Автори, співробітники Університету

Шевченко Мирослава Вікторівна
Shevchenko Myroslava Viktorivna

Ідентифікатор автора: 43520
Кількість пошукових запитів автора: 870
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Української та російської мов як іноземних
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: методика викладання украънської мови як іноземної, лінгвометодичний опис української мови, функціональна морфологія української мови

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 49, з них наукових статей (наукові публікації) - 27, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчально-методичний комплекс
Тести з української мови як іноземної. Початковий рівень (А1),Базовий рівень (А2), І Середній рівень (В1), ІІ Середній рівень (В2), Професійний рівень (С1)
Шевченко Мирослава Вікторівна
2018
Київ: ВПЦ «Київський університет»
c.1-33
2
Наукова стаття
Інтегроване навчання видів мовленнєвої діяльності в курсі УМІ: проект заняття
Шевченко Мирослава Вікторівна
2017
Суми: Сумський державний університет
в.4 c.273-279
3
Наукова стаття
Анекдот у системі викладання української мови як іноземної // Рэспубліканскія Купалаускія чытанні
Шевченко Мирослава Вікторівна
2017
Гродна: ЮрСаПрынт: зб.навук.прац / рэдкал.: А.С. Садоуская [і інші]
c.313-315
4
Тези
Формування фонетичних та інтонаційних навичок під час вивчення української мови іноземними студентами
Шевченко Мирослава Вікторівна
2018
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Професійна комунікація: національна ідентичність у багатомовному світі"
c.169-170
5
Навчальний посібник
Будьмо разом. Українська мова для іноземців.
Шевченко Мирослава Вікторівна
2017
Київ: Четверта хвиля
c.1-164
6
Наукова стаття
Українська мова як іноземна в аспекті лінгводидактичного тестування
Самусенко Оксана Миколаївна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2017
Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
в.30 c.121-130
7
Наукова стаття
Категорія числа іменника в системі навчання української мови як іноземної
Шевченко Мирослава Вікторівна
2017
Мултикультурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесети международни славистични четения
т.1 c.555-563
8
Наукова стаття
Лингводидактические аспекты межкультурной комуникации
Шевченко Мирослава Вікторівна
2017
Геокультурное пространство: смарт-технологии в образовании и социум
c.284-287
9
Наукова стаття
Українська мова як іноземна в аспекті лінгводидактичного тестування.
Самусенко Оксана Миколаївна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2017
Збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
в.30 c.121-130
10
Наукова стаття
Національна специфіка анекдоту: умови успішності сприйняття в іншомовній аудиторії. Традиции и новаторство в филологических исследованиях.
Шевченко Мирослава Вікторівна
2016
Бельці
c.5-8
11
Наукова стаття
Категорія роду іменників у системі викладання української мови як іноземної на початковому рівні (А-1).
Шевченко Мирослава Вікторівна
2016
Olomouc
c.618-623
12
Навчальний посібник
Програми з української мови як іноземної: початковий рівень А-1, базовий рівень А-2, І середній рівень В-1, ІІ середній рівень В-2, професійний рівень С- 1
Бондарєва Наталія Олександрівна
Дем'янюк Анжела Анатоліївна
Ніколаєва Наталія Сергіївна
Овдіюк Вікторія Вікторівна
Самусенко Оксана Миколаївна
Шевченко Мирослава Вікторівна
Якубовська Марина Юріївна
2015
Четверта хвиля
c.1-310
13
Наукова стаття
Науково-методичні основи подолання інтерференції у процесі навчання студентів-іноземців української та російської мов
Шевченко Мирослава Вікторівна
2015
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези ХІХ Міжнародної науково-практичної конференці
c.152-153
14
Наукова стаття
Особливості відтворення національно-культурного колориту поетичної мови Тараса Шевченка в перекладах на близькоспоріднені мови
Шевченко Мирослава Вікторівна
2015
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство
т.12 c.19-23
15
Наукова стаття
Перевод в системе филологического обучения иностранных студентов: функциональный и коммуникативный аспекты
Гавриленко Юлія Юріївна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2015
Русский язык в иностранной аудитории – теория, практика и результаты преподавания
c.122-128
16
Наукова стаття
Прецедентні феномени в системі навчання української мови як іноземної
Шевченко Мирослава Вікторівна
2015
Studia Ukrainica Posnaniensia
c.311-315
17
Наукова стаття
Паремиологические единицы в практике обучения русскому языку как иностранному
Самусенко Оксана Миколаївна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2014
Вестник Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого
т.77 c.126-129
18
Словник
Чесько-український словник лінгвістичної термінології
Антоненко Оксана Володимирівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2014
"Освіта України"
c.1-208
19
Словник
Чесько-український словник лінгвістичної термінології
Шевченко Мирослава Вікторівна
2015
"Освіта України"
c.1-242
20
Тези
Навчальний переклад у системі філологічної підготовки студентів-іноземців
Гавриленко Юлія Юріївна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2014
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки
c.45-47
21
Наукова стаття
Пареміологічні одиниці у практиці навчання української мови як іноземної
Самусенко Оксана Миколаївна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2014
Теорія і практика викладання української мови як іноземної.
т.8 c.136-142
22
Словник
Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
т.1 c.1-348
23
Словник
Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології /Ukrainian-English Dictionary of Linguistic Terminology
Коломієць Лада Володимирівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2013
Освіта України: офіційне видання Мін. Освіти і науки, молоді та спорту України.
c.1-456
24
Словник
Українсько-японський словник лінгвістичної термінології
Катаока Хвросі
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
т.1 c.1-276
25
Словник
Українсько-японський словник лінгвістичної термінології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-275
26
Тези
Навчальний переклад у системі філологічної підготовки студентів-іноземців
Гавриленко Юлія Юріївна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2014
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки
c.45-47
27
Наукова стаття
Лінгводидактичні основи створення навчального посібника з української мови як іноземної (професійний рівень С1).
Шевченко Мирослава Вікторівна
2013
28
Наукова стаття
Переводной художественный текст в аспекте межкультурной коммуникации (в соавторстве с Н.Ф.Зайченко) // Язык и межкультурные коммуникации: Материалы IV Международной научной конференции, Вильнюс - Минск. - Минск: РИВШ.
Шевченко Мирослава Вікторівна
2013
29
Словник
Білорусько-український словник лінгвістичної термінології
Білик Наталія Леонідівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2013
К.: Освіта України (для монографій)
т.1 c.1-350
30
Словник
Українсько-румунський словник лінгвістичної термінології
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Чемес Валерій Федорович
Шевченко Мирослава Вікторівна
2013
К.: Освіта України (для монографій)
т.1 c.1-347
31
Наукова стаття
Парадигматичні особливості українських дієслів руху у світлі лінгводидактики
Шевченко Мирослава Вікторівна
2012
32
Наукова стаття
Неозначенні займенникові іменники української мови в лінгводидактичному аспекті. // Москва,МГУ имени М.В. Ломоносова. Издательство Московского университета.
Шевченко Мирослава Вікторівна
2012
33
Наукова стаття
До лінгводидактичного опису українських дієслів руху в іншомовній аудиторії.
Шевченко Мирослава Вікторівна
2012
34
Наукова стаття
Розмовна лексика в публіцистичному мовленні та її місце у викладанні української мови як іноземної. // Львів: видавництво НУ "Львівська політехніка".
Шевченко Мирослава Вікторівна
2012
35
Словник
Українсько-іспанський словник лінгвістичної термінології.
Гетьман Зоя Олексіївна
Орлова Ірина Сергіївна
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2011
36
Словник
Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології
Шевченко Мирослава Вікторівна
2011
37
Наукова стаття
Деякі особливості видового протиставлення в групі українських дієслів руху
Шевченко Мирослава Вікторівна
2009
38
Наукова стаття
Деякі особливості видового протиставлення в групі українських дієслів руху
Шевченко Мирослава Вікторівна
2009
39
Наукова стаття
Категорія виду дієслова в практичному курсі української мови як іноземної
Шевченко Мирослава Вікторівна
2009
Мова і культура
т.11 c.154-159
40
Основи наукових досліджень:навчальна програма для студентів спеціальності "Переклад(з української мови)"
Шевченко Мирослава Вікторівна
2007
41
Наукова стаття
Деякі аспекти лінгводидактичної інтерпретації українських неозначених займенникових іменників для іншомовної аудиторії
Шевченко Мирослава Вікторівна
2007
Скарби культури – безсмертя нації. Студії з україністики (К.: Міжнародна школа україністики НАН України)
т.7 c.316.0000
42
Наукова стаття
Роль прецедентних текстів у формуванні художньо-естетичного змісту поетичного твору (на прикладі вірша І.Жиленко "Похорон" )
Шевченко Мирослава Вікторівна
2007
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.15 c.142.0000
43
Словник
Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології
Антоненко Оксана Володимирівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2008
44
Словник
Українсько-німецький словник лінгвістичної термінології
Павличко Оксана Олексіївна
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2008
45
Наукова стаття
Способ обеспечить охрану видов орхидей из Красной книги без создания особо охраняемой природной территории
Шевченко Мирослава Вікторівна
2007
Вестник Тверского государственного университета
т.36 c.63.0000
46
Наукова стаття
Український художній текст у системі навчання іноземних студентів-філологів
Шевченко Мирослава Вікторівна
2007
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського
c.4.0000
47
Словник
Українсько-хорватський словник лінгвістичної термінології (колектив авторів)
Білик Наталія Леонідівна
Паламарчук Ольга Леонідівна
Стрельчук Галина Петрівна
Шевченко Мирослава Вікторівна
2007
48
Тези
Популяції рідкісних видів рослин на Позняківських луках м. Києва. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених “Шевченківська весна”
Шевченко Мирослава Вікторівна
2007
49
Тези
Ecological heterogeneity of Epipactis palustris (L.) Crantz. Populations in Kyiv city and its vicinities.Зб. Тези міжнародної конференції студентів та аспірантів «Молодь та поступ біології»
Шевченко Мирослава Вікторівна
2007

Повернення до списку

Вгору