Автори, співробітники Університету

Черевичний Геннадій Семенович

Ідентифікатор автора: 43033
Кількість пошукових запитів автора: 814
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Новітньої історії України
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Управління розвитком науково-освітнього потенціалу України через призму сучасної історіографії
Черевичний Геннадій Семенович
2019
Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського наукового форуму"Адаптивні системи управління в освіті" Харків
в.24-28 січня 2019 р. c.102-103
2
Матеріали конференції
Вітання учасникам конференції
Черевичний Геннадій Семенович
2019
Збірник матеріалів п'ятої (ювілейної) Чернігівської обласної історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді "Найкращі описи історико-краєзнавчої спадщини Чернігівщини, Київ-Чернігів
в.Київ-Чернігів, 2019 c.11
3
Наукова стаття
Науково-освітній потенціал України через призму сучасної історіографії
Черевичний Геннадій Семенович
2018
Розбудова єдиного інформаційного простору української освіти – вимога часу: (зб. матер. Всеук.наук-практ.WEB-форуму (Київ-Харків, 22-23 березня 2018 р.); за заг. ред. М. Л. Ростока, І. М. Савченко, Т. С. Бондаренко. – Кропивницький: Вид-во Льотної академі
c.49-52
4
Наукова стаття
Beit Professorship та імперська історія
Черевичний Геннадій Семенович
2018
Наукові записки Малої академії наук України. Серія «Педагогічні науки»: (зб. наук. праць; редкол.: С.О. Довгий (голова), О. Є. Стрижак, О.В. Лісовий та ін.) – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018
в.11 c.33-43
5
Наукова стаття
Monitoring as a Methodological Framework for Predicting the Quality of Training of Scientific Personnel
Черевичний Геннадій Семенович
2018
Sciences of Europe
в.30 c.31-36
6
Наукова стаття
Transdisciplinary paradigm of STEM-knowledge management in the context of adaptive approach
Черевичний Геннадій Семенович
2018
World Science. Warsaw: RS Clobal Sp.z O.O
в.10 (38) 2 c.4-9
7
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичні матеріали з «Курсу історії у загальноосвітніх навчальних закладах та методика її викладання» для студентів історичного факультету
Черевичний Геннадій Семенович
2017
К.:ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017
c.1-80
8
Наукова стаття
Репресивна діяльність революційних трибуналів в Україні 1919 р.
Черевичний Геннадій Семенович
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.119 c.25-30
9
Наукова стаття
Вплив процесу декомунізації в Україні на формування пострадянської ідентичності (на прикладі топоніміки Києва)
Черевичний Геннадій Семенович
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.283-286
10
Наукова стаття
Новации в методологии украинской историографии
Черевичний Геннадій Семенович
2016
Институт истории естествознания и техники РАН
c.315-330
11
Праці конференції
Актуальність обгрунтування поняття «науково-освітній потенціал»
Черевичний Геннадій Семенович
2016
Збірник матеріалів міжнародного симпозіуму «Взаємодія урядів та національних наукових товариств із міжнародними організаціями з метою розвитку та застосування наукових знань»
c.212-214
12
Матеріали конференції
Вектор высшего реформирования образования Украины их противоречия
Черевичний Геннадій Семенович
2015
Социальное знание и проблемы интенсификации развития белорусского общества. Международноя научно-практическая конференция
c.168-172
13
Наукова стаття
Новации в методологии украинской историографии
Черевичний Геннадій Семенович
2015
Россейско-украинский сборник
т.3 c.286-294
14
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
15
Матеріали конференції
Київський університет в епіцентрі процесу НТР радянської доби (середина 1950-х – 1960-ті рр.)
Черевичний Геннадій Семенович
2014
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.340-345
16
Наукова стаття
Виконавча влада в Україні на рубежі ХХ-ХХІ століть: правовий та історичний аспект
Черевичний Геннадій Семенович
2014
Вісник Академії адвокатури України
т.1 c.27-35
17
Наукова стаття
Міністерство як орган в системі центральних органів виконавчої влади в Україні: конституційно-правовий аспект
Черевичний Геннадій Семенович
2013
Часопис Київського університету права
т.4 c.127-130
18
Наукова стаття
Перспективи реформування конституції України: вітчизняний та закордонний досвід
Черевичний Геннадій Семенович
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.71 c.238.0000
19
Праці конференції
Историография высшего образования в творчестве В.И. Вернадского
Черевичний Геннадій Семенович
2013
Владимир Иванович Вернадский и история науки: к 150-летию со дня рождения
c.247.0000
20
Наукова стаття
Освітньо-науковий потенціал як фактор державотворення сучасної України
Черевичний Геннадій Семенович
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.57 c.139.0000
21
Наукова стаття
Історіографія історії науково-освітнього потенціалу: актуальність інституалізації
Черевичний Геннадій Семенович
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.58 c.51.0000
22
Навчально-методичний комплекс
Київський університет – центр вищої освіти та наукових досліджень (середина 1950-х – 1960-ті рр.).
Сморжевська Оксана Олександрівна
Черевичний Геннадій Семенович
2011
К.:ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017
c.1-72
23
Наукова стаття
Північноєвропейський досвід розвитку вищої освіти у контексті Болонського процесу
Черевичний Геннадій Семенович
2009
Історичний журнал
c.60.0000
24
Наукова стаття
Безперервність освіти: фінський досвід
Черевичний Геннадій Семенович
2009
Історіографічні дослідження в Україні
т.41 c.21.0000
25
Наукова стаття
Постновітні реалії: виклики для України
Боровик Микола Андрійович
Черевичний Геннадій Семенович
2008
Історичний журнал
c.15.0000
26
Наукова стаття
Генеза вищої освіти України у контексті сучасних вимог
Черевичний Геннадій Семенович
2008
Інтеграція науки і освіти. Збірник наукових праць. – К.
c.68.0000
27
Наукова стаття
Трансформація державної освітянської політики у сфері міжнародного співробітництва в Україні (90-ті роки XX ст.) :інтеграційний аспект.
Черевичний Геннадій Семенович
2007
Історичний журнал
c.2.0000
28
Наукова стаття
Вища освіта України: новації, проблеми, перспективи
Черевичний Геннадій Семенович
2007
Наука та наукознавство
c.6.0000

Повернення до списку

Вгору