Автори, співробітники Університету

Черниш Тетяна Олександрівна
ChernyshTetianaOleksandrivna

Ідентифікатор автора: 43080
Кількість пошукових запитів автора: 702
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Слов'янської філології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: слов’янська порівняльно-історична лексикологія, етимологія, лінгводидактика, історія польської мови

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 43, з них наукових статей (наукові публікації) - 39, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Oleksandr Melnyczuk jako etymolog i komparatysta
Черниш Тетяна Олександрівна
2019
Studia z Filologii Polskiej I Słowiańskiej
т.54
2
Наукова стаття
Категорії синхронії та діахронії і розуміння характеру їхнього співвідношення у новітній лінгвістиці
Черниш Тетяна Олександрівна
2019
«На сторожі слова»: Збірник наукових праць на пошану проф. Василя Ґрещука / Відп. ред. В. Кононенко. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2019
3
Наукова стаття
Juliusz Tenner i jego "Podrкcznik sztuki czytania" (ku stuleciu wydania)
Черниш Тетяна Олександрівна
2018
Полоністика уЛьвові: 200 років ідеї. Історія підручників з польської мови. Збірник праць з нагоди 200-річчя цісарського рескрипту про започаткування польської філології у Львівському університеті / За ред. А. Кравчук, В. Кметя. – Київ: Фірма „ІНКОС”,2018
4
Підручник
Szkice z historii polskiego jкzyka literackiego. Podrкcznik. Cz. 1. P
Черниш Тетяна Олександрівна
2019
Київ: Дух і Літера, 2019
5
Наукова стаття
Значення «Акцентологічного коментаря до польської мови» Л.А. Булаховського для вишівської лінгвополоністики
Черниш Тетяна Олександрівна
2018
Слов’янський збірник
в.22 c.14-23
6
Наукова стаття
Вєх як засіб наративної міфологізації польської історії
Черниш Тетяна Олександрівна
2018
Полоністика у ХХІ столітті: між локальним і глобальним. Збірник праць з нагоди 19-річчя польської філології у ЛьвівськомуУніверситеті ; за ред. А. Кравчук, І. Бундзи. – Київ : Інкос, 2018
c.33-41
7
Наукова стаття
Ще раз про місце соссюрівських дихотомій у теоретико-методологічному апараті сучасної лінгвістики
Черниш Тетяна Олександрівна
2018
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
в.33 c.125-133
8
Наукова стаття
До питання про множинність рішень в етимологізуванні
Черниш Тетяна Олександрівна
2017
Мовознавство
в.2 c.14-23
9
Наукова стаття
Л.А.Булаховський і О.С.Мельничук: спадкоємність і новаторство
Черниш Тетяна Олександрівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
в.32 c.145-151
10
Наукова стаття
Учені-славісти в Київському університеті: матеріали до бібліографії. Радишевський Р.П.
Черниш Тетяна Олександрівна
2017
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
в.30 c.214
11
Наукова стаття
Академік О.С.Мельничук в історії світової славістики (до 95-річчя з дня народження)
Черниш Тетяна Олександрівна
2016
«Глобалізація/європеїзація і розвиток національних слов’янських культур». Матеріали Міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури. Інститут рукопису НБУВ
c.72-74
12
Наукова стаття
Булаховський – семасіолог і лексиколог-компаративіст
Черниш Тетяна Олександрівна
2016
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
в.29 c.173-179
13
Наукова стаття
Polonica в «Истории славянской филологии» Ватрослава Ягича
Черниш Тетяна Олександрівна
2015
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.299-308
14
Наукова стаття
Мовна особистість і мовна біографія Тараса Шевченка у висвітленні Пшемислава Зволінського
Черниш Тетяна Олександрівна
2015
Шевченкознавчі студії
т.18 c.505-511
15
Наукова стаття
Морфонологічні та семантичні особливості відображення іє. *gu̯her- / gu̯hor- «горіти» у дієслівних континуантах псл. *gorěti / *goriti / *garati
Черниш Тетяна Олександрівна
2015
Мовознавство
т.3 c.77-87
16
Наукова стаття
До проблеми походження укр. жевріти: українські та позаукраїнські паралелі
Черниш Тетяна Олександрівна
2014
Warszawa: Instytut Slawistyki PAN (SOW)
c.209-214
17
Наукова стаття
Слов’янські старожитності в художньому зображенні Ю.Крашевського
Черниш Тетяна Олександрівна
2014
Зб. наук. праць "Волинь – Житомирщина" Історико-філологічний збірник з регіональних проблем
c.160-165
18
Наукова стаття
Українські географічні назви з основою псл. *jьzvorъ у структурі гнізда псл. *vьrěti
Черниш Тетяна Олександрівна
2013
Warszawa: Wydawnictwo UKSW
т.4 c.73-82
19
Наукова стаття
Про неодиничність розв’язань в історико-етимологічних студіях: множинна мотивація і дериваційна багатозначність у контексті семантичної реконструкції
Черниш Тетяна Олександрівна
2013
Warszawa: Instytut Slawistyki PAN (SOW)
т.48 c.97-102
20
Наукова стаття
Слов’янська порівняльно-історична лексикологія та її завдання
Черниш Тетяна Олександрівна
2013
Слов’янський збірник
т.27 c.7-21
21
Наукова стаття
Про неодиничність розв'язань в історико-етимологічних студіях: множинна мотивація і дериваційна багатозначність у контексті семантичної реконструкції
Черниш Тетяна Олександрівна
2013
22
Праці конференції
Дослідження праслов’янської синонімії в контексті гніздового підходу
Черниш Тетяна Олександрівна
2013
Мовознавство
т.2 c.23.0000
23
Монографія
Праславянские синонимы со значением «зной, жара»: реконструкция и гнездовая характеристика//Колективна монографія Aktualne problemy jenzykoznawstwa slowianskiego (red. Elena Koriakowcewa, Janina Gardzinska). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanist
Черниш Тетяна Олександрівна
2012
Інше
c.45-56
24
Наукова стаття
Реконструкція праслов’янської синонімії в рамках гніздового підходу (на матеріалі слів зі значенням «спека»)
Черниш Тетяна Олександрівна
2012
25
Наукова стаття
Роль паронімії у розвитку семантичної структури слов’янських історико-етимологічних гнізд із термічними коренями
Черниш Тетяна Олександрівна
2012
26
Наукова стаття
Про полоністику і полоністів 1971-1976 років // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті акад. Л.А.Булаховського. Вип. 16. – С. 112-118(0,2 д.а).
Черниш Тетяна Олександрівна
2011
27
Наукова стаття
Деякі мовно-стилістичні явища у поезії ксьондза Яна Твардовського
Черниш Тетяна Олександрівна
2011
Слов’янські обрії. – К.
т.12 c.513.0000
28
Наукова стаття
Множественная мотивация и деривационная многозначность в контексте семантической реконструкции
Черниш Тетяна Олександрівна
2011
Межвузовский сборник статей Коммуникативные исследования
c.242.0000
29
Наукова стаття
Історія Польщі за Вєхом (про мову і стиль Ст. Вєхецького).
Черниш Тетяна Олександрівна
2011
Logistics
т.5 c.64.0000
30
Наукова стаття
Слова на позначення високої температури (на матеріалі української та польської мов)
Черниш Тетяна Олександрівна
2010
Київські полоністичні студії
т.16 c.482.0000
31
Наукова стаття
Реконструкция праславянских синонимов, обозначающих зной, в рамках гнездового похода
Черниш Тетяна Олександрівна
2010
Мова і культура
т.9 c.117.0000
32
Наукова стаття
Гра слів у поетичній мові ксьондза Я. Твардовського
Черниш Тетяна Олександрівна
2010
Матеріали Міжнар. славістичних читань, присвячених пам’яті академіка Л.А.Булаховського
т.12 c.193.0000
33
Наукова стаття
Л. А. Булаховський і компаративно-етимологічне вивчення тематичних груп лексики
Черниш Тетяна Олександрівна
2009
Мова і культура
т.1 c.375.0000
34
Наукова стаття
Постать проф. А. Є. Супруна і порівняльно-типологічні дослідження слов’янської лексики
Черниш Тетяна Олександрівна
2009
Слов’янські обрії. – К.
c.236.0000
35
Наукова стаття
Множинна мотивація і дериваційна багатозначність у контексті семантичної реконструкції
Черниш Тетяна Олександрівна
2009
Актуальні проблеми слов’янської філології.
c.113.0000
36
Наукова стаття
Українське діалектне жагва на загальнослов'янському тлі
Черниш Тетяна Олександрівна
2008
37
Наукова стаття
Типологічні аспекти семантичної реконструкції гнізд праслов'янської лексики
Черниш Тетяна Олександрівна
2008
38
Наукова стаття
Глагольные образования с коренем и.-е. *dhegh-/dhogh- в славянских языках
Черниш Тетяна Олександрівна
2008
Мова і культура
c.97.0000
39
Наукова стаття
Тематична група лексики в структурі історико-етимологічного гнізда (на матеріалі словянських nomina instrumenti з коренем псл. zeg-)
Черниш Тетяна Олександрівна
2008
40
Наукова стаття
Словянська лексика: витоки й еволюція
Черниш Тетяна Олександрівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
т.19
41
Праці конференції
К вопросу об этимологииславянских глаголов с корнем псл *пол/пал.
Черниш Тетяна Олександрівна
2007
42
Наукова стаття
Польсько- українські мовні складнощі: переваги й недоліки навчання польської мови в контексті лінгвогенетичної та типологічної подібності
Черниш Тетяна Олександрівна
2005
43
Наукова стаття
Дослідження етимологічних гнізд та проблема семантичної реконструкції
Черниш Тетяна Олександрівна
2005

Повернення до списку

Вгору