Автори, співробітники Університету

Шашкова Людмила Олексіївна

Ідентифікатор автора: 43418
Кількість пошукових запитів автора: 510

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Теоретичної і практичної філософії
Посада: Професор, в.о. зав. каф.

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 62, з них наукових статей (наукові публікації) - 36, монографій - 3, підручників - 3, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Silence as an Argument in the Reasoning of Social Groups
Шашкова Людмила Олексіївна
Щербина Олена Юріївна
2020
Beytulhikme An International Journal of Philosophy
т.10 в.3 c.787-802
2
Замітка
Правда міфу: шлях до економічної компетентності
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.2 в.28 c.76-77
3
Замітка
Правда міфу: шлях до економічної компетентності
Шашкова Людмила Олексіївна
2019
Освіта і суспільство
т.1 в.1 c.11
4
Матеріали конференції
Філософія у публічному просторі
Баумейстер Андрій Олегович
Бойченко Михайло Іванович
Губерський Леонід Васильович
Ільїн Володимир Васильович
Приходько Володимир Володимирович
Шашкова Людмила Олексіївна
Дубняк Златислав Олександрович
Одинець Анна Валеріївна
Чернецький Денис Дем'янович
2018
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.2 в.28 c.5-14
5
Матеріали конференції
Місія інтелектуалів – нести довіру
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
Філософська думка : український науково-теоретичний часопис
т.1 в.3 c.14-16
6
Наукова стаття
Silence in argumentative practices as a manifestation of tolerance
Шашкова Людмила Олексіївна
Щербина Олена Юріївна
2019
Future Human Image
т.1 в.12 c.97-107
7
Наукова стаття
Міждисциплінарні і трансдисциплінарні стратегії: підхід філософії науки
Шашкова Людмила Олексіївна
2019
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
т.1 в.1 c.78-84
8
Тези
Цінності довіри і незгоди в складних соціальних контекстах: підхід соціальної епістемології
Шашкова Людмила Олексіївна
2019
Майбутнє особистості та сім’ї: контексти філософської антропології, психоаналізу, арт-терапії та філософської публіцистики: збірник наукових праць
т.1 в.1 c.50-57
9
Тези
Соціальне підприємництво в суспільстві знання
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
Міжнародна наукова конференція "Танчерівські читання"
т.1 в.3 c.95-96
10
Наукова стаття
Історичний перспективізм і культурно-історичний проект філософії науки: методологічні паралелі
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.1 в.27 c.32-37
11
Наукова стаття
Інституційно-дизайновий вимір соціально-епістемічних практик
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
т.1 в.1 c.233-239
12
Підручник
Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів
Баумейстер Андрій Олегович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Ільїн Володимир Васильович
Петрущенков Сергій Петрович
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Ольга Валентинівна
Сидоренко Лідія Іванівна
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-621
13
Тези
Сучасні моделі філософської освіти: досвід наукового семінару
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.1 в.27 c.5-6
14
Тези
Людина як творець і творіння: pro s contra
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
Штучний інтелект contra людський мозок: перспективи обдарованості в динаміці інформаційного світу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 24 жовтня 2018 року
т.1 в.1 c.180-185
15
Тези
Science Art: перспективы трансдисциплинарной стратегии современных практик науки и искусства
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
Интеллектуальная культура Беларуси: методологиче- ский капитал философии и контуры трансдисциплинарного синтеза знания : материалы Третьей международной научной конференции, 15–16 ноября 2018 г
т.2 в.1 c.324-327
16
Монографія
Історія, культура, наука: доповнюваність перспектив.
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
Хосе Ортега-і-Гасет: життя, істори чний розум і ліберальна демократія. Монографія (у співав.) / Заг. редакція М.Марчук, Х.Боладо. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017
т.1 в.1 c.314-334
17
Наукова стаття
Philosophy and Education: Life and Vocation
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.1 в.26 c.4-10
18
Наукова стаття
Наука і релігія: доповнюваність перспектив
Шашкова Людмила Олексіївна
2016
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.1 в.25 c.53-61
19
Наукова стаття
Виробництво знання і розподіл когнітивної праці: погляд соціальної епістемології
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Міжнародні філософсько-економічні читання
т.10 в.1 c.45-49
20
Підручник
Філософія пізнання
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
"Фоліо" Харків
т.1 в.1 c.354-414
21
Підручник
Філософія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів
Баумейстер Андрій Олегович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Ільїн Володимир Васильович
Петрущенков Сергій Петрович
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Ольга Валентинівна
Сидоренко Лідія Іванівна
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
«Фоліо»
c.1-621
22
Тези
Доверие и разногласия: неклассический подход социальной эпистемологии
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
Национальная философия в глобальном мире: тезисы Первого белорусского философского конгресса
т.1 в.1 c.363-364
23
Тези
Телеологія Аристотеля і класична наука
Шашкова Людмила Олексіївна
2016
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.3 (7) c.116-117
24
Тези
Комунікативні виміри соціальної епістемології
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
Матеріали Міжн. наук. конф. "Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади", 6-7 жовтня 2017 р.
т.1 в.1 c.128-131
25
Наукова стаття
Парадигми в науці та богослов’ї: методологічні можливості рецепції Філософське осмислення комунікативно-діалогічних засад розвитку обдарованої особистості
Шашкова Людмила Олексіївна
2015
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т
c.175-182
26
Наукова стаття
Філософське осмислення комунікативно-діалогічних засад розвитку обдарованої особистості
Шашкова Людмила Олексіївна
2015
Інститут обдарованої дитини НАПН України (монографія)
т.1 c.137-140
27
Наукова стаття
Ідеї протестантизму та наукові новації в дискурсі науки і релігії
Шашкова Людмила Олексіївна
2016
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.2 (6) c.96-101
28
Наукова стаття
Science art (наукове мистецтво) як сучасні практики науки і мистецтва
Шашкова Людмила Олексіївна
2016
Філософська антропологія, психоаналіз та арт-терапія: перспективність взаємодії : підхід філософської антропології як метаантропології: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. - Київ: Інтерсервіс, 2016
т.1 c.36-44
29
Наукова стаття
Наукова діяльність Леоніда Васильовича Губерського (у співав. М.В.Попович)
Шашкова Людмила Олексіївна
2016
Леонід Васильович Губерський / НАН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К.: Академперіодика, 2016.
c.3-20
30
Наукова стаття
THE SCIENTIFIC CAREER OF LEONID VASYLYOVYCH HUBERSKY M. Popovich, L. Shashkova
Шашкова Людмила Олексіївна
2016
Леонід Васильович Губерський / НАН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К.: Академперіодика, 2016.
c.21-36
31
Розділ монографії
Діалогічність як методологічна основа єдності когнітивно-комунікативних практик гуманітарного дискурсу
Шашкова Людмила Олексіївна
2015
Гуманитарный потенциал консолидации украинского общества:монография/Л.А. Шашкова, П.Г. Дулин, О.Ю. Балягузова и др.-Николаев: Илион, 2015
c.8-44
32
Тези
Соціально-епістемологічний вимір екзистенціального досвіду особистості
Шашкова Людмила Олексіївна
2015
«Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології як метаантропології». Матеріали науково-практичної конференції
т.1 c.12-15
33
Тези
Університет на ринку освітніх послуг в «суспільстві знання»
Шашкова Людмила Олексіївна
2016
Трансформація засад формування та розвитку особистості в умовах сучасних соціальних викликів: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 в.1 c.66-67
34
Тези
Філософська освіта: сучасні виклики і контексти
Шашкова Людмила Олексіївна
2016
Модернізація філософської освіти: виклики та перспективи: Урочистий симпозіум, присвячений Всесвітньому Дню філософії ЮНЕСКО у 2016 р. (17 листопада 2016 р.). Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.28-30
35
Наукова стаття
Діалогічність як філософсько-методологічна засада формування критичного мислення
Шашкова Людмила Олексіївна
2015
Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.41-45
36
Наукова стаття
Перспективи реінтерпретації діалогу в сучасній моделі філософської освіти
Шашкова Людмила Олексіївна
2014
Філософська думка : український науково-теоретичний часопис
c.С.7-10
37
Наукова стаття
Інтелектуальна спільнота: комунікативна раціональність і солідарність
Шашкова Людмила Олексіївна
2014
Філософська думка : український науково-теоретичний часопис
c.С.64-67
38
Наукова стаття
Наука і релігія в методологічній перспективі
Шашкова Людмила Олексіївна
2014
Софія: гуманітарно-релігієзначий вісник
в.1 (1) c.48-53
39
Наукова стаття
Філософський вимір критичного мислення: сучасні контексти
Шашкова Людмила Олексіївна
2014
Освітні та культурні ефекти критичного мислення: від класичного формату до сучасності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.С.15-29
40
Наукове і релігійне знання: можливості співставлення
Шашкова Людмила Олексіївна
2012
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.21 c.18.0000
41
Монографія
Діалогічний вимір гуманітарного знання
Шашкова Людмила Олексіївна
2011
42
Наукова стаття
Соціально-культурна зумовленість наукового знання і проблема соціальності науки
Шашкова Людмила Олексіївна
2012
Політологічний вісник
c.36.0000
43
Наукова стаття
Наукове і релігійне знання: можливості співставлення.
Шашкова Людмила Олексіївна
2012
Філософські проблеми гуманітарних наук
т.21 c.62.0000
44
Наукова стаття
Соціально-культурна визначеність і комунікативний вимір процесів міжнародного спілкування
Шашкова Людмила Олексіївна
2010
Політологічний вісник
c.26.0000
45
Наукова стаття
Антропна перспектива науки та її богословські інтерпретації
Шашкова Людмила Олексіївна
2009
Філософські проблеми гуманітарних наук
c.167.0000
46
Наукова стаття
Конструктивні підстави діалогу науки і релігії в сучасному контексті
Шашкова Людмила Олексіївна
2009
Вісник Національного авіаційного університету / Філософія. Культура. Релігія
т.9 c.96.0000
47
Наукова стаття
Методологічні тенденції єдності природничих та гуманітарних наук
Шашкова Людмила Олексіївна
2009
Політологічний вісник
c.0.0000
48
Наукова стаття
Логіка науки та містицизм релігії з позиції Бертрана Рассела
Шашкова Людмила Олексіївна
2009
49
Наукова стаття
Проблема взаємовпливу науки і релігії в реконструкціях соціальної історії науки
Шашкова Людмила Олексіївна
2009
Політологічний вісник
c.0.0000
50
Наукова стаття
Наука і релігія: співвідношення теоретичного інтересу і життя віри
Шашкова Людмила Олексіївна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.467 c.221.0000
51
Монографія
Діалог науки і релігії в культурно-історичному контексті
Шашкова Людмила Олексіївна
2008
52
Наукова стаття
Наукова й релігійна революції в реконструкціях соціальної історії науки: проблема взаємовпливу
Шашкова Людмила Олексіївна
2007
Філософські проблеми гуманітарних наук
c.34.0000
53
Наукова стаття
Макс Планк про взаємовідношення релігії та природознавства
Шашкова Людмила Олексіївна
2008
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць
c.111.0000
54
Наукова стаття
Бертран Рассел: наука і релігія в прогресивному поступі людства
Шашкова Людмила Олексіївна
2008
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
c.63.0000
55
Наукова стаття
Фундаментальні проблеми картини світу в діалозі науки і релігії
Шашкова Людмила Олексіївна
2008
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
c.0.0000
56
Праці конференції
Наука в культурному контексті: взаємозумовленість раціональності й духовності
Шашкова Людмила Олексіївна
2008
57
Наукова стаття
Взаємозв'язок наукового та релігійного аспектів формування нової картини світу
Шашкова Людмила Олексіївна
2006
Філософські проблеми гуманітарних наук
c.44.0000
58
Наукова стаття
В.Гейзенберг про співвідношення науки, філософії,релігії
Шашкова Людмила Олексіївна
2007
Практична філософія : науковий журнал
59
Наукова стаття
Поза наукове знання в контексті історії науки
Шашкова Людмила Олексіївна
2007
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.352
60
Тези
Діалогічність науки як методологічна перспектива./конференція "На шляху до синтезу філософії,релігії і науки".Львів
Шашкова Людмила Олексіївна
2007
61
Тези
Особливості методологічної культури гуманітарного пізнання./Конференція "Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри".Чернівці
Шашкова Людмила Олексіївна
2007
62
Наукова стаття
Позанаукові практики у формуванні досвідно-експериментального орієнтиру класичної науки
Шашкова Людмила Олексіївна
2006
Мультиверсум. Філософський альманах
c.50.0000

Повернення до списку

Вгору