Автори, співробітники Університету

Чистяк Дмитро Олександрович
Chystiak Dmytro Oleksandrovych

Ідентифікатор автора: 43171
Кількість пошукових запитів автора: 1255
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Романської філології
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: лінгвопоетика, міфопоетика, лінгвістика художнього тексту, перекладознавство, теорія літератури, переклад художньої літератури

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 116, з них наукових статей (наукові публікації) - 77, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Інтертекстуальний аналіз художнього тексту
Чистяк Дмитро Олександрович
2019
К.:Саміт-Книга
c.1-138
2
Наукова стаття
Design of Innovative Pedagogical Systems on Interdisciplinary Basis
Чистяк Дмитро Олександрович
2020
International Journal of Higher Education
в.Vol.9, No.7 c.267 – 278
3
Наукова стаття
L’Interieur et l’exterieur dans le premier theatre de Maurice Maeterlinck
Мосенкіс Юрій Леонідович
Чистяк Дмитро Олександрович
2020
Studii si cercetari filologice. Seria Limbi Romanice
в.27 c.58 – 73
4
Наукова стаття
Космологічна концептосистема в символістській поезії Макса Ельскампа
Чистяк Дмитро Олександрович
2020
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації
т.31 в.2. Ч. 1. c.192 – 197
5
Наукова стаття
Jeton Kelmendi : un monde imaginaire régénérant
Чистяк Дмитро Олександрович
2020
Kelmendi J. L’âge mythique. Paris, L’Harmattan
c.7-11
6
Наукова стаття
Ion Deaconescu : la crucifixion de l’écho
Чистяк Дмитро Олександрович
2020
Deaconescu I. La condamnation du poète. Paris, L’Harmattan
c.7-12
7
Наукова стаття
Main Approaches of Business English Teaching to Future Lawyers: A Case Study of Ukrainian Higher Institutions
Мосенкіс Юрій Леонідович
Чистяк Дмитро Олександрович
2020
nternational Journal of Learning, Teaching and Educational Research
в.Vol.19, No. 6 c.44 – 61
8
Монографія
Міфопоетична космологія в мові української та бельгійської символістської поезії: Видання 2-ге
Чистяк Дмитро Олександрович
2019
Саміт-Книга (монографія)
c.1-750
9
Наукова стаття
Космологічна концептосистема у поетичних текстах Ґреґуара Ле Руа
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ
в.73 c.151-154
10
Наукова стаття
Художня концептосфера першостихії «ВОГОНЬ» у збірці «Сяйва» Альбера Мокеля
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
в.19 c.163-169
11
Наукова стаття
Космологічна концептосистема в пізній поезії Ж. Роденбаха
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
в.1 c.53-56
12
Наукова стаття
Космологічний символізм у поезії Олега Зуєвського
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.1 в.32 c.113-115
13
Наукова стаття
Концептосистема стихії «Вітер» у збірці «Сяйва» А.Мокеля
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.4(72) c.54-56
14
Наукова стаття
Міфопоетичний хронотоп у збірці «Сяйва» А.Мокеля
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.36 c.111-113
15
Наукова стаття
Лінгвоестетична концептосистема поетики Альбера Мокеля
Чистяк Дмитро Олександрович
2019
Закарпатські філологічні студії
т.1 в.8 c.105-108
16
Наукова стаття
Павло Мовчан: Космос і Слово
Чистяк Дмитро Олександрович
2019
К.: Ярославів Вал
c.5-10
17
Монографія
Міфопоетична космологія в мові української та бельгійської символістської поезії
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Саміт-Книга (монографія)
c.1-684
18
Наукова стаття
Космогонічна концептосистема у художній мові Богдана-Ігоря
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник наукових праць
в.Вип. 1 (69), ч. 2 c.230-232
19
Наукова стаття
Міфопоетична космологія в символістській поезії В. Свідзінського
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.IV(46) c.18-20
20
Наукова стаття
Мова українського символізму в лінгвоконцептології: сучасний стан і перспективи досліджень
Чистяк Дмитро Олександрович
2017
Одеса: Міжнародний гуманітарний університет
в.31 c.112–114
21
Наукова стаття
Вербалізація міфопоетичної космогонії в поезії Олександра Олеся
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Лінгвістика
т.12 в.1 c.185–196
22
Наукова стаття
Réception du système conceptuel d’Emile Verhaeren dans la philologie ukrainienne
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Північний архів – Херсон: ХДУ
т.2 в.LXXII c.89-92
23
Наукова стаття
Принципи лінгвоестетичного аналізу художньої концептосистеми
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Мова. Свідомість. Концепт. Мелітополь: ФОП Однорог Т. В
в.8 c.73–76
24
Наукова стаття
Космогонічна концептосистема в поезії Якова Савченка
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Мовознавчий вісник
c.255–261
25
Наукова стаття
Космологічна концептосистема в поезії В. Стуса
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Науковий вісник Маріупольского державного університету. Серія Філологія
c.330–335
26
Наукова стаття
Принципи лінгвокогнітивної інтерпретації міфологічної космології українських символістських текстів
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Науковий Вісник Херсонського Державного Університету Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація
в.1 c.155–159
27
Наукова стаття
16. Час драматургії: від упорядника числа бельгійської драматургії
Чистяк Дмитро Олександрович
2017
Всесвіт
в.11-12. c.8-9
28
Наукова стаття
Неперебутня Одіссея Божественного
Чистяк Дмитро Олександрович
2018
Саміт-Книга (монографія)
c.5-17
29
Тези
Проблема художньої концептосистеми: здобутки, лакуни, перспективи
Чистяк Дмитро Олександрович
2017
Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine: international conference, April 28-29, 2017
c.133–137
30
Наукова стаття
Проблема структури художнього концепту у вітчизяній філології: здобутки, лакуни та перспективи
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Германська філологія
в.769 c.99-102
31
Наукова стаття
Художня концептуалізація архетипу води у ліриці А. Мокеля
Чистяк Дмитро Олександрович
2017
Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: ХДУ
в.67 c.110-112
32
Наукова стаття
Michel Otten. Paysages du Nord. Etudes de littérature belge de langue française
Чистяк Дмитро Олександрович
2017
Turnhout: Brepols Publishers, Université catholique de Louvain
т.69 в.1-2 c.254-257
33
Наукова стаття
Symbolisme phonétique dans le prémier théâtre de Maurice Maeterlinck
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Стиль і переклад : збірник наукових праць
в.1 (3) c.125-141
34
Наукова стаття
Les recherches de la conceptualisation littéraire en Ukraine : analyse critique et perspectives
Чистяк Дмитро Олександрович
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.V (30) c.68-71
35
Тези
Художня концептуалізація у сучасних дослідженнях текстів Еміля Верхарна
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 25-26.11. 2016
c.84-87
36
Тези
Рецепція поетики бельгійського символізму в спадщині Івана Франка
Чистяк Дмитро Олександрович
2017
Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 18-18.02.2017
c.90-94
37
Тези
Les recherches de la conceptualisation littéraire en Ukraine : analyse critique
Чистяк Дмитро Олександрович
2017
Перша Міжнародна франкофонна науково-практична конференція в Україні "Мови, науки та практики" 19-20 жовтня 2017 р. Київ
c.140-141
38
Тези
Лінгвоміфопоетичний аналіз художнього тексту: проблеми та перспективи
Чистяк Дмитро Олександрович
2017
ІІ Мішуковські читання): матеріали Міжнар. наук. конф., м. Херсон, 13–14 жовтня 2017 р. – Херсон: ВД «Гельветика»
c.175-178
39
Хрестоматія
1. Дюпюї С. Падіння друге: п’єси
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Всесвіт
c.1-240
40
Хрестоматія
Юрсенар М. Адріанові спогади
Чистяк Дмитро Олександрович
2017
К.: Журнал «Радуга»
c.1-232
41
Монографія
Міфопоетична картина світу в бельгійському символізмі: монографія
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Журнал "Радуга"
c.1-272
42
Наукова стаття
Лінгвопоетичний аналіз образно-семантичної ізотопії в художньому тексті
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).
в.22 c.230-234
43
Наукова стаття
Лінгвоестетичний аналіз художньої концептосфери: проблематика й перспективи
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.18 c.106-108
44
Наукова стаття
Особливості художньої концептуалізації в ранній поезії Макса Ельскампа
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.19 c.147-149
45
Наукова стаття
Текстова концептосфера у поетиці Ш. Ван Лерберга
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
в.1(48) c.45-48
46
Наукова стаття
Дослідження художньої концептуалізації в діахронічній перспективі
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Зб. наукових праць. Наукові записки. Острог
в.60 c.75-77
47
Наукова стаття
Дослідження художньої концептуалізації в лінгвостилістичній перспективі (діахронічний аспект)
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.1 в.20 c.97-99
48
Наукова стаття
Дослідження художнього концепту в лінгвопоетичній перспективі
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Вісник Дрогобицького державного педагогічного університету: Серія філологічні науки
т.2 в.5 c.157-159
49
Наукова стаття
Le symbolisme phonétique dans le premier théâtre de Maurice Maeterlinck
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Science and Education: a New Dimension. Philology
т.14 в.65 c.31-36
50
Наукова стаття
L’analyse cognitive comparée du symbolisme maeterlinckien et kâlidasien
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.80 c.94-97
51
Наукова стаття
Problèmes de la conceptualisation dans la sémantique interprétative
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.20 c.93-95
52
Наукова стаття
Генезис художественной концептуализации в диахроническом аспекте
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe
в.85 c.12-15
53
Наукова стаття
Problème de la conceptualisation littéraire dans l’aspect diachronique
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Сучасні дослідження з іноземної філології,Ужгород
в.14 c.249-255
54
Наукова стаття
Лінгвокогнітивний, лінгвопоетичний та лінгвоміфопоетичний підходи до аналізу художнього концепту: пошук кореляції
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.29 c.292-303
55
Тези
Лінгвопоетичний аналіз художньої концептосфери: проблеми і перспективи
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Логос
c.132-135
56
Тези
Conceptualisation symboliste dans «Bruges-la-Morte» de G. Rodenbach et «Passage à Kiew» de M.Thiry
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Одеса: Міжнародний гуманітарний університет
c.68-71
57
Тези
Conceptualisation poétique dans « Les Visages de la Vie », « Les Douze Mois » et « Petites légendes » d’Emile Verhaeren
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. 21.04.2016. Київ: НТУУ"КПІ"
c.110-111
58
Буклет
Ванчев де Трасі Атанас. Світло у світлі
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
К.: Журнал «Радуга»
c.1-76
59
Навчальний посібник
Лінгвоміфопоетичний аналіз художнього тексту
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Журнал "Радуга"
c.1-138
60
Наукова стаття
Перспективні гіпотези про функціонування структури художнього тексту в монографії Юґетти де Броквіль «Дивовижна принадність літературної математики»
Мосенкіс Юрій Леонідович
Назаров Назарій Анатолійович
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.296 c.4-14
61
Наукова стаття
Метерлінк М. Рання драматургія: хрестоматія текстів
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Журнал "Радуга"
c.1-284
62
Наукова стаття
Функціонування текстових концептів у "Дивовижних пригодах Кинтського" Шарля Ван Лерберга
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Центр філологічних досліджень
c.35-38
63
Наукова стаття
Concept symbole phonetique dans la reflexion esthetique du symbolisme belge
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.8 c.223-225
64
Наукова стаття
Текстова концептосфера бельгійського символізму в теоретичних працях Альбера Мокеля
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.11 c.83-85
65
Наукова стаття
Функціонування текстових концептів у поемі "Євина пісня" Шарля Ван Лерберга
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Мовні і концептуальні картини світу
т.48 c.452-458
66
Наукова стаття
Функционирование текстовых концептов в поэзии Шарля Ван Лерберга
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe
c.98-102
67
Наукова стаття
Міфопоетичні студії в ранніх текстах М. Метерлінка: критичний аналіз і перспективи
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.2 в.17 c.111-113
68
Наукова стаття
Проблема художньої концептуалізації в античній класичній філософії
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.1 в.19 c.111-113
69
Наукова стаття
Проблема структури художнього концепту у вітчизяній філології: здобутки, лакуни та перспективи
Чистяк Дмитро Олександрович
2016
Вісник Чернівецького національного університету: Романо-слов′-янський дискурс: Зб. наук. пр.Чернівці: Чернівецький національний університет
в.769 c.99-102
70
Наукова стаття
Michel Otten. Paysages du Nord. Etudes de littérature belge de langue française
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Les Lettres Romanes. – Sous la dir. de Michel Lisse
т.69 в.1-2 c.254-257
71
Тези
Текстова концептосфера у драматургії Шарля Ван Лерберга
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Міжнародна науково-практична конференція 28–29 листопада 2014 р.
c.129-133
72
Тези
Les recherches de Michel Otten dans la philologie belge francophone
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Одеса: Міжнародний гуманітарний університет
c.121-123
73
Тези
Les editions critiques d'Albert Mockel par Paul Gorceix et par Michel Otten: analyse philologique comparee
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Таврійські філологічні читання: Міжнародна науково-практична конференція
c.260-261
74
Тези
Conceptualisation poetique dans les recueils "Les Flamandes", "Les Moines", "Les bords de la route" et "Les vignes de ma muraille" d'Emile Verhaeren
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Актуальні проблеми філологічної науки:сучасні наукові дискусії
c.81-84
75
Тези
Перспективи лінгвоміфопоетичного аналізу художнього тексту в структурі сучасної філологічної освіти
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській. Матеріали міжнародної конференції
c.23-25
76
Тези
Les éditions critiques d’Albert Mockel par Paul Gorceix et par Michel Otten : analyse philologique comparée
Чистяк Дмитро Олександрович
2015
Таврійські філологічні читання: Міжнародна науково-практична конференція
c.260–261
77
Etudes ukrainiennes de philologie = Ukrainian studies in philology / Sous la rédaction d’A.Vantchev de Thracy, I.Mosénkis et D.Tchystiak
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.360.0000
78
Etudes ukrainiennes transdisciplinaires = Ukrainian interdisciplinary studies / Sous la rédaction d’A.Vantchev de Thracy, I.Mosénkis et D.Tchystiak
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.370.0000
79
Jovta N. M., Jovyi O. O. Mythologie pré-chrétienne et la langue ukrainienne = Жовта Н.М., Жовтий О.О. Дохристиянська міфологія і українська мова / consultant scientifique D.Tchystiak
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.165.0000
80
Mosenkis, Iourii. Astronomie indo-européenne dans les mythes et les langues = Mosenkis Iurii. Indo-European astronomy in Myths and Languages / consultants scientifiques D.Tchystiak et M. Bouromskyï
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.59.0000
81
Mosenkis Iurii. Astronomie orientale oubliée dans la littérature ancienne = Mosenkis, Iurii. Lost Oriental Astronomy in Ancient Literature / consultants scientifiques D.Tchystiak et M. Bouromskyï
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.142.0000
82
Mosenkis Iurii. Les symboles célestes dans les mythes grecs et dans la poésie épique ancienne = Mosenkis, Iurii. Celestial symbols in the Ancient Greek myths and epic poetry / consultants scientifiques D.Tchystiak et M. Bouromskyï
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.150.0000
83
Mosenkis Iurii. Les Celestial Symbols in Indo-European Mythologies (Slavic and Celtic Traditions) / scientific consultants D. Tchystiak and M.Bouromskyi
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Bruxelles: L’Esprit des Aigles
c.173.0000
84
Pereverzev Dmytro. Evolution du système phonetique dans la langue coreenne = Переверзєв, Дмитро. Еволюція фонетичної системи корейської мови / consultants scientifiques D.Tchystiak et R.Synychyne
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.182.0000
85
Нєгош Петар ІІ Петрович. Вибрані твори / пер. з чорногор. О. Жолдака, Д. Павличка, Д. Чистяка; наук. ред. Д. Чистяка.
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
86
Mosenkis, Iurii. Indo-European Astronomy in Myths and Languages / Scientific consultants D. Chystiak and M.Bouromskyi
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
New York: Bogdani Publisher
c.144.0000
87
Osadtcha Olga. La langue du mythe, des contes de fée et du fantatique littéraire. / Рецензент Д.О.Чистяк.
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.265.0000
88
Clarinettes solaires: Anthologie de la poésie ukrainienne. 2e édition. / Traduit en français, annoté et commenté par Dmytro Tchystiak
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.122.0000
89
Chevtchenko Taras. Testament = Шевченко Тарас. Заповіт / пер. з укр., наук. ред. Д. Чистяка; передм. Д. Горбачова, С. Довгого, Ю. Мосенкіса, О. Соломарської, Д. Чистяка
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.68.0000
90
Ванчев де Трасі Атанас. Світло у світлі: вибрані поезії / пер. з франц., передм. і комент. Д. Чистяка. – К.: Журнал «Радуга» (Серія «Поети світу»).
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
К.: Журнал «Радуга»
c.80.0000
91
Замітка
Lexique archaïque ukrainien et la langue poétique de Taras Chevtchenko
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.1-278
92
Наукова стаття
Tchystiak, Dmytro. (Дмитро Чистяк) Fonctionnement du mythe et du symbole dans l’esthétique maeterlinckienne // Мосенкіс Юрій Небесні феномени у давньогрецькій античній
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
93
Наукова стаття
Украински и балкански междудисциплинарни изследвания = Ukrainian and Balkan Interdisciplinary Studies: сборник статии / съставители Юрии Мосенкис, Дмитро Чистяк
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
Украински и балкански междудисциплинарни изследвания. – София: Богиана
c.360
94
Наукова стаття
Tchystiak, Dmytro. (Чистяк Дмитро) Ancient Greek Mythological Intertext in the Early Playwright of Maurice Maeterlinck // Mosenkis, Iurii. (Мосенкіс Юрій) Індоєвропейська астрономія у мовах і міфах
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
New York: Bogdani Publisher
c.98.0000
95
Наукова стаття
Ґенеза та функціонування містичної поетики у творчості Атанаса Ванчева де Трасі
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.291 c.17-24
96
Наукова стаття
Міфопоетичне реформулювання античних концептів у поетиці Анґелікі Дімулі
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.291 c.32-35
97
Наукова стаття
Перспективне дослідження міфопоетичних первнів мови української фантастики: рецензія на монографію Ольги Осадчої «Мова міфу, чарівних казок та літературної фантастики»
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.287 c.4-7
98
Наукова стаття
Трансформація давньогрецького міфологічного інтертексту у драмі М. Метерлінка «Смерть Тентажиля» (1894)
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
Літературознавчі студії
т.39 c.453-461
99
Наукова стаття
Функціонування міфопоетичної картини світу в ранній драматургії М. Метерлінка
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Літературознавчі студії
т.40 c.325-333
100
Наукова стаття
Concept SYMBOLE PHONETIQUE dans la réflexion esthétique du symbolisme belge
Чистяк Дмитро Олександрович
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія
т.1 в.8 c.223-225
101
Наукова стаття
Gradation du symbolisme phonétique dans Les Sept Princesses de Maurice Maeterlinck
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
Paris: Institut culturel de Solenzara
c.15.0000
102
Наукова стаття
Структура міфічної ізотопії у франкомовному художньому тексті // Мовні та концептуальні картини світу / відп. ред. А. Д. Бєлова.
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
103
Наукова стаття
Поетика Ґашпера Малея: пошук трансцендентального буття
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.238 c.4-8
104
Наукова стаття
«Віднайдені часи» Синтії Ґембл: проблема реконструкції текстових концептів у письменників
Чистяк Дмитро Олександрович
2013
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
т.246 c.40-44
105
Наукова стаття
Марґеріт Юрсенар: життя з усесвітнім серцем // Юрсенар, Марґеріт. Твори: Чорне творіння. Вогні. / Передмова, переклад із французької, післямови та примітки Д. Чистяка.
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
106
Наукова стаття
«Божественна червінь» у поезії Ангелікі Дімулі // Мова та історія / відп. ред. Д.І. Переверзєв
Чистяк Дмитро Олександрович
2012
107
Наукова стаття
Поняття давньогрецького міфологічного інтертексту і методика його аналізу в художньому тексті // Мова та історія
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
108
Наукова стаття
Трансформація французької інтертекстуальної теорії у радянській і пострадянській філологічній науці // Нова філологія
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
109
Наукова стаття
Засади лінгвопоетичного аналізу символу й міфу в ранній творчості Моріса Метерлінка // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
110
Наукова стаття
Трансформація давньогрецького міфологічного інтертексту у драмі М. Метерлінка «Непрохана»
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
Мова і культура
c.20.0000
111
Наукова стаття
Давньогрецький міфологічний гіпертекст у драмі М. Метерлінка «Пелеас і Мелісанда» (1892)
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
c.25-49
112
Наукова стаття
Давньогрецький міфологічний інтертекст у драмі М. Метерлінка «Семеро принцес» (1891)
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
Мова та історія: періодичний збірник наукових праць
c.25-36
113
Наукова стаття
Світло незахідне Ірини Жиленко
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
114
Наукова стаття
Мистика литературы швейцарской и украинской
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
Радуга
c.137.0000
115
Наукова стаття
Український митець: учора, сьогодні… завтра?
Чистяк Дмитро Олександрович
2011
116
Наукова стаття
Методика аналізу давньогрецького міфілогічного інтертексту у франкомовному художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу
Чистяк Дмитро Олександрович
2011

Повернення до списку

Вгору