Автори, співробітники Університету

Швед Зоя Володимирівна

Ідентифікатор автора: 43428
Кількість пошукових запитів автора: 489

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Релігієзнавства
Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 39, з них наукових статей (наукові публікації) - 22, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 15, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Особливості формування логіки талмудичного дискурсу
Швед Зоя Володимирівна
2017
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
в.3(7) c.117-118
2
Тези
Політико-правове забезпечення національної безпеки України в гуманітарній сфері
Швед Зоя Володимирівна
2017
Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie: Medzinárodná vedecko-praktická konferencia
c.189-192
3
Тези
Методологічні засади аналізу релігійних чинників в політиці
Швед Зоя Володимирівна
2017
The authenticity of historical research – new ideas in philosophy
в.2 c.74-79
4
Тези
Книгодрукування як фактор збереження релігійної ідентичності в іудаїзмі
Швед Зоя Володимирівна
2017
International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of social sciences» : Conference proceedings
c.221-223
5
Наукова стаття
Теорія та історія релігійного мистецтва в системі релігієзнавчого знання
Швед Зоя Володимирівна
2015
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.2 в.4 c.69-73
6
Наукова стаття
Типи наукової раціональності в дисциплінарному релігієзнавстві
Швед Зоя Володимирівна
2016
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.1 в.5 c.49-53
7
Наукова стаття
Correlation of cultural, religious and national factors in Judaism
Швед Зоя Володимирівна
2016
The USA Journal of Applied Sciences
т.1 в.1 c.29-31
8
Наукова стаття
Methodological fundamentals to research interrelation between culture and religion
Швед Зоя Володимирівна
2016
Evropský filozofický a historický diskurz
т.1 в.2 c.103-106
9
Тези
Протестантський фундаменталізм як умова формування ідентичності
Швед Зоя Володимирівна
2016
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.7 в.7 c.80-84
10
Тези
Актуальні завдання культурології релігії
Швед Зоя Володимирівна
2015
Міжнародна наукова конференція «Перші Танчерівські читання: «Методологічні проблеми сучасного релігієзнавства»
т.1 в.1 c.78-81
11
Тези
Умови досягнення об’єктивності в дисциплінарному релігієзнавстві
Швед Зоя Володимирівна
2015
Суспільні науки сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії: матеріали міжнародної науково-практична конференції
т.1 в.1 c.79-81
12
Тези
Особливості вивчення локальних культур в релігієзнавстві
Швед Зоя Володимирівна
2015
Актуальні тенденції сучасної науки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
т.1 в.1 c.33-36
13
Тези
Естетична складова релігійного мистецтва
Швед Зоя Володимирівна
2015
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні»
т.1 в.1 c.88-90
14
Наукова стаття
Витоки релігійного фундаменталізму у конструктивістській моделі Шмуеля Ейзенштадта
Швед Зоя Володимирівна
2015
15
Наукова стаття
Поняття інституційних форм державної влади у постнекласичних типах раціональності
Швед Зоя Володимирівна
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.32 c.180-188
16
Наукова стаття
Епістеміологічні особливості інтерпретації поняття "релігійне право"
Швед Зоя Володимирівна
2014
Практична філософія
т.4 c.164-170
17
Наукова стаття
Гарантії дієвості антикорупційного законодавства в Україні
Швед Зоя Володимирівна
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. Збірник наукових праць
т.9 c.52-57
18
Тези
Теорія релігійного мистецтва всистемі релігієзнавчого знання
Швед Зоя Володимирівна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.7 c.91-93
19
Наукова стаття
Суверенітет vs. автономність у релігійних об'єднаннях
Швед Зоя Володимирівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.4 c.36-39
20
Наукова стаття
Філософсько-правовий аналіз запозичень у формуванні нормативних систем
Швед Зоя Володимирівна
2014
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС»
т.72 c.7-17
21
Наукова стаття
Відносини між державою та релігією в Японії
Швед Зоя Володимирівна
2014
К.,”ІНТАС”.Політологічний вісник:збірник наукових праць
т.74 c.99-110
22
Наукова стаття
Становлення релігійно-філософських поглядів Японії
Швед Зоя Володимирівна
2014
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.2 c.43-46
23
Тези
Правовий потенціал конфуціанства
Швед Зоя Володимирівна
2014
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2014"
т.1 c.191.0000
24
Тези
Стан і перспективи релігієзнавчих досліджень у системі університетської освіти
Швед Зоя Володимирівна
2014
Релігієзнавство в Київському унівесритеті: інституційний та персональний виміри: Всеукраїнська науково-практична конференнція
c.157-159
25
Монографія
Людська суб'єктивність: філософсько-релігієзнавча і психотерапевтична парадигми осмислення
Конотоп Людмила Григорівна
Швед Зоя Володимирівна
2013
26
Наукова стаття
Релігійний синкретизм та правова система Японії
Швед Зоя Володимирівна
2013
Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС»
т.58 c.14.0000
27
Тези
Релігієзнавчі особливості філософського осмислення закритих систем релігії
Швед Зоя Володимирівна
2013
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.373.0000
28
Тези
Релігієзнавчі особливості філософського осмислення закритих сиситем релігії
Швед Зоя Володимирівна
2013
Міжнародна наукова конференція - Дні науки філософського факультету – 2013
т.1 c.373.0000
29
Монографія
Свобода як філософсько-релігієзнавча проблема
Конотоп Людмила Григорівна
Швед Зоя Володимирівна
2011
30
Тези
Трансдисциплінарний підхід у релігієзнавчих дослідженнях
Швед Зоя Володимирівна
2012
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.35.0000
31
Наукова стаття
Практичні вияви ідеалів свободи в традиції іудаїзму
Швед Зоя Володимирівна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.331.0000
32
Наукова стаття
Несвобода як фактор формування національних особливостей культури.
Швед Зоя Володимирівна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.378.0000
33
Наукова стаття
Інонаціональне оточення та свобода реалізації національного призначення.
Швед Зоя Володимирівна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.378.0000
34
Наукова стаття
Життя як свобода в екзистенційній перспективі іудаїзму.
Швед Зоя Володимирівна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.522.0000
35
Наукова стаття
Право на свободу, як реалізація людської нескінченості у творчості Рамхаля
Швед Зоя Володимирівна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.390.0000
36
Наукова стаття
Аналіз феномену особистої свободи в модерністському напрямку ортодоксального іудаїзму.
Швед Зоя Володимирівна
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
c.378.0000
37
Наукова стаття
Легітимація релігійного права та свободи в іудаїзмі.
Швед Зоя Володимирівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
c.54.0000
38
Наукова стаття
Реалізація свободи людини в історічному часі в інтерпретації іудаїзму
Швед Зоя Володимирівна
2009
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.68.0000
39
Наукова стаття
Вибір „іншого” як реалізація особистої свободи в іудаїзмі// Українське релігієзнавство
Швед Зоя Володимирівна
2009

Повернення до списку

Вгору