Автори, співробітники Університету

Чуйко Вадим Леонідович

Ідентифікатор автора: 43254
Кількість пошукових запитів автора: 749

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Філософії та методології науки
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 2, підручників - 1, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини ХХ століття
Бугров Володимир Анатолійович
Вілков Вячеслав Юрійович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Комаха Лариса Григорівна
Конверський Анатолій Євгенович
Кондратьєва Ірина Владиславівна
Кононенко Тарас Петрович
Кравчук Андрій Андрійович
Лубський Володимир Іонович
Панченко Валентина Іванівна
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Сергій Валерійович
Сидоренко Лідія Іванівна
Туренко Віталій Едуардович
Харьковщенко Євген Анатолійович
Хилько Микола Іванович
Хоменко Ірина Вікторівна
Цвих Володимир Федорович
Чуйко Вадим Леонідович
Ярмоліцька Наталія Вікторівна
Ярошовець Володимир Іванович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-240
2
Навчальний посібник
Методологія та організація наукових досліджень
Білоус Тетяна Миколаївна
Добронравова Ірина Серафимівна
Іванов Іван Іванович
Комар Олена Вікторівна
Кравчук Андрій Андрійович
Павлов Юрій Валерійович
Петрущенков Сергій Петрович
Руденко Ольга Валентинівна
Савинська Інна Володимирівна
Сидоренко Лідія Іванівна
Чайка Яна Миколаївна
Чуйко Вадим Леонідович
2018
К.: ВПЦ Київський університет
c.1-607
3
Підручник
Філософія науки : підручник
Білоус Тетяна Миколаївна
Добронравова Ірина Серафимівна
Комар Олена Вікторівна
Петрущенков Сергій Петрович
Сидоренко Лідія Іванівна
Чуйко Вадим Леонідович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-255
4
Наукова стаття
Методологічний індивідуалізм як основа розкриття соціальної природи інновацій
Чуйко Вадим Леонідович
2017
Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал.
в.1(15) c.69-80
5
Тези
Особливості філософського студіювання феномена інновації
Чуйко Вадим Леонідович
2017
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність» (до 60-ти річчя кафедри філософії НУБіП України)
c.149-151
6
Тези
Методологічний вплив комунікативної філософії на гуманітарні дослідження
Чуйко Вадим Леонідович
2017
Матеріали Міжн. наук. конф. "Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади", 6-7 жовтня 2017 р.
c.123-124
7
Наукова стаття
Логіко-методоло-гічна критика філософії свавілля
Чуйко Вадим Леонідович
2015
Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал.
в.№2(12) c.63-71
8
Тези
Когітологічна активність людини як наслідок зустрічі у ній загального та одиничного
Чуйко Вадим Леонідович
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.6 в.6 c.67-68
9
Тези
Критика когнити-вного похода к научному познанию в контексте кон-цепта «методологическая ситуация»
Чуйко Вадим Леонідович
2016
Збірник наукових матеріалів Міжнародної наук- практ. конфереції Суми
c.11-13
10
Тези
Проблемы обра-зования в Украине и концепция их соци-ально-экомического решения
Чуйко Вадим Леонідович
2016
Знання. Освіта. Освіченість. Зб. матер. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 28-29 вересня 2016 р.
c.105-107
11
Наукова стаття
«Фенікс» як концептуальна метафора суб’єкта
Чуйко Вадим Леонідович
2014
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.21 c.25-30
12
Тези
Пошук імені як реалізація методологічних настанов когітології
Чуйко Вадим Леонідович
2014
Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів.
т.4 c.82-84
13
Тези
Зміст концепту "методологічна ситуація"
Чуйко Вадим Леонідович
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.1 c.230.0000
14
Наукова стаття
Постантропологічність неокартезіанської філософії.
Чуйко Вадим Леонідович
2011
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.18 c.23.0000
15
Наукова стаття
Екзистенційна критика діяльністного розуміння людини
Чуйко Вадим Леонідович
2011
Політологічний вісник: збірник наукових праць
в.53 c.7-16
16
Наукова стаття
Критика герменевтичного підходу як методології гуманітарних наук
Марусіна Олена Сергіївна
Чуйко Вадим Леонідович
2011
Політологічний вісник: збірник наукових праць
в.54 c.33-49
17
Наукова стаття
Нонкогнітивізм когітологічного розуміння наукового пізнання.
Чуйко Вадим Леонідович
2012
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.21 c.57.0000
18
Тези
Наука як критика метафізичних засад картини світу
Чуйко Вадим Леонідович
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.160.0000
19
Наукова стаття
Суб’єкт реконструюючої рефлексії
Чуйко Вадим Леонідович
2009
Вісник НАН України
c.37.0000
20
Наукова стаття
Концепт глобалізації як теоретичний простір презентації української філософії
Руденко Сергій Валерійович
Чуйко Вадим Леонідович
2010
Практична філософія : науковий журнал
c.168.0000
21
Праці конференції
Научная истина как основоположение, которое исследуется реконструктирующей рефлексией
Чуйко Вадим Леонідович
2009
22
Наукова стаття
Мова української філософії
Чуйко Вадим Леонідович
2009
Чернівці:Рута.Наук.вісник Чернівецького ун-ту.Філософія
т.426 c.145.0000
23
Наукова стаття
Научная истина как основоположение которое исследуется реконструирующей рефлексиейКиев – Санкт-Петербург: стратегии современного философствования: Материалы докладов
Чуйко Вадим Леонідович
2009
24
Наукова стаття
Когітологічна концепція істини
Чуйко Вадим Леонідович
2009
Філософські проблеми гуманітарних наук
c.153.0000
25
Монографія
Когнітивізм як об'єкт когітології
Чуйко Вадим Леонідович
2008
26
Наукова стаття
Актуалізація методологічного змісту персоналізму внаслідок осмислення феномена глобалізації
Чуйко Вадим Леонідович
2007
Філософські проблеми гуманітарних наук
c.17.0000
27
Наукова стаття
Значение аксиологической критики парадигмальной науки.
Чуйко Вадим Леонідович
2008
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.32 c.240.0000
28
Наукова стаття
Методологічна функція персоналізму в сучасній філософії
Чуйко Вадим Леонідович
2008
Чернівці:Рута.Наук.вісник Чернівецького ун-ту.Філософія
т.412 c.27.0000
29
Праці конференції
Наука і суспільство самозреченого індівіда
Чуйко Вадим Леонідович
2008
30
Тези
Особливості концепції істини в теорії наукового пізнання. // Планетарна цивілізація.
Чуйко Вадим Леонідович
2008
31
Енциклопедія
Надійність екологічна. Екологічна енциклопедія у 3 томах
Чуйко Вадим Леонідович
2007
32
Наукова стаття
Принцип різнотипності (методологічний зміст)
Заславський Володимир Анатолійович
Чуйко Вадим Леонідович
2007
Культура народов Причерноморья
c.307.0000
33
Наукова стаття
Когнітивний зміст відношення "знання-незнання".
Чуйко Вадим Леонідович
2007
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки
c.0.0000
34
Наукова стаття
Когітивний підхід і когітологія.
Чуйко Вадим Леонідович
2007
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.346 c.18.0000
35
Наукова стаття
Наслідки усвідомлення незнання.
Чуйко Вадим Леонідович
2007
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.352 c.121.0000
36
Наукова стаття
Принцип різнотипності (методологічний зміст).
Чуйко Вадим Леонідович
2007
Культура народов Причерноморья
c.307.0000
37
Наукова стаття
Феноменологічна концепція когнітивної діяльності як наслідку усвідомлення незнання
Чуйко Вадим Леонідович
2007
Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскальського тов-ва).
т.1 c.221.0000
38
Праці конференції
Про субстанційність предмету думки//Філософія гум. знання: соціокультурні виміри. Конференція
Чуйко Вадим Леонідович
2007
Чернівці: Рута.Наук.вісник Чернівецького університету.
c.18.0000

Повернення до списку

Вгору