Автори, співробітники Університету

Чернінський Андрій Олександрович
Cherninski A.O.

Ідентифікатор автора: 43094
Кількість пошукових запитів автора: 1077

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Відділ Фізіології мозку та психофізіології НДІ фізіології
Посада: c.н.с

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: електрофізіологія, психофізіологія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 59, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 7, тез (наукові публікації) - 33, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Праці конференції
Neurophysiological mechanisms of the perception of natural odors in human
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Тукаєв Сергій Вікторович
Чернінський Андрій Олександрович
2016
Neuroscience, SfN’s Annual Meeting
т.46 c.808-809
2
Навчальний посібник
Статистика для юних науковців
Чернінський Андрій Олександрович
2015
ТОВ "Фастпринт"
c.56
3
Наукова стаття
Особливості біоелектричної активності головного мозку при хворобі Паркінсона
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.52-58
4
Наукова стаття
Изменения источников когнитивных вызванных потенциалов p300 убольных болезнью Паркинсона
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
Болезнь Паркинсона и расстройства движений. Руководство для врачей
c.155-157
5
Тези
The effect of levodopa treatment on the distribution of sources of cognitive potentials p300 in parkinson´s disease patients
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
International Scientific Conference of Students and Young Scientists Shevchenkivska vesna: life sciences
т.12 c.30
6
Тези
Топографія джерел когнітивних викликаних потенціалів P300 у осіб з хворобою Паркінсона
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.246
7
Тези
Локалізація генераторів фонової електричної активності головного мозку у пацієнтів з хворобою Паркінсона
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.253
8
Тези
Зміни джерел когнітивних викликаних потенціалів Р300 в осіб з хворобою Паркінсона на фоні прийому леводопи
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
VI Міжнародний конгрес Українського товариства нейронаук 2014
т.6 c.50
9
Тези
Електрична активність головного мозку мишей С57/В6 за умов мікрогравітації
Чернінський Андрій Олександрович
2014
VI Міжнародний конгрес Українського товариства нейронаук 2014
т.6 c.116
10
Тези
Вплив дозування леводопи на генерацію когнітивних викликаних потенціалів Р300 при хворобі Паркінсона
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
VII Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології»
т.7 c.66
11
Тези
Залежність структури ЕЕГ стану спокою від латералізації моторних порушень при хворобі Паркінсона
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
VII Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології»
т.7 c.74
12
Тези
Зорові викликані потенціали людини у різні фази дихального циклу
Макарчук Микола Юхимович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
VII Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології»
т.7 c.142
13
Тези
EPA-1213 - Preference of essential oil as an indicator of individual psychological characteristics
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Тукаєв Сергій Вікторович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
European Congress of Psychiatry
т.22 c.1
14
Тези
P300 generators in Parkinson's disease according to symptoms: a LORETA modelling study
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
Virtual Physiological Human Conference
c.186
15
Тези
Зорові викликані потенціали людини у різні фази дихального циклу під час сприйняття емоційно забарвленої інформації
Макарчук Микола Юхимович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
Міжнародна наукова конференція «Механізми функціонування фізіологічних систем»
c.79-80
16
Тези
Зорові викликані потенціали людини у різні фази дихального циклу під час сприйняття емоційних зображень
Макарчук Микола Юхимович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
ІНФОРМОТЕРАПІЯ: теоретичні аспекти та практичне:міжнародна конференція
т.20 c.112-113
17
Навчальний посібник
Анатомія та фізіологія нервової системи
Комаренко Віктор Іванович
Кравченко Вікторія Іванівна
Чернінський Андрій Олександрович
2013
К. : ТОВ "РА" "АМТ"
c.1-139
18
Навчальний посібник
Біологія людини
Чернінський Андрій Олександрович
2013
Основа
c.1-304
19
Навчальний посібник
Анатомія та еволюція центральної нервової системи: навчальний посібник для студентів
Комаренко Віктор Іванович
Кравченко Вікторія Іванівна
Чернінський Андрій Олександрович
2012
ТОВ «РА «АМТ»
c.1-108
20
Навчальний посібник
Анатомія та фізіологія нервової системи: навчальний посібник для студентів
Комаренко Віктор Іванович
Кравченко Вікторія Іванівна
Чернінський Андрій Олександрович
2013
ТОВ "РА "АМТ"
c.1-139
21
Навчальний посібник
Біологія людини. Олімпіадний мінімум
Чернінський Андрій Олександрович
2013
видавнича група "Основа"
c.1-304
22
Наукова стаття
Вікові особливості когнітивних викликаних потенціалів Р300
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2013
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.24-29
23
Тези
Модуляція активності зорової кори людини суб'єктивно негативними олфактивними чинниками
Чернінський Андрій Олександрович
2012
Фізіологічний журнал
т.58 c.126
24
Тези
Локалізація джерел фонової електричної активності головного мозку при патології екстрапірамідної системи
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2013
Матеріали XI наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяченої пам’яті академіка Володимира Веніаміновича Фролькіса (Київ, 25 січня 2013 року)
т.11 c.65-66
25
Тези
Латералізація джерел когнітивних потенціалів P300 при хворобі Паркінсона
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2013
Фізіологія від молекул до організму: міжнародна конференція молодих вчених
т.3 c.35-36
26
Тези
Effects of interaction between photostimulation and odor stimulation by essential oil in human
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Тукаєв Сергій Вікторович
Чернінський Андрій Олександрович
2013
Neuroscience, SfN’s Annual Meeting
т.43 c.58
27
Тези
Зв'язок фаз дихального циклу та зорових викликаних потенціалів у людини
Зима Ігор Григорович
Макарчук Микола Юхимович
Чернінський Андрій Олександрович
2013
Фізіологія від молекул до організму: міжнародна конференція молодих вчених
c.46
28
Наукова стаття
Вплив кверцетину на вроджені та набуті поведінкові реакції алкоголізованих щурів
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Тукаєв Сергій Вікторович
Філімонова Наталя Борисівна
Чернінський Андрій Олександрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.12 c.28-30
29
Тези
Зрительные вызванные потенциалы на фоне одорации изовалериановой кислотой
Макарчук Микола Юхимович
Чернінський Андрій Олександрович
2012
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам "ЛОМОНОСОВ"
т.8 c.112
30
Тези
Модуляція активності зорової кори людини суб’єктивно негативними олфактивними чинниками
Чернінський Андрій Олександрович
2012
Фізіологія від молекул до організму: міжнародна конференція молодих вчених
т.2 c.94
31
Навчальний посібник
Анатомія і еволюція нервової системи: навчальний посібник для студентів
Комаренко Віктор Іванович
Кравченко Вікторія Іванівна
Чернінський Андрій Олександрович
2011
ООО «Інтерсервіс» (друк посібника)
c.1-85
32
Наукова стаття
Участь зорової кори у реалізації електроенцефалографічної реакції засвоєння ритму при світловій стимуляції людини
Чернінський Андрій Олександрович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.14 c.35-37
33
Практикум
Методичні рекомендації до практичних занять з спецкурсу «Психофізіологія»
Кравченко Вікторія Іванівна
Макарчук Микола Юхимович
Чернінський Андрій Олександрович
2010
ООО «Геопринт» (друк посібника)
c.1-74
34
Тези
Вызванные потенциалы мозга человека при кратковременной экспозиции эмоционально окрашенных стимулов
Чернінський Андрій Олександрович
2011
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам "ЛОМОНОСОВ"
c.51
35
Тези
Вплив олфактивної стимуляції на активацію зорової кори людини при перегляді емоційно значущих зображень
Чернінський Андрій Олександрович
2011
V Конгрес Українського товариства нейронаук. 6-10 червня 2011 року, Київ
т.5 c.105-106
36
Наукова стаття
Особливості зорових викликаних потенціалів людини при короткочасній експозиції зображень
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
Собіщанський Сергій Олегович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.55 c.13-15
37
Наукова стаття
Виявлення джерел викликаної активності головного мозку за допомогою методу аналізу незалежних компонентів
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Чернінський Андрій Олександрович
2010
Фізика живого
т.18 c.52-60
38
Наукова стаття
Особливості динаміки мозкового електрогенезу людини в стані пролонговоного спокою в залежності від типу її емоційної реакції (тест Бойко)
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Тукаєв Сергій Вікторович
Чернінський Андрій Олександрович
2010
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.184 c.34-44
39
Наукова стаття
Индивидуально-типологические особенности перестроек ЭЭГ человека при анализе обонятельной информации: роль экстра/интроверсии
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Чернінський Андрій Олександрович
2010
Neurophysiology
т.42 c.70-77
40
Наукова стаття
Individual/typological peculiarities of EEG rearrangements in humans related to the analysis of olfactory information: Role of extroversion/ introversion
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Чернінський Андрій Олександрович
2010
Neurophysiology
т.42 c.63-69
41
Тези
Дослідження зорового аналізатора людини за декомпозицією ЕЕГ на незалежні компоненти
Чернінський Андрій Олександрович
2010
Фізіологічний журнал
т.28 c.53-54
42
Тези
Особливості аналізу людиною зорових стимулів за умов короткочасного пред’явлення
Макарчук Микола Юхимович
Чернінський Андрій Олександрович
2010
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: міжнародна наукова конференція
т.5 c.190
43
Наукова стаття
Нейрофізіологічні кореляти індивідуально-типологічних характеристик людини в стані спокою
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Тукаєв Сергій Вікторович
Чернінський Андрій Олександрович
2008
Фізика живого
т.16 c.127.0000
44
Наукова стаття
Взаимосвязь эффективности деятельности человека с ЭЭГ-характеристиками его исходного состояния покоя
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Тукаєв Сергій Вікторович
Чернінський Андрій Олександрович
2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.22 c.50.0000
45
Наукова стаття
Modifications of EEG Related to Directed Perception and Analysis of Olfactory Information in Humans// Neurophysiology
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Чернінський Андрій Олександрович
2009
46
Наукова стаття
Електрофізіологічні кореляти процесів семантичного аналізу людиною зорових стимулів
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
Собіщанський Сергій Олегович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.54 c.23-25
47
Тези
Автоматизована система контролю знань студентів// Матеріали наукової конференції "Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій", Луцьк, 2009
Кравченко Вікторія Іванівна
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Пасічніченко Олег Михайлович
Чернінський Андрій Олександрович
2009
48
Тези
Залежність параметрів зорових викликаних потенціалів від наявності моторного компонента поточної діяльності
Чернінський Андрій Олександрович
2009
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.5 c.278-279
49
Тези
Особливості аналізу зорових стимулів при короткочасній експозиції // Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій : матеріали міжнар. наук. конф., Луцьк : Волин. нац. ун-т. ім. Лесі Українки. – 2009
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2009
Інше
c.114.0000
50
Тези
Викликані потенціали головного мозку людини при короткочасній експозиції емоційно забарвлених стимулів // Інформаційна та негентропійна терапія : матеріали XV міжнар. конф., Київ, 2009
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2009
ІНФОРМОТЕРАПІЯ: теоретичні аспекти та практичне:міжнародна конференція
т.15 c.24
51
Тези
Деякі закономірності асиметрії активації головного мозку людини при гедонічному сприйнятті одорантів // Інформаційна та негентропійна терапія : матеріали XV міжнар. конф., Київ, 2009
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2009
52
Тези
Механізми реалізації реакції нав’язування ритму в ЕЕГ людини // Біологічні дослідження молодих учених на Україні : матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції, Київ, 2009
Чернінський Андрій Олександрович
2009
53
Тези
Емоційна активація головного мозку людини при короткочасній експозиції зорових стимулів // Біологія: від молекули до біосфери : матеріали IV Міжнародної конференції молодих науковців, Харків, 2009
Чернінський Андрій Олександрович
2009
Біологія: від молекули до біосфери: міжнародна конференція молодих науковців
т.4 c.122-123
54
Тези
Visual event related potentials correlates of the semantic processing in humans // Frontiers in Behavioral Neuroscience. Conference Abstract : 41st European Brain and Behaviour Society Meeting – 2009. – doi: 10.3389/conf.neuro.08.2009.09.111
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2009
Frontiers in Behavioral Neuroscience. Conference Abstract: 41st European Brain and Behaviour Society
т.41 c.111
55
Наукова стаття
Особливості інтеграції мозкових структур людини під час виконання когнітивних завдань в залежності від часу перебування в стані спокою
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Тукаєв Сергій Вікторович
Чернінський Андрій Олександрович
2008
Вісник Черкаського університету. Серія: Природничі науки
т.128 c.38.0000
56
Наукова стаття
ЕЕГ кореляти аналізу людиною семантичного змісту зорових стимулів
Чернінський Андрій Олександрович
2008
Матеріали Міжнародної конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери»
т.3 c.155-156
57
Тези
Електрофізіологічні кореляти процесів семантичного аналізу людиною зорових стимулів
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2008
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: міжнародна наукова конференція
т.4 c.205-206
58
Тези
Відображення процесів семантичного аналізу зорових стимулів у параметрах викликаних потенціалів ЕЕГ людини
Чернінський Андрій Олександрович
2008
Біологічні дослідження молодих вчених в Україні
т.8 c.51-53
59
Наукова стаття
Обумовлення різних патернів активації автономної нервової системи людини характером суб’єктивної оцінки рослинних ароматів
Зима Ігор Григорович
Макарчук Микола Юхимович
Чернінський Андрій Олександрович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій

Повернення до списку

Вгору