Автори, співробітники Університету

Чуйко Олена Василівна
Chuiko, Olena

Ідентифікатор автора: 43253
ResearcherID, Web of Science: H-5246-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 795
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Посада: завідувач кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: тренінгові технології у навчальному процесі вищої школи, професійне становлення, пед. рефлексія, інноваційні технології в освіті та соц.й практиці

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 76, з них наукових статей (наукові публікації) - 45, монографій - 1, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 20, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Місія і роль соціального педагога в розбудові освітнього середовиза закладу освіти
Чуйко Олена Василівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота
в.1 c.41-46
2
Наукова стаття
Levels of Social Integration of Internally Displaced Persons in the Host Community
Чуйко Олена Василівна
Федоренко (Солдатова) Олександра Сергіївна
2020
Regional Formation and Development Studies
в.2 c.7-16
3
Тези
Спортивна реабілітація в Україні: досвід впровадження
Чуйко Олена Василівна
Зеленько Анна Станіславівна
2020
Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.5 c.139-142
4
Матеріали конференції
Модель психосоциального благополучия внутреннеперемещенных лиц в Украине
Чуйко Олена Василівна
Голотенко Анастасія Андріївна
2019
Философия и социальные науки в современном мире: Международная научная конференция в 30-летию факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета
c.613-617
5
Наукова стаття
Роль локус-контролю у стресостійкості майбутніх інспекторів патрульної поліції України
Козицька Інна Валеріївна
Чуйко Олена Василівна
2018
Український психологічний журнал
в.4 c.156-170
6
Наукова стаття
Особистісне становлення студентів соціономічних професій
Чуйко Олена Василівна
2019
Conditions of Meaningful Life - European and International
c.45-53
7
Наукова стаття
Personal Formation of the Students of Socionomical Professions
Чуйко Олена Василівна
2019
Conditions of Meaningful Life - European and International
c.54-60
8
Наукова стаття
Проблеми та перспективи розвитку психологічної служби у школі
Чуйко Олена Василівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота
в.1 c.48-52
9
Тези
Психологічна служба школи очима випускників
Чуйко Олена Василівна
2018
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.167-171
10
Тези
Соціальна інклюзія як спосіб включення в соціокультурні практики сучасного музею
Чуйко Олена Василівна
2019
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.21 c.219-222
11
Тези
Professional Self-Concept and Coping with Professional Crisis in University Lecturers
Пащенко Світлана Юріївна
Чуйко Олена Василівна
2019
Psychological Problems: Characteristics, Principles of Classification and Diagnosis: International Conference
c.468-469
12
Тези
Участь як механізм творення освітнього середовища
Чуйко Олена Василівна
2019
Дитина у тривожному середовищі: практики розвитку та відновлення (СEEPDR): Всеукраїнський форум
c.100-103
13
Матеріали конференції
Особливості організації психологічного супроводу дітей із зони воєнних дій у рекреаційному закладі
Чуйко Олена Василівна
2018
Актуальні проблеми рекреаційної психології та педагогіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.104-111
14
Наукова стаття
Динаміка становлення особистісних новоутворень у студентів соціономічного фаху
Чуйко Олена Василівна
2018
Наука і освіта
в.1 c.54-59
15
Наукова стаття
Упровадження концепції особистісного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій в університеті
Чуйко Олена Василівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.1 c.56-60
16
Наукова стаття
Професійно-орієнтовані практики у підготовці соціальних педагогів в університеті
Чуйко Олена Василівна
2018
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління
т.2 в.24 c.158-166
17
Тези
Особистісне становлення фахівців соціономічних професій в системі університетської освіти
Чуйко Олена Василівна
2018
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.20 c.313-318
18
Тези
Створення інклюзивного середовища засобами соціальної педагогіки
Чуйко Олена Василівна
2018
Перспективи розвитку соціальної педагогіки в Україні: Круглий стіл
c.112-117
19
Тези
Розвивальний потенціал соціального підприємництва як технології соціальної роботи
Чуйко Олена Василівна
2018
Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.234-239
20
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення практики для студентів напряму підготовки 231 «Соціальна робота», за освітніми програмами «Соціальна педагогіка», «Соціальна реабілітація»
Байдарова Ольга Олегівна
Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна
Гук Ольга Федорівна
Кунцевська Анастасія Володимирівна
Токарук Людмила Степанівна
Чуйко Олена Василівна
2017
Логос
c.1-48
21
Наукова стаття
Зарубіжні моделі психосоціальної реабілітації дітей, травмованих війною
Чуйко Олена Василівна
2017
Український психологічний журнал
в.1 c.192-203
22
Наукова стаття
Соціальна підтримка в структурі особистісних ресурсів внутрішньо переміщених осіб
Чуйко Олена Василівна
Голотенко Анастасія Андріївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.2 c.146-150
23
Наукова стаття
Social support in the personal recourse framework of internally displaced persons
Чуйко Олена Василівна
Голотенко Анастасія Андріївна
2017
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
т.23 в.139 c.86-89
24
Наукова стаття
Управлінські засади створення середовища особистісно-професійного розвитку на кафедрі
Чуйко Олена Василівна
2017
Організаційна психологія. Економічна психологія
в.1 c.84-90
25
Наукова стаття
Освоєння практик у системі освітньої підготовки соціальних працівників
Чуйко Олена Василівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота
в.1 c.74-78
26
Наукова стаття
Вплив рівня тривожності на успішність навчальної діяльності
Чуйко Олена Василівна
Іванова Інна Василівна
2017
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.11 в.16 c.215-226
27
Тези
Психологічні показники "кризи бакалавра" у студентів соціономічного фаху
Чуйко Олена Василівна
2017
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.19 c.330-332
28
Матеріали конференції
Сучасні тенденції освітньої підготовки фахівців соціальної роботи
Чуйко Олена Василівна
2016
Соціальна робота в контексті соціокультурних змін: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
т.1 c.187-190
29
Наукова стаття
Соціальна реабілітація: підходи до змістових характеристик процесу
Чуйко Олена Василівна
2015
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.4 c.181-188
30
Наукова стаття
Партнерські стсунки як чинник розвитку корпоративного волонтерства
Чуйко Олена Василівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.1 c.113-116
31
Наукова стаття
Определение уровня личностной зрелости у специалистов социономических профессий
Чуйко Олена Василівна
2015
Humanities and Social Sciences
в.4 c.63-72
32
Тези
Професійно-орієнтовані практики в сстемі підготовки фахівців соціономічних професій
Чуйко Олена Василівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.118-120
33
Тези
Змістові засади підготовки фахівців за напрямком "Соціальна реабілітація"
Чуйко Олена Василівна
2015
Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції: науково-практична конференція
c.261-263
34
Тези
Професійний досвід майбутнього психолога як предмет наукового дослідження
Чуйко Олена Василівна
2015
Світоглядні орієнтації особистості у сучасних соціокультурних умовах: міждисциплінарні аспекти: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.68-71
35
Тези
Особистісна зрілість фахівців соціономічних професій як предмет дослідження та виміру
Чуйко Олена Василівна
2015
Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: міжнародна науково-практична конференція
c.144-147
36
Автореферат
Психологія особистісного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій
Чуйко Олена Василівна
2014
Поліграфічний центр "Геопринт" (автореферат)
c.1-37
37
Дисертаційна робота
Психологія особистісного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій
Чуйко Олена Василівна
2014
Рукопис (дисертація)
c.1-385
38
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка факультету психології спеціальності "соціальна робота"
Люта Леся Петрівна
Чуйко Олена Василівна
2014
Салютіс-Принт
c.1-25
39
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання курсових робіт студентами І, ІІ, ІІІ курсів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Байдарова Ольга Олегівна
Люта Леся Петрівна
Чуйко Олена Василівна
2013
Салютіс-Принт
c.1-26
40
Наукова стаття
Чинники становлення професійних компетенцій у майбутніх фахівців соціономічних професій
Чуйко Олена Василівна
2014
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.2 c.273-278
41
Наукова стаття
Впровадження професійно-орієнтованих практик в освітню підготовку фахівців соціономічного профілю
Чуйко Олена Василівна
2014
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.36 c.439-445
42
Наукова стаття
Концепция личностного становления специалистов социономических профессий
Чуйко Олена Василівна
2014
Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ
т.5 c.195-205
43
Підручник
Індивідуальна та групова психотерапія в соціальній роботі
Чуйко Олена Василівна
2014
Психологія соціальної роботи
c.222-245
44
Підручник
Соціальна робота в групах
Чуйко Олена Василівна
2014
Психологія соціальної роботи
c.296-324
45
Тези
Діяльнісно-розвивальні технології у підготовці фахівців соціальної роботи
Чуйко Олена Василівна
2014
Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
c.113-117
46
Тези
Організаційно-методологічні аспекти створення рефлексивного середовища на кафедрі
Чуйко Олена Василівна
2014
Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: міжнародна науково-практична конференція
c.146-150
47
Тези
Визначення рівня особистісної зрілості суб’єктів професійної діяльності в соціономічних професіях
Чуйко Олена Василівна
2014
Особистість у сучасному світі: Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю
c.486-490
48
Монографія
Особистісне становлення суб'єктів професійної діяльності у соціономічних професіях
Чуйко Олена Василівна
2013
Видавничий дім "АДЕФ-Україна" (монографія)
c.1-280
49
Наукова стаття
Концепція особистісного становлення фахівців соціономічних професій
Чуйко Олена Василівна
2013
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.32 c.266-276
50
Наукова стаття
Кафедра як суб’єкт проектування освітньої діяльності
Чуйко Олена Василівна
2013
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.33 c.513-521
51
Наукова стаття
Направленность на освоение системы практик как условие формирования профессиональных компетенций будущих социальных работников
Чуйко Олена Василівна
2013
Теоретико-прикладные аспекты социально-экономического и политического развития стран центральной Азии и СНГ: международная научно-практическая конференция
c.232-241
52
Тези
Деятельностное овладение способами принятия профессиональных решений в социальной работе
Чуйко Олена Василівна
2013
Актуальные проблемы исследования массового сознания: международная научно-практическая конференция
c.228-231
53
Наукова стаття
Динаміка становлення «особистісних прирощень» у студентів соціономічних професій
Чуйко Олена Василівна
2012
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки
т.9 c.243-247
54
Наукова стаття
Теоретико-динамічна модель становлення особистості зрілості професіонала соціономічних професій
Чуйко Олена Василівна
2012
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.30 c.396-405
55
Тези
Мотиваційні аспекти вибору професії соціального працівника
Чуйко Олена Василівна
2012
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.6 c.214-218
56
Наукова стаття
Особистісна і професійна зрілість: співвідношення понять
Чуйко Олена Василівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.13 c.184-190
57
Наукова стаття
Безумовне прийняття у структурі формування особистісної зрілості фахівців соціономічних професій
Чуйко Олена Василівна
2011
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.25 c.192-198
58
Наукова стаття
Особистісна зрілість як умова надання ефективної допомоги клієнту
Чуйко Олена Василівна
2011
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.12 c.205-212
59
Наукова стаття
Сутнісні характеристики особистісного становлення у контексті сучасних напрямів професійної освіти
Чуйко Олена Василівна
2011
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки
т.7 c.293-298
60
Наукова стаття
Становлення особистісної зрілості соціального працівника в умовах практико-зорієнтованої освіти
Чуйко Олена Василівна
2011
Соціальна робота в Україні: теорія і практика
т.3 c.90-98
61
Наукова стаття
Чинники особистісного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій
Чуйко Олена Василівна
2011
Актуальні проблеми психології. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості
т.5 c.552-558
62
Наукова стаття
Мотиваційна готовність до освоєння професії як предмет аналізу та формування
Чуйко Олена Василівна
2010
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.7 c.267-273
63
Наукова стаття
Формування мотиву готовності до освоєння професійної діяльності соціального працівника як психолого-педагогічна проблема
Чуйко Олена Василівна
2010
Проблеми відродження духовності в умовах глобальної кризи: Ірпінські міжнародні науково-педагогічні читання
c.346-350
64
Наукова стаття
Дослідження «образу професії» соціального працівника у студентів різних років навчання
Чуйко Олена Василівна
2010
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки
т.4 c.268-272
65
Наукова стаття
Проблема становлення суб’єктності спеціалістів соціальної роботи в процесі навчальної діяльності
Чуйко Олена Василівна
2010
Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.12 c.341-349
66
Наукова стаття
Професійна мотивація працівників ВІЛ-сервісних організацій різних форм власності
Чуйко Олена Василівна
2010
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки
т.5 c.273-277
67
Наукова стаття
Сучасний стан вивчення проблеми професіоналізації особистості
Чуйко Олена Василівна
2010
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки
т.5 c.269-273
68
Наукова стаття
Особистісний ріст і його забезпечення в навчальному процесі вищої школи
Чуйко Олена Василівна
2009
Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України
т.5 c.221-225
69
Наукова стаття
Тренінгові технології у підготовці соціальних працівників
Чуйко Олена Василівна
2009
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.337-344
70
Наукова стаття
Психологічний зміст професійної компетентності соціального працівника
Чуйко Олена Василівна
2009
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.20 c.244-247
71
Тези
До питання про технології навчання у підготовці соціальних працівників
Чуйко Олена Василівна
2009
Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: обсерваторія душі: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.3 c.43-45
72
Тези
Можливості застосування тренінгових технологій у навчальному процесі
Чуйко Олена Василівна
2009
Strategy of Quality in Industry and Education:International Conference
т.5 c.440-443
73
Наукова стаття
Психологічна служба ВНЗ як фактор екологізації освітнього середовища
Чуйко Олена Василівна
2008
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.15 c.309-313
74
Наукова стаття
Навчально-професійна мотивація студентів спеціальності "соціальна робота" у контексті професійного становлення
Чуйко Олена Василівна
2008
Вища освіта України. Тематичний випуск “ Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору”. Теоретичний та науково-методичний часопис. Інститут вищої освіти АПН України
т.2 c.603-612
75
Наукова стаття
Особливості працевлаштування випускників школи-інтернату для дітей, які потребують корекції розумового розвитку
Чуйко Олена Василівна
2008
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.
т.41 c.204-208
76
Наукова стаття
Організація середовища у ВНЗ як умова формування особистості студента
Чуйко Олена Василівна
2008
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.17 c.209-212

Повернення до списку

Вгору