Автори, співробітники Університету

Швалб Юрій Михайлович

Ідентифікатор автора: 43426
Кількість пошукових запитів автора: 683
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Соціальної роботи
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 60, з них наукових статей (наукові публікації) - 33, монографій - 9, підручників - 7, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Психологічні механізми соціалізації особистості в онтогенезі
Швалб Юрій Михайлович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-214
2
Монографія
Екологія життєвого простору людини.
Швалб Юрій Михайлович
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-308
3
Тези
Соціальне благополуччя особистості у зрілому віці
Швалб Юрій Михайлович
2019
Благополуччя особистості vs благополуччя середовища антиномія сучасного способу життя: Науково-практичний круглий стіл
c.49-55
4
Тези
Благополуччя в системі життєдіяльності особистості
Швалб Юрій Михайлович
2020
Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища: Міжнародна науково-практична конференція
т.16 c.130-132
5
Тези
Соотношение сознания и самосознания личности
Швалб Юрій Михайлович
2018
Психологія людини: свідомість і реальність: Міжнародна науково-практична конференція
т.8 c.264-266
6
Наукова стаття
Мотиваційні підстави життєдіяльності особистості
Швалб Юрій Михайлович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.1 c.60-64
7
Наукова стаття
Самовизначення особистості у складних життєвих обставинах
Швалб Юрій Михайлович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота
в.2 c.28-31
8
Наукова стаття
Еволюційна метафора в психологічній структурі способу життя
Швалб Юрій Михайлович
2018
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.7 в.45 c.318-333
9
Наукова стаття
Особистість як суб’єкт соціальної взаємодії
Швалб Юрій Михайлович
2018
Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.245-257
10
Наукова стаття
Складні життєві обставини як об’єкт психологічних практик
Швалб Юрій Михайлович
2017
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.7 в.43 c.158-169
11
Наукова стаття
Пространство осуществления социальных способностей личности
Швалб Юрій Михайлович
2017
Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія
т.1 в.46 c.134-140
12
Наукова стаття
Пространство становления социальных способностей личности
Швалб Юрій Михайлович
2017
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.7 в.44 c.293-308
13
Розділ монографії
Психологічна структура складних життєвих обставин
Швалб Юрій Михайлович
2017
Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика
c.20-39
14
Тези
Топологическая метафора пространства жизни личности
Швалб Юрій Михайлович
2017
Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
c.40-44
15
Тези
Образ жизни как предмет психологического исследования
Швалб Юрій Михайлович
2017
Особистість та її історія: Міжнародна науково-практична конференція
т.7 в.189-190
16
Наукова стаття
Социокультурные детерминанты развития экологического сознания: историко-психологические аспекты
Швалб Юрій Михайлович
2016
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.7 в.41 c.436-450
17
Тези
Сучасні виклики до теорії соціалізації особистості
Швалб Юрій Михайлович
2016
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
т.5 c.162-164
18
Монографія
Майбутнє і сьогодення студентів з обмеженими функціональними можливостями: психологічні аспекти
Швалб Юрій Михайлович
2015
Основа (монографія)
c.1-240
19
Монографія
Соціально-психологічні засади становлення екологічно орієнтованого способу життя особистості
Швалб Юрій Михайлович
2015
Педагогічна думка (монографія)
c.1-216
20
Наукова стаття
Проектирование форм организации и технологий социальной и психологической помощи пострадавшему населению
Швалб Юрій Михайлович
2015
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.39 c.431-440
21
Наукова стаття
Просторово- психологічна організація середовища буття і життєдіяльності
Швалб Юрій Михайлович
2015
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.40 c.198-207
22
Наукова стаття
Психологічні моделі соціалізації особистості
Швалб Юрій Михайлович
2015
Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія
т.38 c.503-517
23
Тези
Экономическая культура как проблема организации жизнеобеспечения
Швалб Юрій Михайлович
2015
Актуальні проблеми наукового і освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція
c.181-183
24
Навчально-методичний комплекс
Еколого-психологічне забезпечення якості життя: науково-методичні рекомендації
Льовочкіна Антоніна Михайлівна
Швалб Юрій Михайлович
2014
Імекс-ЛТД
c.1-98
25
Наукова стаття
Психологічні форми усвідомлення майбутнього
Швалб Юрій Михайлович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
т.1 c.90-92
26
Наукова стаття
Економічна культура як проблема способу життя
Швалб Юрій Михайлович
2014
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.36 c.457-471
27
Наукова стаття
Психологічні підстави соціогенезу: громада, населення і спільнота як суб'єкти соціальних відносих
Швалб Юрій Михайлович
2014
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.35 c.317-329
28
Наукова стаття
Повернення до забутої теми: проблема волі в психології
Швалб Юрій Михайлович
2014
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.37 c.186-199
29
Наукова стаття
Стандартизация подготовки специалистов социономической сферы как психологическая проблема
Швалб Юрій Михайлович
2014
Актуальные проблемы социальной психологии
c.268-271
30
Підручник
Психологія соціальної роботи
Швалб Юрій Михайлович
2014
Основа (підручник)
c.1-448
31
Підручник
Теоретико-методологічні підстави психології соціальної роботи
Швалб Юрій Михайлович
2014
Психологія соціальної роботи
c.5-35
32
Підручник
Психологія життєвих відносин
Швалб Юрій Михайлович
2014
Психологія соціальної роботи
c.73-105
33
Підручник
Освітній простір особистості
Швалб Юрій Михайлович
2014
Психологія соціальної роботи
c.395-402
34
Підручник
Психологічні проблеми професійної підготовки соціальних працівників
Швалб Юрій Михайлович
2014
Психологія соціальної роботи
c.403-409
35
Підручник
Психологічні засади формування професійної компетентності соціальних працівників
Швалб Юрій Михайлович
2014
Психологія соціальної роботи
c.410-422
36
Тези
Община как социально-психологическая группа
Швалб Юрій Михайлович
2014
Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи: психологічні, соціологічні, правові аспекти: Міжнародна науково-практична конференція
c.123-126
37
Монографія
Методология и теория экспертной деятельности: психологические аспекты. Монография
Швалб Юрій Михайлович
2013
Основа (монографія)
c.1-240
38
Монографія
Еколого-психологічні чинники якості життя в умовах розвитку сучасного суспільства
Льовочкіна Антоніна Михайлівна
Швалб Юрій Михайлович
2013
Імекс-ЛТД (монографія)
c.1-208
39
Наукова стаття
Ресоциализация личности как задача социально-психологической практики
Швалб Юрій Михайлович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
т.6 c.78.0000
40
Наукова стаття
До проблеми стандартизації підготовки спеціалістів соціономічної сфери
Швалб Юрій Михайлович
2013
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.7 c.288.0000
41
Наукова стаття
Ставлення до природи і світу у сучасному способі життя: історико-культурні аспекти
Швалб Юрій Михайлович
2013
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.7 c.532.0000
42
Наукова стаття
Функції уяви у просторі життя особистості
Швалб Юрій Михайлович
2013
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. Сухомлинського
т.2 c.330.0000
43
Психологічні засади волонтерської роботи з дітьми раннього віку в ігровій кімнаті студентської соціальної служби: Методичні поради (у співавт.)
Швалб Юрій Михайлович
2011
44
Монографія
Психолого-педагогічні засади проектування освітнього простору особистості
Швалб Юрій Михайлович
2012
Видавництво КПУ (монографія)
c.1-408
45
Наукова стаття
Ресоціалізація особистості як завдання соціально-психологічної практики
Швалб Юрій Михайлович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
c.62.0000
46
Наукова стаття
Психологічна організація простору життя особистості: логос буденності // Актуальні проблеми психології: зб-к наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Том VII. Екологічна психологія. – Вип. 29
Швалб Юрій Михайлович
2012
47
Наукова стаття
Оцінка як психологічна функція діяльності
Швалб Юрій Михайлович
2012
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки
т.2 c.0.0000
48
Наукова стаття
Развивающее обучение как методологический принцип непрерывного образования // Система розвивального навчання Ельконіна - Давидова в шкільній практиці: Науково-метод. зб-к.
Швалб Юрій Михайлович
2012
49
Наукова стаття
Психологічні методи оцінки ситуацій
Швалб Юрій Михайлович
2011
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
т.7 c.199.0000
50
Наукова стаття
Психологічний зміст теорії та практики соціальної роботи
Швалб Юрій Михайлович
2011
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки
т.2 c.291.0000
51
Наукова стаття
Простір гри
Швалб Юрій Михайлович
2011
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки
т.2 c.298.0000
52
Наукова стаття
Навчальний тренінг як технологія підготовки фахівців у вищому начальному закладі (у співавт.)
Швалб Юрій Михайлович
2011
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки
т.2 c.121.0000
53
Наукова стаття
Психологічна експертиза соціальних інновацій у системі освіти
Швалб Юрій Михайлович
2011
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
c.573.0000
54
Наукова стаття
Схема організації психологічної експертизи освітньо-педагогічних інновацій
Швалб Юрій Михайлович
2011
Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
c.477.0000
55
Наукова стаття
Теоретико-методологічні засади визначення базових категорій соціальної роботи
Швалб Юрій Михайлович
2011
56
Наукова стаття
Особистісні підстави стилю управління
Швалб Юрій Михайлович
2011
57
Наукова стаття
Розвивальний потенціал психолого-педагогічних ідей трансформації вищої освіти // Матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю [«Становлення особистості професіонала: перспективи та розвиток»], (Одеса,18 лютого 2011 р.).
Швалб Юрій Михайлович
2011
58
Підручник
Психологія соціальної роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. М.Ю.Швалба (у співавт.)
Максимова Наталія Юріївна
Швалб Юрій Михайлович
2010
59
Монографія
Эколого-психологические факторы современного образа жизни
Льовочкіна Антоніна Михайлівна
Швалб Юрій Михайлович
2009
Издательство ЖДУ им. И.Франко (монографія)
c.1-462
60
Монографія
Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя
Льовочкіна Антоніна Михайлівна
Швалб Юрій Михайлович
2008
Педагогічна думка (монографія)
c.1-276

Повернення до списку

Вгору