2014
Соціальні технології: заради чого? яким чином? і з яким результатом?: Колективна монографія
c.329-338
24
Розділ монографії
Соціологічні виміри освітнього управління
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2015
Модус державно-громадянського управління освітою
c.18-40; 206-212.
25
Тези
Моделі взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг
Чепак Валентина Василівна
2015
Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.42-49
26
Наукова стаття
Управлінський дизайн університету у глобальному інтер’єрі освіти
Чепак Валентина Василівна
2014
Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies
c.6-12
27
Тези
Управління університетом в контексті освітніх трансформацій
Чепак Валентина Василівна
2014
Соціальне прогнозування та проектування: модернізація політичної системи України. Міжнародна наукова конференція
c.17-18
28
Матеріали конференції
Ціннісні виміри громадської активності студентів
Чепак Валентина Василівна
2013
29
Наукова стаття
Концептуалізація ринку праці та зайнятості населення в науковому дискурсі
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2013
Ринок праці та зайнятість населення
т.3 c.42-45
30
Наукова стаття
Неоінституціональні тренди у вивченні освіти
Чепак Валентина Василівна
2013
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.19 c.13-20
31
Наукова стаття
Соціокультурний підхід у соціології освіти: концепції П.Сорокіна та П. Бурдьє
Чепак Валентина Василівна
2013
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірка наукових праць.
т.19 c.403-407
32
Наукова стаття
Управлінські відносини в соціальному управлінні
Туленков Микола Васильович
Чепак Валентина Василівна
2013
Соціальна психологія
c.138-157
33
Тези
Сутнісні основи функціонування інституту освіти на сучасному етапі
Чепак Валентина Василівна
2013
34
Тези
Управління сучасним університетом: соціологічні розвідки
Чепак Валентина Василівна
2013
35
Наукова стаття
Управління в інституті освіти: пошуки методологічних орієнтирів
Чепак Валентина Василівна
2012
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.29-36
36
Наукова стаття
Предметне поле соціології освіти: множинність теоретичних інтерпретацій
Чепак Валентина Василівна
2012
Наукові праці Миколаївського державного університету ім. Петра Могили
c.7-13
37
Наукова стаття
Конфліктологічна парадигма в соціології освіти
Чепак Валентина Василівна
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.16 c.6-14
38
Наукова стаття
Евристичний потенціал соціогуманітарних наук щодо вивчення освіти
Чепак Валентина Василівна
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.17 c.11-19
39
Тези
Глобалізація в соціологічному дискурсі: обмін, трансформація чи перевага?
Чепак Валентина Василівна
2012
Соціальне прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів: Міжнародна наукова конференція
c.49-51
40
Тези
Освіта як механізм відтворення соціокультурного символічного насильства у соціології освіти П.Бурд'є
Чепак Валентина Василівна
2012
41
Монографія
Теоретико-методологічні засади становлення і розвитку соціології освіти
Чепак Валентина Василівна
2011
Теоретико-методологічні засади становлення і розвитку соціології освіти / В.В.Чепак. - Монографія. - К.: Вид-в- ТОВ "Геопринт". 2011. - 304 с.
c.1-304
42
Наукова стаття
Специфіка управління освітою в умовах реформування
Чепак Валентина Василівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.42-51
43
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади вітчизняної соціології освіти: ретроспектива і сучасний дискурс
Чепак Валентина Василівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
c.109-116
44
Наукова стаття
Інституціональні засади соціології освіти
Чепак Валентина Василівна
2011
Ринок праці та зайнятість населення
c.37-41
45
Наукова стаття
Соціологія освіти у сучасному науковому дискурсі
Чепак Валентина Василівна
2011
Соціальна психологія
c.36-44
46
Наукова стаття
Соціологія освіти: евристичний потенціал неоінституціонального підходу
Чепак Валентина Василівна
2011
Соціальна психологія
c.80-90
47
Наукова стаття
Організаційні трансформації університетів у глобальному просторі
Чепак Валентина Василівна
2011
Ринок праці та зайнятість населення
c.50-53
48
Наукова стаття
Освітній простір України в контексті глобалізаційних процесів
Чепак Валентина Василівна
2009
49
Наукова стаття
Структурно-функціональні засади інституціоналізації соціології освіти
Чепак Валентина Василівна
2010
Соціологічні дослідження. Східноукраїнський національний університет Міносвіти і науки України
c.154-163
50
Наукова стаття
Ситуативне функціонування інституту вищої освіти в сучасних умовах
Чепак Валентина Василівна
2010
51
Наукова стаття
До питання розроблення методик викладання соціології
Чепак Валентина Василівна
2010
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
c.170-183
52
Наукова стаття
Теоретичні засади дослідження проблеми виживання організації в соціології
Чепак Валентина Василівна
2010
Соціальна перспектива і регіональний розвиток: філософія, політика, соціологія: Збірник наукових праць
т.4 c.92-102
53
Наукова стаття
Структурно-функціональні засади інституціоналізації соціології освіти // Соціологічні дослідження: Збірник наукових праць
Чепак Валентина Василівна
2010
54
Наукова стаття
Соціологія освіти: теоретико-методологічні проблеми у морфогенетичному вимірі
Чепак Валентина Василівна
2010
Наукові праці: науково-методичний журнал. Соціологія.
c.64-70
55
Праці конференції
Сучасні соціологічні концепції освіти як теоретико-методологічна альтернатива класичним підходам
Чепак Валентина Василівна
2009
56
Праці конференції
Ситуативне функціонування інституту вищої освіти в сучасних умовах // Матеріали Третьої Міжнародної наукової конференції для студентів, аспірантів, науковців „Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій”, 26-29 квітня 2010. – Суми
Чепак Валентина Василівна
2010
57
Праці конференції
Трансформації інституту вищої освіти в контексті Болонського процесу // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-методичної конференції „Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні”18 – 19 листопада 2010 р. – Київ
Чепак Валентина Василівна
2010
58
Тези
Трансформації інституту вищої освіти в контексті Болонського процесу
Чепак Валентина Василівна
2010
Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні: Всеукраїнська науково-методична конференція
т.9 c.70-72
59
Наукова стаття
Освітній простір України в контексті глобалізаційних процесів
Чепак Валентина Василівна
2009
60
Наукова стаття
Чинники формування стилю життя середнього класу: спроба концептуалізації
Чепак Валентина Василівна
2009
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства
c.171-178
61
Наукова стаття
Методологічні особливості соціології освіти на сучасному етапі
Чепак Валентина Василівна
2008
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.20-25
62
Наукова стаття
Проблеми освіти у класичній соціології
Чепак Валентина Василівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
т.27 c.24.0000

Повернення до списку

Вгору