Автори, співробітники Університету

Шевченко Лариса Іванівна
Shevchenko Larysa Ivanivna

Ідентифікатор автора: 43511
ResearcherID, Web of Science: AAA-7939-2020 →
Кількість пошукових запитів автора: 1380
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Стилістики та мовної комунікації
Посада: завідувач кафедри, професор, член-кореспондент НАН України

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: теорія, філософія, історія літературної мови / слов’янське мовознавство / термінознавство / функціональна стилістика / медіалінгвістика / юрислінгвістика / лексикографія /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 143, з них наукових статей (наукові публікації) - 89, монографій - 6, підручників - 0, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Пантелеймон Куліш: рефлексія з відстані у 200 років : колект. монографія
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
Івановська Олена Петрівна
Луценко Оксана Іванівна
Росовецький Станіслав Казимирович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-199
2
Навчальний посібник
Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа: словник (част. 3)
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2020
К.: ВПЦ «Київський університет»
в.3
3
Наукова стаття
Етика ідеалів і "прози життя" в епістолярії Пантелеймона Куліша
Шевченко Лариса Іванівна
2020
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.40 c.8-26
4
Наукова стаття
Текст як вербалізована свідомість в експертному аналізі
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2020
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.41 c.8-22
5
Наукова стаття
Мовна ідентичність як домінанта світогляду: Пантелеймон Куліш. Епістолярій
Шевченко Лариса Іванівна
2020
Мовознавство
в.1 c.47-54
6
Наукова стаття
«Своё» и «чужое» в медийной интер-текстуальности: возможности лингвистической интерпретации
Шевченко Лариса Іванівна
2020
Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации : сб. науч. ст. : в 2 ч.
в.2 c.230-236
7
Розділ монографії
Літературне слово як культурна перспектива українців: вибрані топіки з епістолярію Івана Франка
Шевченко Лариса Іванівна
2020
Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго
8
Навчальний посібник
Стилістика української літературної мови: Книга 1: Тести, завдання, вправи.
Шевченко Лариса Іванівна
Шулінова Лариса Василівна
2018
К.: ВПЦ «Київський університет»
9
Навчальний посібник
Стилістика української літературної мови: Книга 2: Функціональна діагностика тексту
Шевченко Лариса Іванівна
Шулінова Лариса Василівна
2018
ВПЦ «Київський університет»
10
Навчально-методичний комплекс
Виробнича практика: програма та методичні рекомендації (для студентів 2 курсу магістратури ОП «Лінгвістика в суспільній комунікації: українська мова та західноєвропейська мова» спеціалізації «Медіалінгвістика»)
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2019
Київ : Логос
11
Навчально-методичні праці
Виробнича практика: програма та методичні рекомендації (для студентів 2 курсу магістратури ОП «Лінгвістика в суспільній комунікації: українська мова та західноєвропейська мова» спеціалізації «Медіалінгвістика»).
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2019
Київ : Логос
12
Наукова стаття
Проблеми наукової школи в Харківській славістиці сер. ХІХ ст.: О.О. Потебня і П.О. Лавровський
Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна
Шевченко Лариса Іванівна
2018
Мовознавство
в.6 c.3-10
13
Наукова стаття
Юрій Шевельов: модус наукового простору і традиції Харківської історики-філологічної школи
Шевченко Лариса Іванівна
2019
Київські полоністичні студії
т.35 c.412-417
14
Наукова стаття
Electronic Filing System of Language Innovations in Media: Psycholinguistic Metric
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2019
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика
15
Наукова стаття
Ремінісценції лінгвіста до теорії ідентифікації: епістолярій Пантелеймона Куліша. Стаття 1
Шевченко Лариса Іванівна
2019
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.38 c.24-38
16
Наукова стаття
Ремінісценції лінгвіста до теорії ідентифікації: епістолярій Пантелеймона Куліша. Стаття 2
Шевченко Лариса Іванівна
2019
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.39 c.8-20
17
Наукова стаття
Нові слова як маркери часу: медійна лексикографія сьогодні і в перспективі
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2019
Записки з українського мовознавства
т.1 в.26 c.11-19
18
Наукова стаття
Українсько-хорватський словник: стаття-рецензія
Шевченко Лариса Іванівна
2019
Мовознавство
в.2
19
Словник
Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник (част. 2)
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2019
ВПЦ "Київський університет"
в.част. 2
20
Тези
Етичні пріоритети в епістолярному діалозі П. Куліша та П. Плетньова
Шевченко Лариса Іванівна
2019
Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності та культури “Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку”.
c.162-164
21
Монографія
«Соната Прокофьева» Ивана Драча: Homo creator против Homo faber
Шевченко Лариса Іванівна
2018
Теория и история экфразиса: итоги и перспективы изучения
c.476-487
22
Монографія
Символи модерної культури в інтертексті слов’янских медіа
Шевченко Лариса Іванівна
2018
Київ : Логос
23
Наукова стаття
Українська неолінгвістика: пошуковий простір, напрями, проблеми
Шевченко Лариса Іванівна
2018
Народна творчість та етнологія: науковий журнал
в.3 c.22-30
24
Наукова стаття
Український мовознавець Л.А. Лисиченко: наукова особистість у ритмах традиції, часу й культурної історії народу
Шевченко Лариса Іванівна
2018
Лінгвістичні дослідження
в.47 c.6-12
25
Наукова стаття
Ідеї та наукові концепції в персоналіях українсько-польського мовного пограниччя: професор Михайло Лесів
Шевченко Лариса Іванівна
2018
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.36 c.7-18
26
Наукова стаття
Українська дослідницька перспектива у контексті стилістичних дискусій XVI Міжнародного конгресу славістів
Шевченко Лариса Іванівна
2018
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.37 c.7-19
27
Словник
Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник
Шевченко Лариса Іванівна
2018
Київ : ВПЦ «Київський університет»
28
Тези
Ритми і культури в медійному інтертексті: соціальний та лінгвістичний статус
Шевченко Лариса Іванівна
2018
Тезе и резимеи у 2 тома. Т.1. jезик
т.1 в.8 c.20-27
29
Матеріали конференції
Слов’янський вектор медіалінгвістичної компетенції в технологіях впливу: до постановки питання
Шевченко Лариса Іванівна
2017
Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень. Матеріали міжнародної наукової конференції до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 24 травня 2017 р.)
c.75-78
30
Навчально-методичний комплекс
Комлекс навчальних програм дисциплін зі спеціалізації «Медіалінгвістика» (ОКР «бакалавр»)
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2016
"Логос" - К.: Літературознавство (наукова літературна конференція)
31
Навчально-методичний комплекс
Програма та методичні рекомендації з соціально-комунікативної практики (для студентів 2 курсу бакалаврату спеціальності «Українська мова та література» спеціалізації «Медіалінгвістика»)
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2017
"Логос" - К.: Літературознавство (наукова літературна конференція)
32
Навчально-методичний комплекс
Програма навчальної дисципліни «Стилістика професійної комунікації» для студентів неспеціальних факультетів університету
Шевченко Лариса Іванівна
Шулінова Лариса Василівна
2016
"Логос" - К.: Літературознавство (наукова літературна конференція)
33
Наукова стаття
Социальный институт права в лингвистическом освещении: текст – смысл – личность
Гливінська Леся Костянтинівна
Шевченко Лариса Іванівна
2016
Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis
в.XLV c.176–184
34
Наукова стаття
Соціум, культура, медійний інтертекст: взаємозалежності
Шевченко Лариса Іванівна
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.32 c.7-17
35
Наукова стаття
Стоматологічна термінологія в метамові сучасної науки
Шевченко Лариса Іванівна
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.32 c.167-176
36
Наукова стаття
Стилістична перспектива як вимір інтелектуальної потужності наукової особистості: В.М. Русанівський
Шевченко Лариса Іванівна
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.33 c.9-16
37
Наукова стаття
Синкретизм стоматологічної термінології в науковій репрезентації медичного знання
Шевченко Лариса Іванівна
2016
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.33 c.125-134
38
Наукова стаття
Лінгвістична експертиза медіатексту: критерії фахової аргументації
Шевченко Лариса Іванівна
2017
Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал
в.Спецвипуск
39
Наукова стаття
Імідж України в зарубіжних медіа: лінгвістична аргументація
Шевченко Лариса Іванівна
2017
Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал
в.Спецвипуск c.240-245
40
Наукова стаття
Прецедентні номени культури в українських медіа
Шевченко Лариса Іванівна
2017
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.34 c.7-18
41
Наукова стаття
Принципи лексикографічної репрезентації нових слів та фразеологізмів у мас-медіа
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2017
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.34 c.76-85
42
Словник
Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа: словник
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
43
Тези
Час культури у слов’янській стилістиці
Шевченко Лариса Іванівна
2016
Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур
c.75-79
44
Навчальний посібник
Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови
Шевченко Лариса Іванівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-176
45
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Лінгвістична експертиза» (для студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2015
К. : Логос
c.1-40
46
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Медіалінгвістика» (для студентів-філологів)
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2015
К. : Логос
c.1-38
47
Наукова стаття
Константы и переменные культуры в языковом пространстве украинских медиа
Шевченко Лариса Іванівна
2015
Stylistyka
в.В.24 c.249-260
48
Наукова стаття
Тараненко О.О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови
Шевченко Лариса Іванівна
2016
Мовознавство
в.1 c.75-78
49
Наукова стаття
Дискусії про літературну мову в славістиці: Ватрослав Ягич, Іван Франко, Крсте Місірков і проблеми словян’янознавства
Шевченко Лариса Іванівна
2015
Видавничий дім Дмитра Бураго
c.308-316
50
Наукова стаття
Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець XX - початок XXI ст.) [Текст] : рецензия
Шевченко Лариса Іванівна
2016
Мовознавство
в.1 c.75-78
51
Наукова стаття
Медійна інтертекстуальність у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики: наукові інтерпретації, опозиції, перспективи аналізу
Шевченко Лариса Іванівна
2015
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.31 c.7-18
52
Тези
Час культури у слов'янській стилістиці
Шевченко Лариса Іванівна
2016
Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур
c.75-76
53
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації "Лінгвістична експертиза"
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2015
Логос
c.1-40
54
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації "Медіалінгвістика" (для студентів-філологів)
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2015
Логос
c.1-38
55
Навчально-методичний комплекс
Лінгвістична експертиза: програма і навчально-методичні рекомендації для магістрів спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова»
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Логос
c.1-64
56
Наукова стаття
Функциональная ёмкость терминологии в медиалингвистике: эффект расширяющегося пространства
Шевченко Лариса Іванівна
2015
Медиалингвистика
т.4 c.47-50
57
Наукова стаття
Соціальна культура в медійному інтертексті
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.30 c.7-17
58
Наукова стаття
Семантика образного слова Києво-Печерського патерика
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Прилози. Сontributions XXXVII 1-2. Прилози посветени на академик Блаже Ристовски по повод неговата 80-годишнина
c.79-84
59
Наукова стаття
Медиалингвистика на Украине: перспектива исследования дискурса
Шевченко Лариса Іванівна
2015
Медиалингвистика
c.15-22
60
Наукова стаття
Дискусії про літературну мову в славістиці: Ватрослав Ягич, Іван Франко, Крсте Місірков
Шевченко Лариса Іванівна
2015
Ватрослав Ягич і проблеми слов'янознавства
c.308-316
61
Словник
Юрислінгвістика: словник термінів і понять
Шевченко Лариса Іванівна
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-348
62
Словник
Сучасний англо-російський, російсько-англійський словник. Понад 100000 слів і словосполучень
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Арій
c.1-544
63
Словник
Сучасний німецько-український, українсько-німецький словник. Понад 100000 слів і словосполучень
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2015
Арій
c.1-544
64
Тези
Медіалінгвістика як дискурс сучасної славістики: наукова перспектива
Шевченко Лариса Іванівна
2015
Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку
c.17-19
65
Монографія
Горизонтами модерної лінгвістики
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-317
66
Наукова стаття
Вербализация конфликта : атрибуция идеологем в медийном пространстве современной Украины
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Журналистика в 2013 году: регионы в российском медиапространстве
т.1 c.364-365
67
Наукова стаття
Аналитические медиажанры в пространстве времени и языка
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Медиалингвистика
т.3 c.48-51
68
Наукова стаття
Стилистические исследования в современной Украине : ситуация плюрализма
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Стилистика сегодня и завтра
т.1 c.269-275
69
Наукова стаття
Медійна лексикографія в лінгвістичній перспективі
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.28 c.7-17
70
Наукова стаття
Смисли Тараса Шевченка й мас-медіа: передювілейна ситуація
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.27 c.7-18
71
Наукова стаття
Конституційна норма в суспільній дискусії щодо мовних прав в Україні
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Мовні права в сучасному світі (Збірник наукових праць).
т.1 c.58-63
72
Словник
Медіалінгвістика: словник термінів і понять
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.326
73
Словник
Современный англо-русский, русско-английский словарь. Более 100 000 слов и словосочетаний
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2014
Видавництво "Арій"
т.1 c.544
74
Монографія
Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-343
75
Наукова стаття
Медіалінгвістика в сучасній Україні: аналіз ситуації
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.26 c.3-12
76
Наукова стаття
Класифікаційні критерії системи та функції в теоретичному мовознавстві: стилі літературної мови // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства
Шевченко Лариса Іванівна
2013
К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (монографія)
т.1 c.202-208
77
Наукова стаття
Колористика в масовій мовній свідомості слов'янських соціумів
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Слов'янські обрії: доповіді XV Міжнародного з'їзду славістів / НАН України, Укр. ком. славістів, нац. б-ка ім. В.І. Вернадського. - К.
т.1 c.12-14
78
Наукова стаття
Медійні константи масової мовної свідомості: колористика
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Мовні і концептуальні картини світу
т.43 c.286-292
79
Наукова стаття
Лінгвістична інтерпретація кольорових домінант у сучасних слов'янських мас-медіа
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Слов'янські обрії: доповіді XV Міжнародного з'їзду славістів / НАН України, Укр. ком. славістів, нац. б-ка ім. В.І. Вернадського. - К.
т.5 c.18-31
80
Наукова стаття
Смисли Тараса Шевченка й мас-медіа: перед'ювілейна ситуація
Шевченко Лариса Іванівна
2013
81
Наукова стаття
Смисли Тараса Шевченка й мас-медіа : передювілейна ситуація
Шевченко Лариса Іванівна
2013
82
Словник
Медіалінгвістика. Словник термінів і понять.
Дергач Дмитро Валерійович
Сизонов Дмитро Юрійович
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-240
83
Словник
Сучасний англо-український, українсько-англійський словник. Понад 100 000 слів і словосполучень
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2013
Видавництво "Арій"
т.1 c.1-544
84
Тези
Державна мова в дискусії щодо функцій і перспектив у суспільстві // Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування
Шевченко Лариса Іванівна
2013
85
Тези
Колористика в массовом языковом сознании славянских социумов
Шевченко Лариса Іванівна
2013
86
Навчальний посібник
Стилістика української літературної мови. Книга 1 : Тести, завдання, вправи : навчальний посібник. – Видання 3-є: доповнене й перероблене.
Шевченко Лариса Іванівна
Шулінова Лариса Василівна
2012
87
Навчальний посібник
Стилістика української літературної мови. Книга 2 : функціональна діагностика тексту : навчальний посібник. – Видання 2-е : доповнене й перероблене.
Шевченко Лариса Іванівна
Шулінова Лариса Василівна
2012
88
Наукова стаття
У колі ідей київської історико-філологічної школи : наукова спадщина В.М. Русанівського (до 80-річчя від дня народження)
Шевченко Лариса Іванівна
2011
Мова і культура
c.395-401
89
Наукова стаття
Знаковість колористики в семіотиці культури: європейський контекст.
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2012
90
Наукова стаття
Колористика української народної казки
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2012
Література. Фольклор. Проблеми поетики
т.36 c.5.0000
91
Наукова стаття
Знаковість колористики в семіотиці культури:європейський контекст.
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2012
Мовні і концептуальні картини світу
т.39 c.8-15
92
Наукова стаття
Лінгвістична інтерпретація кольорових домінант у сучасних слов`янських мас-медіа.
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2012
Слов’янські обрії. – К.
c.10.0000
93
Наукова стаття
Контрастивність кольору у фольклорі й сучасних мас-медіа
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2012
Література. Фольклор. Проблеми поетики
т.37 c.337.0000
94
Наукова стаття
Медійний кларизм і масова мовна свідомість: когніція зумовленостей
Шевченко Лариса Іванівна
2012
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.24 c.0.0000
95
Наукова стаття
Сакральне слово Кобзаря в лінгвістичній інтерпретації (стаття – рецензія на монографію: Слухай Наталія. Світ сакрального слова Тараса Шевченка. – К. : Агрармедіагруп, 2011. – 227с.)
Шевченко Лариса Іванівна
2012
96
Наукова стаття
Эстетика кларизма и массовое языковое сознание
Шевченко Лариса Іванівна
2012
97
Наукова стаття
Культурна ідентифікація слов’ян і літературна мова
Шевченко Лариса Іванівна
2012
Студії з україністики. Лінгвістика та лігводидактика
т.2012 c.326.0000
98
Наукова стаття
Неосемантика колоративів у медійній комунікації: «новий кларизм» // Акцентологія. Етимологія. Семантика : Зб. до 75-річчя з дня народження академіка НАН України В.Г. Скляренка.
Шевченко Лариса Іванівна
2012
99
Наукова стаття
Дослідження Михайла Максимовича в контексті проблеми "наукова школа / школи"
Шевченко Лариса Іванівна
2012
100
Наукова стаття
На перехресних стежках життя зустрічалося багато прекрасних людей... (стаття-рецензія на книгу: Лисиченко Л.А. І на тім рушникові.../ Лідія Лисиченко: Спогади; Вст.ст. О.Маленко. - Х.: Вид-во "НТМТ", 2012. - 274 с.)
Шевченко Лариса Іванівна
2012
101
Тези
Цветовая идентификация массового языкового сознания современного украинского социума.
Шевченко Лариса Іванівна
2012
102
Тези
Семантика кольорових опозицій у масовій мовній свідомості сучасних слов`янських соціумів.
Шевченко Лариса Іванівна
2012
103
Тези
Контрастивність кольору у фольклорі й сучасних мас-медіа // Шості всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Л. Дунаєвській.
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2012
104
Наукова стаття
Наукова біографія академіка НАН України В.М. Русанівського в контексті дослідницьких ідей другої половини ХХ -початку ХХІ ст.
Шевченко Лариса Іванівна
2011
105
Наукова стаття
Слов'янський контекст ідеї Івана Франка про націєтворчий статус української літературної мови
Шевченко Лариса Іванівна
2011
106
Наукова стаття
Концептуалізоване поняття "вербалізація думки" в О. Потебні й теорії їнтелектуалізації літературної мови
Шевченко Лариса Іванівна
2011
107
Наукова стаття
Літературна мова в культурній ідентифікації слов`ян: історичний контекст і сучасність
Шевченко Лариса Іванівна
2011
Слов’янські обрії. – К.
т.3 c.32.0000
108
Наукова стаття
Колористика в українському мовознавстві: традиційне і нове
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2011
109
Наукова стаття
Літературна мова - діалекти територіальні й соціальні: тріада зумовленостей
Шевченко Лариса Іванівна
2011
110
Наукова стаття
Мовна картина світу в інтерпретації професора Л. А. Лисиченко
Шевченко Лариса Іванівна
2011
Збірник ХНПУ им. Г.С.Сковороди. - Харків
т.31 c.217.0000
111
Наукова стаття
Рецензія на монографію О. О.Маленко "Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості
Шевченко Лариса Іванівна
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.61 c.296.0000
112
Наукова стаття
Лексико-семантичний потенціал слова в науковому діалозі українських філологів: Ю. О. Карпенка - Л. А. Лисиченко
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2011
113
Наукова стаття
Концепція історії української літературної мови В. М. Русанівського та її вплив на розвиток української лінгвістики
Шевченко Лариса Іванівна
2011
114
Наукова стаття
Дослідницький простір Юрія Прадіда: пошанний коментар
Шевченко Лариса Іванівна
2011
115
Наукова стаття
Колористика М. Рильського як культурний прецедент словесного простору XXст.
Шевченко Лариса Іванівна
2011
116
Наукова стаття
Лексико-семантичний потенціал слова в науковому діалозі українських філологів: Ю.О.карпенко-Л.А. Лисиченко
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2011
117
Наукова стаття
Колір у науковому опрацюванні А. Вежбицької
Шевченко Лариса Іванівна
2011
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць
c.7.0000
118
Наукова стаття
Колористика М. Рильського як культурний прецедент словесного простору XX ст.
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2011
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.23 c.15-22
119
Наукова стаття
Колір у науковому опрацюванні А. Вежбицької.
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2011
120
ВОЛЯ в лінгвоестетиці Зінаїди Тулуб
Шевченко Лариса Іванівна
2010
121
Наукова стаття
Символ в ідіостилістиці тексту: Лаканівський контекст
Шевченко Лариса Іванівна
2010
122
Наукова стаття
Літературна мова в культурній ідентифікації слов'ян: історичний контекст і сучасність
Шевченко Лариса Іванівна
2010
Слов’янські обрії. – К.
123
Наукова стаття
Мовна картина світу в інтерпретації професора Л.А. Лисиченко
Шевченко Лариса Іванівна
2010
124
Наукова стаття
Окресленість лінгвістичної парадигми як принцип сучасного наукового аналізу
Дергач Дмитро Валерійович
Шевченко Лариса Іванівна
2010
125
Наукова стаття
український мовознавець Флорій Сергійович Бацевич: пошанування з нагоди ювілею
Шевченко Лариса Іванівна
2009
126
Словник
Новий англо-український, українсько-англійський медичний словник: близько 24 000 термінів
Ніка Оксана Іванівна
Шевченко Лариса Іванівна
2009
127
Словник
Новий українсько-англійський юридичний словник: близько 50000 термінів
Муравйов Віктор Іванович
Шевченко Лариса Іванівна
2009
128
Словник
Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права
Муравйов Віктор Іванович
Святун Олена Володимирівна
Смирнова Ксенія Володимирівна
Шевченко Лариса Іванівна
Шпакович Ольга Миколаївна
2010
129
Наукова стаття
Активні процеси в розмовному стилі української мови: культурний простір і мовна свідомість соціуму
Шевченко Лариса Іванівна
2008
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
c.3.0000
130
Наукова стаття
Освітленість ясним сузір'ям ліри
Шевченко Лариса Іванівна
2008
131
Наукова стаття
Славістика в сучасному світі: післямова до XIV Міжнародного конгресу славістів
Шевченко Лариса Іванівна
2008
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.17
132
Наукова стаття
Франковий текст у варіативності лінгвістичних інтерпретацій
Шевченко Лариса Іванівна
2008
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.17 c.154-161
133
Словник
Новий словник іншомовних слів: близько 40000 слів і словосполучень
Дем'янюк Анжела Анатоліївна
Ніка Оксана Іванівна
Шевченко Лариса Іванівна
2008
134
Колористична семантика Тараса Шевченка в засланні: білий, синій, червоний.
Шевченко Лариса Іванівна
2007
Зб. наук. праць. Лінгвістика
c.304.0000
135
Монографія
Літературна мова в контексті ідей про історичність культури слов'янських народів: Блаже Конески. Граматика на македонський литературян jазик. Іван Огієнко. Історія української літературної мови.
Шевченко Лариса Іванівна
2007
Українсько-македонський науковий збірник. НАН України, Hаціональна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, МАНМ
т.2 c.396.0000
136
Наукова стаття
Енциклопедія українського слова в Буковині
Ніка Оксана Іванівна
Шевченко Лариса Іванівна
2007
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.14 c.135-140
137
Наукова стаття
Семантика поняття "інтелектуальний" в системі лінгвістичних категорій
Шевченко Лариса Іванівна
2007
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.14 c.11-15
138
Словник
Англо-український словник: Близько 75000 термінів.
Шевченко Лариса Іванівна
Шулінова Лариса Василівна
2007
139
Словник
Новий англо-український медичний словник.
Ніка Оксана Іванівна
Шевченко Лариса Іванівна
Шулінова Лариса Василівна
2007
140
Словник
Новий словник іншомовних слів.
Дем'янюк Анжела Анатоліївна
Ніка Оксана Іванівна
Шевченко Лариса Іванівна
2007
141
Словник
Сучасний орфографічний словник української мови. З граматичними коментарями.
Ніка Оксана Іванівна
Шевченко Лариса Іванівна
2007
142
Наукова стаття
Город и Alma mater в произведениях писателей-киевлян
Шевченко Лариса Іванівна
2005
143
Наукова стаття
Українська мова – ad fontes.
Шевченко Лариса Іванівна
2005

Повернення до списку

Вгору