Автори, співробітники Університету

Шарманська Валентина Миколаївна

Ідентифікатор автора: 43392
Кількість пошукових запитів автора: 330

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Обліку та аудиту
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Судово-бухгалтерська експертиза

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Шляхи вдосконалення обліку основних засобів на підприємстві: міжнародний досвід та вітчизняна практика
Шарманська Валентина Миколаївна
Ломачинський Дмитро Олександрович
2019
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.18 c.25-30
2
Наукова стаття
Сутність управлінського обліку та витрат за центрами відповідальності, їх роль у господарській діяльності підприємства
Шарманська Валентина Миколаївна
Панкратова Т.В.
2020
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»
т.2 c.1-10
3
Навчальний посібник
Судово-бухгалтерська експертиза
Головко Віктор Іванович
Шарманська Валентина Миколаївна
2018
Київська правда
c.1-432
4
Наукова стаття
Attributive propaedeutics of accounting reporting as a means of communicating the system of indicators in descriptive models of economic analytics
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
Шарманська Валентина Миколаївна
2018
World Science
т.2 в.12 c.4-11
5
Наукова стаття
Аналіз ризиків, пов'язаних з використанням основних засобів
Шарманська Валентина Миколаївна
Калюжна Олена Олександрівна
2019
Мистецтво наукової думки
т.3 c.16-18
6
Тези
Оптимізація фінансових коефіцієнтів підприємства-позичальника адаптивно до вимог кредитодавця
Головко Віктор Іванович
Шарманська Валентина Миколаївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.2 c.72
7
Навчальний посібник
Теоретико-ситуаційний компендій прагматичних фінансових розрахунків в комерційних угодах
Шарманська Валентина Миколаївна
2018
Національна академія прокуратури України
8
Наукова стаття
Облік виробничих запасів за П(С)БО та МСБО: порівняльна характеристик
Шарманська Валентина Миколаївна
Новицький Петро Володимирович
2018
Молодий вчений
т.1 c.553-555
9
Наукова стаття
Quantification valuation of cash flows based on accounting data
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
Шарманська Валентина Миколаївна
2018
East European Science Journal
т.39 c.67-71
10
Наукова стаття
Optimization adaptation and post-optimal analysis of financial factors of the borrower's enterprise according to the creditor's criteria requirements
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
Шарманська Валентина Миколаївна
2018
Science of Europe (Global science center LP)
т.33 c.24-27
11
Наукова стаття
Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання
Шарманська Валентина Миколаївна
Вітюк Вікторія Вікторівна
2018
Молодий вчений
т.53 в.1 c.287-294
12
Тези
Typology of the unitary approach to the system of forming analytical indicators of economic analysis of the financial state of the enterprise
Головко Віктор Іванович
Цибульник Марія Олексіївна
Шарманська Валентина Миколаївна
2018
Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International Scientific Conference
т.2 c.81-83
13
Навчальний посібник
Теоретико-ситуаційний компендій прагматичних фінансових розрахунків в комерційних угодах
Шарманська Валентина Миколаївна
2017
Національна академія прокуратури України
c.1-270
14
Тези
A Systemic Approach to the Formation of Analytical Indicators of the Economic Analysis of the Financial Condition of the Enterprise
Головко Віктор Іванович
Шарманська Валентина Миколаївна
2013
Збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Конкурентноспроможність національної економіки” 2013 р.
т.1 c.163-167
15
Наукова стаття
The system of formation of the analytical indicators as a base for the economic analysis of the financial condition of the enterprise
Головко Віктор Іванович
Шарманська Валентина Миколаївна
2013
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.0.0000
16
Наукова стаття
Основні аспекти складання висновку при проведенні судово-бухгалтерської експертизи
Шарманська Валентина Миколаївна
2013
Кримський економічний вісник. Науковий журнал.
т.2 c.169-171
17
Тези
Відображення фінансових результатів діяльності підприємства у фінансовій звітності
Шарманська Валентина Миколаївна
2013
Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю: збірник тез Одинадцятої Всеукраїнської наукової Internet-конференції ЖДТУ
c.221.0000
18
Тези
Поняття судово-бухгалтерської експертизи статус експерта за новим Кримінально-процесуальним кодексом.
Шарманська Валентина Миколаївна
2013
Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки
c.257.0000
19
Наукова стаття
Вплив інфляційних процесів на формування показників фінансової звітності суб’єктів господарювання
Головко Віктор Іванович
Шарманська Валентина Миколаївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.130
20
Навчальний посібник
Бухгалтерський облік
Мисака Ганна Вікторівна
Шарманська Валентина Миколаївна
2007
АПСВ
c.1-212
21
Підручник
Бухгалтерський облік
Мисака Ганна Вікторівна
Шарманська Валентина Миколаївна
2007
К.: «Центр учбової літератури»
c.1-400

Повернення до списку

Вгору