Автори, співробітники Університету

Шмига Юлія Іванівна

Ідентифікатор автора: 43752
Кількість пошукових запитів автора: 809

Підрозділ: Інститут журналістики
Кафедра/Відділ: Реклами та зв’язків з громадськістю
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Шрифтове оформлення заголовків рекламних текстів жіночих глянцевих видань
Шмига Юлія Іванівна
Шмига Олександра Дмитрівна
2019
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.№ 1 (37) c.102-107
2
Наукова стаття
Особливості становлення громадянського суспільства та інформаційного суспільства в сучасній Україні
Шмига Юлія Іванівна
2019
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.Вип. 146, ч. 3. Політичні науки c.54-59
3
Тези
Комунікативні ефекти рекламної комунікації
Шмига Юлія Іванівна
2019
Засоби масової інформації та комунікації: історія, сьогодення, перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Буча, 26 березня 2019р.: Тези доп. Київ: Міленіум.
c.102-105
4
Навчально-методичний комплекс
Організація роботи рекламної агенції: Навчально-методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030302 “Реклама і зв'язки з громадськістю спеціалізації “Реклама”
Шмига Юлія Іванівна
2017
Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка
5
Наукова стаття
Концептуальні основи рекламної комунікації: функціоналістська парадигма
Шмига Юлія Іванівна
2017
Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів
c.73-76
6
Наукова стаття
Концепт української книжки в умовах сучасної читацької культури
Шмига Юлія Іванівна
Шмига Олександра Дмитрівна
2017
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.3 c.139-144
7
Наукова стаття
«ФАМА» – перша українська рекламна агенція на Галичині
Шмига Юлія Іванівна
2016
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.3 c.194-198
8
Наукова стаття
Scientific and theoretical principles of genres in modern advertology
Шмига Юлія Іванівна
2017
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації
в.4 c.52-56
9
Матеріали конференції
Інтерпретація жанрової системи у сучасному рекламознавстві
Шмига Юлія Іванівна
2016
Актуальні проблеми сучасного мас-медійного простору : Всеукраїнська науково-практична конференція
c.95-98
10
Навчально-методичний комплекс
Історія реклами з давніх часів до початку ХХ ст.: європейський та вітчизняний дискурс : Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Історія реклами» 3 курсу за напрямом підготовки 6.030302 – реклама та зв’язки з громадськістю
Грицюта Наталія Миколаївна
Шмига Юлія Іванівна
2013
Київ: Паливода А.В.
c.1-78
11
Навчально-методичний комплекс
Дизайн у рекламі та PR. Методичні рекомендації для студентів 3 курсу Інституту журналістики за напрямом підготовки 6.030302 – реклама та зв’язки з громадськістю
Шмига Юлія Іванівна
2013
Київ: Паливода А.В.
c.1-27
12
Наукова стаття
Методи дослідження ефективності реклами
Різун Володимир Володимирович
Скотникова Тетяна Володимирівна
Шмига Юлія Іванівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика
т.20 c.38-42
13
Наукова стаття
Визначення реклами з погляду соціальних комунікацій
Шмига Юлія Іванівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика
т.21 c.29-30
14
Монографія
Комунікативна ефективність української телереклами
Шмига Юлія Іванівна
2014
К.: КиМУ (монографія)
c.1-160
15
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Теорія реклами”для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030302-реклама та зв'язки з громадськістю
Шмига Юлія Іванівна
2014
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-50
16
Наукова стаття
Визначення реклами
Шмига Юлія Іванівна
2013
Українське журналістикознавство: термінологія, методологія і стандарти : збірник наукових праць
c.58-62
17
Наукова стаття
Дослідження ефективності реклами
Різун Володимир Володимирович
Скотникова Тетяна Володимирівна
Шмига Юлія Іванівна
2013
Українське журналістикознавство: термінологія, методологія і стандарти : збірник наукових праць
c.221-237
18
Наукова стаття
Аудиторія споживачів в рекламній комунікації (на матеріалі телереклами) // Діалог: Медіа-студії
Шмига Юлія Іванівна
2011
Невідоме
т.12 c.24.0000
19
Наукова стаття
Роль мотивації у змістоутворенні телерекламних повідомлень // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации».
Шмига Юлія Іванівна
2011
Невідоме
т.24 c.36.0000
20
Наукова стаття
Емоційно-оцінне ставлення української молоді до телереклами //Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации».
Шмига Юлія Іванівна
2011
Невідоме
т.24 c.36.0000
21
Наукова стаття
Соціальна телекомунікація як канал передачі рекламної інформації // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету
Шмига Юлія Іванівна
2011
Невідоме
т.25 c.40.0000
22
Аудиторія споживачів у рекламній комунікації (на матеріалах телереклами) // Діалог: медіа-студії. Збірник наукових праць
Шмига Юлія Іванівна
2011
23
Наукова стаття
Емоційно-оцінне ставлення української молоді до телереклами // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Филология. Социальные коммуникации
Шмига Юлія Іванівна
2011
24
Наукова стаття
Соціальна телекомунікація як канал передачі рекламної інформації // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006»
Шмига Юлія Іванівна
2011
25
Наукова стаття
Аудиторія споживачів в рекламній комунікації (на матеріалі телереклами) // Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт
Шмига Юлія Іванівна
2011
26
Наукова стаття
Роль мотивації у змістоутворенні телерекламних повідомлень // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации
Шмига Юлія Іванівна
2011
27
Наукова стаття
Емоційно-оцінне ставлення української молоді до телереклами // Учені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації».
Шмига Юлія Іванівна
2011

Повернення до списку

Вгору