Автори, співробітники Університету

Чистик Олександр Михайлович

Ідентифікатор автора: 43169
Кількість пошукових запитів автора: 763

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Фінансів і права
Посада: Старший викладач

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 20, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Фінансові розрахунки на створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
Колісник Олег Леонідович
Чистик Олександр Михайлович
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.227-228
2
Тези
Фінансове забезпечення обороноздатності України – аспект практичної реалізації
Чистик Олександр Михайлович
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.303-304
3
Тези
Дослідження фінансового аспекту прогнозування розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року
Чистик Олександр Михайлович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.284-285
4
Тези
Середньострокове бюджетне планування у прогнозуванні фінансових ресурсів на оборону України
Чистик Олександр Михайлович
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
5
Наукова стаття
Однофакторне прогнозування фінансових ресурсів Збройних Сил України в умовах прагнення України до стандартів НАТО
Чистик Олександр Михайлович
2016
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць
в.В.21 c.398-413
6
Наукова стаття
Застосування GRETL для побудови багатофактор-ної моделі короткостро-кового прогнозування фінансових ресурсів Збройних Сил України
Чистик Олександр Михайлович
2015
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць
в.В.20 c.355-378
7
Тези
Новації у забезпченні фінансовими ресурсами сектору безпеки і оборони України
Чистик Олександр Михайлович
2016
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.155
8
Тези
Прогнозування фінансових ресурсів на розвиток Збройних Сил України в умовах агресивної політики Російської Федерації
Чистик Олександр Михайлович
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.284-285
9
Навчальний посібник
Порядок надання відпусток працівникам
Брижеватий Віталій Миколайович
Сизов Алім Іванович
Чистик Олександр Михайлович
2015
НКК ВІКНУ
т.1 c.1-59
10
Наукова стаття
Financial resources calculation in the Armed Forces of Ukraine using ultivariate predictive model
Чистик Олександр Михайлович
2014
Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles
т.2 c.309-313
11
Тези
Дослідження фінансового аспекту реформування Збройних Сил України на період до 2017 року
Чистик Олександр Михайлович
2014
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.378
12
Тези
Прогнозування видатків на потреби військової частини з використанням автоматизованих систем
Чистик Олександр Михайлович
2014
Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці на сучасному етапі, збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.110-111
13
Тези
Фінансове забезпечення обороноздатності України та прогноз на найближчу перспективу
Чистик Олександр Михайлович
2014
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.196-197
14
Тези
Питання забезпечення МО України фінансовими ресурсами для зміцнення обороноздатності України
Чистик Олександр Михайлович
2014
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
т.1 c.227
15
Тези
Використання GRETL для побудови прогнозу обсягів фінансових ресурсів для забезпечення безпеки України
Чистик Олександр Михайлович
2015
Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни: збірник наукових праць міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
т.1 c.93-95
16
Довідник
Інформаційно-аналітичні матеріали щодо діяльності фінансово-економічних органів у ході проведення антитерористичної операції (станом на 1 листопада 2014 року)
Андрієнко Оксана Олександрівна
Брижеватий Віталій Миколайович
Коропатнік Ігор Михайлович
Остапенко Олександр Петрович
Сизов Алім Іванович
Ульянов Костянтин Євгенович
Чистик Олександр Михайлович
Чімишенко Сергій Миколайович
Шрамко Олександр Володимирович
2014
НКК ВІКНУ
т.1 c.1-254
17
Наукова стаття
Адаптивна модель визначення ефективності прогнозування фінансових ресурсів на розвиток Збройних Сил України
Чистик Олександр Михайлович
2014
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць: МННЦ ІТіС
т.19 c.69-81
18
Тези
Питання прогнозування видатків у галузі безпеки і оборони під час кризового періоду
Чистик Олександр Михайлович
2014
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.195
19
Наукова стаття
Методологія прогнозування оптимальної структури видатків фінансових ресурсів на потреби Збройних Сил України
Чистик Олександр Михайлович
2013
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
т.20 c.152-155
20
Наукова стаття
Комп’ютерні технології підтримки прогнозування обсягів фінансових ресурсів у галузі безпеки та оборони
Чистик Олександр Михайлович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.11-21
21
Наукова стаття
Адаптивна модель прогнозування фінансового забезпечення структурних елементів Збройних Сил України
Чистик Олександр Михайлович
2013
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць
т.18 c.255-266
22
Наукова стаття
Financial aspects of current planning of the Armed Forces of Ukraine to forecast a time series analysis
Чистик Олександр Михайлович
2013
Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Sklodowskiej-Curie
т.3 c.83-89
23
Наукова стаття
Модель прогнозування фінансових ресурсів для Збройних Сил України як ієрархічна структура
Сизов Алім Іванович
Чистик Олександр Михайлович
2013
Актуальні питання сталого розвитку: Міжнародна науково-практична коференція
т.2 c.95-97
24
Тези
Концептуальні засади прогнозування обсягів фінансових ресурсів у галузі безпеки і оборони
Чистик Олександр Михайлович
2013
Розвиток системи обліку, аналізі та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Міжнародна студентська конференція
т.1 c.199-201
25
Тези
Застосування бюджетної класифікації видатків Державного бюджету України при фінансовому плануванні та використанні коштів військовою частиною
Чистик Олександр Михайлович
2013
Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів
т.1 c.200-201
26
Тези
Переваги прогнозування обсягів фінансових ресурсів у галузі безпеки і оборони за допомогою комп’ютерних технологій
Чистик Олександр Михайлович
2013
Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених: ДНУ
т.1 c.196-198
27
Тези
Модель прогнозування фінансових ресурсів для Збройних Сил України як ієрархічна структура
Сизов Алім Іванович
Чистик Олександр Михайлович
2013
Наука в інформаційному просторі: Міжнародна науково-практична конференція
28
Наукова стаття
Концептуальний підхід до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів Збройних Сил України
Купалова Галина Іванівна
Чистик Олександр Михайлович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.29 c.44-47
29
Наукова стаття
Адаптивні моделі у прогнозуванні асигнувань для Збройних Сил України
Макушенко Ігор Анатолійович
Чистик Олександр Михайлович
2012
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць: МННЦ ІТіС
т.17 c.179-192
30
Тези
Стан забезпечення фінансовими ресурсами потреб Збройних Сил України
Чистик Олександр Михайлович
2012
Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених ад’юнктів слухачів курсантів і студентів
т.1 c.196-197
31
Тези
Дослідження ефективного використання бюджетних коштів у процесі функціонування Збройних Сил України
Чистик Олександр Михайлович
2012
Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.94-96
32
Тези
Оптимізація моделі забезпечення Збройних Сил України фінансовими ресурсами
Чистик Олександр Михайлович
Чімишенко Сергій Миколайович
2012
Наука в інформаційному просторі: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.78-80
33
Тези
Методологія прогнозування фінансових ресурсів для потреб Збройних Сил України
Чистик Олександр Михайлович
2012
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.280-281
34
Наукова стаття
Виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки: фінансовий аспект
Чистик Олександр Михайлович
2011
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
т.16 c.417-419
35
Наукова стаття
Роль оборонного планування в структурі формування державного бюджету
Чистик Олександр Михайлович
2010
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
т.5 c.145-147
36
Наукова стаття
Фінансові аспекти поточного і стратегічного планування розвитку Збройних Сил України
Чистик Олександр Михайлович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.24 c.102-104
37
Наукова стаття
Бюджетування соціальної сфери у Збройних Силах України
Чистик Олександр Михайлович
Чімишенко Сергій Миколайович
2009
Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Збірник наукових праць
т.9 c.463-468
38
Наукова стаття
Підвищення ефективності виконання бюджетних програм в умовах економічної кризи
Чистик Олександр Михайлович
Чімишенко Сергій Миколайович
2009
Економічний простір: збірник наукових праць
т.25 c.54-62

Повернення до списку

Вгору