Автори, співробітники Університету

Шашкова Людмила Олексіївна

Ідентифікатор автора: 43418
Кількість пошукових запитів автора: 404

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Теоретичної і практичної філософії
Посада: Завідувач кафедри філософії, професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 53, з них наукових статей (наукові публікації) - 33, монографій - 3, підручників - 3, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Історичний перспективізм і культурно-історичний проект філософії науки: методологічні паралелі
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
т.1 в.27 c.32-37
2
Наукова стаття
Інституційно-дизайновий вимір соціально-епістемічних практик
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: збірник наукових статей
т.1 в.1 c.233-239
3
Підручник
Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів /кол. авторів; за ред. Л.В.Губерського
Баумейстер Андрій Олегович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Ільїн Володимир Васильович
Петрущенков Сергій Петрович
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Ольга Валентинівна
Сидоренко Лідія Іванівна
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
«Фоліо»
c.1-621
4
Тези
Сучасні моделі філософської освіти: досвід наукового семінару
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
т.1 в.27 c.5-6
5
Тези
Людина як творець і творіння: pro s contra
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
Штучний інтелект contra людський мозок: перспективи обдарованості в динаміці інформаційного світу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 24 жовтня 2018 року
т.1 в.1 c.180-185
6
Тези
Science Art: перспективы трансдисциплинарной стратегии современных практик науки и искусства
Шашкова Людмила Олексіївна
2018
Интеллектуальная культура Беларуси: методологиче- ский капитал философии и контуры трансдисциплинарного синтеза знания : материалы Третьей международной научной конференции, 15–16 ноября 2018 г
т.2 в.1 c.324-327
7
Монографія
Історія, культура, наука: доповнюваність перспектив.
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
Хосе Ортега-і-Гасет: життя, істори чний розум і ліберальна демократія. Монографія (у співав.) / Заг. редакція М.Марчук, Х.Боладо. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017
т.1 в.1 c.314-334
8
Наукова стаття
Philosophy and Education: Life and Vocation
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
т.1 в.26 c.4-10
9
Наукова стаття
Наука і релігія: доповнюваність перспектив
Шашкова Людмила Олексіївна
2016
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
т.1 в.25 c.53-61
10
Наукова стаття
Виробництво знання і розподіл когнітивної праці: погляд соціальної епістемології
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Міжнародні філософсько-економічні читання
т.10 в.1 c.45-49
11
Підручник
Філософія пізнання
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
"Фоліо" Харків
т.1 в.1 c.354-414
12
Підручник
Філософія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів
Баумейстер Андрій Олегович
Губерський Леонід Васильович
Добронравова Ірина Серафимівна
Ільїн Володимир Васильович
Петрущенков Сергій Петрович
Приятельчук Анатолій Олексійович
Руденко Ольга Валентинівна
Сидоренко Лідія Іванівна
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
«Фоліо»
c.1-621
13
Тези
Доверие и разногласия: неклассический подход социальной эпистемологии
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
Национальная философия в глобальном мире: тезисы Первого белорусского философского конгресса
т.1 в.1 c.363-364
14
Тези
Телеологія Аристотеля і класична наука
Шашкова Людмила Олексіївна
2016
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.3 в.7 c.108-110
15
Тези
Комунікативні виміри соціальної епістемології
Шашкова Людмила Олексіївна
2017
Матеріали Міжн. наук. конф. "Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади", 6-7 жовтня 2017 р.
т.1 в.1 c.128-131
16
Наукова стаття
Парадигми в науці та богослов’ї: методологічні можливості рецепції Філософське осмислення комунікативно-діалогічних засад розвитку обдарованої особистості
Шашкова Людмила Олексіївна
2015
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т
c.175-182
17
Наукова стаття
Філософське осмислення комунікативно-діалогічних засад розвитку обдарованої особистості
Шашкова Людмила Олексіївна
2015
Інститут обдарованої дитини НАПН України (монографія)
т.1 c.137-140
18
Наукова стаття
Ідеї протестантизму та наукові новації в дискурсі науки і релігії
Шашкова Людмила Олексіївна
2016
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.2 в.6 c.96-101
19
Наукова стаття
Science art (наукове мистецтво) як сучасні практики науки і мистецтва
Шашкова Людмила Олексіївна
2016
Філософська антропологія, психоаналіз та арт-терапія: перспективність взаємодії : підхід філософської антропології як метаантропології: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. - Київ: Інтерсервіс, 2016
т.1 c.36-44
20
Наукова стаття
Наукова діяльність Леоніда Васильовича Губерського (у співав. М.В.Попович)
Шашкова Людмила Олексіївна
2016
Леонід Васильович Губерський / НАН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К.: Академперіодика, 2016.
c.3-20
21
Наукова стаття
THE SCIENTIFIC CAREER OF LEONID VASYLYOVYCH HUBERSKY M. Popovich, L. Shashkova
Шашкова Людмила Олексіївна
2016
Леонід Васильович Губерський / НАН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К.: Академперіодика, 2016.
c.21-36
22
Розділ монографії
Діалогічність як методологічна основа єдності когнітивно-комунікативних практик гуманітарного дискурсу
Шашкова Людмила Олексіївна
2015
Гуманитарный потенциал консолидации украинского общества:монография/Л.А. Шашкова, П.Г. Дулин, О.Ю. Балягузова и др.-Николаев: Илион, 2015
c.8-44
23
Тези
Соціально-епістемологічний вимір екзистенціального досвіду особистості
Шашкова Людмила Олексіївна
2015
«Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології як метаантропології». Матеріали науково-практичної конференції
т.1 c.12-15
24
Тези
Університет на ринку освітніх послуг в «суспільстві знання»
Шашкова Людмила Олексіївна
2016
Трансформація засад формування та розвитку особистості в умовах сучасних соціальних викликів: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 в.1 c.66-67
25
Тези
Філософська освіта: сучасні виклики і контексти
Шашкова Людмила Олексіївна
2016
Модернізація філософської освіти: виклики та перспективи: Урочистий симпозіум, присвячений Всесвітньому Дню філософії ЮНЕСКО у 2016 р. (17 листопада 2016 р.). Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.28-30
26
Наукова стаття
Діалогічність як філософсько-методологічна засада формування критичного мислення
Шашкова Людмила Олексіївна
2015
Верифікація когнітивних практик та самореалізація особистості: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.41-45
27
Наукова стаття
Перспективи реінтерпретації діалогу в сучасній моделі філософської освіти
Шашкова Людмила Олексіївна
2014
Філософська думка
c.С.7-10
28
Наукова стаття
Інтелектуальна спільнота: комунікативна раціональність і солідарність
Шашкова Людмила Олексіївна
2014
Філософська думка
c.С.64-67
29
Наукова стаття
Наука і релігія в методологічній перспективі
Шашкова Людмила Олексіївна
2014
Софія. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.С.45-54
30
Наукова стаття
Філософський вимір критичного мислення: сучасні контексти
Шашкова Людмила Олексіївна
2014
Освітні та культурні ефекти критичного мислення: від класичного формату до сучасності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.С.15-29
31
Наукове і релігійне знання: можливості співставлення
Шашкова Людмила Олексіївна
2012
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
т.21 c.18.0000
32
Монографія
Діалогічний вимір гуманітарного знання
Шашкова Людмила Олексіївна
2011
33
Наукова стаття
Соціально-культурна зумовленість наукового знання і проблема соціальності науки
Шашкова Людмила Олексіївна
2012
Політологічний вісник
c.36.0000
34
Наукова стаття
Наукове і релігійне знання: можливості співставлення.
Шашкова Людмила Олексіївна
2012
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
т.21 c.62.0000
35
Наукова стаття
Соціально-культурна визначеність і комунікативний вимір процесів міжнародного спілкування
Шашкова Людмила Олексіївна
2010
Політологічний вісник
c.26.0000
36
Наукова стаття
Антропна перспектива науки та її богословські інтерпретації
Шашкова Людмила Олексіївна
2009
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
c.167.0000
37
Наукова стаття
Конструктивні підстави діалогу науки і релігії в сучасному контексті
Шашкова Людмила Олексіївна
2009
Вісник Національного авіаційного університету / Філософія. Культура. Релігія
т.9 c.96.0000
38
Наукова стаття
Методологічні тенденції єдності природничих та гуманітарних наук
Шашкова Людмила Олексіївна
2009
Політологічний вісник
c.0.0000
39
Наукова стаття
Логіка науки та містицизм релігії з позиції Бертрана Рассела
Шашкова Людмила Олексіївна
2009
40
Наукова стаття
Проблема взаємовпливу науки і релігії в реконструкціях соціальної історії науки
Шашкова Людмила Олексіївна
2009
Політологічний вісник
c.0.0000
41
Наукова стаття
Наука і релігія: співвідношення теоретичного інтересу і життя віри
Шашкова Людмила Олексіївна
2009
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.467 c.221.0000
42
Монографія
Діалог науки і релігії в культурно-історичному контексті
Шашкова Людмила Олексіївна
2008
43
Наукова стаття
Наукова й релігійна революції в реконструкціях соціальної історії науки: проблема взаємовпливу
Шашкова Людмила Олексіївна
2007
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
c.34.0000
44
Наукова стаття
Макс Планк про взаємовідношення релігії та природознавства
Шашкова Людмила Олексіївна
2008
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць
c.111.0000
45
Наукова стаття
Бертран Рассел: наука і релігія в прогресивному поступі людства
Шашкова Людмила Олексіївна
2008
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
c.63.0000
46
Наукова стаття
Фундаментальні проблеми картини світу в діалозі науки і релігії
Шашкова Людмила Олексіївна
2008
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
c.0.0000
47
Праці конференції
Наука в культурному контексті: взаємозумовленість раціональності й духовності
Шашкова Людмила Олексіївна
2008
48
Наукова стаття
Взаємозв'язок наукового та релігійного аспектів формування нової картини світу
Шашкова Людмила Олексіївна
2006
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
c.44.0000
49
Наукова стаття
В.Гейзенберг про співвідношення науки, філософії,релігії
Шашкова Людмила Олексіївна
2007
Практична філософія
50
Наукова стаття
Поза наукове знання в контексті історії науки
Шашкова Людмила Олексіївна
2007
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.352
51
Тези
Діалогічність науки як методологічна перспектива./конференція "На шляху до синтезу філософії,релігії і науки".Львів
Шашкова Людмила Олексіївна
2007
52
Тези
Особливості методологічної культури гуманітарного пізнання./Конференція "Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри".Чернівці
Шашкова Людмила Олексіївна
2007
53
Наукова стаття
Позанаукові практики у формуванні досвідно-експериментального орієнтиру класичної науки
Шашкова Людмила Олексіївна
2006
Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
c.50.0000

Повернення до списку

Вгору