Автори, співробітники Університету

Шевченко Олексій Леонідович

Ідентифікатор автора: 43527
Author Identifier Number Scopus: 7201468312 →
ResearcherID, Web of Science: I-2183-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 549
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: ННІ "Інститут геології"
Кафедра/Відділ: Гідрогеології та інженерної геології
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: с.н.с.
Наукові інтереси: меліоративна радіогідроекологія, моніторинг радіоактивного забруднення ґрунтових та поверхневих вод, обгрунтування водоохоронних заходів, регіональна гідрогеологія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 84, з них наукових статей (наукові публікації) - 44, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 22, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 10

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 5

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Оцінка сучасного рівня та тенденції забруднення атмосферного повітря міст України діоксидом азота
Сніжко Сергій Іванович
Шевченко Олексій Леонідович
Яценко Юлія Володимирівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
в.3 (82) c.87-95
2
Наукова стаття
Самоочищення підземних вод від 90Sr на фонових ділянках та при штучному забрудненні
Шевченко Олексій Леонідович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
в.3 (82) c.100-106
3
Наукова стаття
Склад і властивості мінеральних новоутворень на фільтраційному субстраті при очищенні підземних вод від заліза і марганцю
Нестеровський Віктор Антонович
Шевченко Олексій Леонідович
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
в.4(83) c.84-90
4
Матеріали конференції
Комерційний та стандартний варіанти розрахунків техніко-економічних показників прибутковості і рентабельності
Шевченко Олексій Леонідович
2018
Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування: Науково-практична конференція
т.2 c.211-215
5
Матеріали конференції
Global challenges to the system of state hydrogeological monitoring
Шевченко Олексій Леонідович
2018
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.1-5
6
Матеріали конференції
Data analysis of radiation and hydroecological monitoring of ground waters located at the industrial site of Chornobyl NPP
Шевченко Олексій Леонідович
Матросов Дмитро Тимурович
2018
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.1-5
7
Матеріали конференції
Радіоекологічний моніторинг регіонального та об'єктного рівнів на спільній методологічній основі
Шевченко Олексій Леонідович
2018
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.1-5
8
Матеріали конференції
Practical possibility to manage radiation pollution on the example of the region of Krivoy Rog
Шевченко Олексій Леонідович
2018
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.1-5
9
Монографія
Осушувальні системи на радіоактивно забруднених водозборах / Меліорація та облаштування Українського Полісся
Шевченко Олексій Леонідович
2018
Олді
т.2 c.379-410
10
Монографія
Природообустройство Полесья / Роль осушительных систем в формировании радиоэкологической обстановки на радиоактивно загрязненных территориях
Шевченко Олексій Леонідович
2018
Мещеряковский филиал ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова
т.2 c.471-503
11
Наукова стаття
Визначення прогнозних техніко-економічних показників експлуатації родовищ підземних вод за емпіричними залежностями
Кошляков Олексій Євгенович
Шевченко Олексій Леонідович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.78 в.3 c.89-94
12
Наукова стаття
Самоочищення підземних вод, як складова їх захищеності
Шевченко Олексій Леонідович
2017
Гідрогеологія: наука, освіта, практика: матеріали наукової конференції
в.4 c.143-147
13
Матеріали конференції
Оцінка бар'єрної стійкості водозабірних басейнів Чорнобильської зони відчуження
Шевченко Олексій Леонідович
2017
Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво: Міжнародний геологічний форум
c.339-343
14
Матеріали конференції
Щодо доцільності диференціації методичних підходів при складанні ТЕО в галузі видобування підземних вод
Шевченко Олексій Леонідович
2017
Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування: Науково-практична конференція
т.1 c.235-242
15
Матеріали конференції
Впорядкування стоків шахтних вод для подолання еколого-геологічної кризи в районі відвалів ПАТ "Південний ГЗК" Кривбасу
Шевченко Олексій Леонідович
2017
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.XI
16
Наукова стаття
Специфіка техніко-економічного обґрунтування експлуатації родовищ питних підземних вод для централізованого водопостачання
Шевченко Олексій Леонідович
2017
Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання: міжнародна науково-практична конференція
т.16 c.56-59
17
Наукова стаття
Чинники формування та алгоритми розрахунку техніко-економічних показників експлуатації родовищ підземних вод
Шевченко Олексій Леонідович
2017
Мінеральні ресурси України
в.2 c.41-46
18
Наукова стаття
Самоочищення підземних вод як складова їх захищеності
Шевченко Олексій Леонідович
2017
Гідрогеологія: наука, освіта, практика: матеріали наукової конференції
в.IV c.143-147
19
Наукова стаття
Упорядкування стоків високомінералізованих вод з відвалів Південного Кривбасу для подолання геоекологічної кризи
Шевченко Олексій Леонідович
2017
Геоінформатика
в.4 (64) c.72-80
20
Наукова стаття
Принципова схема перерозподілу високомінералізованих стоків на території Південного Кривбасу
Шевченко Олексій Леонідович
2017
Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК: Міжнародна науково-технічна конференція
в.IV c.152-154
21
Матеріали конференції
Радіогідрогеологія осушувальних ландшафтів - новий напрямок радіогідрогеології
Шевченко Олексій Леонідович
2016
Гідрогеологія: наука, освіта, практика: матеріали наукової конференції
c.131-135
22
Навчальний посібник
Основи перенесення вологи в зоні аерації
Шевченко Олексій Леонідович
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-263
23
Наукова стаття
Методика оцінки бар’єрної стійкості водозборів щодо забруднюючих речовин
Шевченко Олексій Леонідович
2016
Доповіді Національної академії наук України
в.4 c.69-77
24
Наукова стаття
Factors Governing Strontium-90 export with Surface Runoff in the Chernobyl NPP Restricted Zone
Шевченко Олексій Леонідович
2016
Water Resources
т.43 в.3 c.522-532
25
Наукова стаття
Визначення бар'єрної стійкості водозбірних басейнів на основі статистичного аналізу ландшафтних чинників
Шевченко Олексій Леонідович
2016
Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (УкрНДГМІ)
в.268 c.82-92
26
Праці конференції
Использование осушительных систем в условиях радиоактивного загрязнения
Нестеровський Віктор Антонович
Шевченко Олексій Леонідович
2016
Проблемы рационального использования природных ресурсов и устойчивое развитие Полесья: сб. докл. междунар. науч. конф. (Минск, 14-17 сентября 2016)
т.2 c.123-127
27
Матеріали конференції
Гідрогеологічні задачі в радіоекології
Шевченко Олексій Леонідович
2015
Актуальні проблеми гідрогеології: Матеріали наукової конференції
c.118-120
28
Наукова стаття
Оцінка біогеохімічних бар’єрних функцій водозборів за допомогою статистичних методів
Шевченко Олексій Леонідович
2015
Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання: 14-а міжнародна науково-практична конференція
c.188-191
29
Наукова стаття
Ретроспективний аналіз пріоритетності чинників мобілізації забруднюючих речовин
Шевченко Олексій Леонідович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.60 c.63-69
30
Наукова стаття
Аналіз причин збільшення концентрації заліза у підземних водах водозаборів міста Шепетівка
Шевченко Олексій Леонідович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.61 c.48-53
31
Наукова стаття
Причини збільшення вмісту загального заліза в підземних водах водозаборів Малого полісся
Шевченко Олексій Леонідович
2012
Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання: 14-а міжнародна науково-практична конференція
c.15-21
32
Тези
Ретроспективний аналіз пріоритетності чинників мобілізації забруднювачів
Шевченко Олексій Леонідович
2012
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.216-218
33
Тези
Аналіз причин збільшення концентрації заліза у підземних водах водозаборів міста Шепетівка
Шевченко Олексій Леонідович
2012
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.203-205
34
Монографія
Закономірності міграції техногенних радіонуклідів на меліоративних системах Чорнобильської зони відчуження за результатами досліджень
Шевченко Олексій Леонідович
2011
Олді
c.1-416
35
Наукова стаття
Прогнозування впливу підприємств ядерно-паливного циклу на поверхневі водоймища на прикладі скидів шахти «Нова»
Шевченко Олексій Леонідович
2010
Проблеми загальної енергетики
т.22 c.45-52
36
Наукова стаття
Досвід очищення радіоактивно забруднених природних вод після аварії на Чорнобильській АЕС (стислий огляд експериментальних випробувань)
Шевченко Олексій Леонідович
2010
Чорнобильський науковий вісник. Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення
т.36 c.14-22
37
Наукова стаття
Порушені режими рівнів ґрунтових вод Чорнобильськой зони відчуження та її вплив на формування об’ємної активності 90Sr
Шевченко Олексій Леонідович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.54 c.56-60
38
Наукова стаття
Комбінування гідродинамічного та балансово-гідрохімічного методів для з’ясування умов формування мінеральних вод (на прикладі Миргородського родовища)
Шевченко Олексій Леонідович
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.34 c.84-91
39
Наукова стаття
Підсумки наукових досліджень на меліоративних системах Чорнобильської зони відчуження
Шевченко Олексій Леонідович
2011
Водне господарство України
т.2 c.17-25
40
Наукова стаття
Моделі фільтрації та масоперенесення для аналізу умов формування якісного складу мінеральних вод
Шевченко Олексій Леонідович
2011
Ресурси природних вод Карпатського регіону
т.10 c.124-128
41
Наукова стаття
Загроза захищеності артезіанських вод Київської області у зв'язку із зростаючим несанкціонованим і неконтрольованим водовідбором
Шевченко Олексій Леонідович
2011
Водне господарство України
т.4 c.16-20
42
Наукова стаття
Обумовленість процесів водного винесення продуктів радіоактивної та нерадіоактивної природи
Шевченко Олексій Леонідович
2011
Проблеми безпеки АЕС і Чорнобиля
т.17 c.131-138
43
Тези
Радиобиогеохимические аспекты ухудшения проточности осушительной сети в Полесье. Геоэкологические проблемы современности: мат-лы конф., 23-25.09.2010, Владимир.
Нестеровський Віктор Антонович
Шевченко Олексій Леонідович
2010
Геоэкологические проблемы современности: Доклады IV Международной научной конференции. – Владимир
c.213-217
44
Тези
Особливості перерозподілу 90Sr 137Cs на меліоративних системах Чорнобильської зони відчуження
Шевченко Олексій Леонідович
2011
Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього. Збірник тез міжнародної конференції
c.449-451
45
Тези
Inorganic and biologic techniques for the natural water decontamination inside Сhernobyl alienated zone: comparative analysis
Шевченко Олексій Леонідович
2011
Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього. Збірник тез міжнародної конференції
c.42-43
46
Тези
Критериальные основы ренатурализации торфяно-болотных угодий Полесья. Стратегические проблемы охраны и использования водных ресурсов. Мат-лы IV Междунар. водного форума (Минск, 12-13.10.2010), Минск: «Минсктиппроект»
Шевченко Олексій Леонідович
2011
47
Наукова стаття
Прогнозування впливу підприємств ядерно-паливного циклу на поверхневі водоймища на прикладі скидів шахти "Нова"
Шевченко Олексій Леонідович
2010
Проблеми загальної енергетики
c.45-52
48
Наукова стаття
Досвід очищення радіоактивно забруднених природних вод після аварії на Чорнобильській АЕС (стислий огляд експеримантальних випробувань)
Шевченко Олексій Леонідович
2010
Бюлетень екологічного стану Зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення
c.14-22
49
Тези
Радиобиохимические аспекты ухудшения проточности осушительной сети в Полесье
Шевченко Олексій Леонідович
2010
Геоэкологические проблемы современности: Международная научная конференция
c.213-217
50
Тези
Гидроэкологические проблемы курортов, специализирующихся на использовании минеральных вод
Шевченко Олексій Леонідович
2008
Международное сотрудничество в решении водно-экологических проблем: Международный форум
c.30-31
51
Тези
Генетичний підхід до обгрунтування меж локальних родовищ мінеральних вод за рівноважними коефіцієнтами
Шевченко Олексій Леонідович
2009
IX Міжнародна конференція "Моніторинг геологічних процесів" 2009, Київ
c.243-244
52
Тези
Сучасні зсувні процеси на автодорогах Карпат
Шевченко Олексій Леонідович
2009
IX Міжнародна конференція "Моніторинг геологічних процесів" 2009, Київ
c.246-248
53
Наукова стаття
Біогеохімічні чинники формоутворення радіонуклідів у поверхневих водах
Шевченко Олексій Леонідович
2007
Зб. наук. праць Інституту геохімії навколишнього середовища
т.14 c.119-128
54
Наукова стаття
Екологічний стан річок Жовта та Інгулець нижче уранової шахти "Нова"
Шевченко Олексій Леонідович
2008
Меліорація і водне господарство
т.95 c.185-196
55
Наукова стаття
Проблеми та перспективи прогнозування стану питних вод водозабору міста Кривий Ріг
Шевченко Олексій Леонідович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.44 c.62-67
56
Наукова стаття
Уніфікація принципів та одиниць гідрогеологічного районування території України
Шевченко Олексій Леонідович
2008
57
Праці конференції
Техногенні гідрохімічні аномалії в районах зосередження санаторіїв мінеральних вод/Матеріали науково-практичної конференції "Глобалізаційні процеси в природо користуванні"
Нестеровський Віктор Антонович
Шевченко Олексій Леонідович
2008
58
Праці конференції
Экологические проблемы в районе Моршинского курортного комплекса/Геологические проблемы современности: Доклад 2-ой Международной конференции. Владимир.
Нестеровський Віктор Антонович
Шевченко Олексій Леонідович
2008
59
Тези
Техногенні гідрохімічні аномалії в районах дослідження санаторіїв мінеральних вод
Нестеровський Віктор Антонович
Шевченко Олексій Леонідович
2008
Глобалізаційні процеси в природокористуванні: Матеріали науково-практичної конференції
c.28-30
60
Тези
Экологические проблемы в районе Моршинского курортного комплекса
Нестеровський Віктор Антонович
Шевченко Олексій Леонідович
2008
Геоэкологические проблемы современности: Международная научная конференция
c.251-253
61
Тези
Groundwater regime as the Pripiat'-river contamination factor
Шевченко Олексій Леонідович
2008
Современное состояние, проблемы и перспективы использования трансграничных водных объектов: Международный водный форум
c.53
62
Наукова стаття
Мероприятия на осушительно-увлажнительных системах при радиоактивном загрязнении земель
Шевченко Олексій Леонідович
2005
Меліорація і водне господарство
т.92 c.122-130
63
Наукова стаття
Применение неорганических и биологических методов дезактивации природных вод в Чернобыльской зоне отчуждения
Шевченко Олексій Леонідович
2005
Проблеми Чорнобильської зони відчуження
т.4 c.131-144
64
Наукова стаття
Наука возражает
Шевченко Олексій Леонідович
2006
Бизнес
т.20 c.90-91
65
Наукова стаття
Проблеми, пов'язані з евтрофікацією водотоків, та біохімічні чинники формоутворення сполук стронцій-90 і цезій-137 у поверхневих водах
Шевченко Олексій Леонідович
2006
Бюлетень екологічного стану Зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення
c.60.0000
66
Наукова стаття
Забруднення і деконтамінація підземних вод у Чорнобильській зоні відчудження
Шевченко Олексій Леонідович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
c.0.0000
67
Наукова стаття
Перспективи водоохоронної діяльності в Чорнобильській зоні відчудження
Шевченко Олексій Леонідович
2006
Бюлетень екологічного стану Зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення
c.66.0000
68
Наукова стаття
Biosorbents in surface waters in situ treatment against radionuclides
Шевченко Олексій Леонідович
2006
Integrated Urban Water Resources Management
c.211-218
69
Наукова стаття
Схематизація та моделювання вторинного радіоактивного забруднення вод дренажних каналів
Шевченко Олексій Леонідович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.42 c.113-117
70
Тези
Проблеми водоохоронної та водогосподарської діяльності на відселених після Чорнобильської аварії територіях
Шевченко Олексій Леонідович
2004
Регіон –2004: стратегія оптимального розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.89-90
71
Тези
Испытание сорбционных, биологических и химических методов дезактивации на левобережных притоках р. Припять в Чернобыльской зоне отчуждения
Шевченко Олексій Леонідович
2005
Ecological Chemistry and Engineering
c.127-128
72
Тези
Схематизація та параметризація процесів вторинного забруднення поверхневих і ґрунтових вод стронціем-90 при моделюванні
Шевченко Олексій Леонідович
2006
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.253-254
73
Тези
Обоснование критериев выбора контрмер по уменьшению выноса радионуклидов с мелиоративных систем
Шевченко Олексій Леонідович
2006
74
Тези
Биосорбенты для очистки поверхностных вод, загрязнённых радионуклидами
Шевченко Олексій Леонідович
2006
75
Тези
Можливі варіанти дезактивації локальних природних стоків
Шевченко Олексій Леонідович
2006
Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє: Збірка тез міжнародної конференції
c.355-356
76
Тези
Criteria substantiation of the counter-measures choice for the radioactivity carry-over decrease from the land reclamation systems
Шевченко Олексій Леонідович
2006
Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє: Збірка тез міжнародної конференції
c.292-293
77
Тези
Накопичення радіонуклідів на пінополістирольних фільтрах при дезактивації поверхневих вод
Шевченко Олексій Леонідович
2006
Радиоэкология Чернобыльской зоны: международный научный семинар
c.207-210
78
Тези
Обстеження ділянок транзиту шахтних вод від уранової шахти "Нова" до водозабору міста Кривий Ріг
Шевченко Олексій Леонідович
2007
Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: Всеукраїнська наукова конференція
c.221-223
79
Наукова стаття
Забруднення і деконтамінація підземних вод у Чорнобильській зоні відчуження
Шевченко Олексій Леонідович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія
т.38 c.9-14
80
Наукова стаття
Перспективи водоохоронної діяльності в Чорнобильській зоні відчуження
Шевченко Олексій Леонідович
2006
Чорнобильський науковий вісник. Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення
т.27 c.66-77
81
Наукова стаття
Дифференциация условий загрязнения и деконтаминации подземных вод в чернобыльской зоне отчуждения (по данным мониторинговых наблюдений)
Шевченко Олексій Леонідович
2005
Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: Всеукраїнська наукова конференція
c.209-211
82
Наукова стаття
Парадигма водоохоронної діяльності на меліоративних системах Чорнобильської зони відчуження
Шевченко Олексій Леонідович
2005
Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов: Сборник международной научно-технической конференции
c.521-527
83
Наукова стаття
Метод інтегральної оцінки бар'єрної здатності водозборів
Шевченко Олексій Леонідович
2005
Екологія і ресурси
т.11 c.77-86
84
Наукова стаття
Впровадження сучасних інформаційних систем як засіб підвищення ефективності водоохоронних заходів на радіоактивно забруднених площах Зони відчуження ЧАЕС
Шевченко Олексій Леонідович
2005
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. Київ: Товариство "Знання"
c.37-40

Повернення до списку

Вгору