Автори, співробітники Університету

Чубук Леся Петрівна
Chubuk L.P.

Ідентифікатор автора: 43238
Кількість пошукових запитів автора: 659
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економіка підприємства
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Дослідження у галузі економіки нерухомості / Вивчення проблем становлення ринку нерухомості в Україні / Питання теорії та практики оцінки нерухомості, механізмів іпотечного кредитування, оподаткування нерухомості /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 40, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Актуальні стратегії підвищення дохідності складської нерухомості
Чубук Леся Петрівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
2
Тези
Перспективи інвестування у елеватори в Україні
Чубук Леся Петрівна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
3
Тези
Проблеми і перспективи розвитку логістичної інфраструктури елеваторного господарства в Україні
Чубук Леся Петрівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
4
Наукова стаття
Оцінка вартості складської нерухомості при кредитуванні: методологічні аспекти та проблеми взаємодії заінтересованих осіб
Чубук Леся Петрівна
2016
Банківська справа
в.1 c.99-112
5
Наукова стаття
Класифікація нерухомого майна для потреб оцінки і управління
Чубук Леся Петрівна
2015
Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове фахове видання. – Житомир: ЖДУ імені Івана Франка
в.3(15)
6
Наукова стаття
Інвестування у зерносховища: порівняння та вибір альтернативних варіантів
Чубук Леся Петрівна
2015
Глобальні та національні проблеми економіки
в.8
7
Наукова стаття
Можливості застосування дохідного підходу у практиці оцінки складської нерухомості
Чубук Леся Петрівна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
c.14
8
Наукова стаття
Оцінка ефективності управління складською нерухомістю в інвестиційному аспекті
Чубук Леся Петрівна
2015
«Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку: матеріали конференції
c.72-75
9
Наукова стаття
Проблематика управління нерухомістю та її зв’язок із стратегічним управлінням підприємством
Чубук Леся Петрівна
2016
Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації
10
Тези
Наслідки відміни сертифікації зерноскладів: позитивні аспекти та очікування
Чубук Леся Петрівна
2015
Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі. Міжнародна науково-практична конференція.
c.135-137
11
Тези
Виды управления недвижимостью: взаимосвязи и функции
Чубук Леся Петрівна
2015
Государственное управление: проблемы и перспективы: матеріали міжнародної конференції
c.49-50
12
Тези
Сценарний аналіз ризиків інвестування у елеватори (зерносховища)
Чубук Леся Петрівна
2016
«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали міжнародної конференції
13
Наукова стаття
Інвестиційна та управлінська привабливість комерційного нерухомого майна в Україні
Чубук Леся Петрівна
2014
Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.230-233
14
Наукова стаття
Особливості оцінки складської нерухомості (елеваторів) для цілей управління
Чубук Леся Петрівна
2014
Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles
т.1 c.370-374
15
Наукова стаття
Обґрунтування методики обрахунку плати за розміщення телекомунікаційних мереж
Голованенко Микола Васильович
Чубук Леся Петрівна
2014
Комунальне господарство міст. Серія "Економічні науки"
т.116 c.108-118
16
Наукова стаття
Оценка складской недвижимости сравнительным подходом: проблемные аспекты
Чубук Леся Петрівна
2014
17
Наукова стаття
Methods of aggregate valuation of the warehouse real estate by income approach
Чубук Леся Петрівна
2014
Economics and management: problems of science and practice Collection of scientific articles
т.1 c.316-320
18
Розділ монографії
Фінансово-економічні показники ефективності управління комерційним нерухомим майном підприємств
Чубук Леся Петрівна
2014
Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики: колективна монографія
c.312-326
19
Тези
Классификация и разработка стратегий управления недвижимостью
Чубук Леся Петрівна
2014
Общество и государство: актуальные проблемы управления: Матеріали конференції
т.1 c.43-45
20
Тези
Інвестування у зерносховища в умовах національної економіки: стратегічні аспекти та перспективи
Чубук Леся Петрівна
2015
Соціально-економічний розвиток держави: досвід, проблеми, перспективи: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.99-102
21
Тези
Модернізація елеваторів в Україні: необхідність та напрямки
Чубук Леся Петрівна
2015
Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
c.369-371
22
Наукова стаття
Методи визначення ставок дисконту та капіталізації для оцінки нерухомості, адекватних ринковим умовам
Чубук Леся Петрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.10 c.51-57
23
Наукова стаття
Внедрение новых методов оценки экологической эффективности зданий в Украине
Харченко Тетяна Борисівна
Чубук Леся Петрівна
2014
Мировая наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права: материалы IV междунар. науч. - практ. конф. в 2-х частях
т.2 c.106-116
24
Наукова стаття
Вартість та витрати управління комерційним нерухомим майном: сучасні підходи до формування
Чубук Леся Петрівна
2014
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.29 c.149-163
25
Наукова стаття
Сучасні тенденції в сфері управління комерційним нерухомими майном в Україні
Чубук Леся Петрівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.5 c.39-46
26
Наукова стаття
Внедрение новых методов оценки экологической эффективности зданий в Украине
Харченко Тетяна Борисівна
Чубук Леся Петрівна
2014
ЦПМ Академия бизнеса
т.2 c.106-116
27
Тези
Врахування ринкових умов при визначенні ставок дисконту та капіталізації
Чубук Леся Петрівна
2013
Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України
т.1 c.97-98
28
Тези
Управління в секторі комерційної нерухомості України: напрямки та перспективи розвитку
Чубук Леся Петрівна
2013
Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.43-44
29
Наукова стаття
Развитие и особенности управления недвижимостью в Украине
Чубук Леся Петрівна
2013
Актуальные проблемы экономики России
т.20 c.27-31
30
Практикум
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2013
Знання
c.1-791
31
Наукова стаття
Теоретико-методичні основи обгрунтування розміру штрафів за порушення ліцензійних умов у сфері телерадіомовлення
Чубук Леся Петрівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.260-271
32
Підручник
Цінні папери
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Чубук Леся Петрівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2011
Знання
c.1-1090
33
Тези
Підсумкова державна атестація у системі управління якістю вищої освіти // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції „Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу”
Чубук Леся Петрівна
2009
34
Тези
Лізинг нерухомості в Україні в контексті фінансово-економічної кризи
Чубук Леся Петрівна
2010
Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, Алушта 11-13 травня 2010 р.
т.1 c.90-91
35
Наукова стаття
Механізм сек’юритизації та його роль у контексті забезпечення конкурентоспроможності економіки України
Чубук Леся Петрівна
2009
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.18 c.324-332
36
Наукова стаття
Соціальне житло і моделі забезпечення ним
Єщенко Петро Степанович
Чубук Леся Петрівна
2009
Економічна теорія
c.36-46
37
Наукова стаття
Досвід фінансування житлового будівництва у зарубіжних країнах
Єщенко Петро Степанович
Чубук Леся Петрівна
2009
Фінанси України
т.7 c.30-38
38
Наукова стаття
Фінансування соціального житла: світовий досвід та можливості його застосування в Україні
Чубук Леся Петрівна
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.17 c.232.0000
39
Тези
Особливості управління нерухомістю та його розвиток в Україні // // Теория и практика экономики и предпринимательства: Сб. материалов конфер. / Материалы VII юбилейной междунар. науч.-практ. конфер. Алушта, 5-7 мая 2008 г. – Симферополь, 2008.
Чубук Леся Петрівна
2008
40
Наукова стаття
Лізинг нерухомості як перспективний спосіб фінансування діяльності господарюючих суб'єктів в Україні
Чубук Леся Петрівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.307.0000

Повернення до списку

Вгору