Автори, співробітники Університету

Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Sharaievska, Tetiana

Ідентифікатор автора: 43373
Author Identifier Number Scopus: 57211291755 →
Кількість пошукових запитів автора: 1030

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Екологічного права
Посада: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 38, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Evaluating criteria of ecological politics effectiveness as a necessary determinant of legal bases of its realization: example of Ukrainian realities
Власенко Юлія Леонідівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Шоха Тетяна Петрівна
2020
European Journal of Sustainable Development
в.№ 9, (1). c.р. 9-18
2
Матеріали конференції
Об’єкти екологічного права як об’єкти нових видів суспільно небезпечної екологічної поведінки: стан та тенденції
Балюк Галина Іванівна
Позняк Еліна Владиславівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2019
Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2019 р., м. Київ).
c.16-19
3
Матеріали конференції
Екологічна освіта як засіб попередження надзвичайних екологічних ситуацій потребує не стратегій, а конкретних правових інструментів
Слепченко Анжела Анатоліївна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2019
Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природо ресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ – м. Яремче, 20 – 22 вересня 2019 р.)
c.86-90
4
Наукова стаття
Правові проблеми та перспективи розвитку екологічного моніторингу в Україні з урахуванням міжнародного співробітництва та євроінтеграції
Позняк Еліна Владиславівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1 c.31-42
5
Енциклопедія
Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Балюк Галина Іванівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.441-443
6
Матеріали конференції
Еколого-правові питання охорони клімату в контексті оцінки впливу на довкілля // Земельне, екологічне, аграрне право: оцінка впливу на довкілля
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2018
Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу, 18 червня 2018 р., м. Київ / Укладачі: В.В. Носік та ін.; Національна академія правовиїх наук України. Київський регіональний науковий центр.- 2018
c.154-156
7
Наукова стаття
Правові засади здійснення екологічного моніторингу в Україні в руслі європейських підходів
Позняк Еліна Владиславівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2017
Часопис Університету права
в.3 c.215 – 223
8
Наукова стаття
Climate change as a threat to environmental safety: international legal regulation
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2018
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
в.№. 2. c.145-151
9
Тези
Еколого-правові питання охорони клімату в контексті оцінки впливу на довкілля
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2018
https://law.knu.ua/ua/scientific-events-in-knu/4198
10
Тези
Экологический мониторинг лесов как предпосылка обеспечения экологической безопасности: международно-правовые подходы
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2018
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Т. И. Макарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018
c.240-242
11
Матеріали конференції
Проблеми забезпечення права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля в умовах техногенної та екологічної небезпеки
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Екологічне право України.Науково-практичний журанл
в.1-2 c.127-128
12
Матеріали конференції
Розвиток національного законодавства у сфері екологічної безпеки в умовах європейських інтеграційних процесів
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
. Актуальні проблеми соціального права. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин. Матеріали міжнар. наук.- практ. конференції (м. Львів, 18 листопада 2016 р.) за заг. ред. П.Д. Пилипенка – Львів, 2016
c.216-218
13
Матеріали конференції
Международно-правовые основания охраны атмосферного воздуха: проблемы эффективности
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2017
Приоритетные направления развития экологического зе- мельного и аграрного права : материалы Респ. круглого стола при- уроч. к юбилею д-ра юрид. наук проф. Т. И. Макаровой / редкол. : С. А. Балашенко [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ 2017.
в.частина 2 c.240 -244
14
Наукова стаття
Perspectives to Improve National Ecological Legislation in Conditions of European Integration
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2017
European Political and Law Discourse
в.Volume 4. – Issue 1. c.177-182
15
Наукова стаття
Європейсько-правові підходи до здійснення екологічного моніторингу.
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2017
Development of Legal Regulation in East Europe: Experience of Poland and Ukraine. International scientific practical conference (Sandomierz, Poland, January 27-28, 2017)
c.61-64
16
Наукова стаття
Правове регулювання біобезпеки в Україні – важливий вектор державної екологічної політики
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.2 в.6 c.24-27
17
Наукова стаття
Еколого -правові передумови формування права цивільного захисту України та його принципів
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.3 c.309 -312
18
Енциклопедія
Безпека населенна, матеріальних обєктів, навколишнього середовища
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.45-46
19
Енциклопедія
Безпека за надзвичайних ситуацій
Балюк Галина Іванівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.53-55
20
Енциклопедія
Екологічна катастрофа
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.273-274
21
Енциклопедія
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Балюк Галина Іванівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.352
22
Енциклопедія
Класифікація надзвичайних екологічних ситуацій
Балюк Галина Іванівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.441-443
23
Енциклопедія
Надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру
Балюк Галина Іванівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.521-524
24
Енциклопедія
Надзвичайний стан
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.521-524
25
Енциклопедія
Попередження (запобігання) надзвичайних ситуацій
Балюк Галина Іванівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.602-604
26
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Правові проблеми забезпечення екологічної безпеки, захисту населення і територій за надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру
Балюк Галина Іванівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб.
c.43-92
27
Матеріали конференції
Перспективи забезпечення біологічної безпеки в системі права екологічної безпеки України
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2015
Екологічне право України: система та межі правового регулювання: матеріали Всеукраїн. наук.-практ. круглого столу, 25 верес. 2015 р., м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.І. Андрейцев [та ін.]; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т, Євраз. асоц. правн
c.150-154
28
Матеріали конференції
Эколого-правовые аспекты обеспечения прав граждан в условиях чрезвычайных экологических ситуаций: национальные и европейские подходы
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Конституционные права и свободы: проблемы интерпретации и реализации в национальных правовых системах : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф.
т.3 c.310-316
29
Матеріали конференції
Перспективи становлення системи екологічних принципів права цивільного захисту
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Актуальні проблеми юридично науки : збірник тез Міжнародної конференції «П’ятнадцяті осінні юридичні читання»
в.2 c.61-62
30
Навчальний посібник
Проблеми права екологічної безпеки
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Сушик Ольга Володимирівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
Шоха Тетяна Петрівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-575
31
Наукова стаття
Конституційні та еколого-правові передумови формування права цивільного захисту в Україні
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2016
Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали "круглого столу" (м. Київ, 27 травня 2016 року) / за ред.. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко Видавництво: Кондратьєв А.В.
c.366-369
32
Наукова стаття
Проблеми врахування міжнародно-правових підходів до охорони атмосферного повітря в Україні
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2015
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV (27– 28. novembra 2015,Bratislava: Paneurópska vysoká škola
c.258-261
33
Наукова стаття
Гарантії прав громадян у разі надзвичайних екологічних ситуацій за законодавством України та Європейського Союзу
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2015
Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи: зб. матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 11 груд. 2015 р.) / уклад. Л.М. Джурак
c.104-107
34
Наукова стаття
Оповіщення та інформування як гарантія цивільного захисту: еколого-правовий аспект
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2015
Техногенно-екологічна безпека України:стан та перспективи розвитку
c.99-101
35
Наукова стаття
Екологічна і біологічна безпека: правові та міждисциплінарні зв’язки
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2015
Екологічне право в системі міждисциплінарних зв’язків: методологічні засади: матеріали «круглого столу» (Харків, 4 груд. 2015 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава мудрого. – Х.: Право, 2015
c.200-204
36
Наукова стаття
Міжнародно-правові підходи до здійснення екологічного моніторингу в Україні
Позняк Еліна Владиславівна
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.2 c.45–51
37
Тези
Місце правового інституту захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій у системі права екологічної безпеки
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2014
Актуальні проблеми становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні
т.1 c.51-54
38
Праці конференції
Екологічне страхування як один із способів захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні
Шараєвська Тетяна Анатоліївна
2010

Повернення до списку

Вгору