Автори, співробітники Університету

Шаркіна Наталія Олегівна

Ідентифікатор автора: 43388
Кількість пошукових запитів автора: 382
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: Неорганічної хімії
Посада: інженер 1 кат.

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.
Наукові інтереси: сполуки галію для створення протипухлинних лікарських препаратів

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 45, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 15, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Crystal structure of 2-azaniumyl-3-bromo-6-oxo-5,6-dihydropyrido[1,2-a ]quinoxalin-11-ium dibromide
Іскендеров Турганбай Сейлханович
Шаркіна Наталія Олегівна
2015
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.71 c.17-18
2
Наукова стаття
Crystal structure of (E)-2-{[(4-anilinophenyl)imino]methyl}phenol
Іскендеров Турганбай Сейлханович
Шаркіна Наталія Олегівна
2015
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.71 c.28-30
3
Наукова стаття
Bis[3-methyl-5-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl] selenide methanol hemisolvate
Середюк Максим Леонідович
Шаркіна Наталія Олегівна
2014
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.70 c.o127-o128
4
Термодинамічні властивості системи Fe – Ni – O
Шаркіна Наталія Олегівна
2012
Наука і молодь. Національний авіаційний університет МОН України
т.12 c.170.0000
5
Наукова стаття
Термодинамічні властивості розплавів подвійних систем MgO – Al2O3, MgO – SiO2, MgO – CaF2, Al2O3 – SiO2, Al2O3 – CaF2, SiO2 – CaF2 // Вісник НАУ
Кудін Володимир Григорович
Шаркіна Наталія Олегівна
2012
Невідоме
т.1 c.253.0000
6
Наукова стаття
Термодинамічні властивості розплавів системи Al – La – Si // Вісник НАУ
Кудін Володимир Григорович
Шаркіна Наталія Олегівна
2012
Невідоме
т.4 c.152.0000
7
Наукова стаття
Дослідження вакуумних конденсатів системи Al2O3–ZrO2
Шаркіна Наталія Олегівна
2012
Наука і молодь. Національний авіаційний університет МОН України
т.12 c.174.0000
8
Довідник
Загальна хімічна тех-нологія. Роздаваль-ний матеріал для ау-диторної та само-стійної роботи
Шаркіна Наталія Олегівна
2006
9
Довідник
Кислотно-основные равновесия в биологи-ческих жидкостях. Со-держательный модуль 2. Кислотно-основные равновесия и комплексообразование в биологических жидкостях
Шаркіна Наталія Олегівна
2007
Науковий вісник. Схід
10
Наукова стаття
Аспекти взаємодії за-лізонікелькисневих розплавів із 4d-металами – Zr, Nb, Mo
Шаркіна Наталія Олегівна
2006
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць
c.227.0000
11
Наукова стаття
Вольфрамвмісні складні фосфати K2MIIW(OPO4)2 (MII – Mg, Ni, Co) – гетеро-валентно заміщені аналоги KTiOPO4
Слободяник Микола Семенович
Шаркіна Наталія Олегівна
2008
Український хімічний журнал
т.74 c.27.0000
12
Наукова стаття
Закономірності взаємодії у розплавах систем Si – Al – M
Шаркіна Наталія Олегівна
2008
Науковий вісник НАУ
c.173.0000
13
Наукова стаття
Дослідження процесу іммобілізації комплексу галію з бензімідазолом (ГАБІ) на сорбентах
Шаркіна Наталія Олегівна
2008
Медична хімія
т.23 c.65.0000
14
Наукова стаття
Дослідження розкиснювальної здатності тугоплавких металів в рідкому нікелі методом ЕРС
Шаркіна Наталія Олегівна
2009
Науковий вісник НАУ
c.166.0000
15
Наукова стаття
Rietveld refinement of whitlockite-related K0.8Ca9.8Fe0.2(PO4)7.
Слободяник Микола Семенович
Шаркіна Наталія Олегівна
2010
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.66 c.0.0000
16
Наукова стаття
Rietveld refinement of whitlokite-related K0,8Ca9,8Fe0,2(PO4)7
Слободяник Микола Семенович
Шаркіна Наталія Олегівна
2010
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.66
17
Наукова стаття
Дослідження розкиснювальної здатності d-металів IV – VI груп в нікелькисневих розплавах
Шаркіна Наталія Олегівна
2010
Наука і молодь. Національний авіаційний університет МОН України
т.10 c.174.0000
18
Наукова стаття
Калориметричні дослідження рідких сплавів систем Ni – O та Ni – O – M
Шаркіна Наталія Олегівна
2010
Науковий вісник НАУ
c.176.0000
19
Праці конференції
Thermodynamic properties and phase equilibriums in ternary alloys of the Al-C-Si(Ge, Sn, Pb) systems
Кудін Володимир Григорович
Шаркіна Наталія Олегівна
2010
20
Праці конференції
Термодинамические свойства сплавов и диаграммі состояния систем Ni-V(Nb, Ta)
Кудін Володимир Григорович
Шаркіна Наталія Олегівна
2010
21
Тези
Thermodynamic properties of alloys of the system of Al – Si. X International Conference of Crystal Chemistry, м. Львів
Шаркіна Наталія Олегівна
2007
X International Conference of Crystal Chemistry of intermetallic compounds, September 17-20, 2007, Lviv, Ukraine
c.59.0000
22
Тези
Thermodynamic properties of liquid alloys of ternary Si – Al –Vb-metal system
Шаркіна Наталія Олегівна
2007
International Conference “HighMatTech-2007”, October 15-19 2007, Kiev, Ukraine
c.141.0000
23
Тези
Каталітична гідроде-парафінізація дизе-льного палива на це-олітовмісних каталі-заторах
Шаркіна Наталія Олегівна
2008
24
Тези
Thermochemical properties of liquid Al – Ni – Y(La) alloys
Котова Наталія Володимирівна
Шаркіна Наталія Олегівна
2009
Proc. XVII International School-Seminar "SPECTROSCOPY OF MOLECULES AND CRYSTALS"
т.2 c.430.0000
25
Тези
Прогнозирование активностей компонентов расплавов из диаграмм состояния
Шаркіна Наталія Олегівна
2009
International Conference “HighMatTech-2007”, October 15-19 2007, Kiev, Ukraine
c.79.0000
26
Тези
Thermodynamic properties and phase diagrams of alloys in the Al – Si – Lantanide systems
Шаркіна Наталія Олегівна
2010
27
Тези
Thermodynamic properties of alloys in the Al-La-Si system
Шаркіна Наталія Олегівна
2010
Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: Міжнародна конференція
c.111.0000
28
Тези
Thermochemical properties of liquid Al-Ni-Y(La) alloys // XVII Междунар.конф. по химтермодинамике “RССТ 2009”, Россия, г.Казань, 29 июня-3 июля 2009 г.
Котова Наталія Володимирівна
Шаркіна Наталія Олегівна
2009
29
Тези
Прогнозирование активностей компонентов расплавов из диаграмм состояния // Междунар. конф. “HighMatTech 2009”, 19-23 октября 2009. ИПМ им. Францевича
Шаркіна Наталія Олегівна
2009
30
Наукова стаття
Термодинамічні властивості розплавів систем Si – РЗМ і Si – Al – РЗМ
Котова Наталія Володимирівна
Шаркіна Наталія Олегівна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.50.0000
31
Наукова стаття
Закономірності взаємодії у розплавах систем Si – Al – Me // Вісник Національного авіаційного університету
Шаркіна Наталія Олегівна
2008
32
Наукова стаття
Вольфрамвмісні складні фосфати K2МІІW(OPO4) (MII – Mg, Ni, Co) – гетеровалентно заміщені аналоги KТіOPO4
Слободяник Микола Семенович
Шаркіна Наталія Олегівна
2008
Український хімічний журнал
т.74 c.27.0000
33
Наукова стаття
Термодинамічні властивості рідких сплавів систем Fe – Ni – O – Me – Si
Шаркіна Наталія Олегівна
2008
Науковий вісник НАУ
c.169.0000
34
Тези
Термохимические свойства расплавов Al-Si-d-металл // Тези доповідей міжнародної конференції „ Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы ”, 27-29 мая 2008 г., Київ
Котова Наталія Володимирівна
Шаркіна Наталія Олегівна
2008
35
Тези
Термохимические свойства расплавов Al – Si – d-металл
Котова Наталія Володимирівна
Шаркіна Наталія Олегівна
2008
36
Довідник
Химия биогенных элементов и комплексообразование в биологических жидкостях. Содержательный модуль 1. Кислотно-основные равновесия и комплексообразование в биологических жидкостях
Шаркіна Наталія Олегівна
2007
Науковий вісник. Схід
37
Тези
Thermodynamic properties of liquid alloys of ternary Si-Al-Vb-metal systems
Котова Наталія Володимирівна
Шаркіна Наталія Олегівна
2007
International Conference “HighMatTech-2007”, October 15-19 2007, Kiev, Ukraine
c.141.0000
38
Тези
Термодинамічні властивості розплавів систем Si-Dy(Ho, Er) i Si-Al-Dy(Ho, Er)
Котова Наталія Володимирівна
Шаркіна Наталія Олегівна
2007
Сучасні проблеми фізики металів: міжнародна конференція
c.229.0000
39
Тези
Thermodynamic properties of alloys of the System Al-Si
Шаркіна Наталія Олегівна
2007
X International Conference of Crystal Chemistry of intermetallic compounds, September 17-20, 2007, Lviv, Ukraine
c.59.0000
40
Тези
Термодинамічні властивості розплавів систем Si –Dy(Ho, Er) i Si–Al–Dy(Ho, Er)
Котова Наталія Володимирівна
Шаркіна Наталія Олегівна
2007
Міжнародна конференція «Сучасні проблеми фізики металів», присвячена 75-річчю з дня заснування кафедри фізики металів 02–04.10 Київ
c.229.0000
41
Довідник
Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів. Лабораторний практикум
Шаркіна Наталія Олегівна
2006
42
Наукова стаття
Термодинамічні властивості розплавів подвійних систем Al-IVb-метал
Шаркіна Наталія Олегівна
2006
Теория и практика металлургии
c.29.0000
43
Наукова стаття
Утворення оксинітридофосфатів у розплавах системи CsPO3 – PON – MeIIO
Слободяник Микола Семенович
Шаркіна Наталія Олегівна
2006
Доповіді Національної академії наук України
c.131.0000
44
Наукова стаття
Термодинамічні властивості розплавів подвійних систем Al–IVb-метал (тези)Міжнародна наукова конференція “Eutectica VII”, м. Дніпропетровськ, 26 – 29 вересня 2006 г.
Шаркіна Наталія Олегівна
2006
Теория и практика металлургии
c.29.0000
45
Навчальний посібник
Електрохімія
Кобилінська Наталя Григорівна
Шаркіна Наталія Олегівна
2002
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-159

Повернення до списку

Вгору