Автори, співробітники Університету

Шевченко Людмила Олексіївна

Ідентифікатор автора: 43513
ResearcherID, Web of Science: N-4497-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 649

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Іноземних мов
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 63, з них наукових статей (наукові публікації) - 48, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 7, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Finance: teaching and learning handbook
Шевченко Людмила Олексіївна
2020
ФОП «Васько Д.Ю.»
в.1 c.1-144
2
Наукова стаття
Англійська мова професійного спрямування: історія формування та визначення
Шевченко Людмила Олексіївна
2019
Молодий вчений
т.1 в.10(74) c.271-275
3
Наукова стаття
COVID-19 neologisms as a new cultural phenomenon
Рубан Лариса Миколаївна
Сандига Лілія Олександрівна
Свиридюк Тетяна Володимирівна
Шевченко Людмила Олексіївна
2020
Eurasian scientific congress. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference (March 22-24, 2020). Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020
в.1 c.274-280
4
Наукова стаття
La Imagen del Mundo y del Hombre en la Retorica Barroca
Шевченко Людмила Олексіївна
2020
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Філологічні науки.
в.1 (19) c.170-177
5
Наукова стаття
Poetic text in classification of text variations
Шевченко Людмила Олексіївна
2019
Кременецькі компаративні студії
в.9 c.322-331
6
Наукова стаття
Використання інтерактивних компонентів культурної компетенції у викладанні англійської мови професійного спрямування.
Шевченко Людмила Олексіївна
2019
The 8th International youth conference “Perspectives of science and education”
в.1 c.178-184
7
Навчальний посібник
Граматичний практикум з іспанської мови
Шевченко Людмила Олексіївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
т.1 в.1 c.1-80
8
Наукова стаття
Motivational structure and origin of business names
Олійник Ірина Валентинівна
Рубан Лариса Миколаївна
Шевченко Людмила Олексіївна
2018
Advanced Education
т.1 в.10 c.167-174
9
Наукова стаття
Poetic text in classification of text variations.
Шевченко Людмила Олексіївна
2019
Кременецькі компаративні студії: Науковий часопис
в.9 c.22-27
10
Наукова стаття
Роль гіперболи в іспанському розмовному дискурсі
Шевченко Людмила Олексіївна
2018
Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр.
в.40 c.110-116
11
Тези
Ways of developing cultural competence of future economists in english for specific purposes course
Шевченко Людмила Олексіївна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.2 c.143
12
Наукова стаття
Florisms and their symbolic representation in Spanish folk poetry
Олійник Ірина Валентинівна
Шевченко Людмила Олексіївна
2018
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
т.1 в.2 c.143-148
13
Наукова стаття
The role of hyberbole in the Spanish everyday discourse
Шевченко Людмила Олексіївна
2018
Молодий вчений
в.8(60) c.108-110
14
Матеріали конференції
Семіотичні процеси в іспанському постмодерному поетичному дискурсі
Шевченко Людмила Олексіївна
2017
Перспективи розвитку філологічних наук: матеріали ІІІ Міжнар. наук. – практ. конф.
в.1 c.44-47
15
Навчальний посібник
Introduction to Statistics
Шевченко Людмила Олексіївна
2017
УкрINTEI
в.1 c.1-108
16
Навчальний посібник
España contemporánea
Шевченко Людмила Олексіївна
2017
УкрINTEI
в.1 c.1-119
17
Наукова стаття
Linguistic and cultural peculiarities of idioms as cognitive and pragmatic units
Шевченко Людмила Олексіївна
2017
European Journal of Humanities and Social Sciences
в.2 c.42-44
18
Наукова стаття
Implementation of foreign language teaching process from European educational space into Ukrainian environment
Шевченко Людмила Олексіївна
2017
Education in modern university
в.1 c.102-106
19
Наукова стаття
The concept of politeness and the pronominal forms of treatment as its verbal representation in Spanish
Шевченко Людмила Олексіївна
2016
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
в.3 c.14-19
20
Наукова стаття
Комунікативні стратегії поетичного дискурсу другої половини ХХ століття (на матеріялі іспанської мови).
Шевченко Людмила Олексіївна
2016
Spheres of culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies
в.1 c.338-346
21
Наукова стаття
Національно-культурний компонент фразеологізмів в іспанській періодичній пресі.
Шевченко Людмила Олексіївна
2015
Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство
в.І (4) c.83-85
22
Наукова стаття
The analysis of Spanish and Ukrainian proverbs characterizing everyday life.
Шевченко Людмила Олексіївна
2015
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
в.2 c.64-67
23
Наукова стаття
Spanish and Ukrainian ethnospecific phraseological units in the press
Шевченко Людмила Олексіївна
2016
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
в.2 c.32-36
24
Праці конференції
Communicative approach fs f platform for foreign language teaching process
Шевченко Людмила Олексіївна
2016
ТОВ "Кондор-Видавництво"
т.1 в.1 c.30-35
25
Навчальний посібник
Практикум з іспанської мови: лексико-граматичні завдання для студентів початкового рівня" для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
Шевченко Людмила Олексіївна
2015
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
т.1 c.1-108
26
Наукова стаття
Національно-культурний компонент фразеологізмів в іспанській періодичній пресі
Шевченко Людмила Олексіївна
2015
Міжнародний вісник, Міленіум
c.83-87
27
Наукова стаття
The analysis of Spanish and Ukrainian proverbs characterizing everyday life
Шевченко Людмила Олексіївна
2015
Міжнародний вісник, Міленіум
т.2 c.64-67
28
Наукова стаття
Комунікативні стратегії поетичного дискурсу другої половини ХХ століття з орієнтацією на семантичний складник (на матеріалі іспанської мови)
Шевченко Людмила Олексіївна
2014
Логос
т.25 c.499 – 507
29
Наукова стаття
Засоби акцентуації звукової організації постмодерного поетичного тексту (на матеріалі іспанської мови)
Шевченко Людмила Олексіївна
2014
Центр КНЛУ
т.32 c.318 – 326
30
Наукова стаття
Циклізація як форма втілення комунікативно стратегії емоційної атаки в іспанських постмодерних поетичних текстах
Шевченко Людмила Олексіївна
2014
Видавничий дім "Гельветика"
т.2 c.93-95
31
Праці конференції
Естетичні нормативи іспанського постмодерного поетичного дискурсу.
Шевченко Людмила Олексіївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.148-152
32
Тези
Особливості графічної композиції іспанського поетичного тексту
Шевченко Людмила Олексіївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.64-67
33
Навчальний посібник
El mundo de los negocios. Навчальний посібник з іспанської мови для студентів економічних факультетів
Шевченко Людмила Олексіївна
2012
К.: Логос
т.1 c.1-88
34
Практикум
¿Gramática? ¡Es fácil!
Шевченко Людмила Олексіївна
2012
УкрINTEI
т.1 c.1-88
35
Наукова стаття
Кольорова картина світу в іспанській поезії. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
Шевченко Людмила Олексіївна
2011
К.: Логос
т.20 c.576-583
36
Наукова стаття
El análisis de la obra poética de Luis de Góngora
Шевченко Людмила Олексіївна
2011
Вісник Донецького університету
т.1 c.149-155
37
Навчальний посібник
Turismo
Шевченко Людмила Олексіївна
2010
УкрINTEI
т.1 c.1-256
38
Наукова стаття
Лосарільйо з Тормеса як приклад класичного шахрайського роману в історії розвитку жанру пікакрески
Шевченко Людмила Олексіївна
2010
Літературознавчі обрії. Київ
т.18 c.119.0000
39
Наукова стаття
„Ласарільйо з Тормеса” як приклад класичного шахрайського роману в історії розвитку жанру пікарески
Шевченко Людмила Олексіївна
2010
Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
т.17 c.119-122
40
Наукова стаття
Кенотипні й індивідуальні образи в іспанських постмодерних поетичних текстах
Шевченко Людмила Олексіївна
2009
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.15 c.603-609
41
Наукова стаття
Джерела когнітивного дисонансу при інтерпретації іспанських постмодерних поетичних текстів
Шевченко Людмила Олексіївна
2009
Центр КНЛУ
т.22 c.456-462
42
Наукова стаття
Концептуалізація художньо-національних образів в іспанських текстах другої половини ХХст.
Шевченко Людмила Олексіївна
2008
43
Наукова стаття
Вплив нової художньої свідомості другої половини ХХ століття на іспанський постмодерний поетичний текст
Шевченко Людмила Олексіївна
2008
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.14 c.557-563
44
Наукова стаття
Інтерпретація іспанського поетичного тесту на основі когнітивних схем
Шевченко Людмила Олексіївна
2008
Центр КНЛУ
т.21 c.392-398
45
Наукова стаття
Графічні коди іспанського поетичного тексту другої половини ХХ сторіччя.
Шевченко Людмила Олексіївна
2007
46
Наукова стаття
Жанр як фрейм-модель комунікації. Його роль у ментальній побудові комунікативної діяльності.
Шевченко Людмила Олексіївна
2007
Мовні і концептуальні картини світу
т.2 c.179-183
47
Наукова стаття
Жанр як фрейм-модель комунікації. Його роль у ментальній побудові комунікативної діяльності
Шевченко Людмила Олексіївна
2007
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.22 c.179-184
48
Наукова стаття
Концептуалізація художньо-національних образів в іспанських поетичних текстах другої половини ХХ століття
Шевченко Людмила Олексіївна
2007
Видавничий дім Дмитра Бураго
т.23 c.194-199
49
Наукова стаття
Графічні коди іспанського поетичного тексту другої половини ХХ століття
Шевченко Людмила Олексіївна
2007
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.11 c.406-411
50
Наукова стаття
Вплив творчості на протікання процесу художньо-поетичної комунікації (на матеріалі іспанської мови)
Шевченко Людмила Олексіївна
2006
Видавничий дім Дмитра Бураго
т.19 c.337-343
51
Практикум
Науково-методична розробка „Іспанія: геолінгвістичний аспект” (для студентів третього-четвертого курсів географічного факультету)
Шевченко Людмила Олексіївна
2006
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-60
52
Наукова стаття
Метатаксис як маркер кодових відхилень у синтаксичних структурах іспанського поетичного тексту
Шевченко Людмила Олексіївна
2005
Проблеми семантики слова, речення та тексту
в.13 c.330-334
53
Наукова стаття
Метаболи як форми реалізації поетичної функції та засоби формування етосу (на матеріалі іспанської мови)
Шевченко Людмила Олексіївна
2005
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.6 c.304-307
54
Наукова стаття
Роль внутрішнього програмування як когнітивного складника у створенні ментальної структури поетичного тексту (на матеріалі іспанської мови)
Шевченко Людмила Олексіївна
2005
Видавничий дім Дмитра Бураго
т.16 c.343-347
55
Наукова стаття
Аналіз когнітивної карти іспанського поетичного тексту другої половини ХХ століття
Шевченко Людмила Олексіївна
2005
Видавничий дім Дмитра Бураго
т.8 c.122-127
56
Наукова стаття
Принципи організації інформації в імпліцитному плані іспанського поетичного тексту другої половини ХХ ст.
Шевченко Людмила Олексіївна
2005
Видавничий дім Дмитра Бураго
т.18 c.277-281
57
Матеріали конференції
Лінгвокультурний концепт „смерть” в іспаномовній картині світу
Шевченко Людмила Олексіївна
2004
Наука і освіта: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми дослідження мови"
т.22 в.1 c.53-55
58
Наукова стаття
Змістова структура художнього (поетичного) тексту в лінгвокогнітивному висвітленні
Шевченко Людмила Олексіївна
2004
Київ:Видавничий дім Бураго
т.11 c.220-224
59
Наукова стаття
Механізми формування та осмислення художніх образів у поетичному тексті у термінах лінгвокогнітивного підходу” (на матеріалі іспанської мови)
Шевченко Людмила Олексіївна
2004
Видавничий дім Дмитра Бураго
т.14 c.244-247
60
Наукова стаття
Слово як конструктивний елемент поетичного мовлення в рамках когнітивного підходу (на матеріалі іспанської мови)
Шевченко Людмила Олексіївна
2004
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.12 c.368-371
61
Наукова стаття
Символіка флоризмів в іспанській фольклорній поезії
Шевченко Людмила Олексіївна
2003
Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр.
в.9 c.419-422
62
Наукова стаття
Особливості структурної побудови поетичного тексту на синтаксичному рівні (на матеріалі іспанської мови)
Шевченко Людмила Олексіївна
2003
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету: філологія,педагогіка, психологія: збірник наукових праць
в.8 c.36-40
63
Наукова стаття
Лінгвостилістичний та системно-структурний аспекти аналізу поетичного тексту (на прикладі вірша Антоніо Мачадо “Мухи”)
Шевченко Людмила Олексіївна
2003
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
в.2 c.420-427

Повернення до списку

Вгору