Автори, співробітники Університету

Черноус Світлана Миколаївна

Ідентифікатор автора: 43104
Кількість пошукових запитів автора: 1063

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 82, з них наукових статей (наукові публікації) - 29, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 7, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 18

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
До питання правового забезпечення диференціації трудового законодавства України
Черноус Світлана Миколаївна
2020
Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: [Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 28 лютого 2020 р.] Том 2. – Тернопіль: Вектор, 2020.
c.80-83
2
Тези
Про критерії поділу позаробочого часу у трудовому праві України
Черноус Світлана Миколаївна
2019
«Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення» : Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції, присвяченої 90 – річчю з дня народження проф. Процевського О. І. Харків, 5 квітня 2019 року
c.282-286
3
Тези
До питання про право на відпустку у зв’язку з усиновленням дитини
Черноус Світлана Миколаївна
2019
Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.‑практ. конф., яка присвячена 50‑річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослав
c.287-291
4
Тези
Вільний час та його соціальний статус
Черноус Світлана Миколаївна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.100-103
5
Навчально-методичний комплекс
Право соціального захисту Робоча програма
Кучма Ольга Леонідівна
Черноус Світлана Миколаївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-76
6
Матеріали конференції
Про Міжнародний жіночий день (в контексті статті 73 КЗпП України)
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції : матер. Міжнар. наук.-практич. конф., присвяч. 90-річчю професора І.М. Сироти (м. Одеса, 31 жовтня 2017р). – Одеса: Фенікс, 2017.
c.84-88
7
Наукова стаття
Addressed social assistance as a social and economic factor of overcoming poverty of the population of Ukraine
Сіроха Дмитро Ігорович
Тищенко Олена Володимирівна
Черноус Світлана Миколаївна
2018
Науковий вісник Полісся
т.2 в.1(13) c.142-151
8
Наукова стаття
До питання про проблеми правового забезпечення застосування аналогії у трудовому праві
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова. За заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПр України М.І. Іншина К.: ДП «Прінт Сервіс»
c.497-503
9
Наукова стаття
Генеза правового регулювання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.47 c.58-62
10
Підручник
Трудове право України: підручник
Вавженчук Сергій Ярославович
Іншин Микола Іванович
Мельничук Наталія Олексіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Тищенко Оксана Василівна
Черноус Світлана Миколаївна
Щербина Віктор Іванович
2017
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-596
11
Тези
Додаткові вільні від роботи дні: проблеми правової регламентації у проекті Трудового кодексу України
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.214-216
12
Тези
До питання про зміни у правовому регулюванні святкових, неробочих та вихідних днів в Україні»
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.149-152
13
Матеріали конференції
Про Міжнародний жіночий день (В контексті ст.73 КЗпП України). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю професора І.М.Сироти
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Одеса, Фенікс-2017
c.84-88
14
Матеріали конференції
Роль антидискриманаційного законодавствао у контексті правового регулювання неробочих днів в Україні
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин
c.104-108
15
Наукова стаття
До питання про право на відпочинок як природне право людини
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.125-130
16
Наукова стаття
Проблеми правового регулювання додаткових вільних від роботи днів у проекті Трудового кодексу України
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Соціальне право
c.126-133
17
Наукова стаття
Теоретико-правовий аналіз спеціальних перерв
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 квітня 2016 р.). – К.: ВГО Майбутнє країни, журнал Публічне право, 2016.
c.109-110
18
Наукова стаття
Правове регулювання неробочих днів в Україні: проблеми відповідності антидискримінаційному законодавству
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.75-79
19
Наукова стаття
Міжзмінні перерви
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.239-244
20
Наукова стаття
Проблеми правового забезпечення перерв для охолодження як виду спеціальних перерв
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.25-27
21
Наукова стаття
Право на відпочинок у системі прав людини
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Науково-практичний журнал Право та інновації
т.4 c.134-139
22
Практикум
Трудове право України. Практикум для студентів юридичного факультету
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Київ: «Освіта України», 2017
23
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Проблеми правового забезпечення окремих видів спеціальних перерв
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Актуальні проблеми соціального права: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна».
в.2 c.48-51
24
Матеріали конференції
Роль антидискриміна-ційного законодавства у контексті правового регулювання неробочих днів в України
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин
c.104-107
25
Матеріали конференції
Про право на відпочинок як природне право людини
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.211-213
26
Матеріали конференції
До питання про удосконалення законодавства про надурочні роботи
Черноус Світлана Миколаївна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.270-275
27
Матеріали конференції
Сутність перерви для відпочинку та харчування
Черноус Світлана Миколаївна
2015
Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України (м. Київ, 23–24 лип. 2015 р.). – К. : Наук.-дослід. ін-т публічного права – 2015.
c.93-96
28
Наукова стаття
Особенности специальных перерывов в Украине и Кыргызстане: сравнительно-правовой аспект
Черноус Світлана Миколаївна
2015
Право и политика
c.119-125
29
Матеріали конференції
Правовий процес, процес в праві чи процедура: до питання про співвідношення понять
Черноус Світлана Миколаївна
2015
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць]
т.1 c.340-341
30
Матеріали конференції
Додаткові вільні від роботи дні
Черноус Світлана Миколаївна
2015
Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 23-24 липня 2015 р.) - К.:"Науково-дослідний інститут публічного права", 2015.-216с.
c.113-115
31
Матеріали конференції
Загальнотеоретична характеристика міжзмінних перерв
Черноус Світлана Миколаївна
2015
Наукові дослідження сучасного законодавства України - прогрес юридичної науки XXI століття: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 25-26 червня 2015 р.) - К.: "Науково-дослідний інститут публічного права", 2015 - 220 с.
c.123-126
32
Навчально-методичний комплекс
Робоча програма навчальної дисципліни «Особливості правового регулювання праці окремих категорій працівників» для студентів галузь знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 8.03040101 «Правознавство» спеціалізація «Трудове право»
Богдан Ірина Анатоліївна
Сахарук Ірина Сергіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Черноус Світлана Миколаївна
2014
К. – 2014
33
Наукова стаття
Удосконалення правового регулювання відхилень від нормальної тривалості робочого часу як гарантія забезпечення права на відпочинок
Черноус Світлана Миколаївна
2015
Visegrad journal on human rights
c.135-140
34
Наукова стаття
Використання прийому юридичної фікції в нормах про укладення трудового договору
Черноус Світлана Миколаївна
2014
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
c.150-155
35
Матеріали конференції
Поняття «робота» у нормах про звільнення працівника за прогул
Черноус Світлана Миколаївна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.352-354
36
Навчально-методичний комплекс
Програма з комплексного державного екзамену з правознавства (Спеціаліст), спеціалізації «Цивільне та трудове право»
Черноус Світлана Миколаївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-18
37
Навчально-методичний комплекс
Право соціального захисту: робоча навчальна програма [для студ. юридичного факультету]
Кучма Ольга Леонідівна
Черноус Світлана Миколаївна
2013
К. – 2013
38
Навчально-методичний комплекс
Трудове право України: робоча навчальна програма [для студ. інституту філології]
Черноус Світлана Миколаївна
2013
К. – 2013
c.1-69
39
Навчально-методичний комплекс
Трудове право: робоча навчальна програма для студентів галузі знань – 0304 «право» напрям подготовки – 6.030401 «правознавство»
Панасюк Олег Терентійович
Черноус Світлана Миколаївна
2013
К. – 2013
c.1-112
40
Навчально-методичний комплекс
Проблеми трудового права: робоча навчальна програма для студентів галуз знань – 0304 «Право» напрям підготовки – 8.03040101 «Правознавство»
Черноус Світлана Миколаївна
2013
К. – 2013
c.1-19
41
Навчально-методичний комплекс
Програма комлексного державного екзамену з правознавства для студентів галузі знань – 0304 «Право» окр «спеціаліст» ( денна та заочна форми навчання) спеціальності 7.03040201 «Правознавство» спеціалізації «Цивільне та трудове право»
Черноус Світлана Миколаївна
2013
К. – 2013
c.1-18
42
Навчально-методичний комплекс
Юридическая деонтология для иностранных студентов отрасль знаний – 0304 «Право» направление подготовки – 6.030401 «Правоведение»
Тищенко Олена Володимирівна
Черноус Світлана Миколаївна
2013
К. – 2013
c.1-27
43
Наукова стаття
Проблеми використання окремих спеціалізованих норм у проекті трудового кодексу України
Черноус Світлана Миколаївна
2013
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення; Зб. наук. праць. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 – 26 квіт. 2013 р. / за ред. проф. М.І. Іншина, проф. Н.М. Хуторян, доц. В.І. Щербини. – К: Ніка-Центр. - 201
т.1 c.420-426
44
Наукова стаття
Ненормований робочий день: проблеми правового регулювання
Черноус Світлана Миколаївна
2014
Юридичний вісник
т.2 c.129-134
45
Наукова стаття
Формально-юридические основания применения аналогии в трудовом праве: проблемы и перспективы
Черноус Світлана Миколаївна
2013
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
c.124-127
46
Наукова стаття
Захист від зловживання правом у трудових правовідносинах
Черноус Світлана Миколаївна
2012
Актуальні проблеми права: теорія і практика
c.95.0000
47
Довідник
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення/ Г.І. Балюк, О.О. Погрібний, Ю.С. Шемшученко [ та ін.]; за ред. Г.І. Балюк.
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
2010
Юрінком Інтер
c.1-384
48
Навчально-методичний комплекс
Охорона праці у галузі освіти: робоча навчальна програма [для студ. факультету психології]
Черноус Світлана Миколаївна
2010
К. – 2010
49
Навчально-методичний комплекс
Право соціального захисту: робоча навчальна програма [для студ. юридичного факультету]
Кучма Ольга Леонідівна
Черноус Світлана Миколаївна
2010
К. – 2010
50
Наукова стаття
Нормотворчі та нормо реалізаційні гарантії правильного застосування оціночних понять трудового права України
Черноус Світлана Миколаївна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.85 c.46-51
51
Наукова стаття
Випробування при прийнятті на роботу: теоретичні та практичні проблеми
Черноус Світлана Миколаївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.86 c.32-35
52
Наукова стаття
Нормотворчі та нормо- реалізаційні гарантії правильного застосування оціночних понять трудового права України
Черноус Світлана Миколаївна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.85 c.46-51
53
Тези
До питання про фікції у трудовому праві
Черноус Світлана Миколаївна
2010
Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення: тези доповідей та наук. повідомлень учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 8-9 жовтня 2010р. / за ред. В.В. Жернакова. – Харків
c.179-182
54
Довідник
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України
Черноус Світлана Миколаївна
2009
Юрінком Інтер
c.453-456
55
Монографія
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Гриценко Іван Сергійович
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Третяк Тарас Олексійович
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2010
Юрінком Інтер
c.384
56
Навчально-методичний комплекс
Трудове право: робоча навчальна програма [для студ. юридичного факультету]
Панасюк Олег Терентійович
Черноус Світлана Миколаївна
2009
К. – 2009
57
Навчально-методичний комплекс
Проблеми трудового права: робоча навчальна програма [для студ. юридичного факультету]
Панасюк Олег Терентійович
Черноус Світлана Миколаївна
2009
К. – 2009
58
Наукова стаття
Розвиток науки трудового права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Панасюк Олег Терентійович
Черноус Світлана Миколаївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.81 c.188-196
59
Тези
Актуальні питання правового регулювання призначення допомоги по безробіттю
Черноус Світлана Миколаївна
2009
Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: тези доповідей та наук. повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 квітня 2009 р. / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. –
c.453-456
60
Автореферат
Оціночні поняття у трудовому праві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук
Черноус Світлана Миколаївна
2008
Х., 2008.
c.1-20
61
Дисертаційна робота
Оціночні поняття у трудовому праві України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05
Черноус Світлана Миколаївна
2008
К., 2008.
c.1-212
62
Довідник
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
63
Довідник
Бюлетень законодавства і юридичної практики України
Балюк Галина Іванівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Марусенко Роман Ігорович
Марченко Світлана Іванівна
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Черноус Світлана Миколаївна
Шомпол Олена Анатоліївна
2009
64
Матеріали конференції
Поняття “систематичне невиконання обов’язків”: проблеми визначення виду
Черноус Світлана Миколаївна
2008
Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф.: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007 року). – Київ: ВГЛ “О
c.216-218
65
Наукова стаття
Правові питання зайнятості селян
Коваленко Тетяна Олександрівна
Черноус Світлана Миколаївна
2009
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.3 в.3 c.72 -79
66
Наукова стаття
Зайнятість селян: міфи чи реальність
Коваленко Тетяна Олександрівна
Черноус Світлана Миколаївна
2009
Агробізнес сьогодні
в.5 (156) c.34-35
67
Матеріали конференції
Право на одноразову страхову виплату потерпілому від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: питання судової практики
Черноус Світлана Миколаївна
2007
Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф.: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007 року). – Київ: ВГЛ “О
c.116-118
68
Матеріали конференції
Оціночні поняття: проблеми співвідношення із суміжними категоріями в трудовому праві
Черноус Світлана Миколаївна
2007
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, (19-20 квіт. 2007 р.). – К.: Промінь, 2007.
c.209-211
69
Наукова стаття
Про критерії поділу оціночних понять у трудовому праві
Черноус Світлана Миколаївна
2007
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.121-127
70
Матеріали конференції
Значення оціночних понять трудового права
Черноус Світлана Миколаївна
2006
Збірник тез Міжнар. наукової конференції молодих учених "П’яті осінні юридичні читання" 27-28 жовт. 2006р., Хмельницький: У 5-ти ч.: Ч. 4: – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2006.
c.119-122
71
Наукова стаття
Особливості конкретизації оціночних понять у постанові пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 "Про практику розгляду судами трудових спорів"
Черноус Світлана Миколаївна
2006
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.3 c.102-107
72
Наукова стаття
Окремі проблеми правового регулювання розірвання трудового договору з ініціативи працівника
Черноус Світлана Миколаївна
2006
Праця і закон
т.4 c.26-30
73
Навчальний посібник
Трудове право України: порядок ведення та оформлення кадрових документів: Навчальний посібник
Тищенко Олена Володимирівна
Черноус Світлана Миколаївна
2005
К.: Алерта
74
Наукова стаття
Проблеми формування понятійного апарату у зв’язку з реформуванням трудового права України
Черноус Світлана Миколаївна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.65 c.88-90
75
Наукова стаття
Місце оціночних понять у понятійному апараті трудового права України
Черноус Світлана Миколаївна
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.67 c.26-28
76
Матеріали конференції
Застосування оціночних понять як гарантія захисту прав учасників трудових правовідносин
Черноус Світлана Миколаївна
2004
Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України. Матеріали науково – практичної конференції (Київ, 12 березня 2004р.). – К., 2004. – С.77-80
c.98-102
77
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки для підготовки до іспиту з трудового права [для студ. юридичного факультету]
Панасюк Олег Терентійович
Черноус Світлана Миколаївна
2004
К. – 2004.
78
Навчально-методичний комплекс
Трудове право: робоча програма [для студ. юридичного факультету]
Панасюк Олег Терентійович
Черноус Світлана Миколаївна
2004
К. – 2004.
79
Матеріали конференції
Питання примусової праці у трудовому законодавстві України
Черноус Світлана Миколаївна
2003
Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей
c.387-390
80
Практикум
Відповідальність у трудовому праві: завдання для практичних занять із спецпрактикуму [для студ. 5-го курсу юридичного факультету]
Черноус Світлана Миколаївна
2002
К. – 2002.
c.1-16
81
Навчально-методичний комплекс
Трудові спори: навчально-методичний комплекс спецкурсу [програма та завдання] для студ. юридичного факультету
Панасюк Олег Терентійович
Черноус Світлана Миколаївна
2001
К. – 2001.
82
Наукова стаття
До питання про вдосконалення законодавства про працю жінок
Черноус Світлана Миколаївна
2001
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.42 c.44-47

Повернення до списку

Вгору