Автори, співробітники Університету

Чередниченко Олександр Іванович
Cherednychenko Oleksandr Ivanovych

Ідентифікатор автора: 43039
Кількість пошукових запитів автора: 1354
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Теорії та практики перекладу романських мов ім. Миколи Зерова
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: проблеми загального та романського мовознавства, соціолінгвістика, контрастивна лінгвістика, історія і теорія перекладу

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 48, з них наукових статей (наукові публікації) - 37, монографій - 6, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Мовна політика в освітній галузі країн Європи і Америки
Чередниченко Олександр Іванович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
в.1(51) c.6-12
2
Тези
Le lexique des affaires en français, anglais et ukrainien
Чередниченко Олександр Іванович
2019
Langues, Sciences et Pratiques: Colloque international francophone en Ukraine
c.70-71
3
Монографія
Переклад-Культура-Ідентичність
Чередниченко Олександр Іванович
2017
К.: Видавець Заславський О.Ю.
c.1-224
4
Тези
La synergie des langues dans les terminologies modernes // Actes du 2e Colloque international francophone en Ukraine "Langues, Sciences et Pratiques" 3-4 octobre 2018
Чередниченко Олександр Іванович
2018
Дніпро. Акцент ПП.
c.42-43
5
Монографія
La Francophonie en Europe du Sud-Est. Aspects historiques, problématiques actuelles
Чередниченко Олександр Іванович
2016
Leipziger Universitätsverlag
c.1-142
6
Монографія
Національна пам'ять у філології: спадщина професора Ю.О. Жлуктенка
Чередниченко Олександр Іванович
2017
Львів: ЛНУ імені Івана Франка
c.1-294
7
Наукова стаття
Patient Empowerment: Translating PILS, PRE/POST - OP Instructions, and ICS/
Поворознюк Роксолана Владиславівна
Чередниченко Олександр Іванович
2016
Proceedings of the 57th Annual Conference of the American Translators Associations, November 2-5, 2016, San Francisco, California
c.37-45
8
Наукова стаття
Категорії сучасного перекладознавства: проблеми і дискусії
Чередниченко Олександр Іванович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
в.44 c.3-7
9
Наукова стаття
La francophonie et les études françaises en Ukraine
Чередниченко Олександр Іванович
2017
Actes du 1er Colloque international francophone en Ukraine 19-20 octobre 2017 «Langues, Sciences et Pratiques»
c.138-140
10
Наукова стаття
La francophonie en Ukraine: histoire et modernité
Чередниченко Олександр Іванович
2016
Leipziger Universitätsverlag
c.137-142
11
Наукова стаття
Категорійний апарат сучасного перекладознавства : стан і перспективи
Чередниченко Олександр Іванович
2016
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки
в.144 c.95-99
12
Наукова стаття
Наукова спадщина Ю. Жлуктенка у контексті розвитку філології XX ст.
Чередниченко Олександр Іванович
2015
13
Наукова стаття
Le discours identitaire en Ukraine apres Maїdan
Чередниченко Олександр Іванович
2016
ВПЦ "Київський університет"
в.1(3) c.66-79
14
Матеріали конференції
Неологія в сучасному політичному дискурсі як проблема перекладу
Чередниченко Олександр Іванович
2015
Матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конференції романістів Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства 17-18 вересня 2015 р. Одеса
т.5 c.27-30
15
Наукова стаття
Патрон українського перекладу: (до 125-річчя від дня народження Миколи Зерова)
Чередниченко Олександр Іванович
2015
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (2) c.5-14
16
Наукова стаття
Українсько-романські перекладацькі відносини у критиці і бібліографії Григорія Кочура
Чередниченко Олександр Іванович
2014
Іноземна філологія. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка
т.127 c.44-52
17
Наукова стаття
L'Ukraine après Maїdan: une nouvelle identité
Чередниченко Олександр Іванович
2015
Penser l'Ukraine après Maїdan. La crise ukrainienne et la reconfiguration des identités politiques
т.17 c.75-84
18
Монографія
Шевченкознавство в сучасному світі
Алієва Заміна Керімкизи
Білик Наталія Леонідівна
Бондаренко Іван Петрович
Верба Галина Георгіївна
Деркач Олена Михайлівна
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
Кім Сук Вон
Ковальчук Юлія Андріївна
Коломієць Лада Володимирівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
Петровська Леся Євгенівна
Підвойний Володимир Миколайович
Погребняк Олена Альбертівна
Радишевський Ростислав Петрович
Чередниченко Олександр Іванович
Чернишова Юлія Олександрівна
Чмир Олена Романівна
Шелест Богдана Петрівна
Пилипенко Ростислав Євгенович
Стеблина Леся Миколаївна
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-464
19
Монографія
Шевченкознавство в сучасному світі
Алієва Заміна Керімкизи
Білик Наталія Леонідівна
Бондаренко Іван Петрович
Верба Галина Георгіївна
Деркач Олена Михайлівна
Дзюба-Погребняк Олена Іванівна
Кім Сук Вон
Ковальчук Юлія Андріївна
Коломієць Лада Володимирівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
Петровська Леся Євгенівна
Підвойний Володимир Миколайович
Погребняк Олена Альбертівна
Радишевський Ростислав Петрович
Чередниченко Олександр Іванович
Чернишова Юлія Олександрівна
Чмир Олена Романівна
Шелест Богдана Петрівна
Пилипенко Ростислав Євгенович
Стеблина Леся Миколаївна
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-464
20
Наукова стаття
Захист офіційної мови в національній державі: досвід Франції
Чередниченко Олександр Іванович
2013
Мовознавство
т.5 c.28-36
21
Наукова стаття
Нормотворча діяльність як чинник розвитку французької мови
Чередниченко Олександр Іванович
2013
22
Наукова стаття
Концепт захисту в історії французької мови // Матеріали ІV Всеукраїнської конференції «Структурно-семантична і когнітивно-дискурсивна парадигми сучасного романського мовознавства»
Чередниченко Олександр Іванович
2013
23
Наукова стаття
Перекладознавство у Шевченковому університеті (до 50-річчя відділу перекладачів)
Чередниченко Олександр Іванович
2013
24
Наукова стаття
Проблеми еволюції французької літературної норми
Чередниченко Олександр Іванович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.44 c.16.0000
25
Наукова стаття
Євролект і проблеми його перекладу
Чередниченко Олександр Іванович
2012
26
Наукова стаття
Італійські елементи у мовленні україномовних та російськомовних мігрантів
Чередниченко Олександр Іванович
2012
27
Наукова стаття
Майстри українського перекладу – Григорій Кочур і Микола Лукаш
Чередниченко Олександр Іванович
2010
Мова і культура
c.204.0000
28
Наукова стаття
«Музики передусім!» Поль Верлен в українських перекладах
Чередниченко Олександр Іванович
2011
29
Наукова стаття
Музики передусім! Поль Верлен в українських перекладах
Чередниченко Олександр Іванович
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
c.0.0000
30
Наукова стаття
Гійом Аполлінер у перекладах Миколи Лукаша
Чередниченко Олександр Іванович
2010
31
Наукова стаття
Перекладацький доробок Миколи Лукаша у царині романських літератур.
Чередниченко Олександр Іванович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
т.30 c.0.0000
32
Наукова стаття
Микола Лукаш - перекладач з романських мов
Чередниченко Олександр Іванович
2010
Мовні і концептуальні картини світу
т.30 c.0.0000
33
Наукова стаття
Англо-французька семантична взаємодія та "нещирі друзі перекладача"
Чередниченко Олександр Іванович
2008
34
Наукова стаття
Сучасна французька неологія з погляду перекладача
Чередниченко Олександр Іванович
2008
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.21.0000
35
Наукова стаття
Ергоніми у французьких текстах та їх відтворення в українському письмовому та усному перекладі.
Чередниченко Олександр Іванович
2008
36
Наукова стаття
Французько-український переклад у світі сучасних комп'ютерних технологій
Чередниченко Олександр Іванович
2008
37
Наукова стаття
Український переклад з минулого у сьогодення
Чередниченко Олександр Іванович
2008
38
Довідник
Культура ділового листування французькою мовою
Гнатюк Андрій Дмитрович
Чередниченко Олександр Іванович
2007
39
Монографія
Про мову і переклад
Чередниченко Олександр Іванович
2007
40
Наукова стаття
Проблеми мовної і перекладацької освіти в Україні
Чередниченко Олександр Іванович
2007
Українознавство
c.148.0000
41
Наукова стаття
Складові професійної компетенції письмового та усного перекладача
Чередниченко Олександр Іванович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
42
Наукова стаття
Ергоніми у французьких текстах та їх відтворення в українському письмовому та усному перекладі
Чередниченко Олександр Іванович
2007
43
Подвижниця українського перекладознавства (до 70-річчя Р.П.Зорівчак)
Чередниченко Олександр Іванович
2005
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
44
Наукова стаття
Англіцизми у французькому та українському медіадискурсі
Чередниченко Олександр Іванович
2005
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
45
Наукова стаття
Переклад у добу глобалізації.
Чередниченко Олександр Іванович
2005
46
Наукова стаття
Україніка у франкомовному світі
Чередниченко Олександр Іванович
2005
47
Наукова стаття
La politigue linguistigue en Ukraine. Gesprochenes Rumanisch in der Ukraine. Soziolinguistische Verhaltnisse und linguistische Strukturen. Leipziger Universitatsverlag
Чередниченко Олександр Іванович
2004
48
Наукова стаття
Translation in Ukraine: The Past and The Present
Чередниченко Олександр Іванович
2004

Повернення до списку

Вгору