Автори, співробітники Університету

Чугаєв Олексій Анатолійович
Chugaiev Oleksii A

Ідентифікатор автора: 43241
Кількість пошукових запитів автора: 1173
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Світового господарства і міжнародних економічних відносин
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Економічна сила країн, економічна інтеграція, валютний курс і валютні кризи, кількісні методи

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 126, з них наукових статей (наукові публікації) - 53, монографій - 12, підручників - 1, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 49, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка
Дзюба Павло Валерійович
Заблоцька Ріта Олександрівна
Підчоса Олександр Васильович
Рогач Олександр Ігорович
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
Циганов Сергій Андрійович
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2020
К.: «Центр учбової літератури»
2
Наукова стаття
The impact of institutions on services exports of Central and Eastern European countries
Заблоцька Ріта Олександрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2019
Baltic Journal of Economic Studies
в.Vol. 5, No 5 c.9-17
3
Автореферат
Економічна сила країни у глобальному господарстві
Чугаєв Олексій Анатолійович
2019
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-38
4
Дисертаційна робота
Економічна сила країни у глобальному господарстві
Чугаєв Олексій Анатолійович
2018
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-631
5
Навчальний посібник
Теорія міжнародної економічної інтеграції; Інтеграційні процеси в світовому господарстві; Основи регулювання міжнародних інтеграційних процесів
Чугаєв Олексій Анатолійович
2018
Міжнародні економічні відносини: практикум/ О.І Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О Заблоцька, Н.В. Резнікова та ін. за ред. О.І Шниркова. – К.: 2018.- 321 с.
c.236-262, 425-436
6
Підручник
Структурні характеристики світової економіки; Економіка Республіки Корея
Чугаєв Олексій Анатолійович
2018
Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. Мазуренка, О.І. Рогача. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. - 616 с.
c.184-188, 456-463
7
Розділ монографії
Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві
Чугаєв Олексій Анатолійович
2018
Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Н.В. Резнікова та ін.; за ред. О.І. Шниркова. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. - 159 с.
c.100-109
8
Тези
Зовнішня заборгованість в економіках різної величини
Чугаєв Олексій Анатолійович
2019
Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: зб.тез міжнар. науково-практ. конф. (Київ, 10 квітня 2019 р.). К.: Національний авіаційний університет, 2019
c.71-73
9
Тези
Асиметрія ефективності економічної інтеграції
Чугаєв Олексій Анатолійович
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.95-96
10
Тези
Наслідки та ефекти економічних санкцій
Чугаєв Олексій Анатолійович
2018
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.16-19
11
Тези
Country Size Effects for Foreign Trade. Are China and Russia Typical Large Economies?
Чугаєв Олексій Анатолійович
2018
Proceedings of 2018 2nd International Conference on Education Technology and Social Science (ETSS 2018). Chongqing, China, from 2018-11-23 to 2018-11-24
c.288-292
12
Монографія
Wojna hybrydowa rosji przeciwko Ukrainie w Latach 2014-2016
Чугаєв Олексій Анатолійович
2018
Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie - Sklodowskiej, Lublin.
c.1-278
13
Монографія
Гібридна війна Росії проти України після революції гідності
Чугаєв Олексій Анатолійович
2018
Ніка-Центр
c.1-280
14
Монографія
Глобальні виміри економічної сили країни
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (монографія)
c.1-495
15
Монографія
Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти
Березовська Ірина Андріївна
Головко Анна Ярославівна
Дорошко Микола Савович
Кондратенко Олег Юрійович
Копійка Валерій Володимирович
Кост Ірина Анатоліївна
Муравйов Віктор Іванович
Намонюк Чеслава Ігорівна
Піскорська Галина Андріївна
Погорська Ірина Іванівна
Попко Євген Вікторович
Рилач Наталія Михайлівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
Хлистун Ганна Юріївна
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2018
К.: ВПЦ Київський університет
16
Наукова стаття
Ефекти сили економічного бренду країни для зовнішньої торгівлі
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції
в.24 c.10-18
17
Наукова стаття
Ефекти м’якої економічної сили країни у сфері міжнародних фінансів
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини
в.41 c.232-240
18
Наукова стаття
Сучасні детермінанти економічної сили країн
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
Міжнародна економічна політика
в.1(26) c.119-136
19
Тези
Міжнародна міграція в економіках різної величини
Чугаєв Олексій Анатолійович
2018
Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : зб.тез міжнар. науково-практ. конф. (Київ, 18 квітня 2018 р.). К.: Національний авіаційний університет
c.34-36
20
Тези
Асиметрія наслідків економічної війни у трикутнику Захід – Україна – Росія
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.11
21
Тези
Міжнародна торгівля послугами в умовах асиметрії країн
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри
c.40-44
22
Тези
Вплив бренду держави на зовнішню торгівлю України
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
Зб. мат. міжн. наук.-практ. конф. [«Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах»], (м. Київ, 19 жовтня 2017 р.). / К.: КНУ імені Т.Г. Шевченка, 2017.
c.73-74
23
Монографія
Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття
Відякіна Марія Миколаївна
Заблоцька Ріта Олександрівна
Луцишин Зоряна Орестівна
Мазуренко Валерій Іванович
Нанавов Антон Семенович
Поліщук Ліна Сергіївна
Резнікова Наталія Володимирівна
Стаканов Роман Дмитрович
Філіпенко Антон Сергійович
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шворак Людмила Олександрівна
Шнирков Олександр Іванович
2016
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-414
24
Монографія
Social and Solidarity Economy. The Choice of Ukraine
Стаканов Роман Дмитрович
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
Cambridge Scholars Publishing
c.1-230
25
Наукова стаття
Ефекти величини економіки країни в умовах валютної інтеграції
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка.
в.786 c.17-24
26
Наукова стаття
Economic Integration of Ukraine with the EU under Disintegration with Russia
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.130(1) c.82-94
27
Наукова стаття
Чинники економічної потужності основних центрів сили
Чугаєв Олексій Анатолійович
2016
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.9
28
Тези
Інвестиційне регулювання в малих і великих економіках як засіб підвищення продуктивності
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
Продуктивна спроможність націй: приклад України: Міжнародна наукова конференція
c.89-90
29
Тези
Фактори економічної сили ЄС
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи
c.390-395
30
Тези
Ефекти м’якої сили країни в сфері міжнародного руху технологій
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: Міжнародна науково-практична конференція
c.59-61
31
Тези
Ефекти величини економіки та іміджу країни для міжнародної міграції
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
Транскордонна безпека: політико-правовий, соціально-економічний, гуманітарний та екологічний вимір
c.73-75
32
Тези
Ефекти валютної інтеграції для малих і великих економік
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку
т.17 c.162-165
33
Тези
Оценка экономической силы: величина экономики и экономический рост
Чугаєв Олексій Анатолійович
2017
Creşterea economică sustenabilă în condiţiile contemporane
c.159-167
34
Тези
Структура зовнішньої торгівлі України в контексті величини економіки
Чугаєв Олексій Анатолійович
2016
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах»
c.123-128
35
Тези
Синхронність економічних циклів як складова економічної сили
Чугаєв Олексій Анатолійович
2016
Глобалізаційні виклики розвитку національних економік
в.1 c.545-555
36
Тези
ECONOMIC INTEGRATION OF UKRAINE WITH THE EU UNDER DISINTEGRATION WITH RUSSIA
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.130
37
Замітка
Internationale wissenschaftliche Konferenz „Eurasische Wirtschaftsunion: Erfahrungen und Perspektiven der regionalen Integration“
Чугаєв Олексій Анатолійович
2016
Die Friedrich-Ebert-Stiftung
38
Монографія
Економічна асоціація України з Європейським Союзом
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.24-57
39
Наукова стаття
Russia’s Concerns for the EU-Ukraine Association: Myths and Realities
Рогач Олександр Ігорович
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2015
Journal Global Policy and Governance
40
Наукова стаття
Глобальний перерозподіл економічної сили
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.6
41
Наукова стаття
Сфери реалізації економічної сили країни
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.126(2) c.145-152
42
Наукова стаття
Структурні ефекти величини економіки країни для міжнародної торгівлі
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.126(2) c.125-133
43
Наукова стаття
Міжнародні економічні фактори іміджу Китаю у країнах світу
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.43 c.36-39
44
Наукова стаття
Вимірювання сили економічного іміджу країн світу
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.12(177) c.67-72
45
Наукова стаття
National Economic Image and Soft Economic Power Evaluation
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
Torun International Studies
в.1(8) c.13-25
46
Наукова стаття
Регулювання міжнародної торгівлі в економіці малих і великих країн
Чугаєв Олексій Анатолійович
2016
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.127(1) c.128-137
47
Наукова стаття
Міжнародна допомога і міграція як напрям спеціалізації малих країн
Чугаєв Олексій Анатолійович
2016
Вісник Дніпропетровського університету. Серія Світове господарство і міжнародні економічні відносини
т.24 в.8 c.104-111
48
Наукова стаття
Ефекти величини економіки для міжнародної торгівлі
Чугаєв Олексій Анатолійович
2016
Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки"
в.7
49
Наукова стаття
Торговельна інтеграція в умовах асиметрії країн
Чугаєв Олексій Анатолійович
2016
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Економічна».
в.90 c.164-172
50
Наукова стаття
Міжнародний рух капіталу в малих і великих економіках
Чугаєв Олексій Анатолійович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.44/45 c.56-60
51
Тези
Internal economic image of a country and solidarity
Чугаєв Олексій Анатолійович
2016
Метеріали міжнародного симпозіуму «Соціальна та економічна солідарність – Український вибір»», 28 січня 2016 р.
c.70-71
52
Тези
Прогнозування темпів розширення ЄС
Чугаєв Олексій Анатолійович
2016
Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць Шостої міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
c.27-29
53
Тези
Валютна інтеграція в ЄС: методика викладання
Чугаєв Олексій Анатолійович
2016
Матеріали науково-методичної конференції «Європейські студії в університетах України», 22 квітня 2016 р.
c.65-67
54
Тези
Викладання Економіки європейської інтеграції в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Чугаєв Олексій Анатолійович
2016
Матеріали науково-методичної конференції «Європейські студії в університетах України», 22 квітня 2016 р.
c.17-19
55
Тези
Валютні резерви та величина економіки
Чугаєв Олексій Анатолійович
2016
МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "МЕГА-ТРЕНДИ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ"
c.70-72
56
Наукова стаття
Міжнародні економічні фактори іміджу світового економічного лідера
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
Електронний варіант
т.5 c.1-12
57
Наукова стаття
Міжнародні економічні фактори іміджу США у країнах світу
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.123 c.113-122
58
Наукова стаття
Структурные элементы экономической силы страны
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
Racja stanu. Studia i materiały
т.2 c.167-178
59
Наукова стаття
Регуляторные факторы международных инвестиций в малых и больших экономиках
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
Международное право и проблемы интеграции (научно-аналитический и практический журнал)
в.4 c.228-233
60
Тези
Micro-level approach to estimation of economic power distribution
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
III International Scientific Conference “Alternative Economic System: Solidarity Economy for Ukraine”
т.1 c.24-25
61
Тези
Суб’єктивне визначення світового економічного лідера
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
Матеріали наукової наукових заходів: наукова конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах геоекономічної нестабільності», 26 лютого 2015 року, Київ; круглий стіл « «Центри сили» в світовій економіці: конкуренція або співробітництво»
c.20-22
62
Тези
Міжнародні економічні фактори іміджу ЄС в країнах світу
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
Проблеми і перспективи розвитку світової економіки і міжнародних економічних відносин: Міжнародна науково-практична конференція
c.4-6
63
Тези
Международные экономические факторы имиджа России в странах мира
Чугаєв Олексій Анатолійович
2014
Економіка та управління підприємствами, регіонами, і країнами в умовах ризиків : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.
c.64-70
64
Тези
Оцінка розподілу м’якої економічної сили між країнами світу
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
c.67-70
65
Тези
Тенденції перерозподілу економічної сили у світовому господарстві
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
Метеріали наукових заходів: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку світової економіки і міжнародних економічних відносин», 8 жовтня 2015 р.; ІІ науково-практичний круглий стіл «Глобальні соціально-економічні т
c.14-15
66
Тези
Класифікація економічних війн
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
Метеріали наукових заходів: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку світової економіки і міжнародних економічних відносин», 8 жовтня 2015 р.; ІІ науково-практичний круглий стіл «Глобальні соціально-економічні т
c.59-60
67
Тези
Роль неурядових суб’єктів у формуванні економічної сили країни
Чугаєв Олексій Анатолійович
2015
Матеріали наукової конференції «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах, 15 Жовтня 2015 року
c.49-51
68
Монографія
Зони вільної торгівлі на початку XXI ст.
Заблоцька Ріта Олександрівна
Філіпенко Антон Сергійович
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-256
69
Наукова стаття
Економічна сила країн як невід’ємний атрибут міжнародних економічних відносин
Чугаєв Олексій Анатолійович
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.117 c.203-210
70
Наукова стаття
Глобальний розподіл м’якої сили економічних і політичних центрів світу
Чугаєв Олексій Анатолійович
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.116 c.176-184
71
Наукова стаття
Економічні передумови формування іміджу країни
Чугаєв Олексій Анатолійович
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць
т.119 c.129-139
72
Наукова стаття
Структурні елементи відносин економічної сили між країнами
Чугаєв Олексій Анатолійович
2014
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.121 c.128-136
73
Наукова стаття
Економічна сила як міра впливовості країни у світовій економіці
Чугаєв Олексій Анатолійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
в.2 (41) c.34-38
74
Тези
System-adaptation Economic Power of a Country as a Transformation Efficiency Parameter
Чугаєв Олексій Анатолійович
2014
Economic Transformation Processes in the Postsocialist Countries: materials of III International Scientific Conference (Kyiv, 28 November 2014)
c.14-16
75
Тези
Співвідношення економічної сили країн в інтеграційних об’єднаннях ЄС
Чугаєв Олексій Анатолійович
2014
Україна-ЄС: новий етап економічної інтеграції: Наукова конференція
c.11-13
76
Тези
М’яка і жорстка складові економічної сили країни
Чугаєв Олексій Анатолійович
2013
«Центри сили» в світовій економіці, Матеріали круглого столу 19 грудня 2013 р.
c.7-9
77
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Європейська валютна система
Чугаєв Олексій Анатолійович
2013
Українська дипломатична енциклопедія: у 5 -ти т. - Харків: Фоліо, 2013
c.1
78
Наукова стаття
International economics research: structural changes in the past 50 years
Чугаєв Олексій Анатолійович
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.106 c.88-97
79
Наукова стаття
Ефективність економічних відносин України та Турецької республіки в контексті формування зони вільної торгівлі.
Хмара Марина Петрівна
Чугаєв Олексій Анатолійович
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.104 c.204-2011
80
Наукова стаття
Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД: наслідки для України
Чугаєв Олексій Анатолійович
2013
Інвестиції: практика та досвід
т.7 c.65-68
81
Наукова стаття
Торговельні потоки та митні тарифи як чинник інтеграційних процесів в регіоні СНД
Чугаєв Олексій Анатолійович
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.113 c.41-49
82
Тези
Економічна сила країни у міжнародному середовищі
Чугаєв Олексій Анатолійович
2012
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.110 c.151-152
83
Тези
Привабливість економічної моделі ЄС в умовах економічної нестабільності
Чугаєв Олексій Анатолійович
2013
Творчий внесок професора А.С.Філіпенка у навчально-наукову спеціальність «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», Матеріали наукового симпозіуму 17 жовтня 2013 р.
c.144-147
84
Монографія
Elaboration of strategical framework for international cooperation in Taras Shevchenko National University of Kyiv
Бех Петро Олексійович
Чугаєв Олексій Анатолійович
Шнирков Олександр Іванович
2011
К.: ЦУЛ
c.31-45
85
Навчальний посібник
Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин
Грисенко Марина Віталіївна
Чугаєв Олексій Анатолійович
2012
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-235
86
Наукова стаття
Проблеми та перспективи євроінтеграції Туреччини: економічний ракурс
Чугаєв Олексій Анатолійович
2011
Актуальні проблеми економіки
т.6 c.26-30
87
Наукова стаття
Ісламський банкінг та його фінансові інструменти в контексті концепції потенційної моделі фінансової системи
Чугаєв Олексій Анатолійович
2011
Економічний часопис – ХХІ
c.13.0000
88
Навчальний посібник
Валютна інтеграція в Європейському Союзі
Чугаєв Олексій Анатолійович
2010
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-192
89
Наукова стаття
Оценка экономического роста с учётом динамики распределения доходов
Чугаєв Олексій Анатолійович
2010
Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации: Материалы III Международной научно-практической конференции, 11–12 ноября 2010 г
т.3 c.357-365
90
Тези
Comparative Analysis of Readiness For Monetary Integration: Case of poland And Ukraine
Чугаєв Олексій Анатолійович
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.97 c.101-104
91
Тези
Передумови валютної інтеграції України
Чугаєв Олексій Анатолійович
2011
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.97 c.95-96
92
Тези
Structural changes in international economics research
Чугаєв Олексій Анатолійович
2011
Post-Crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium: abstracts collection of the II International Scientific Conference (Kyiv, July 5-6 2011)
c.70-71
93
Тези
Economic Growth: Adjustment for Changes in Income Distribution
Чугаєв Олексій Анатолійович
2010
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.91 c.59-60
94
Тези
Підходи та засоби забезпечення якості управління інтернаціоналізацією освіти
Заславський Володимир Анатолійович
Чугаєв Олексій Анатолійович
2011
Міжнародна наукова конференція «Ідея університету сучасний дискурс». Матеріали конференції 26-27 травня 2011 року, м. Київ
c.68-71
95
Навчальний посібник
Monetary Policy of the European Union
Чугаєв Олексій Анатолійович
2009
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-90
96
Наукова стаття
Economic Growth and Change in Income DistriBution
Чугаєв Олексій Анатолійович
2010
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.92 c.86-93
97
Наукова стаття
Економічний ефект від лібералізації економіки
Чугаєв Олексій Анатолійович
2009
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.87 c.30-36
98
Тези
Динамика доступности благ на рубеже ХХ-ХХI столетий
Чугаєв Олексій Анатолійович
2010
Учение В.И.Вернадского о ноосфере и антикризисное социально-экономическое развитие Беларуcи. Сборник материалов Международной научно-практической конференции 22-23 октября 2009 г.
c.224-227
99
Наукова стаття
Ефективність податку Тобіна і його альтернатива у протидії спекулятивним атакам
Чугаєв Олексій Анатолійович
2009
Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України
т.2 c.118-125
100
Наукова стаття
Синхронність економічних циклів як передумова валютної інтеграції // Збірник наукових праць.
Чугаєв Олексій Анатолійович
2008
Збірник наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
т.56 c.173-183
101
Тези
Ефективность налога Тобина в противодействии спекулятивным актам
Чугаєв Олексій Анатолійович
2009
Постсоціалістичні країни в умовах світової фінансово-економічної кризи. Матеріали конференції. Збірник наукових праць конференції: частина І. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова
c.37-39
102
Замітка
Економіка України в системі глобального поділу праці. Про ХV міжнародну науково-практичну конференцію
Чугаєв Олексій Анатолійович
2007
Економічний часопис – ХХІ
т.11 c.12-13
103
Монографія
Валютні кризи на межі ХХ-ХХІ століть
Чугаєв Олексій Анатолійович
2007
МП "Леся" (монографія)
c.1-416
104
Монографія
Взаємодія України і ЄС в енергетичній сфері
Чугаєв Олексій Анатолійович
2007
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.219-230
105
Наукова стаття
Умови забезпечення валютної стабільності
Чугаєв Олексій Анатолійович
2008
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.71 c.196-200
106
Наукова стаття
Вплив економічної політики на валютні кризи і економічне зростання в країнах з перехідною економікою
Чугаєв Олексій Анатолійович
2007
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.66 c.61-70
107
Наукова стаття
Макроекономічні показники нових країн-членів у контексті розширення ЄС
Чугаєв Олексій Анатолійович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.35 c.34-36
108
Наукова стаття
Економічні ефекти від поліпшення діяльності трудової системи і верховенства права
Чугаєв Олексій Анатолійович
2006
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.63 c.131-134
109
Наукова стаття
Наслідки вступу до ЄС для країн Балтії
Чугаєв Олексій Анатолійович
2006
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.59 c.129-135
110
Наукова стаття
Критерії конвергенції та валютна стабільність
Чугаєв Олексій Анатолійович
2006
Культура народов Причерноморья
т.78 c.105-110
111
Наукова стаття
Валютно-курсові орієнтири для запобігання валютній кризі
Чугаєв Олексій Анатолійович
2006
Сб. науч. трудов "Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект"
т.1 c.423-429
112
Тези
Здобутки і втрати від розширення ЄС
Чугаєв Олексій Анатолійович
2006
Моделі та стратегії євро інтеграції України: економічний і правовий аспекти. Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 30 травня 2006 р.
c.70-72
113
Наукова стаття
Аналіз впливу фінансової глобалізації на валютні кризи
Пузанов Ігор Іванович
Чугаєв Олексій Анатолійович
2005
Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України
т.3 c.83-91
114
Наукова стаття
Аналіз торгового балансу в контексті виникнення валютних криз
Чугаєв Олексій Анатолійович
2005
Сб. науч. трудов "Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект"
т.3 c.1159-1165
115
Тези
Аналітична оцінка факторів виникнення валютних криз
Чугаєв Олексій Анатолійович
2006
Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції “Наука та освіта 2006”
т.8 c.18-24
116
Наукова стаття
Методологічні підходи до датування валютних криз
Чугаєв Олексій Анатолійович
2004
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини
т.4 c.119-122
117
Тези
Показники реального сектору економіки як фактори виникнення валютних криз
Чугаєв Олексій Анатолійович
2005
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.52 c.163-166
118
Наукова стаття
Валютные кризисы как фактор экономического роста// Экономика Крыма
Чугаєв Олексій Анатолійович
2003
Экономика Крыма. Научно-практический журнал
т.9 c.34-36
119
Наукова стаття
Ефект поширення валютних криз
Чугаєв Олексій Анатолійович
2003
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.42 c.223-228
120
Наукова стаття
Вплив динаміки економічних показників розвинених країн на валютні кризи країн, що розвиваються
Чугаєв Олексій Анатолійович
2003
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.40 c.197-201
121
Наукова стаття
Ефективність кредитів МВФ в умовах валютних криз
Чугаєв Олексій Анатолійович
2004
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.46 c.158-161
122
Тези
Причини і наслідки Бразильської валютної кризи 2002 року
Чугаєв Олексій Анатолійович
2004
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.49 c.197-199
123
Тези
Вплив динаміки економічних показників розвинених країн на валютні кризи країн, що розвиваються
Чугаєв Олексій Анатолійович
2003
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.43 c.192-194
124
Тези
Врахування динаміки валютного курсу при експорті послуг
Чугаєв Олексій Анатолійович
2002
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.38 c.25-27
125
Тези
Аналітична оцінка факторів валютного курсу
Чугаєв Олексій Анатолійович
2001
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
т.36 c.69-70
126
Тези
Моделювання впливу факторів прибутку від зовнішньоторгових операцій на валютний курс
Чугаєв Олексій Анатолійович
2001
Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення
т.2 c.330-333

Повернення до списку

Вгору