Автори, співробітники Університету

Шабликіна Ольга Валентинівна

Ідентифікатор автора: 43310
Author Identifier Number Scopus: 8297717400 →
ResearcherID, Web of Science: I-2485-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 1233
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження / Органічної хімії /
Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: хімія гетероциклічних

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 122, з них наукових статей (наукові публікації) - 56, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 51, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 8

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 18

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Циклоконденсації в органічному синтезі: навч. посіб. для студ. хім. ф-ту
Воловенко Юліан Михайлович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2020
ВПЦ "Київський університет"
c.1-72
2
Навчальний посібник
Літературний пошук в органічній хімії: метод. рек. для студ. хім. ф-ту
Григоренко Олександр Олегович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2020
ВПЦ "Київський університет"
c.1-32
3
Наукова стаття
2-(Dichloromethyl)pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazines: Synthesis and anticancer activity
Москвіна Вікторія Сергіївна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2020
Biopolymers and Cell
т.36 в.1 c.60-73
4
Наукова стаття
3-Hetarylisocoumarins in the synthesis of 1-functionalized 3-hetarylisoquinolines
Москвіна Вікторія Сергіївна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2020
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.56 в.8 c.1021–1029
5
Наукова стаття
Synthesis of 4-hetaryl-2-(dichloromethyl)pyrazolo[1,5-a][1,3,5]-triazines
Москвіна Вікторія Сергіївна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2020
Український хімічний журнал
т.86 в.5 c.53-62
6
Наукова стаття
Three-component cyclization as an approach to a combinatorial library of 2H-spiro-[chromeno[2,3-c]pyrrole-1,3'-indoline]-2',3,9-triones
Москвіна Вікторія Сергіївна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2020
Ukrainica Bioorganica Acta
т.15 в.1 c.26-33
7
Наукова стаття
α(β)-Cульфоніл(фосфорил)акрилонітрили та енаміни в синтезі біоактивних гетероциклів
Москвіна Вікторія Сергіївна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2020
Журнал органічної та фармацевтичної хімії
т.18 в.3(71) c.3-24
8
Наукова стаття
Оцінка протиракової активності похідних ізохіноліну – продуктів рециклізації 3-(2-(тієн-2-іл)тіазол-4-іл)ізокумарину
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Доповіді Національної академії наук України
в.12 c.83-90
9
Наукова стаття
Двостадійний трикомпонентний синтез 6,11-діаза-1,5(2,5)-діоксазола-3(1,2)-бензенциклоундекафан-14,54-дикарбонітрилу
Шабликіна Ольга Валентинівна
2020
Доповіді Національної академії наук України
в.11 c.71–77
10
Підручник
Сучасні методи органічного синтезу: підручник для студ. хім. ф-ту
Григоренко Олександр Олегович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2020
Онлайн ресурс http://organic.chem.univ.kiev.ua/ua/teaching_resources/textbooks/
c.1-572
11
Розділ монографії
Природні та модифіковані флавоноїди
Горбуленко Наталія Василівна
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Стратегія синтезу і біоактивність органічних молекул: Інтерсервіс (монографія)
c.249-264
12
Тези
Синтез 6-гетарил-1,7-нафтирідин-8(7H)-онів рециклізацією 6-гетарил-8H-пірано[3,4-b]піридин-8-онів
Шабликіна Ольга Валентинівна
2020
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.21 c.152
13
Тези
Rapid construction of 4-aroylisoquinolones from enaminoketones of 2’-carboxamidodeoxybenzoins
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кукушкіна Катерина Вячеславівна
2020
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.21 c.153
14
Матеріали конференції
Синтез нових оксазолілзаміщених оксигеновмісних біогетероциклів
Шабликіна Ольга Валентинівна
Волошенюк Мирослава Олександрівна
2019
Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи: Всеукраїнська наукова конференція
т.3 c.308-309
15
Матеріали конференції
Функціоналізовані 2’-карбоксамідодезоксибензоїни в реакції з гідразином
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кукушкіна Катерина Вячеславівна
Лотоцька Марія Олександрівна
2019
Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи: Всеукраїнська наукова конференція
т.3 c.362-364
16
Матеріали конференції
New pyrazole derivatives with antibacterial activity
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кукушкіна Катерина Вячеславівна
2019
Biomed Talks - 2019: міжнародна науково-практична конференція-школа студентів та молодих вчених
т.1 c.22-24
17
Навчальний посібник
Органічна хімія. Загальний практикум
Горічко Мар'ян Віталійович
Мілохов Демид Сергійович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
ВПЦ "Київський університет"
c.1-196
18
Наукова стаття
Восстановление нитрогруппы в 3-фенил- и 3-(4-фенилтиазол-2-ил)кумаринах
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.544-550
19
Наукова стаття
Превращения 3-арилизокумаринов под действием нуклеофилов
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.551-585
20
Наукова стаття
3-(2-Хинолил)- и 3-(5-карбэтоксифурил-2)кумарины
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Хиля Ольга Володимирівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.586-592
21
Наукова стаття
2-[2-(Морфолин-4-илкарбонил)фенил]-1-(2,4-диметоксифенил)этанон, (E)-1-(2,4-диметоксифенил)-3-диметиламино-2-[2-(морфолин-4-карбонил)фенил]пропенон и 3-(2,4-диметоксифенил)-1-оксо-1H-изохромен-4-карбальдегид
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.830-832
22
Наукова стаття
12-Гидрокси-5H-дибензо[c,g]хромен-5-он
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.865-866
23
Наукова стаття
1-Фенилизохромено[4,3-d][1,2,3]триазол-5(1H)-он
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.867-868
24
Наукова стаття
3-(4-Аминофенил)-хромен-2-оны
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.869-871
25
Наукова стаття
7-Гидрокси-3-(5-карбэтоксифурил-2)кумарин
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Хиля Ольга Володимирівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Кумарины: Химия и биологическая активность: МБФНП (ICSPF) (монографія)
c.872
26
Наукова стаття
8-(Methyl-(phenyl)sulfonyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]-pyrimidin-5(3Н)-ones and 9-(methyl-(phenyl)sulfonyl)-2,3,4,7-dihydro-6H-pyrimido[1,6-a]-pyrimidin-6-ones: synthesis and antiviral activity
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.55 в.4/5 c.401–407
27
Наукова стаття
8-(Метилсульфоніл)-2,6-дигідроімідазо[1,2-c]піримідин- 5(3Н)-они — нові гетероциклічні похідні сульфонів з противірусною активністю
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Доповіді Національної академії наук України
в.5 c.75-81
28
Наукова стаття
Синтез нових оксоімідазолідинових сульфонамідів з протипухлинною активністю
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Доповіді Національної академії наук України
в.1 c.79-85
29
Наукова стаття
Synthesis and anticancer activity of new substituted imidazolidinone sulfonamides
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Current Chemistry Letters
т.8 в.4 c.199-210
30
Наукова стаття
Взаємодія 3-піридил- та 3-(імідазо[1,2-а]піридин-2-іл)- ізокумаринів з гідразином
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Коноваленко Артем Сергійович
Крехова Олександра Федорівна
2018
Доповіді Національної академії наук України
в.12 c.71-78
31
Наукова стаття
The evaluation of 2.3-diazepine influence on tissue respiration of the liver and its exocrine function in rats with a rotenone model of Parkinson’s disease
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Цимбалюк Ольга Володимирівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2019
Biopolymers and Cell
т.35 в.5 c.356-370
32
Наукова стаття
6-Oxyindan-1-ones with Dipeptide Fragments
Бугера Олександра Ігорівна
Войтенко Зоя Всеволодівна
Левков Ігор Вікторович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2019
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.7 в.2 c.111-119
33
Наукова стаття
Окремі випадки утворення о-алкоксикоричних кислот на основі кумаринів в умовах O-алкілування
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
Нагорна З. В.
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.56 в.1 c.25-30
34
Праці конференції
Antibacterial activity studies of pyrazole derivatives – products of isoflavones recyclization
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кукушкіна Катерина Вячеславівна
2019
Litteris et Artibus: International youth science forum
т.9
35
Праці конференції
Anticancer activity studies of isoquinoline derivatives – products of 3 (2-(thien-2-yl)thiazol-4-yl)isocoumarin recyclization
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Коноваленко Артем Сергійович
2019
Litteris et Artibus: International youth science forum
т.9
36
Тези
Похідні 6-(ізокумарин-3-іл)-4-метилумбеліферону в реакціях з гідразином
Шабликіна Ольга Валентинівна
Лотоцька Марія Олександрівна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.111
37
Тези
6-Oxyindan-1-ones with amino acid and peptide fragments
Войтенко Зоя Всеволодівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2019
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.10 c.P 6
38
Тези
Природні та модифіковані флавоноїди в синтезі нових N-,O-вмісних гетероциклічних систем
Горбуленко Наталія Василівна
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії
т.25 c.32
39
Тези
Features of 2’-carboxamidodeoxybenzoins in heterocyclizations involving hydrazine
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії
т.25 c.38
40
Тези
2-(Dichloromethyl)pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazines: synthesis, antiviral and anticancer activity
Москвіна Вікторія Сергіївна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії
т.25 c.159
41
Тези
8-(Метил(феніл)сульфоніл)-2,6-дигідроімідазо[1,2-c]-піримідин-5(3H)-они та 9-(метил(феніл)сульфоніл)-2,3,4,7-дигідро-6H-піримідо[1,6-a]піримідин-6-они: синтез і противірусна активність
Москвіна Вікторія Сергіївна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії
т.25 c.161
42
Тези
Синтез похідних ізохіноліну на основі 3-(2-(тієн-2-іл)тіазол-4-іл)ізокумарину та їх протиракова активність
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії
т.25 c.166
43
Тези
Coumarin Mannich bases as framework for the synthesis of substituted benzopyrans
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шокол Тетяна Віталіївна
2019
Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії
т.25 c.171
44
Тези
Enaminoketones of 2'-carboxamido-deoxybenzoins – advanced building blocks for drug design
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2019
Prague-Weizmann School on Drug Discovery
т.6 c.P27
45
Тези
Нові поліконденсовані похідні бензопіран(он)у
Шабликіна Ольга Валентинівна
Лотоцька Марія Олександрівна
2019
Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених
т.6 c.58
46
Тези
Похідна 1H-ізохромен-1-ону як перспективний флуоресцентний реагент для визначення дофаміну
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Новіцька Оксана Ігорівна
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.40
47
Матеріали конференції
Flavonoids: from plants to drugs
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2018
Наука та сучасне фармацевтичне виробництво: Науково-практична конференція Школи молодих науковців ПАТ «Фармак»
т.6 c.23
48
Матеріали конференції
Похідні дезоксибензоїн-2'-карбонових кислот в синтезі фармакофорних гетероциклічних ансамблів
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2018
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.93-95
49
Матеріали конференції
Зміни тканинного дихання та обміну ліпідів у печінці щурів з ротеноновою моделлю хвороби паркінсона
Весельський Станіслав Павлович
Вовкун Тетяна Вікторівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Штанова Лідія Яківна
Янчук Петро Іванович
2018
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.5 c.85-86
50
Наукова стаття
Використання 3-арилізокумаринів у синтезі 3-арилізохінолонів
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Савченко Вікторія Віталіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 в.2 c.18-30
51
Наукова стаття
Метиловий естер {1-[2-(4-нітрофеніл)-2-ціановініл]фенокси}оцтової кислоти в реакціях відновлення
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кузів Степан Петрович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 в.2 c.71-73
52
Наукова стаття
Вплив Eu(fod)3 на спектри 1H ЯМР 3-арилізокумаринів та 3-арил-3,4-дигідроізокумаринів з алкоксильними, естерними та амідними групами
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
Заболотна Юліана Миколаївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 в.2 c.74-80
53
Наукова стаття
The interaction of homophthalic anhydride with (triphenylphosphoranylidene)acetates
Шабликіна Ольга Валентинівна
Мержієвський Д.О.
2017
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.5 в.2 c.62-67
54
Наукова стаття
Reactions of 3-arylisocoumarins with N-nucleophiles – a route to novel azaheterocycles
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2017
Current Topics in Medicinal Chemistry
т.17 в.29 c.3199-3212
55
Наукова стаття
Препаративний метод синтезу функціоналізованих 4,5-диарилзаміщених ізоксазолів
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2018
Доповіді Національної академії наук України
в.8 c.83-90
56
Наукова стаття
6-Oxyindan-1-ones with amino acid fragments
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
Ленко Ілля Миколайович
2018
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.6 в.2 c.18-26
57
Тези
Взаємодія 3-піридил- та 3-(імідазо[1,2-a]піридин-2-іл)ізокумаринів з гідразином
Іщенко Валентина Василівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Коноваленко Артем Сергійович
Крехова Олександра Федорівна
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.80
58
Тези
Синтез амінокислотних похідних ізокумаринів з сульфамідною групою
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
Рябченко Анастасія Анатоліївна
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.94
59
Тези
Взаємодія 3-арилізокумаринів та їх похідних з нітрогеновмісними 1,2-бінуклеофілами
Іщенко Валентина Василівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Соколенко Вікторія В.
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.96
60
Тези
Похідне ізокумарину як перспективний органічний реагент для визначення паладію
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Корнідал Ірина Сергіївна
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.21
61
Тези
Хіміко-аналітичні властивості нових похідних ізокумаринів
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Полежай Оксана Іванівна
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.19 c.28
62
Тези
Визначення дофаміну методом синхронної флюоресценції
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Новіцька Оксана Ігорівна
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018 в.2018 c.69
63
Тези
Хіміко-аналітичні властивості похідного 2-[2-(7гідроксі-4-метил-2-оксохромен-6-іл)-2-оксоетил] бензойної кислоти
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Гончарова Анастасія Сергіївна
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018 в.2018 c.70
64
Матеріали конференції
Рециклізація 3-гетарилізокумаринів у 3-гетарилізохінолін-1(2H)-они
Шабликіна Ольга Валентинівна
Коноваленко Артем Сергійович
2017
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.119-121
65
Матеріали конференції
Взаємодія 3-арилізокумаринів та їх похідних з гідроксиламіном
Шабликіна Ольга Валентинівна
Савченко Вікторія Віталіївна
2017
Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.140-142
66
Наукова стаття
Isocoumarin-3-yl)phenoxyacetic acids in the amino acid derivatives synthesis. Structure and activity
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2017
Доповіді Національної академії наук України
т.1 в.1 c.82-87
67
Наукова стаття
Derivatives of 6-(isocoumarin-3-yl)-4-methylumbelliferone
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2017
Доповіді Національної академії наук України
т.2 в.1 c.67-71
68
Наукова стаття
Efficient synthesis of 1-oxo-3-aryl-1H-isochromene-4-carbaldehydes from enaminoketones of 2′-carboxamidodeoxybenzoins
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2017
Tetrahedron Letters
т.58 в.3 c.245–247
69
Наукова стаття
Модифікація N-амінокислотними фрагментами через 2-оксикислотний лінкер положення 7 6-етил-3-(4-метилтіазол-2-іл)-4H-хромен-4-ону
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2017
Український хімічний журнал
т.1 c.61-67
70
Наукова стаття
Взаємодія 3-арилізокумаринів та їх похідних з гідроксиламіном
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Савченко Вікторія Віталіївна
2017
Український хімічний журнал
т.2 c.109-114
71
Наукова стаття
Нові 3-гетарилзаміщені ізокумарини
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Коноваленко Артем Сергійович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 в.1 c.6-8
72
Наукова стаття
2-(Гет)арил-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрили та їх похідні
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кузів Степан Петрович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.53 в.1 c.9-12
73
Тези
Синтез та властивості 7-гідрокси -4-метил-6-гетарил-2H-хромен-2-онів
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Агарков Владислав Григорович
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.85
74
Тези
Амінокислотні похідні з фрагментом 6-оксиіндан-1-он(ол)у
Іщенко Валентина Василівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
Ленко Ілля Миколайович
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.18 c.99
75
Тези
Functionalized 2'-carboxydeoxybenzoins in organic synthesis
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Савченко Вікторія Віталіївна
2017
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.9 c.152
76
Тези
Reaction of homophthalic anhydride with (triphenylphosphoranylidene)acetates
Шабликіна Ольга Валентинівна
Мержієвський Д.О.
2017
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.9 c.165
77
Тези
2-(4-Нітрофеніл)-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрили в реакціях відновлення
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Кузів Степан Петрович
2017
Домбровські хімічні читання: Всеукраїнська наукова конференція
т.7 c.С-75
78
Тези
3-Arylisocoumarins amino acid derivatives with sulfonamide group
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
Рябченко Анастасія Анатоліївна
2017
International symposium on the chemistry of natural compounds
т.12 c.377
79
Тези
1H-ізохромен-1-он як флуоресцентний реагент для визначення дофаміну
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Новіцька Оксана Ігорівна
2017
Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи: Всеукраїнська наукова конференція
в.2017 c.30
80
Тези
Похідних 1Н-ізохромен-1-ону як аналітичні реагенти
Бас Юлія Петрівна
Запорожець Ольга Антонівна
Линник Ростислав Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
в.2017 c.147
81
Наукова стаття
Functionalized 2' - carboxamidodeoxybenzoins by ring opening of 3 - aryl - 1 H - isochromen - 1 - ones with secondary amines
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2016
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.52 в.5 c.275 - 278 .
82
Наукова стаття
3-aryl-3,4-dihydroisocoumarins with amino-acid fragments
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2016
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.52 в.4 c.595-601
83
Тези
3-Арил- та 3-арил-3,4-дигідроізокумарини з амінокислотними фрагментами
Іщенко Валентина Василівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.49
84
Тези
Синтез та властивості ізохромено[3,4-c]хроменонів
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.50
85
Тези
Синтези на основі 3-піридилізокумаринів
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.52
86
Тези
Взаємодія 3-арилізокумаринів та їх похідних з гідроксиламіном
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.57
87
Тези
Хіміко-аналітичні властивості нових похідних ізокумаринів
Воловенко Олеся Богданівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
Полежай Оксана Іванівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.99
88
Тези
Флюоресцентні властивості нових похідних 1H-ізохромен-1-ону
Бас Юлія Петрівна
Линник Ростислав Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Черепенко Ірина Сергіївна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.17 c.108
89
Тези
Флюоресцентні зонди на основі похідних ізокумарину для визначення Європію та Паладію
Воловенко Олеся Богданівна
Запорожець Ольга Антонівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.ХVII c.137
90
Наукова стаття
Ефективний препаративний метод синтезу ізофлавонів
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2015
Доповіді НАН України
т.9 c.79-83
91
Тези
3-Арил-3,4-дигідроізокумарини з амінокислотними фрагментами
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.45
92
Тези
Indanone derivatives of N-acetyl amino acids
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.8 c.111
93
Тези
2-(Гет)арил-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрили. Синтез та властивості
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.16 c.52
94
Наукова стаття
3-арилизокумарины с аминокислотными фрагментами.
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
Шилін Сергій Володимирович
2014
Химия природных соединений (Chemistry of Natural Compounds)
т.4 c.554-558
95
Наукова стаття
3-Гетарилизокумарины в синтезе 3-гетарилизохинолонов
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.1 c.211-216.
96
Наукова стаття
7-имино-6-гетарил-1,7-дигидро-2H-пирано[2,3-d]пиримидин-2,4(3H)-дионов
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.1 c.518-520
97
Наукова стаття
7-Имино-6-(4-метил-1,3-тиазол-2-ил)-1,3,4,7-тетрагидро-2H-пирано-[2,3-d]пиримидин-2,4-дион
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2014
Монография. Химия гетероциклических соединений. Современные аспекты.Под ред. Акад. РАЕН В.Г. Карцева, М.: МБФНП. – 2014.
т.1 c.554
98
Наукова стаття
Реакція Маніха в ряду 3-(гідроксифеніл) ізокумаринів
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
в.1 (50) c.77-80
99
Тези
Реакції 6-(ізокумарин-3-іл)-4-метилумбеліферону та 6-(ізокумарин-3-іл)-4-хлорметилумбеліферону
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2014
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.1 c.36
100
Наукова стаття
Синтез 3-гетарил-1Н-изохромен-1-онов на основе 3-(2-бромацетил)-1Н-изохромен-1-она
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2012
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.11 c.1736-1741
101
Наукова стаття
Синтез 3-арилізокумаринів із сульфамідними групами
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.56-58
102
Наукова стаття
Внутрішньомолекулярна циклізація 3-(2-карбоксифеніл)- та 3-(2-карбоксибензил) ізокумарину
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.64-66
103
Тези
Chemical Behaviour of 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1H-Isochromen-1-one
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.142
104
Тези
Синтез амідів 2-(2-арил-2-оксоетил)бензойних кислот та їх взаємодія з нуклеофілами
Іщенко Валентина Василівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.75
105
Наукова стаття
Дослідження продуктів взаємодії 2'-карбоксидезоксибензоїнів та їх амідів з диметилацеталем диметилформаміду
Іщенко Валентина Василівна
Москвіна Вікторія Сергіївна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2012
Доповіді Національної академії наук України
т.11 c.144-149
106
Тези
Нагорна З.В.(студ.), Шабликіна О.В., Іщенко В.В., Хиля В.П. «Синтез та перетворення 7-гідрокси-6-(ізокумарин-3-іл)-4-метилкумарину» // Тези V Всеукраїнської наукової конференції "Домбровські хімічні читання-2012", Ніжин, 26-30 вересня 2012, С. 47.
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2012
107
Наукова стаття
Взаємодія 3-арил(гетарил)імінокумаринів з алкілюючими агентами
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2011
Доповіді Національної академії наук України
т.8 c.130-135
108
Наукова стаття
Формилирование производных 5-гидроксибензофурана и синтез фуро[3,2-f]¬кумаринов на их основе
Бондаренко Світлана Петрівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.9 c.1402-1410
109
Наукова стаття
Восстановление 3-(карбоксиарил)-изокумаринов боргидридом натрия
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.10 c.1471-1484
110
Тези
La formation de dihydrophtalide pendant reduction de la 3-(2-carboxyphenyl)isocoumarine
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2011
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.6 c.72
111
Тези
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 3-АРИЛ(ГЕТАРИЛ)-2-ИМИНОКУМАРИНОВ С АЛКИЛИРУЮЩИМИ АГЕНТАМИ
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2011
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.71
112
Тези
Алкилпроизводные 3-гетарилкумаринов. С.412-413. Труды Четвертой Международной конференции «Современные аспекты химии гетероциклов» (под ред. Карцева В.Г.), г. Санкт-Петербург, 2010.
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2010
113
Тези
6-ЗАМЕЩЕННЫЕ ПИРАНОПИРИМИДИНДИОНЫ//Тезисы Научно-практической конференции «Биологически активные вещества: фундаметальные и прикладне вопросы получения и применения
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2009
114
Тези
Фотохимические свойства умбеллиферона и герниарина // Тезисы докл. Конференции «Актуальные проблемы химии природных соединений».- Ташкент, Узбекистан, 18-19 марта 2009 г
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2009
115
Тези
ВІДНОВЛЕННЯ 3-ЗАМІЩЕНИХ ІЗОКУМАРИНІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ БУДОВИ ПРОДУКТІВ ВІДНОВЛЕННЯ /IX Всеукр. Конф. студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”
Іщенко Валентина Василівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2008
116
Тези
The nature of the photoprocesses in the new 7-hydroxycoumarines 2008 Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Іщенко Валентина Василівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2008
117
Наукова стаття
Спектрально-люминесцентные свойства протолитических форм 3-пиридил-7-гидрокси-2-иминокумарина
Хиля Ольга Володимирівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2006
Известия Высших Учебных Заведений. Физика
т.49 c.2006.0000
118
Тези
СИНТЕЗ 3-ЗАМІЩЕНИХ ІЗОКУМАРИНІВ НА ОСНОВІ АЛЬДЕГІДОФТАЛЕВОЇ КИСЛОТИ
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
119
Тези
3-(2-БРОМОМЕТИЛ)- ТА 3-(2,2-ДИБРОМО- МЕТИЛ)ІЗОКУМАРИН В СИНТЕЗІ 3-ГЕТАРИЛІЗОКУМАРИНІВ
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2007
XXI Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей,Чернігів
120
Наукова стаття
Спектрально-люминесцентные и генерационные свойства 3-(бензотиазолил-2)-7-гидрокси- и 8-гидроксикумаринов
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Ольга Володимирівна
Шабликіна Ольга Валентинівна
2005
Оптика и спектроскопия
т.99 c.772.0000
121
Наукова стаття
Влияние природы заместителя в 3-м и 7-м положениях кумаринов на фотохимические свойства кумаринов
Шабликіна Ольга Валентинівна
2005
Известия Высших Учебных Заведений. Физика
c.73.0000
122
Наукова стаття
3-Гетарилізокумарини: синтез та хімічні властивості
Іщенко Валентина Василівна
Хиля Володимир Петрович
Шабликіна Ольга Валентинівна
2006
Доповіді Національної академії наук України
c.133.0000

Повернення до списку

Вгору