Автори, співробітники Університету

Черній Дмитро Іванович
Cherniy D. І.

Ідентифікатор автора: 43090
Author Identifier Number Scopus: 57194564633 →
ResearcherID, Web of Science: R-2739-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 861
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Моделювання складних систем / НДЛ Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ /
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: рівняння в частинних похідних; обчислювальні методи для сингулярних інтегральних рівнянь; обчислювальні технології для вихрових течій та еволюційних процесів

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 96, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 43, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 5

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
The modeling of different scale hydrologic processes in aquatories
Черній Дмитро Іванович
2019
Journal Environmental Safety and Natural Resources
т.29 c.87-98
2
Наукова стаття
Засоби комп"ютерного моделювання в галузі обчислювальної гідродинаміки
Черній Дмитро Іванович
2019
Математичне моделювання в економіці. Міжнародний науковий журнал
т.2 c.21-39
3
Наукова стаття
Применение метода дискретных особенностей при составлении краткосрочного прогноза распространения загрязнений на морской поверхности
Черній Дмитро Іванович
2019
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях
т.8 в.1333 c.104-109
4
Тези
Квадратурно- різнецеві схеми для задачі Коші з гіперсингулярним інтегралом в правій частині
Гаркуша Василь Ігорович
Ляшко Сергій Іванович
Риженко Андрій Іванович
Черній Дмитро Іванович
2019
Математика. Інформаційні технології. Освіта: Міжнародна науково-практична конференція
т.8 c.19
5
Тези
Прогнозирование распространения пассивных примесей в речных экосистемах на основе метода Лагранжа
Черній Дмитро Іванович
2018
Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології
т.7 c.179-180
6
Матеріали конференції
Об одном часном решении уравнения Навье-Стокса
Черній Дмитро Іванович
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
в.1 c.148-149
7
Матеріали конференції
Моделирование динамики процесса распространения поверхностного загрязнения в дельтах речных систем
Черній Дмитро Іванович
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
в.1 c.159-161
8
Матеріали конференції
Сучасні засоби комп’ютерного моделювання в галузі гідродинаміки
Черній Дмитро Іванович
2018
Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Міжнародна науково-практична конференція
в.17 c.16-18
9
Наукова стаття
Моделирование трехмерной вихревой структуры
Черній Дмитро Іванович
Васін Павло Олексійович
2018
Компьютерная математика
в.1 c.9-16
10
Праці конференції
Methods of geodynamic processes simulation
Черній Дмитро Іванович
2018
Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (APAMCS): Всеукраїнська наукова конференція
в.24 c.159
11
Праці конференції
Development Wake Behind of a Moving Grid and Computational Technologies
Черній Дмитро Іванович
2018
Bluff Body Wakes and Vortex-Induced Vibrations (BBVIV): Міжнародна конференція
в.7 c.79-80
12
Праці конференції
The Structure of a Vortex Wake Behind Vertical Wind Turbines as a Criterion for the Efficiency
Черній Дмитро Іванович
2018
Bluff Body Wakes and Vortex-Induced Vibrations (BBVIV): Міжнародна конференція
в.7 c.163-165
13
Тези
Methods of geodynamic processes simulation as a means of forecasting in decision support systems
Черній Дмитро Іванович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.31 c.126
14
Монографія
Метод сингулярных интегральных уравнений и вычислительные технологии
Черній Дмитро Іванович
2016
К.:Видавництво «Юстон»
c.1-380
15
Наукова стаття
A study on mathematical short-term modelling of environmental pollutant transport by sea currents: The lagrangian approach
Черній Дмитро Іванович
2017
Journal of Environmental Accounting and Management
c.87-104
16
Наукова стаття
Вычислительные технологии для метода дискретных особенностей в гидродинамике
Черній Дмитро Іванович
2016
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління
в.32 c.75-83
17
Наукова стаття
Про похідні для інтегральних представлень
Черній Дмитро Іванович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.3
18
Наукова стаття
Алгоритми методу дискретних особливостей для обчислювальних технологій
Ляшко Сергій Іванович
Черній Дмитро Іванович
2017
Кібернетика і системний аналіз
в.6 c.147-159
19
Наукова стаття
Algorithms of the discrete singularity method for computing technologies
Ляшко Сергій Іванович
Черній Дмитро Іванович
2017
Cybernetics and Systems Analysis
т.53 в.6 c.950-962
20
Наукова стаття
Математическое моделирование пространственных струйных эффектов
Черній Дмитро Іванович
2016
Компьютерная математика
в.1 c.27-35
21
Праці конференції
Адаптация метода дискретных особенностей к задачам переноса поверхностных загрязнений морскими течениями
Черній Дмитро Іванович
2017
Методы дискретных особенностей в задачах математической физики: Международный симпозиум
т.18 c.82-85
22
Праці конференції
Алгоритмы метода дискретных особенностей и вычислительные технологии
Черній Дмитро Іванович
2017
Методы дискретных особенностей в задачах математической физики: Международный симпозиум
т.18 c.86-91
23
Тези
Моделирование векторных полей вихревых структур
Черній Дмитро Іванович
Васін Павло Олексійович
2017
Dynamical Systems Modelling And Stability Investigation (DSMSI): Міжнародна конференція
т.18 c.101
24
Тези
The transformation to discrete singularities
Черній Дмитро Іванович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.29 c.30
25
Тези
The Transformation of Discrete Singularities
Черній Дмитро Іванович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.30 c.32-33
26
Тези
Моделирование распространения загрязнения на морской поверхности
Черній Дмитро Іванович
2016
Комп’ютерна гідромеханіка: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.25-26
27
Матеріали конференції
Лабораторное исследование течений на модели акватории Керченского пролива
Черній Дмитро Іванович
2016
Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Міжнародна науково-практична конференція
в.XV c.11-12
28
Матеріали конференції
Моделирование распространения загрязнений на морской поверхности после экологических аварий в прибрежной зоне
Черній Дмитро Іванович
2016
Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Міжнародна науково-практична конференція
в.xv c.61-64
29
Наукова стаття
Математическая модель течения в мелководной акватории
Черній Дмитро Іванович
2016
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління
в.29 c.83-92
30
Наукова стаття
Вычислительные технологии для метода дискретных вихрей
Черній Дмитро Іванович
2016
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях
в.6 c.116-123
31
Тези
Computing technologies of the discrete singularities method
Черній Дмитро Іванович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.XXVII c.35-36
32
Тези
On a model of viscous flows
Черній Дмитро Іванович
2016
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.XXVIIІ c.132-133
33
Тези
Моделирование распространения загрязнений на морской поверхности
Черній Дмитро Іванович
2016
Комп’ютерна гідромеханіка: Міжнародна науково-практична конференція
в.V c.25-26
34
Тези
Экспериментальное и математическое моделирование слоистых течений в плоском канале
Черній Дмитро Іванович
2016
Комп’ютерна гідромеханіка: Міжнародна науково-практична конференція
в.V c.68-69
35
Праці конференції
О математическом решении для прогнозирующих систем в области гидрологии
Черній Дмитро Іванович
2014
Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Міжнародна науково-практична конференція
c.5-9
36
Праці конференції
Вычислительные и технологии на основе метода дискретных особенностей для задач течения жидкостей с подвижными границами
Черній Дмитро Іванович
2015
Методы дискретных особенностей в задачах математической физики: Международный симпозиум
c.90-91
37
Праці конференції
Метод дискретных особенностей для вязкого течения в канале сложной геометрии
Черній Дмитро Іванович
2015
Методы дискретных особенностей в задачах математической физики: Международный симпозиум
c.269-272
38
Праці конференції
Метод сингулярных интегральных уравнений и вычислительные технологии компьютерного моделирования
Черній Дмитро Іванович
2015
Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Міжнародна науково-практична конференція
c.5-9
39
Тези
Компьютерное моделирование -- технология прогнозирования
Черній Дмитро Іванович
2015
Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів
c.221
40
Тези
One case of the analytikal solution of the Navier-Stokes equation
Черній Дмитро Іванович
2015
Dynamical Systems Modelling And Stability Investigation (DSMSI): Міжнародна конференція
т.17 c.87
41
Тези
Математичні моделі для обчислювальних технологій
Гаркуша Василь Ігорович
Риженко Андрій Іванович
Черній Дмитро Іванович
2015
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.35
42
Тези
Компьютерное и экспериментальное моделирование вязких слоистых и почти слоистых течений
Черній Дмитро Іванович
2014
Комп’ютерна гідромеханіка: Міжнародна науково-практична конференція
c.7-8
43
Тези
Моделирование вязких слоистых и почти слоистых течений
Черній Дмитро Іванович
2015
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.34
44
Тези
Об управлении аэродинамическими характеристиками в ветроэнергетических системах
Черній Дмитро Іванович
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.79-80
45
Тези
Вычислительные технологи компьютерного моделирования для систем прогнозирования
Черній Дмитро Іванович
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.150
46
Тези
Обчислювальні технології (на основі МДО) для комп’ютерного моделювання
Черній Дмитро Іванович
2015
Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (APAMCS): Всеукраїнська наукова конференція
c.147-148
47
Тези
Процессы адвекции выделенной жидкости морскими течениями
Черній Дмитро Іванович
2015
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.24
48
Праці конференції
On the Model of Unsteady Viscous Flow Layered
Черній Дмитро Іванович
2014
Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях: Міжнародна науково-технічна конференція
c.408-409
49
Тези
Обчислювальні технології компьютерного моделювання
Гаркуша Василь Ігорович
Кашпур Олена Федорівна
Кузьмін Анатолій Володимирович
Риженко Андрій Іванович
Черній Дмитро Іванович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.33
50
Тези
Комп'ютерне моделювання як технологія прогнозування.
Черній Дмитро Іванович
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
c.179
51
Тези
On F partial solutions of the Navier-Stokes
Черній Дмитро Іванович
2014
XXIV Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Чеський Рудолец (Чеська республіка), 1-5 вересня 2014 р.
c.29-30
52
Праці конференції
Нелинейное взаимодействие вихревых структур./Труды XVІ Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2013), Харьков-Херсон, 2013
Черній Дмитро Іванович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.155.0000
53
Праці конференції
Аналитические решения для вязких слоистых течений./ Труды XVІ Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2013), Харьков-Херсон, 2013
Черній Дмитро Іванович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.386.0000
54
Тези
Модели вязких слоистых течений./VI Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 5-6 вересня 2013 р, матеріали конференції
Черній Дмитро Іванович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.211.0000
55
Тези
Об апроксимации, устойчивости и условиях сходимости квадратурно разностных схем для метода дискретных особенностей./VI Міжнар. наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 5-6 вересня 2013 р, матеріали конференції
Риженко Андрій Іванович
Черній Дмитро Іванович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.185.0000
56
Тези
Математические модели для вязких слоистых течений./ ХІI Міжнар. науково-практична конференція "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" Київ-Харків-Крим 9-13 вересня 2013 р.
Черній Дмитро Іванович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.85.0000
57
Тези
The Vortex Model of a Viscid Wall’s Layer./ IUTAM Symposium on ”Vortex Dynamics: Formations, Structure and Function”, Abstract Book, March 10(Sun)-14(Thu), 2013, Centennial Hall, Kyushu University School of Medicine, Fukuoka, Japan.
Черній Дмитро Іванович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.126.0000
58
Тези
Обчислювальні технології комп’ютерного моделювання. /XXІІ International Conference “PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES” (PDMU-2013), Abstracts, September 23-27, 2013,Yalta-Foros, Ukraine, 2013.
Черній Дмитро Іванович
2013
Current problems in information and computational technologies
c.139.0000
59
Тези
The circulation model of vortex flow of a viscid wall layer/23rd International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, August 19-24, 2012, Beijing, China; Abstract Book (23-rd ICTAM 2012, Beijing, China)
Черній Дмитро Іванович
2012
60
Тези
Мобільні системи прогнозування та інформаційної підтримки прийняття рішень/XIX International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2012), April 23-27, 2012 Mukachevo, Ukraine
Черній Дмитро Іванович
2012
61
Тези
Mobile systems for forecasting and Decision support information./ XX International Conference “PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES” (PDMU-2012), Abstracts, September 17-21, 2012, Brno, Czeeh Republic: Abstracts. – Кyiv, 2012.
Черній Дмитро Іванович
2012
62
Наукова стаття
Перемешивание пассивной жидкости в двумерных течениях со сложной геометрией ограничивающих поверхностей.
Черній Дмитро Іванович
2009
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.12 c.83.0000
63
Наукова стаття
Вычислительные особенности нестационарных гидродинамических задач.
Черній Дмитро Іванович
2011
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.104 c.24.0000
64
Наукова стаття
О некоторых особенностях нестационарных течений.
Черній Дмитро Іванович
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.16 c.76.0000
65
Праці конференції
Математична модель гідродинаміки серця./Труды XV Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2011), Харьков-Херсон, 2011
Черній Дмитро Іванович
2011
66
Тези
Технологія прогнозування наслідків небезпечних техногенних впливів та катастроф./XVII International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2011), May 23-27, 2011, Skhidnytsia, Ukraіne
Гаркуша Василь Ігорович
Кашпур Олена Федорівна
Риженко Андрій Іванович
Черній Дмитро Іванович
2011
67
Тези
Вычислительные технологии для задач прогнозирования./IV Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", Київ, 8-10 вересня 2011
Гаркуша Василь Ігорович
Кашпур Олена Федорівна
Риженко Андрій Іванович
Черній Дмитро Іванович
2011
68
Наукова стаття
Адаптированный метод дискретных особенностей к задаче адвекции пассивной примеси морскими течениями.
Черній Дмитро Іванович
2009
Прикладна гідромеханіка
т.11 c.30.0000
69
Праці конференції
Математическое моделирование опасных аэрационных процессов в массивах разновысотной застройки./Труды XIV Межд. симпоз.«Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2009)
Черній Дмитро Іванович
2009
70
Праці конференції
Интеграл типа Коши-Лагранжа для нестационарных течений типа Hele-Shaw./ Труды XIV Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2009)
Черній Дмитро Іванович
2009
71
Праці конференції
Применение метода дискретніх особенностей в задачах адвекции пассивной примеси морскими течениями./ Труды XIV Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2009)
Черній Дмитро Іванович
2009
72
Праці конференції
Моделирование эффекта «кроссовера» для затопленных струй./ Труды XIV Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2009)
Черній Дмитро Іванович
2009
73
Тези
Виявлення небеспечних наслідків прийняття необгрунтованих рішень при розробці містобудівних проектів та проектів промислових зон / International Conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)",Ukraine
Черній Дмитро Іванович
2009
74
Тези
Mathematical modeling of impurity propagation in sea channels / III Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", присв. пам'яті академіка НАН України Ляшка І.І.: матеріали конференції
Черній Дмитро Іванович
2009
75
Тези
Система автоматизированной эколого-аэрационной экспертизы проэктов массивов городской застройки и промышленных зон / III Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", присв. пам'яті академіка НАН України Ляшка І.І.: матеріали конференції
Черній Дмитро Іванович
2009
76
Тези
Вычислительные технологии моделирования эффекта "кроссовера" дл затопленных струй / III Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", присв. пам'яті академіка НАН України Ляшка І.І.: матеріали конференції
Черній Дмитро Іванович
2009
77
Тези
Интеграл уравнений движения для нестационарных слоистых течений вязкой несжимаемой жидкости / III Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", присв. пам'яті академіка НАН України Ляшка І.І.: матеріали конференції
Черній Дмитро Іванович
2009
78
Тези
Характеристики вихревого течения за ротором Дарье. / Труды XIV Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2009), Харьков-Херсон
Черній Дмитро Іванович
2009
79
Наукова стаття
Обчислювальні особливості моделювання струменевих ефектів та вихрових структур
Черній Дмитро Іванович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.124.0000
80
Тези
Вычислительные особенности моделирования струйных эффектов и вихревых структур./ ХII міжн. наук. конф. ім. Акад. М. Кравчука.
Черній Дмитро Іванович
2008
81
Тези
О применениях (P,Q)-аналитических функций для решения нелинейных начально-краевых гидродинамических задач со свободными границами./ ХII міжн. наук. конф. ім. Акад. М. Кравчука
Черній Дмитро Іванович
2008
82
Тези
Технологія експрес-прогнозу нестаціонарних нелінійних аераційних та гідрологічних процесів./International Workshop “Problems of Decision Making under Uncertainties” (PDMU-2008) (Crimea, Ukraine, September 22-27, 2008)
Черній Дмитро Іванович
2008
83
Праці конференції
Програмно-моделирующая система для эколого-аэрационной экспертизы промышленных зон и сооружений.
Гаркуша Василь Ігорович
Черній Дмитро Іванович
2007
XIII Междунар. симпозиум МДОЗМФ. Харьков-Херсон
c.117.0000
84
Праці конференції
Метод и алгоритм вычисления поля давления при использовании МДО.
Черній Дмитро Іванович
2007
XIII Междунар. симпозиум МДОЗМФ. Харьков-Херсон
c.319.0000
85
Праці конференції
О проблемах определения локальных и интегральных характеристик при решении начально-краевых задач с подвижными границами.
Черній Дмитро Іванович
2007
XIII Междунар. симпозиум МДОЗМФ. Харьков-Херсон
c.315.0000
86
Праці конференції
Численное моделирование взаимодействия струйных движителей и несущих поверхностей.
Черній Дмитро Іванович
2007
XIII Междунар. симпозиум МДОЗМФ. Харьков-Херсон
c.295.0000
87
Праці конференції
Построение алгоритма вычисления распределенных характеристик для начально-краевых задач в плоских областях с подвижными границами при использовании МДО.
Гаркуша Василь Ігорович
Черній Дмитро Іванович
2007
Міжнар. симпозіум "Питання оптимізації обчислень (ПОО ХХХIII)". Крим. Ялта, смт. Кацивелі, Україна
c.302.0000
88
Праці конференції
Аппроксимация квадратурно-разностных схем и сходимость решений для интегро¬диференциальных уравнений в начально краевых задачах с подвижными границами при использовании МДО.
Кашпур Олена Федорівна
Черній Дмитро Іванович
2007
Міжнар. симпозіум "Питання оптимізації обчислень (ПОО ХХХIII)". Крим. Ялта, смт. Кацивелі, Україна
c.303.0000
89
Наукова стаття
Обгрунтування методу сіток для параболічних варіаційних нерівностей другого порядку з обмеженням усередині області
Риженко Андрій Іванович
Саженюк Володимир Степанович
Черній Дмитро Іванович
2006
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
90
Наукова стаття
Чисельне моделювання процесу шунтирування у плазмі
Черній Дмитро Іванович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
91
Тези
Численный метод решения гидродинамических задач с фазовими переходами. Матеріали XXI міжнародної наукової конференції імені М. Кравчука
Черній Дмитро Іванович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
92
Навчальний посібник
Методичні розробки до вивчення нормативного курсу “Рівняння математичної фізики” (Інтегральні рівняння) для студентів факультету кібернетики
Кашпур Олена Федорівна
Кузьмін Анатолій Володимирович
Черній Дмитро Іванович
2005
Київ: КНУ
c.1-56
93
Навчальний посібник
Методичні вказівки та учбові завдання до практичних і лабораторних робіт з чисельного розв’язування рівнянь та систем
Кашпур Олена Федорівна
Кузьмін Анатолій Володимирович
Черній Дмитро Іванович
2005
Київ: МАУП
c.1-35
94
Наукова стаття
Метод розв"язання прямої та оберненої крайових задач про невісесиметричне обтікання конічних тіл із вдувом
Черній Дмитро Іванович
2005
95
Наукова стаття
Метод розв’язання прямої та оберненої крайових задач про не вісесиметричне обтікання конічних тіл зі вдувом
Черній Дмитро Іванович
2005
96
Навчальний посібник
Методичні розробки до вивчення нормативного курсу “Рівняння математичної фізики” (Побудова моделей фізичних процесів, постановка початкових та граничних умов) для студентів факультету кібернетики
Гаркуша Василь Ігорович
Кашпур Олена Федорівна
Кузьмін Анатолій Володимирович
Черній Дмитро Іванович
2002
Київ: КНУ
c.1-54

Повернення до списку

Вгору