Автори, співробітники Університету

Шемета Юлія Марківна

Ідентифікатор автора: 43591
Кількість пошукових запитів автора: 806
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Давньої та нової історії України
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 40, з них наукових статей (наукові публікації) - 30, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Українська рееміграція на сторінках газетних видань УРСР 1950-1960-х років через призму біографістики
Шемета Юлія Марківна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.4(143) c.57-64
2
Наукова стаття
Вогнепальна зброя та ножі в училищах і гімназіях Київського військового округу
Шемета Юлія Марківна
2020
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.2(145) c.80-84
3
Наукова стаття
"Бешкетне" повсякдення київських учнів першої половини 19 ст.
Шемета Юлія Марківна
2020
Треті Києвознавчі читання: історія та етнокультура: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.392-395
4
Наукова стаття
Взаємини вчителів училищ, прогімназій та гімназій київського учбового округу з колегами і громадскістю у XIX - на початку XX ст.
Шемета Юлія Марківна
2019
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.147 c.160-165
5
Наукова стаття
Особливості харчування учнів гімназій, прогімназій та реальних училищ Київського навчального округу наприкінці ХІХ ст.: куповані сніданки
Шемета Юлія Марківна
2019
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.148 c.102-106
6
Розділ монографії
Київський університет у дореформенний період (1833-1863)
Колесник Віктор Федорович
Сокірко Олексій Григорович
Шемета Юлія Марківна
2019
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
т.1 в.Р 2.1 c.79-168
7
Розділ монографії
Міжнародні зв'язки Київського університету в роки незалежності України
Шевченко Наталія Ігорівна
Шемета Юлія Марківна
2019
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
т.2 в.Р 5.4. c.1271-1486
8
Наукова стаття
Конфлікти між викладачами, службовцями і учнями гімназій, прогімназій та реальних училищ Київського учбового округу 1832 - 1882 рр.
Шемета Юлія Марківна
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.136 c.21-26
9
Наукова стаття
Біографія біографа: М.К. Чалий
Шемета Юлія Марківна
2018
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Будинку-музею Тараса шевченка: Збірник.
c.210-222
10
Наукова стаття
Українське націотворення в історичній думці України 1991-2001 рр.
Шемета Юлія Марківна
2017
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.125 c.129-133
11
Наукова стаття
Международные связи Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 1991 - 2001 гг.: Беларусь, Литва, Польша
Шемета Юлія Марківна
2017
Часоп. Беларус. дзярж. ун-та. Гісторыя.
в.1 c.77-82
12
Наукова стаття
Символи студентського навчання Університету Св. Володимира: перо, папір, чорнило (1834-1858)
Шемета Юлія Марківна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.4 (127) c.49-52
13
Наукова стаття
Їжа та нопої: з історії повсякдення Інституту казеннокоштних студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834-1858 рр.)
Шемета Юлія Марківна
2015
ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка Науковий вісник Кремен. обл. пед. акад. ім. Тараса Шевченка
в.5 c.61-68
14
Матеріали конференції
Міжнародні зв’язки Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1991–2001 рр. З Польщею
Шемета Юлія Марківна
2015
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.48-51
15
Наукова стаття
Кухонне і столове повсякдення Інституту казеннокоштенних студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834–1868 рр.)
Шемета Юлія Марківна
2015
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
т.1 c.105-111
16
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Земли Украины под властью иностранных государств в 14 – начале 17 в.
Шемета Юлія Марківна
2014
История Украины: Учебник
c.123-146
17
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Формирование и развитие украинского казачества. Культура Украины в 16 – первуй половине 17 вв.
Шемета Юлія Марківна
2014
История Украины: Учебник
c.147-179
18
Монографія
Історія Київського університету: монографія
Верба Ігор Володимирович
Вербовий Олексій Вікторович
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Надтока Олександр Михайлович
Патриляк Іван Казимирович
Руккас Андрій Олегович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-895
19
Наукова стаття
Освітлення в Імператорському Університеті Св. Володимира (1830-ті – початок 1860-х рр.)
Шемета Юлія Марківна
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.86 c.386-398
20
Наукова стаття
Міжнародні зв’язки Київського Університету в роки незалежності
Шевченко Наталія Ігорівна
Шемета Юлія Марківна
2014
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
c.700-865
21
Розділ монографії
Міжнародні зв’язки Київського університету в роки незалежності України
Шемета Юлія Марківна
2014
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
c.700-775
22
Розділ монографії
Природничі факультети Київського національного університету імені Тараса Шевченка у міжнародних зв’язках (1991–2001)
Шемета Юлія Марківна
2014
Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя проф. Григорія Казьмирчука.
c.422-435
23
Наукова стаття
Міжнародна наукова співпраця Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1991–2001 рр.
Шемета Юлія Марківна
2013
Соціальна історія: Науковий збірник
т.9 c.51.0000
24
Наукова стаття
Міжнародне співробітництво Київського національного університету 1991–2001 рр.: навчально-методична складова
Шемета Юлія Марківна
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.75 c.257.0000
25
Наукова стаття
Формирование и развитие украинского казачества. Культура Украины в XVI – первой половине XVII вв.
Вербовий Олексій Вікторович
Шемета Юлія Марківна
2013
История Украины: Учебник
c.147.0000
26
Наукова стаття
Київський національний університет імені Тараса Шевченка: проблеми прийому іноземних громадян на навчання (1991–2001 рр.)
Шемета Юлія Марківна
2012
Соціальна історія: Науковий збірник
т.8 c.55.0000
27
Наукова стаття
Основні напрямки міжнародного співробітництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1991–1996 рр.)
Шемета Юлія Марківна
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.62 c.286.0000
28
Наукова стаття
З історії гігієни та побуту студентів Університету Св. Володимира (1834 – 1858)
Шемета Юлія Марківна
2011
Соціальна історія: Науковий збірник
т.7 c.28.0000
29
Монографія
Нариси з історії Університету святого Володимира
Казакевич Геннадій Михайлович
Колесник Віктор Федорович
Могильний Леонід Петрович
Надтока Олександр Михайлович
Руккас Андрій Олегович
Сокірко Олексій Григорович
Шемета Юлія Марківна
2009
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-224
30
Навчальний посібник
Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. Навчальний посібник
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Могильний Леонід Петрович
Пшеничний Тарас Юрійович
Розовик Дмитро Федорович
Сорока Юрій Михайлович
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2010
Книги-ХХІ (посібник)
c.1-688
31
Наукова стаття
Бондарчук В. Д.
Шемета Юлія Марківна
2010
Книги-ХХІ (посібник)
c.70.0000
32
Наукова стаття
Воблий Костянтин Григорович
Шемета Юлія Марківна
2010
Книги-ХХІ (посібник)
c.95.0000
33
Наукова стаття
Тутковський Павло Аполлонович
Шемета Юлія Марківна
2010
Книги-ХХІ (посібник)
c.605.0000
34
Наукова стаття
Документи з історії початкового облаштування Університету Св. Володимира: Опис лікарні та її майна (1834 р.)
Шемета Юлія Марківна
2009
Соціальна історія: Науковий збірник
т.5 c.130.0000
35
Наукова стаття
З історії системи покарань Університету Св. Володимира: звільнення студентів
Шемета Юлія Марківна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.16 c.7.0000
36
Наукова стаття
Імператорський університет св. Володимира в дореформений період (1834 - 1864)
Шемета Юлія Марківна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.17 c.43.0000
37
Наукова стаття
Історико-географічна праця М. Ф. Владимрського-Буданова
Шемета Юлія Марківна
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.14 c.124.0000
38
Наукова стаття
Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович
Шемета Юлія Марківна
2008
39
Наукова стаття
До історії дисципліни та дисциплінованості студентів Імператорського Університету Св. Володимира: (1834 - 1864)
Шемета Юлія Марківна
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.79.0000
40
Наукова стаття
Родина Ярмолинських у національно-релігійному та культурно-просвітницькому житті українських земель кінця XV - пер. пол. XVII ст.
Шемета Юлія Марківна
2007
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
c.0.0000

Повернення до списку

Вгору