Автори, співробітники Університету

Черняк Юлія Валеріївна
Chernyak Juliya

Ідентифікатор автора: 43123
Кількість пошукових запитів автора: 552
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародного приватного права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: міжнародний цивільний процес, порівняльний цивільний процес, нотаріат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу з розгляду сімейних спорів
Черняк Юлія Валеріївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-388
2
Наукова стаття
Практические аспекты применения правил lis alibi pendens в международном гражданском процессе
Черняк Юлія Валеріївна
2017
Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины
в.Ч.2 В.101 c.126-130
3
Наукова стаття
Европейский и международный опыт систематизации принципов международного гражданского процесса
Черняк Юлія Валеріївна
2017
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 5 (2) Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс
c.73-81
4
Наукова стаття
Принципи міжнародного цивільного процесу (із коментарем)
Черняк Юлія Валеріївна
2016
Юридичний журнал
в.Ч.7-8, В.145-146 c.15-32
5
Наукова стаття
Правила міжнародного цивільного процесу (із коментарем).
Черняк Юлія Валеріївна
2016
Юридичний журнал
в.В.145-146, Ч.7-8 c.33-61
6
Наукова стаття
Міжнародна договірна підсудність сімейно-правових спорів: допустимість і проблеми правового регулювання
Черняк Юлія Валеріївна
2016
Алерта
в.В.4 c.182-199
7
Тези
Визнання та виконання мирових угод із сімейно-правових спорів у міжнародному цивільному процесі
Черняк Юлія Валеріївна
2017
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.187-190
8
Тези
Розвиток міжнародної договірної підсудності та проблеми її правового регулювання в Україні (в аспекті сімейно-правових спорів)
Черняк Юлія Валеріївна
2016
SCIENCIA VINCEMUS! Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
c.310-312
9
Тези
Питання взаємодії Регламентів Європейського Союзу і Гаазьких конвенцій у сфері судового процесу та захисту дітей
Черняк Юлія Валеріївна
2016
Право Європейського Союзу: сучасний стан, виклики та перспективи : міжнар. наук. конф. (25 листоп. 2016 р., м. Одеса) – Одеса : Фенікс, 2016.
c.51-55
10
Наукова стаття
Значення і суть попередніх заходів захисту в рамках міжнародного цивільного процесу
Черняк Юлія Валеріївна
2015
Бюлетень Міністерства юстиції України
11
Наукова стаття
Права и обязанности адвоката в контексте тенденций развития института признания и исполнения иностранных судебных решений о взыскании алиментов на детей в Украине
Черняк Юлія Валеріївна
2015
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 4 «Адвокатура»
c.312-319
12
Наукова стаття
Гаазька Конвенція 1980 р. про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей в системі міжнародних правових актів України
Черняк Юлія Валеріївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.1 (43) c.78-82
13
Наукова стаття
Принцип автономії волі сторін у міжнародному цивільному процесі: його вплив на розвиток інституту міжнародної договірної підсудності зі справ, що випливають з сімейно-правових спорів
Черняк Юлія Валеріївна
2016
Юридичний журнал
в.№7-8 (145-146) c.90-97
14
Наукова стаття
Інститут мирової угоди з сімейно-правових спорів у міжнародному цивільному процесі: стан доктринальної розробки та нормативного регулювання
Черняк Юлія Валеріївна
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.В. 38 c.100-104
15
Наукова стаття
Европейский и международный опыт систематизации принципов международного гражданского процесса
Черняк Юлія Валеріївна
2016
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 5 (2) Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс
в.В.5(2) c.73-81
16
Наукова стаття
Проблема конкуренции юрисдикций в международном гражданском процессе и способы ее разрешения в законодательстве Украины.
Черняк Юлія Валеріївна
2015
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
c.236-237
17
Довідник
Деякі теоретичні та практичні аспекти застосування закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».
Черняк Юлія Валеріївна
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.2 c.51.0000
18
Наукова стаття
Міжнародні стандарти та досвід виконання в Україні судових розпоряджень про повернення дитини на підставі Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 р.
Черняк Юлія Валеріївна
2013
19
Наукова стаття
Дополнительные обязанности адвоката в международном гражданском процессе (на примере институтов выбора наиболее удобного суда (forum shopping) и передачи юрисдикции в суд иного государства (transfer of jurisdiction)
Черняк Юлія Валеріївна
2013
Актуальные проблемы теории и практики нотариального, гражданского, исполнительного процесса: их соотношение и взаимодействие.- К.: ЦУЛ.
c.314.0000
20
Монографія
Черняк Ю.В. Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського Союзу та України: Монографія.
Черняк Юлія Валеріївна
2008
21
Наукова стаття
Правила міжнародного співробітництва у сфері захисту дітей (на матеріалах Гаазької конвенції 1996 р.).
Черняк Юлія Валеріївна
2008
Право України
c.92.0000

Повернення до списку

Вгору