Автори, співробітники Університету

Шибіко Василь Петрович

Ідентифікатор автора: 43634
Кількість пошукових запитів автора: 627

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Правосуддя
Посада: Професор

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 30, з них наукових статей (наукові публікації) - 21, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Зміна порядку залучення експерта з позиції деяких засад кримінального провадження України
Шибіко Василь Петрович
2018
Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку: мат. міжнар. наук.- практ. конф., присв. 105-річчю судової експертизи в Україні та 95-річчю з дня народження академіка М.Я.Сегая (м.Київ, 4-5 липн
c.252-256
2
Наукова стаття
Повернення справи на додаткове розслідування і нові форми відновлення досудового провадження за рішенням суду в кримінальному процесі України
Шибіко Василь Петрович
2018
Вісник Академії Митної служби України
в.1 (20) c.142-154
3
Матеріали конференції
Роль досудового розслідування у забезпеченні обгрунтування судового рішення
Шибіко Василь Петрович
2017
Кримінальний процес: сучасний вимір та перспективні тенденції: 1-й Харк. кримінал.процесуал. полілог: присвяч. 50-річчю каф. кримінал. процесу Нац.юрид.ун-ту ім. Ярослава Мудрого та 85-річчя від дня народж.д-ра юрид.наук, проф., акад. НАПрН України Ю.М.Г
c.236-241
4
Наукова стаття
Правове регулювання співвідношення повноважень прокурора і суду стосовно охорони прав особи під час досудового розслідування за час незалежності України
Шибіко Василь Петрович
2016
Вісник кримінального судочинства
в.3 c.103-112
5
Наукова стаття
Деякі новели чинного КПК України потребують подальшого осмислення й удосконалення
Шибіко Василь Петрович
2013
Право України
т.11 c.104-111
6
Наукова стаття
Практикум з кримінального процесу України
Дунаєвська Людмила Григорівна
Задоєнко Олексій Володимирович
Костюченко Олена Юріївна
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Кучинська Оксана Петрівна
Малюга Віктор Іванович
Плахотнік Олег Віталійович
Сиза Наталія Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Шибіко Василь Петрович
Шумило Микола Єгорович
Яновська Олександра Григорівна
2014
Алерта
т.1 c.226
7
Підручник
Судоустрій України
Гринюк Володимир Олексійович
Задоєнко Олексій Володимирович
Захарова Олена Семенівна
Костюченко Олена Юріївна
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Кучинська Оксана Петрівна
Малюга Віктор Іванович
Плахотнік Олег Віталійович
Сергєєва Діана Борисівна
Сиза Наталія Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Шибіко Василь Петрович
Шумило Микола Єгорович
Яновська Олександра Григорівна
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-344
8
Наукова стаття
Михайло Макарович Михеєнко: Людина. Вчений. Педагог.
Шибіко Василь Петрович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.0.0000
9
Наукова стаття
Чи є показання підозрюваного в новому кримінальному процесі України?
Шибіко Василь Петрович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.350.0000
10
Наукова стаття
Проблема забезпечення прав потерпілого за новим КПК України 2012 року
Шибіко Василь Петрович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.15.0000
11
Наукова стаття
Доступ потерпілого до правосуддя у кримінальному провадженні з приватною формою обвинувачення за КПК України 2012 р.
Шибіко Василь Петрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2(96) c.23-27
12
Наукова стаття
Поняття та види негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК України
Шибіко Василь Петрович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.227.0000
13
Наукова стаття
Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як важлива умова забезпечення доступу особи до правосуддя
Шибіко Василь Петрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.91 c.24-30
14
Наукова стаття
Положення проекту КПК України щодо процесуальних рішень органів, які здійснюють кримінальне провадження
Шибіко Василь Петрович
2012
Юридичний вісник України
c.16.0000
15
Наукова стаття
Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: проблема врегулювання у новому КПК України 2012 року
Шибіко Василь Петрович
2012
Острог: Національний університет «Острозька академія»
т.1 c.304.0000
16
Наукова стаття
Видача особи (екстрадиція) і завдання кримінального судочинства України.
Шибіко Василь Петрович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.85 c.14-18
17
Наукова стаття
Європейські стандарти у галузі захисту прав людини: проблема визначення і врахування при удосконаленні кримінально –процесуального законодавства України
Шибіко Василь Петрович
2011
18
Наукова стаття
Роль суду в кримінальному процесі України: проблема законодавчого визначення
Шибіко Василь Петрович
2011
19
Наукова стаття
Щодо призначення і завдань кримінального судочинства України
Шибіко Василь Петрович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.88 c.16-19
20
Наукова стаття
Чи потребує конвенційна розумність процесуального строку конкретизації в КПК України?
Шибіко Василь Петрович
2011
21
Наукова стаття
Забезпечення права особи на доступ до правосуддя в системі принципів кримінального процесу України
Шибіко Василь Петрович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.81 c.168-171
22
Наукова стаття
Розвиток правничої думки на кафедрі правосуддя
Шибіко Василь Петрович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.81 c.160-164
23
Наукова стаття
Етика судова
Шибіко Василь Петрович
2010
24
Тези
Про основні європейські орієнтири розвитку кримінально-процесуального законодавства України (до 60-річчя Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод)
Шибіко Василь Петрович
2010
25
Тези
Проблеми кримінально-процесуального та цивільного процесуального права/Міжнародна науково-практична конференція.Збірник матеріалів конференції
Шибіко Василь Петрович
2009
26
Монографія
Право особи на свободу від самовикриття. викриття членів її сімей чи близьких родичів у кримінальному процесі України: монографія
Шибіко Василь Петрович
2008
27
Тези
11. Проблема орієнтирів розвитку кримінально-процесуального законодавства України
Шибіко Василь Петрович
2008
28
Словник
Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією акад. НАН України Ю.С. Шемшученка
Шибіко Василь Петрович
2007
29
Тези
Право человека на доступ к правосудию в уголовном процессе Украины: понятие, значение, сфера действия, последствия нарушения
Шибіко Василь Петрович
2006
30
Тези
Состязательность сторон и процессуальная активность суда в уголовном процессе Украины
Шибіко Василь Петрович
2007

Повернення до списку

Вгору