Автори, співробітники Університету

Шишкіна Олена Олегівна
Shyshkina O.O.

Ідентифікатор автора: 43678
Author Identifier Number Scopus: 53164619500 →
Кількість пошукових запитів автора: 766

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: НДЛ Біорегулятори природного та синтетичного походження / Органічної хімії /
Посада: м.н.с.

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 44, з них наукових статей (наукові публікації) - 12, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 21, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Cationic ring contraction of seven-membered cycle of 3,4-dihydro-2H-1,5-benzoxathiepine derivatives
Воловенко Юліан Михайлович
Потіха Людмила Михайлівна
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2019
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.55 в.4-5 c.416-420
2
Звіти
Спосіб отримання 1,5-бензоксатієпін-3-ону.Патент України на винахід No 110586
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2016
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.1 в.1 c.1-9
3
Звіти
Спосіб отримання 4,1-бензоксатієпін-3-ону.Патент України на винахід No 112146
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2016
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.14 в.1 c.1-8
4
Звіти
Спосіб селективного окиснення сульфіду до сульфоксиду.Патент України на винахід No 112712
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2016
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.19 в.1 c.1-9
5
Наукова стаття
Циклічні сульфони – сучасні тенденції в органічній хімії
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
Ващенко Богдан Вікторович
Дяченко Максим Сергійович
Попова Марія Володимирівна
2017
Український хімічний журнал
т.2 c.77-86
6
Наукова стаття
Синтез новых производных 7-гидрокси-5-оксо-2,3,5,7a-тетрагидро-1H-пирролизина и 1-гидрокси-3-оксо-3,5,6,7,8,8a-гексагидроиндолизина
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
Попова Марія Володимирівна
2017
Український хімічний журнал
в.3 c.14-17
7
Наукова стаття
Synthesis of 4,5-dihydro-1,4-benzothiazepin-3(2H)-one
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2016
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.52 в.12 c.999–1001
8
Матеріали конференції
Перегрупування оксатієпінового циклу 8-нітро-2H-1,5-бензотієпін-3(4H)-ону
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2016
Українська конференція з органічної хімії
т.24
9
Наукова стаття
Synthesis and structural investigation of new isothiochromen-4-one 2,2-dioxide derivatives
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2016
Structural Chemistry
т.27 в.1 c.273-280
10
Звіти
Спосіб отримання спіро- лямбда 6-ізотіазолідин-1,1,4-тріонів.Патент України на винахід No 110455
Воловенко Юліан Михайлович
Добриднєв Олексій Володимирович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
Попова Марія Володимирівна
2015
Державний реєстр патентів України на винаходи
т.24 в.1 c.1-11
11
Матеріали конференції
Transformation of 8-nitro-2H-1,5-benzoxathiepin-3(4H)-one: ring contraction of oxathiepine cycle
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2015
International Chemistry Conference Touluse-Kiev
т.8 c.94-94
12
Матеріали конференції
Unexpected one-pot synthesis of pyrazolone derivatives
Воловенко Юліан Михайлович
Кисіль Андрій Іванович
Шишкіна Олена Олегівна
2015
International Conference of Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles, CNCH
т.7 c.13
13
Наукова стаття
Unexpected synthesis of pyrazolone derivatives
Воловенко Юліан Михайлович
Кисіль Андрій Іванович
Шишкіна Олена Олегівна
2015
Tetrahedron
т.71 c.1283 – 1286
14
Наукова стаття
Novel synthesis of 2H-1,5-benzoxathiepin-3(4H)-one and 5H-4,1-benzoxathiepin-3(2H)-one derivatives and chemical properties evaluation
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2015
Monatshefte fur Chemie
т.146 c.1733-1742
15
Наукова стаття
One-pot domino synthesis of 3-amino-1,2-dihydroisoquinolines
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2015
Journal of Heterocyclic Chemistry
т.52 c.1373-1378
16
Матеріали конференції
Гетероциклічні сполуки як потенційні лікарські засоби
Добриднєв Олексій Володимирович
Мілохов Демид Сергійович
Тарасюк Тарас Миколайович
Хиля Ольга Володимирівна
Шишкіна Олена Олегівна
2014
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
т.1 c.56
17
Наукова стаття
Хімічні властивості 3-(5-аміно-1Н-1,2,4-триазол-1-іл)- та 3-(2-аміно-1Н-бензо[d]імідазол-1-іл)- 3-фенілпропангідразидів
Шишкіна Олена Олегівна
2014
Журнал органічної та фармацевтичної хімії
т.12 c.74-80
18
Тези
Синтез ізомерних 2H-1,5-бензоксатієпін-3(4H)- та 5H-4,1-бензоксатієпін-3(2H)-онів
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2014
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
т.11 c.9
19
Тези
Синтез нових похідних 1Н-ізотіохроман-4(3Н)-он-2,2-діоксиду
Шишкіна Олена Олегівна
2014
20
Тези
Синтез та хімічні властивості 2Н-1,5-бензоксатієпін-3(4Н)- та 5Н-4,1-бензоксатієпін-3(2Н)-онів
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2014
21
Автореферат
СИНТЕЗ ТА ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ 1Н-ІЗОТІОХРОМЕН-4(3Н)-ОН-2,2-ДІОКСИД.
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Друкарня Прінт Квік
т.1 c.1-20
22
Наукова стаття
Novel transformations of 1H-isothiochromen-4(3H)-one 2,2-dioxide
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Monatshefte fur Chemie
т.144 c.263–271
23
Тези
Cинтез нових похідних 1,5-дигідро-4,1-бензотіазепін-2(3H)-ону
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.125
24
Тези
1,5-Dihydro-4,1-benzothiazepin-2(3H)-one 4,4-dioxide: synthesys and formylation
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.146
25
Тези
Synthesis of Isothiochromeno[4,3-B]pyran-2(6H)-one 5,5- Dioxides – Derivatives of a Novel Heterocyclic System
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.7 c.147
26
Тези
Dihydroisoquinolines Synthesis via Cyclization of 2-Chlor-5-nitrobenzylamines and Malononitrile in the Presence of Potassium Carbonate
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.64
27
Тези
Синтез билогически активных 1,3-тиазолов реакцией окислительного бромирования
Воловенко Юліан Михайлович
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Международная междисциплинарная научная конференция биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
т.1 c.67
28
Тези
Взаимодействие изотиохроман-3-он-2,2-диоксида с N-нуклеофилами
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Международная междисциплинарная научная конференция биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
т.1 c.117
29
Тези
Изотиохроманон – основа дизайна новых биоактивных молекул
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Международная междисциплинарная научная конференция биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения
т.1 c.129
30
Тези
Синтез та реакційна здатність кетометиленового фрагмента ізотіохроман-4-он-2,2-діоксиду
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Українська конференція з органічної хімії
т.23 c.209
31
Тези
Синтез нових похідних 1,5-дигідро-4,1-бензотіазепін-2(3Н)-ону
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.14 c.125
32
Тези
Role of different molecular fragments in formation of the supramolecular architecture of the crystal of 1,1-dioxo-tetrahydro-1λ6-thiopyran-3-one
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2013
International Symposium: Methods and Applications of Computational Chemistry
т.5 c.109
33
Матеріали конференції
Синтез та біологічна активність 3-оксо-3,4-дигідро-2Н-[1,3]тіазино[3,2-а]бензімідазол-2-карбонової кислоти
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шишкіна Олена Олегівна
2012
Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.319
34
Матеріали конференції
Новые трансформации изотиохроман-4(3Н)-ОН диоксида.
Воловенко Юліан Михайлович
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шишкіна Олена Олегівна
2012
Успехи синтеза и комплексообразования: всероссийская научная конференция
т.1 c.297
35
Наукова стаття
A novel synthesis and transformations of isothiochroman 2,2-dioxide
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2012
Tetrahedron Letters
т.53 c.44296 - 4299
36
Тези
Синтез і трансформація ізотіохроман-4-он 2,2-діоксиду
Шишкіна Олена Олегівна
2012
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
т.10 c.38
37
Тези
Новые трансформации изотиохроман-4(3Н)-он 2,2-диоксида
Воловенко Юліан Михайлович
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шишкіна Олена Олегівна
2012
Успехи синтеза и комплексообразования: всероссийская научная конференция
т.10 c.35
38
Наукова стаття
Синтез та хімічні властивості циклічних бета–кетосульфонів
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2011
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.8 c.1128 – 1153
39
Тези
Synthesis of 3-amino-1,2-dihydroisoquilines
Воловенко Юліан Михайлович
Тарасюк Тарас Миколайович
Шишкіна Олена Олегівна
2011
Toulouse-Kyiv: International Chemistry Conference
т.6 c.91
40
Тези
СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 1,3-ТИАЗОЛА - ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАВ
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шишкіна Олена Олегівна
2011
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.83
41
Тези
1Н-Изотиохромен-4(3Н)-он-2,2-диоксид в условиях формилирования
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2011
Успехи синтеза и комплексообразования: всероссийская научная конференция
т.1 c.214
42
Тези
СИНТЕЗ [d]-ПИРИМИДИНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТИОПИРАН-3-ОН 1,1-ДИОКСИДА И ИЗОТИОХРОМАН-3-ОН 2,2-ДИОКСИДА
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2011
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Международная междисциплинарная научная конференция
т.1 c.213
43
Тези
Реакции (3Z)-3[(диметиламино)метилен]-1Н-изотиохромен-4(3Н)-он-2,2-диоксида с азотсодержащими нуклеофилами
Воловенко Юліан Михайлович
Шишкіна Олена Олегівна
2011
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.12 c.113
44
Тези
Синтез дигидротиенопиридиниламинов по реакции Циглера-Торпа
Цапко Магдаліна Дмитрівна
Шишкіна Олена Олегівна
2011
Успехи синтеза и комплексообразования: всероссийская научная конференция
т.1 c.200

Повернення до списку

Вгору